小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa | たち

Informacje podstawowe

Kanji

たち

Znaczenie znaków kanji

osiąganie, zdobywanie, przybywanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

たち

tachi


Znaczenie

[tworzenie liczby mnogiej do zaimków osobowych]


Informacje dodatkowe

np. my, wy


Części mowy

przyrostek


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

zwykle pisany przy użyciu kana

Przykładowe zdania

Musimy zawsze przestrzegać zasad.

ぼくたちはいつも規則を守らなくてはいけない。


Byłoby lepiej gdybyś nie wiązała się z takimi ludźmi.

君はああいった男たちと交際しないほうがいい。


Nie powinieneś się wiązać z takimi ludźmi.

君はああいった男たちと交際しないほうがいい。


Tom jest najwyższym chłopcem w naszej klasie.

トムはぼくたちのクラスで一番背が高い。

トムはクラスで一番背が高い。

トムはクラスの少年の中で一番背が高い。


Nie zawsze starzy są mądrzejsi od młodych.

老人達が若者達よりいつも賢いとは限らない。


Mieszkańcy wsi budowali drewniany most przez rzekę.

村人達は川に木の橋をかけた。


W dzisiejszych czasach chłopcy mają własne rowery.

近頃では、少年たちは自分の自転車を持っている。


Jesteś piękna.

Jesteś piękny.

あなたたちは美しい。


Wy jesteście jej córkami.

貴方達は、彼女の娘です。


Lubisz deszcz, prawda?

きみは雨が好きだよね。

貴方達は、雨が好きですね。