小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa | かい

Informacje podstawowe

Kanji

かい

Znaczenie znaków kanji

razy, seria, mecz, runda, gra, obracanie się, kręcenie się, klasyfikator na występowanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

かい

kai


Znaczenie

klasyfikator na ilość wystąpień

razy

runda w meczu baseballa

runda

gra

epizod (kolokwializm)

rozdział (kolokwializm)

rata (kolokwializm)

Hui (lud, skrót)

Islam (skrót)


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

klasyfikatory

rzeczownik

rzeczownik (przyrostek)


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

słowo powiązanie

回族, かいぞく, kaizoku

słowo powiązanie

回教, かいきょう, kaikyou

Przykładowe zdania

Nigdy nie byłem nieobecny w szkole.

Nigdy nie opuściłem lekcji.

私は1回も学校を休んだことがない。


Byłem w Kioto trzy razy.

私は3回京都を訪れたことがあります。


Widziałem film pięć razy.

私はその映画を5回見た。


Ćwiczę na siłowni dwa, trzy razy w tygodniu.

私は週に2、3回、ジムで運動している。


Widzieliśmy trzy wojny.

わたしたちは戦争をさんかい経験した。

私たちは戦争を3回経験した。


On grywa w golfa dwa-trzy razy w miesiącu.

彼は月に2~3回ゴルフをする。


Ona raz w tygodniu chodzi na aerobik.

彼女は週に1回エアロビクスをやっている。


Betty wspięła się na tę górę trzykrotnie.

ベティはその山に3回登った事がある。


Gdybym przeczytał ponownie Hamleta, byłby to trzeci raz gdy go czytam.

ハムレットをもう1回読めば、私は3回読んだことになります。


Kąpię się raz dziennie.

私は毎日1回おふろに入ります。