小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 込む | こむ

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

zatłoczony, mieszanka, mieszanina, włączony, (kokuji), ???

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

こむ

komu


Znaczenie

tłoczyć się

być zatłoczony

być tłocznym

być pełnym

być zapchanym

wchodzić (przyrostek nadający czasownikom znaczenie wejścia, zagłębienia się, wypełnienia jakiejś przestrzeni itp, -komu wzmacnia, podkreśla znaczenie czasownika, z którym łączy się, -komu łączy się z innym czasownikiem w formie bez masu i sam odmienia się jak u-czasownik)

wkładać (przyrostek nadający czasownikom znaczenie wejścia, zagłębienia się, wypełnienia jakiejś przestrzeni itp, -komu wzmacnia, podkreśla znaczenie czasownika, z którym łączy się, -komu łączy się z innym czasownikiem w formie bez masu i sam odmienia się jak u-czasownik

pogrążać się w (przyrostek nadający czasownikom znaczenie wejścia, zagłębienia się, wypełnienia jakiejś przestrzeni itp, -komu wzmacnia, podkreśla znaczenie czasownika, z którym łączy się, -komu łączy się z innym czasownikiem w formie bez masu i sam odmienia się jak u-czasownik


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

czasownik pomocniczy


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik nieprzechodni

słowo powiązanie

手の込んだ, てのこんだ, te no konda

odpowiadający czasownik przechodni

込める, こめる, komeru