小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Miło mi poinformować, że w dniu 14 stycznia po 9 latach mojej codziennej ciężkiej pracy mój "Mały skromny japoński słownik" właśnie przekroczył 200 tysięcy słów. :)

Szczegóły słowa 約束を守る | やくそくをまもる

Informacje podstawowe

Kanji

やく そく まも

Znaczenie znaków kanji

obietnica, około, w przybliżeniu, mnie więcej, zmniejszanie, malenie

Pokaż szczegóły znaku

paczka, zawiniątko, plik, wiązka, pęk, ryza, wiązanie w wiązkę, rządzenie, kierowanie, zarządzanie, kontrolowanie, nadzorowanie

Pokaż szczegóły znaku

bronienie, ochranianie, przestrzeganie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

やくそくをまもる

yakusoku o mamoru


Znaczenie

dotrzymać obietnicę

dotrzymać tajemnicy

dotrzymywać słowa

dotrzymywać umowy


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

約束をまもる, やくそくをまもる, yakusoku o mamoru

słowo powiązanie

約束を破る, やくそくをやぶる, yakusoku o yaburu

Przykładowe zdania

Musisz dotrzymać obietnicy.

君はあくまでも約束を守らなければならない。


Ona nie dochowała obietnicy, aby mi napisać.

彼女は私に便りをくれるという約束を守らなかった。


Powinieneś dotrzymać swojej obietnicy.

君は約束を守るべきだ。


Wątpi czy dotrzymam obietnicę.

彼は私が約束を守るか疑っている。


Nie dotrzymali obietnicy.

彼らは約束を守らなかった。


Ona zawsze dotrzymuje słowa.

彼女はいつでも約束を守る。

彼女はいつも約束を守る。


Nie dotrzymał obietnicy.

彼は約束を守らなかった。


Nie dotrzymał obietnicy.

彼は約束を守らなかった。

彼は約束を破った。


Wydaje mi się, że to słowny człowiek.

彼は、私が信じるに、約束を守る人です。


Z tego co wiem, on jest osobą dotrzymującą obietnic.

