小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 唯一 | ゆいいつ

Informacje podstawowe

Kanji

ゆい いつ

Znaczenie znaków kanji

tylko, jedynie, po prostu

Pokaż szczegóły znaku

jeden

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ゆいいつ

yuiitsu


Znaczenie

jedyny

wyjątkowy

wyłączny

unikalny


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik z partykułą no pełniący rolę przymiotnika

przysłówek


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

alternatywa

唯一, ゆいつ, yuitsu

Przykładowe zdania

Człowiek to jedyne zwierzę, które używa ognia.

人は火を使う唯一の動物である。

人間は火を使う唯一の動物である。


Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które potrafi mówić.

人間は言葉を話す唯一の動物である。


Moje zdrowie to mój jedyny kapitał.

健康が私の唯一の資本です。


Odkrycie prawdy powinno pozostać jedynym celem nauki.

真理の発見はいつまでたっても科学の唯一の目的であらねばならない。


Jest jedynym Amerykaninem, który przepłynął La Manche.

彼はイギリス海峡を泳ぎ渡った唯一のアメリカ人だ。


On jest jedynym przyjacielem, któremu mogę naprawdę zaufać.

彼は私が本当に信頼できる唯一の友人です。


Jej jedyna przyjemność to słuchanie muzyki.

彼女の唯一のたのしみは音楽をきくことです。


Służenie ludziom jest jego jedynym celem w życiu.

人々に奉仕することが、彼の人生の唯一の目的だ。


Ćwiczenie jest jedynym sposobem na opanowanie języka obcego.

練習は、外国語に熟達する唯一の方法だ。


To twoja jedyna szansa.

これは君には唯一の機会である。