小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Katalog słów

Kanji Kana Romaji Znaczenie Informacje dodatkowe
左様なら さようなら sayounara do widzenia
żegnaj
na razie
Szczegóły
お休みなさい おやすみなさい oyasumi nasai dobranoc Szczegóły
有難う ありがとう arigatou dziękuję od 有り難く Szczegóły
有難う御座います ありがとうございます arigatou gozaimasu dziękuję grzecznie Szczegóły
済みません すみません sumimasen przepraszam
proszę mi wybaczyć
dziękuję (uprzejmie)
Szczegóły
いいえ iie nie
więc
proszę bardzo
nie ma za co
nie ma się czym martwić
Szczegóły
行ってきます いってきます itte kimasu wychodzę
do zobaczenia później
dosł: idę i wrócę, często odpowiada się na to いってらっしゃい Szczegóły
行ってらっしゃい いってらっしゃい itte rasshai dobrego dnia
trzymaj się
uważaj na siebie
dosł: idź i wróć, często jest to odpowiedź na いってきます Szczegóły
只今 ただいま tadaima już jestem (po przybyciu do domu)
tu jestem (po przybyciu do domu)
obecnie
w tej chwili
Szczegóły
お帰りなさい おかえりなさい okaerinasai już jesteś
witaj w domu
będąc w domu Szczegóły
頂きます いただきます itadakimasu smacznego (przed jedzeniem)
wyrażanie wdzięczności przed jedzeniem
Szczegóły
ご馳走さま ごちそうさま gochisou sama podziękowanie za posiłek
to był pyszny posiłek
???
Szczegóły
始めまして はじめまして hajimemashite miło mi Cię poznać
przywitanie (pierwsze spotkanie)
Szczegóły
どうぞ宜しく どうぞよろしく douzo yoroshiku miło mi Cię poznać
miło Cię spotkać
bardzo miło mi
moje powitanie
najlepsze życzenia
Szczegóły
どうぞよろしくお願いします どうぞよろしくおねがいします douzo yoroshiku onegai shimasu miło mi Cię poznać
miło Cię spotkać
bardzo miło mi
moje powitanie
najlepsze życzenia
kierowane do osoby wyżej postawionej Szczegóły
いま ima teraz
obecnie
zaraz
dopiero co
od razu
natychmiast
Szczegóły
はん han połowa
pół
nieparzysty numer
jednostka powierzchni (595.8 m^2, archaizm)
Szczegóły
あの ano um
więc
no więc
i ...
Szczegóły
英語 えいご eigo język angielski Szczegóły
ええ ee tak
tak jest
um
errr
he?
ze co?
grrr?
muszę ja?
dobry (dialekt Kansai)
mniej oficjalnie Szczegóły
学生 がくせい gakusei student Szczegóły
go język
słowo
Szczegóły
高校 こうこう koukou liceum
szkoła średnia
skrót Szczegóły
午後 ごご gogo po południu
popołudnie
pm
czas Szczegóły
午前 ごぜん gozen przed południem
przedpołudnie
poranek
ranek
am
czas Szczegóły
さい sai ... lat
wiek
才 (prostszy odpowiednik) Szczegóły
さん san ... Pan (honoryfikatywnie)
... Pani (honoryfikatywnie)
robienie słów bardziej uprzejmych (zwykle w wyrażeniach stałych)
Szczegóły
ji ... godzina
(określony) czas
kiedy ...
gdy ...
w czasie ...
podczas ...
Szczegóły
じん jin ... człowiek Szczegóły
先生 せんせい sensei nauczyciel
nauczycielka
instruktor
mistrz
Sensei
słowo honoryfikatywne stojące przy nazwisku lub forma adresowania do np. nauczyciela, mistrza, lekarza, prawnika
zażyła lub złośliwa forma zwracania się do kogoś (język poufały)
ktoś starszy (archaizm, pierwotne znaczenie)
Szczegóły
専門 せんもん senmon specjalizacja
specjalność
specjalista
ekspert
zawodowiec
zawód
profesja
Szczegóły
そうですね sou desu ne to prawda Szczegóły
大学 だいがく daigaku uniwersytet
uczelnia
akademia
szkoła wyższa
dawny centralny uniwersytet w Kioto (ustanowiony podczas ritsuryo do szkolenia rządowej administracji, skrót)
Wielka Nauka (jedna z ksiąg wchodzących w skład Czteroksięgu konfucjańskiego)
Szczegóły
電話 でんわ denwa rozmowa telefoniczna
telefon (skrót)
Szczegóły
友達 ともだち tomodachi przyjaciel
kolega
towarzysz
Szczegóły
名前 なまえ namae imię
nazwa (osoby)
imię i nazwisko
Szczegóły
なん nan co
ile (przed klasyfikatorem)
jak wiele (przed klasyfikatorem)
duża liczba (przed opcjonalną liczbą)
wiele (przed opcjonalną liczbą)
wiesz co
???
co? (wyrażenie zaskoczenia)
hej! (wyrażenie złości lub irytacji)
Szczegóły
日本 にほん nihon Japonia Szczegóły
年生 ねんせい nensei ... uczeń roku
... student roku
Szczegóły
はい hai tak (uprzejmie)
to prawda (uprzejmie)
zrozumiałem
obecny (podczas wyczytywania nazwisk)
tutaj (podczas wyczytywania nazwisk)
??? (kolokwializm, ze wnoszącą intonacją)
teraz (używane podczas zwracania się do kogoś lub przekazywania komuś czegoś)
tutaj (używane podczas zwracania się do kogoś lub przekazywania komuś czegoś)
proszę (używane podczas zwracania się do kogoś lub przekazywania komuś czegoś)
wio (do konia)
Szczegóły
番号 ばんごう bangou numer
ciąg liczb
Szczegóły
留学生 りゅうがくせい ryuugakusei student międzynarodowy
student z wymiany
Szczegóły
わたし watashi ja Szczegóły
亜米利加 アメリカ Amerika Ameryka
Stany Zjednoczone Ameryki
Szczegóły
英吉利 イギリス Igirisu Wielka Brytania
Anglia (kolokwializm)
Szczegóły
濠太剌利 オーストラリア oosutoraria Australia Szczegóły
韓国 かんこく Kankoku Korea Południowa
Republika Korei
Królestwo Korei (1897-1910)
skrót Szczegóły
瑞典 スエーデン Sueeden Szwecja Szczegóły
中国 ちゅうごく chuugoku Chiny
region Chugoku zachodniego Honshu (prefektury Okayama, Hiroshima, Shimane, Tottori and Yamaguchi)
centralna część kraju
główny region
prowincja z drugą najniższą rangą (system ritsuryo)
Szczegóły
科学 かがく kagaku nauka
wiedza
Szczegóły