私の知る限り、彼は約束を守る人だ。

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

約束を守ります

やくそくをまもります

yakusoku o mamorimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

約束を守りません

やくそくをまもりません

yakusoku o mamorimasen

Twierdzenie, czas przeszły

約束を守りました

やくそくをまもりました

yakusoku o mamorimashita

Przeczenie, czas przeszły

約束を守りませんでした

やくそくをまもりませんでした

yakusoku o mamorimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

約束を守る

やくそくをまもる

yakusoku o mamoru

Przeczenie, czas teraźniejszy

約束を守らない

やくそくをまもらない

yakusoku o mamoranai

Twierdzenie, czas przeszły

約束を守った

やくそくをまもった

yakusoku o mamotta

Przeczenie, czas przeszły

約束を守らなかった

やくそくをまもらなかった

yakusoku o mamoranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

約束を守り

やくそくをまもり

yakusoku o mamori


Forma mashou

約束を守りましょう

やくそくをまもりましょう

yakusoku o mamorimashou


Forma te

約束を守って

やくそくをまもって

yakusoku o mamotte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

約束が守れる

やくそくがまもれる

yakusoku ga mamoreru

Przeczenie, czas teraźniejszy

約束が守れない

やくそくがまもれない

yakusoku ga mamorenai

Twierdzenie, czas przeszły

約束が守れた

やくそくがまもれた

yakusoku ga mamoreta

Przeczenie, czas przeszły

約束が守れなかった

やくそくがまもれなかった

yakusoku ga mamorenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

約束が守れます

やくそくがまもれます

yakusoku ga mamoremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

約束が守れません

やくそくがまもれません

yakusoku ga mamoremasen

Twierdzenie, czas przeszły

約束が守れました

やくそくがまもれました

yakusoku ga mamoremashita

Przeczenie, czas przeszły

約束が守れませんでした

やくそくがまもれませんでした

yakusoku ga mamoremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

約束が守れて

やくそくがまもれて

yakusoku ga mamorete


Forma wolicjonalna

約束を守ろう

やくそくをまもろう

yakusoku o mamorou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

約束を守られる

やくそくをまもられる

yakusoku o mamorareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

約束を守られない

やくそくをまもられない

yakusoku o mamorarenai

Twierdzenie, czas przeszły

約束を守られた

やくそくをまもられた

yakusoku o mamorareta

Przeczenie, czas przeszły

約束を守られなかった

やくそくをまもられなかった

yakusoku o mamorarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

約束を守られます

やくそくをまもられます

yakusoku o mamoraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

約束を守られません

やくそくをまもられません

yakusoku o mamoraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

約束を守られました

やくそくをまもられました

yakusoku o mamoraremashita

Przeczenie, czas przeszły

約束を守られませんでした

やくそくをまもられませんでした

yakusoku o mamoraremasen deshita


Forma bierna, forma te

約束を守られて

やくそくをまもられて

yakusoku o mamorarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

約束を守らせる

やくそくをまもらせる

yakusoku o mamoraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

約束を守らせない

やくそくをまもらせない

yakusoku o mamorasenai

Twierdzenie, czas przeszły

約束を守らせた

やくそくをまもらせた

yakusoku o mamoraseta

Przeczenie, czas przeszły

約束を守らせなかった

やくそくをまもらせなかった

yakusoku o mamorasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

約束を守らせます

やくそくをまもらせます

yakusoku o mamorasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

約束を守らせません

やくそくをまもらせません

yakusoku o mamorasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

約束を守らせました

やくそくをまもらせました

yakusoku o mamorasemashita

Przeczenie, czas przeszły

約束を守らせませんでした

やくそくをまもらせませんでした

yakusoku o mamorasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

約束を守らせて

やくそくをまもらせて

yakusoku o mamorasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

約束を守らされる

やくそくをまもらされる

yakusoku o mamorasareru

約束を守らせられる

やくそくをまもらせられる

yakusoku o mamoraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

約束を守らされない

やくそくをまもらされない

yakusoku o mamorasarenai

約束を守らせられない

やくそくをまもらせられない

yakusoku o mamoraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

約束を守らされた

やくそくをまもらされた

yakusoku o mamorasareta

約束を守らせられた

やくそくをまもらせられた

yakusoku o mamoraserareta

Przeczenie, czas przeszły

約束を守らされなかった

やくそくをまもらされなかった

yakusoku o mamorasarenakatta

約束を守らせられなかった

やくそくをまもらせられなかった

yakusoku o mamoraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

約束を守らされます

やくそくをまもらされます

yakusoku o mamorasaremasu

約束を守らせられます

やくそくをまもらせられます

yakusoku o mamoraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

約束を守らされません

やくそくをまもらされません

yakusoku o mamorasaremasen

約束を守らせられません

やくそくをまもらせられません

yakusoku o mamoraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

約束を守らされました

やくそくをまもらされました

yakusoku o mamorasaremashita

約束を守らせられました

やくそくをまもらせられました

yakusoku o mamoraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

約束を守らされませんでした

やくそくをまもらされませんでした

yakusoku o mamorasaremasen deshita

約束を守らせられませんでした

やくそくをまもらせられませんでした

yakusoku o mamoraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

約束を守らされて

やくそくをまもらされて

yakusoku o mamorasarete

約束を守らせられて

やくそくをまもらせられて

yakusoku o mamoraserarete


Forma ba

Twierdzenie

約束を守れば

やくそくをまもれば

yakusoku ga mamoreba

Przeczenie

約束を守らなければ

やくそくをまもらなければ

yakusoku o mamoranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お約束を守りになる

おやくそくをまもりになる

oyakusoku o mamori ni naru

Forma modestywna (skromna)

お約束を守りします

おやくそくをまもりします

oyakusoku o mamori shimasu

お約束を守りする

おやくそくをまもりする

oyakusoku o mamori suru

Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

約束を守るかもしれない

やくそくをまもるかもしれない

yakusoku o mamoru ka mo shirenai

約束を守るかもしれません

やくそくをまもるかもしれません

yakusoku o mamoru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 約束を守ってほしくないです

[osoba に] ... やくそくをまもってほしくないです

[osoba ni] ... yakusoku o mamotte hoshikunai desu

[osoba に] ... 約束を守らないでほしいです

[osoba に] ... やくそくをまもらないでほしいです

[osoba ni] ... yakusoku o mamoranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

約束が守りたいです

やくそくがまもりたいです

yakusoku ga mamoritai desu


Chcieć (III osoba)

