小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 約束を守る | やくそくをまもる

Informacje podstawowe

Kanji

やく そく まも

Znaczenie znaków kanji

obietnica, około, w przybliżeniu, mnie więcej, zmniejszanie, malenie

Pokaż szczegóły znaku

paczka, zawiniątko, plik, wiązka, pęk, ryza, wiązanie w wiązkę, rządzenie, kierowanie, zarządzanie, kontrolowanie, nadzorowanie

Pokaż szczegóły znaku

bronienie, ochranianie, przestrzeganie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

やくそくをまもる

yakusoku o mamoru


Znaczenie

dotrzymać obietnicę

dotrzymać tajemnicy

dotrzymywać słowa

dotrzymywać umowy


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

約束をまもる, やくそくをまもる, yakusoku o mamoru

słowo powiązanie

約束を破る, やくそくをやぶる, yakusoku o yaburu

Przykładowe zdania

Musisz dotrzymać obietnicy.

君はあくまでも約束を守らなければならない。


Ona nie dochowała obietnicy, aby mi napisać.

彼女は私に便りをくれるという約束を守らなかった。


Powinieneś dotrzymać swojej obietnicy.

君は約束を守るべきだ。


Wątpi czy dotrzymam obietnicę.

彼は私が約束を守るか疑っている。


Nie dotrzymali obietnicy.

彼らは約束を守らなかった。


Ona zawsze dotrzymuje słowa.

彼女はいつでも約束を守る。

彼女はいつも約束を守る。


Nie dotrzymał obietnicy.

彼は約束を守らなかった。


Nie dotrzymał obietnicy.

彼は約束を守らなかった。

彼は約束を破った。


Wydaje mi się, że to słowny człowiek.

彼は、私が信じるに、約束を守る人です。


Z tego co wiem, on jest osobą dotrzymującą obietnic.

私の知る限り、彼は約束を守る人だ。