小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 頭が固い | あたまがかたい

Informacje podstawowe

Kanji

あたま かた

Znaczenie znaków kanji

głowa, klasyfikator na duże zwierzęta

Pokaż szczegóły znaku

hartowanie, utwardzanie, wzmacnianie, zakrzep, krzepnięcie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

あたまがかたい

atama ga katai


Znaczenie

tępy

głupi

zawzięty

uparty

nieugięty

nieustępliwy


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

i-przymiotnik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

頭がかたい, あたまがかたい, atama ga katai

alternatywa

頭が硬い, あたまがかたい, atama ga katai

słowo powiązanie

頭の固い, あたまのかたい, atama no katai

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

頭が固いです

あたまがかたいです

atama ga katai desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

頭が固くないです

あたまがかたくないです

atama ga katakunai desu

頭が固くありません

あたまがかたくありません

atama ga kataku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

頭が固かったです

あたまがかたかったです

atama ga katakatta desu

Przeczenie, czas przeszły

頭が固くなかったです

あたまがかたくなかったです

atama ga katakunakatta desu

頭が固くありませんでした

あたまがかたくありませんでした

atama ga kataku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

頭が固い

あたまがかたい

atama ga katai

Przeczenie, czas teraźniejszy

頭が固くない

あたまがかたくない

atama ga katakunai

Twierdzenie, czas przeszły

頭が固かった

あたまがかたかった

atama ga katakatta

Przeczenie, czas przeszły

頭が固くなかった

あたまがかたくなかった

atama ga katakunakatta


Forma te

頭が固くて

あたまがかたくて

atama ga katakute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

頭が固いでございます

あたまがかたいでございます

atama ga katai de gozaimasu

頭が固いでござる

あたまがかたいでござる

atama ga katai de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

頭が固いって

あたまがかたいって

atama ga kataitte

頭が固くないって

あたまがかたくないって

atama ga katakunaitte


Forma wyjaśniająca

頭が固いんです

あたまがかたいんです

atama ga katain desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

頭が固かったら、...

あたまがかたかったら、...

atama ga katakattara, ...

頭が固くなかったら、...

あたまがかたくなかったら、...

atama ga katakunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

頭が固い時、...

あたまがかたいとき、...

atama ga katai toki, ...

頭が固かった時、...

あたまがかたかったとき、...

atama ga katakatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

頭が固くなると, ...

あたまがかたくなると, ...

atama ga kataku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

頭が固いといいですね

あたまがかたいといいですね

atama ga katai to ii desu ne

頭が固くないといいですね

あたまがかたくないといいですね

atama ga katakunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

頭が固いといいんですが

あたまがかたいといいんですが

atama ga katai to ii n desu ga

頭が固いといいんですけど

あたまがかたいといいんですけど

atama ga katai to ii n desu kedo

頭が固くないといいんですが

あたまがかたくないといいんですが

atama ga katakunai to ii n desu ga

頭が固くないといいんですけど

あたまがかたくないといいんですけど

atama ga katakunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

頭が固いのに, ...

あたまがかたいのに, ...

atama ga katai noni, ...

頭が固かったのに, ...

あたまがかたかったのに, ...

atama ga katakatta noni, ...


Nawet, jeśli

頭が固くても

あたまがかたくても

atama ga katakute mo

頭が固くなくても

あたまがかたくなくても

atama ga katakunakute mo


Nie trzeba

頭が固くなくてもいいです

あたまがかたくなくてもいいです

atama ga katakunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように頭が固い

[rzeczownik] のようにあたまがかたい

[rzeczownik] no you ni atama ga katai


Powinno być / Miało być

頭が固いはずです

あたまがかたいはずです

atama ga katai hazu desu

頭が固いはずでした

あたまがかたいはずでした

atama ga katai hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

頭が固いかもしれません

あたまがかたいかもしれません

atama ga katai kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

頭が固いでしょう

あたまがかたいでしょう

atama ga katai deshou


Pytania w zdaniach

頭が固い か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

あたまがかたい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

atama ga katai ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rozkaz (bądź)

頭が固いであれ

あたまがかたいであれ

atama ga katai de are


Słyszałem, że ...

頭が固いそうです

あたまがかたいそうです

atama ga katai sou desu

頭が固くないそうです

あたまがかたくないそうです

atama ga katakunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

頭が固くする

あたまがかたくする

atama ga kataku suru


Stawać się

頭が固くなる

あたまがかたくなる

atama ga kataku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も頭が固い

もっともあたまがかたい

mottomo atama ga katai

一番頭が固い

いちばんあたまがかたい

ichiban atama ga katai


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと頭が固い

もっとあたまがかたい

motto atama ga katai


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

頭が固いみたいです

あたまがかたいみたいです

atama ga katai mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

頭が固いみたいな

あたまがかたいみたいな

atama ga katai mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

頭が固そうです

あたまがかたそうです

atama ga kata sou desu

頭が固くなさそうです

あたまがかたくなさそうです

atama ga katakuna sasou desu


Zakaz (nie bądź)

頭が固いであるな

あたまがかたいであるな

atama ga katai de aru na


Zbyt wiele

頭が固すぎる

あたまがかたすぎる

atama ga kata sugiru