約束を守りたがっている

やくそくをまもりたがっている

yakusoku o mamoritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 約束を守ってほしいです

[osoba に] ... やくそくをまもってほしいです

[osoba ni] ... yakusoku o mamotte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 約束を守ってくれる

[dający] [は/が] やくそくをまもってくれる

[dający] [wa/ga] yakusoku o mamotte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に約束を守ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にやくそくをまもってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni yakusoku o mamotte ageru


Decydować się na

約束を守ることにする

やくそくをまもることにする

yakusoku o mamoru koto ni suru

約束を守らないことにする

やくそくをまもらないことにする

yakusoku o mamoranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

約束を守らなくてよかった

やくそくをまもらなくてよかった

yakusoku o mamoranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

約束を守ってよかった

やくそくをまもってよかった

yakusoku o mamotte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

約束を守らなければよかった

やくそくをまもらなければよかった

yakusoku o mamoranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

約束を守ればよかった

やくそくをまもればよかった

yakusoku ga mamoreba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

約束を守るまで, ...

やくそくをまもるまで, ...

yakusoku o mamoru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

約束を守らなくださって、ありがとうございました

やくそくをまもらなくださって、ありがとうございました

yakusoku o mamorana kudasatte, arigatou gozaimashita

約束を守らなくてくれて、ありがとう

やくそくをまもらなくてくれて、ありがとう

yakusoku o mamoranakute kurete, arigatou

約束を守らなくて、ありがとう

やくそくをまもらなくて、ありがとう

yakusoku o mamoranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

約束を守ってくださって、ありがとうございました

やくそくをまもってくださって、ありがとうございました

yakusoku o mamotte kudasatte, arigatou gozaimashita

約束を守ってくれて、ありがとう

やくそくをまもってくれて、ありがとう

yakusoku o mamotte kurete, arigatou

約束を守って、ありがとう

やくそくをまもって、ありがとう

yakusoku o mamotte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

約束を守るって

やくそくをまもるって

yakusoku o mamorutte

約束を守ったって

やくそくをまもったって

yakusoku o mamottatte


Forma wyjaśniająca

約束を守るんです

やくそくをまもるんです

yakusoku o mamorun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お約束を守りください

おやくそくをまもりください

oyakusoku o mamori kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 約束を守りに行く

[miejsce] [に/へ] やくそくをまもりにいく

[miejsce] [に/へ] yakusoku o mamori ni iku

[miejsce] [に/へ] 約束を守りに来る

[miejsce] [に/へ] やくそくをまもりにくる

[miejsce] [に/へ] yakusoku o mamori ni kuru

[miejsce] [に/へ] 約束を守りに帰る

[miejsce] [に/へ] やくそくをまもりにかえる

[miejsce] [に/へ] yakusoku o mamori ni kaeru


Jeszcze nie

まだ約束を守っていません

まだやくそくをまもっていません

mada yakusoku o mamotte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

約束を守れば, ...

やくそくをまもれば, ...

yakusoku ga mamoreba, ...

約束を守らなければ, ...

やくそくをまもらなければ, ...

yakusoku o mamoranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

約束を守ったら、...

やくそくをまもったら、...

yakusoku o mamottara, ...

約束を守らなかったら、...

やくそくをまもらなかったら、...

yakusoku o mamoranakattara, ...


Kiedy ..., to ...

約束を守る時、...

やくそくをまもるとき、...

yakusoku o mamoru toki, ...

約束を守った時、...

やくそくをまもったとき、...

yakusoku o mamotta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

約束を守ると, ...

やくそくをまもると, ...

yakusoku o mamoru to, ...


Lubić

約束を守るのが好き

やくそくをまもるのがすき

yakusoku o mamoru no ga suki


Łatwo coś zrobić

約束を守りやすいです

やくそくをまもりやすいです

yakusoku o mamori yasui desu

約束を守りやすかったです

やくそくをまもりやすかったです

yakusoku o mamori yasukatta desu


Mieć doświadczenie

約束を守ったことがある

やくそくをまもったことがある

yakusoku o mamotta koto ga aru

約束を守ったことがあるか

やくそくをまもったことがあるか

yakusoku o mamotta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

約束を守るといいですね

やくそくをまもるといいですね

yakusoku o mamoru to ii desu ne

約束を守らないといいですね

やくそくをまもらないといいですね

yakusoku o mamoranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

約束を守るといいんですが

やくそくをまもるといいんですが

yakusoku o mamoru to ii n desu ga

約束を守るといいんですけど

やくそくをまもるといいんですけど

yakusoku o mamoru to ii n desu kedo

約束を守らないといいんですが

やくそくをまもらないといいんですが

yakusoku o mamoranai to ii n desu ga

約束を守らないといいんですけど

やくそくをまもらないといいんですけど

yakusoku o mamoranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

約束を守るのに, ...

やくそくをまもるのに, ...

yakusoku o mamoru noni, ...

約束を守ったのに, ...

やくそくをまもったのに, ...

yakusoku o mamotta noni, ...


Musieć 1

約束を守らなくちゃいけません

やくそくをまもらなくちゃいけません

yakusoku o mamoranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

約束を守らなければならない

やくそくをまもらなければならない

yakusoku o mamoranakereba naranai

約束を守らなければなりません

sければなりません

yakusoku o mamoranakereba narimasen

約束を守らなくてはならない

やくそくをまもらなくてはならない

yakusoku o mamoranakute wa naranai

約束を守らなくてはなりません

やくそくをまもらなくてはなりません

yakusoku o mamoranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

約束を守っても

やくそくをまもっても

yakusoku o mamotte mo

約束を守らなくても

やくそくをまもらなくても

yakusoku o mamoranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

約束を守らなくてもかまわない

やくそくをまもらなくてもかまわない

yakusoku o mamoranakute mo kamawanai

約束を守らなくてもかまいません

やくそくをまもらなくてもかまいません

yakusoku o mamoranakute mo kamaimasen


Nie lubić

約束を守るのがきらい

やくそくをまもるのがきらい

yakusoku o mamoru no ga kirai


Nie robiąc, ...

約束を守らないで、...

やくそくをまもらないで、...

yakusoku o mamoranai de, ...


Nie trzeba tego robić

約束を守らなくてもいいです

やくそくをまもらなくてもいいです

yakusoku o mamoranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 約束を守って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] やくそくをまもってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] yakusoku o mamotte morau


Po czynności, robię ...

約束を守ってから, ...

やくそくをまもってから, ...

yakusoku o mamotte kara, ...


Podczas

約束を守っている間に, ...

やくそくをまもっているあいだに, ...

yakusoku o mamotte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

約束を守っている間, ...

やくそくをまもっているあいだ, ...

yakusoku o mamotte iru aida, ...


Powinnien / Miał

約束を守るはずです

やくそくをまもるはずです

yakusoku o mamoru hazu desu

約束を守るはずでした

やくそくをまもるはずでした

yakusoku o mamoru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 約束を守らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... やくそくをまもらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... yakusoku o mamorasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 約束を守らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... やくそくをまもらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... yakusoku o mamorasete kureru

Pozwól mi

私に ... 約束を守らせてください

私に ... やくそくをまもらせてください

watashi ni ... yakusoku o mamorasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

約束を守ってもいいです

やくそくをまもってもいいです

yakusoku o mamotte mo ii desu

約束を守ってもいいですか

やくそくをまもってもいいですか

yakusoku o mamotte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

約束を守ってもかまわない

やくそくをまもってもかまわない

yakusoku o mamotte mo kamawanai

約束を守ってもかまいません

やくそくをまもってもかまいません

yakusoku o mamotte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

約束を守るかもしれません

やくそくをまもるかもしれません

yakusoku o mamoru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

約束を守るでしょう

やくそくをまもるでしょう

yakusoku o mamoru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

約束を守ってごらんなさい

やくそくをまもってごらんなさい

yakusoku o mamotte goran nasai


Prośba

約束を守ってください

やくそくをまもってください

yakusoku o mamotte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

約束を守っていただけませんか

やくそくをまもっていただけませんか

yakusoku o mamotte itadakemasen ka

約束を守ってくれませんか

やくそくをまもってくれませんか

yakusoku o mamotte kuremasen ka

約束を守ってくれない

やくそくをまもってくれない

yakusoku o mamotte kurenai


Próbować

約束を守ってみる

やくそくをまもってみる

yakusoku o mamotte miru


Przed czynnością, robię ...

約束を守る前に, ...

やくそくをまもるまえに, ...

yakusoku o mamoru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

約束を守らなくて、すみませんでした

やくそくをまもらなくて、すみませんでした

yakusoku o mamoranakute, sumimasen deshita

約束を守らなくて、すみません

やくそくをまもらなくて、すみません

yakusoku o mamoranakute, sumimasen

約束を守らなくて、ごめん

やくそくをまもらなくて、ごめん

yakusoku o mamoranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

約束を守って、すみませんでした

やくそくをまもって、すみませんでした

yakusoku o mamotte, sumimasen deshita

約束を守って、すみません

やくそくをまもって、すみません

yakusoku o mamotte, sumimasen

約束を守って、ごめん

やくそくをまもって、ごめん

yakusoku o mamotte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

約束を守っておく

やくそくをまもっておく

yakusoku o mamotte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 約束を守る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... やくそくをまもる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... yakusoku o mamoru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

約束を守る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

やくそくをまもる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

yakusoku o mamoru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

約束を守ったほうがいいです

やくそくをまもったほうがいいです

yakusoku o mamotta hou ga ii desu

約束を守らないほうがいいです

やくそくをまもらないほうがいいです

yakusoku o mamoranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

約束を守ったらどうですか

やくそくをまもったらどうですか

yakusoku o mamottara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

約束を守ってくださる

やくそくをまもってくださる

yakusoku o mamotte kudasaru


Rozkaz

約束を守りなさい

やくそくをまもりなさい

yakusoku o mamorinasai


Słyszałem, że ...

約束を守るそうです

やくそくをまもるそうです

yakusoku o mamoru sou desu

約束を守ったそうです

やくそくをまもったそうです

yakusoku o mamotta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

約束の守り方

やくそくのまもりかた

yakusoku no mamorikata


Starać się regularnie wykonywać

約束を守ることにしている

やくそくをまもることにしている

yakusoku o mamoru koto ni shite iru

約束を守らないことにしている

やくそくをまもらないことにしている

yakusoku o mamoranai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

約束を守りにくいです

やくそくをまもりにくいです

yakusoku o mamori nikui desu

約束を守りにくかったです

やくそくをまもりにくかったです

yakusoku o mamori nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

約束を守っている

やくそくをまもっている

yakusoku o mamotte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

約束を守ろうと思っている

やくそくをまもろうとおもっている

yakusoku o mamorou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

約束を守ろうと思う

やくそくをまもろうとおもう

yakusoku o mamorou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

約束を守りながら, ...

やくそくをまもりながら, ...

yakusoku o mamori nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

約束を守るみたいです

やくそくをまもるみたいです

yakusoku o mamoru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

約束を守るみたいな

やくそくをまもるみたいな

yakusoku o mamoru mitai na

... みたいに約束を守る

... みたいにやくそくをまもる

... mitai ni yakusoku o mamoru

約束を守ったみたいです

やくそくをまもったみたいです

yakusoku o mamotta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

約束を守ったみたいな

やくそくをまもったみたいな

yakusoku o mamotta mitai na

... みたいに約束を守った

... みたいにやくそくをまもった

... mitai ni yakusoku o mamotta


Zakaz 1

約束を守ってはいけません

やくそくをまもってはいけません

yakusoku o mamotte wa ikemasen


Zakaz 2

約束を守らないでください

やくそくをまもらないでください

yakusoku o mamoranai de kudasai


Zamiar

約束を守るつもりです

やくそくをまもるつもりです

yakusoku o mamoru tsumori desu

約束を守らないつもりです

やくそくをまもらないつもりです

yakusoku o mamoranai tsumori desu


Zbyt wiele

約束を守りすぎる

やくそくをまもりすぎる

yakusoku o mamori sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 約束を守らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... やくそくをまもらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... yakusoku o mamoraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 約束を守らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... やくそくをまもらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... yakusoku o mamorasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

約束を守ってしまう

やくそくをまもってしまう

yakusoku o mamotte shimau

約束を守っちゃう

やくそくをまもっちゃう

yakusoku o mamocchau

約束を守ってしまいました

やくそくをまもってしまいました

yakusoku o mamotte shimaimashita

約束を守っちゃいました

やくそくをまもっちゃいました

yakusoku o mamocchaimashita