小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 卒業する | そつぎょうする

Informacje podstawowe

Kanji

そつ ぎょう

Znaczenie znaków kanji

absolwent, ukończenie szkoły, żołnierz, szeregowy, umieranie

Pokaż szczegóły znaku

biznes, interes, branża, zawód, przedsięwzięcie, sztuka, przedstawienie, występ

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

そつぎょうする

sotsugyou suru


Znaczenie

ukończyć szkołę

ukończyć studia


Informacje dodatkowe

szkołę


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

卒業します

そつぎょうします

sotsugyou shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

卒業しません

そつぎょうしません

sotsugyou shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

卒業しました

そつぎょうしました

sotsugyou shimashita

Przeczenie, czas przeszły

卒業しませんでした

そつぎょうしませんでした

sotsugyou shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

卒業する

そつぎょうする

sotsugyou suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

卒業しない

そつぎょうしない

sotsugyou shinai

Twierdzenie, czas przeszły

卒業した

そつぎょうした

sotsugyou shita

Przeczenie, czas przeszły

卒業しなかった

そつぎょうしなかった

sotsugyou shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

卒業し

そつぎょうし

sotsugyou shi


Forma mashou

卒業しましょう

そつぎょうしましょう

sotsugyou shimashou


Forma te

卒業して

そつぎょうして

sotsugyou shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

卒業できる

そつぎょうできる

sotsugyou dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

卒業できない

そつぎょうできない

sotsugyou dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

卒業できた

そつぎょうできた

sotsugyou dekita

Przeczenie, czas przeszły

卒業できなかった

そつぎょうできなかった

sotsugyou dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

卒業できます

そつぎょうできます

sotsugyou dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

卒業できません

そつぎょうできません

sotsugyou dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

卒業できました

そつぎょうできました

sotsugyou dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

卒業できませんでした

そつぎょうできませんでした

sotsugyou dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

卒業できて

そつぎょうできて

sotsugyou dekite


Forma wolicjonalna

卒業しよう

そつぎょうしよう

sotsugyou shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

卒業される

そつぎょうされる

sotsugyou sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

卒業されない

そつぎょうされない

sotsugyou sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

卒業された

そつぎょうされた

sotsugyou sareta

Przeczenie, czas przeszły

卒業されなかった

そつぎょうされなかった

sotsugyou sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

卒業されます

そつぎょうされます

sotsugyou saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

卒業されません

そつぎょうされません

sotsugyou saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

卒業されました

そつぎょうされました

sotsugyou saremashita

Przeczenie, czas przeszły

卒業されませんでした

そつぎょうされませんでした

sotsugyou saremasen deshita


Forma bierna, forma te

卒業されて

そつぎょうされて

sotsugyou sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

卒業させる

そつぎょうさせる

sotsugyou saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

卒業させない

そつぎょうさせない

sotsugyou sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

卒業させた

そつぎょうさせた

sotsugyou saseta

Przeczenie, czas przeszły

卒業させなかった

そつぎょうさせなかった

sotsugyou sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

卒業させます

そつぎょうさせます

sotsugyou sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

卒業させません

そつぎょうさせません

sotsugyou sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

卒業させました

そつぎょうさせました

sotsugyou sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

卒業させませんでした

そつぎょうさせませんでした

sotsugyou sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

卒業させて

そつぎょうさせて

sotsugyou sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

卒業させられる

そつぎょうさせられる

sotsugyou saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

卒業させられない

そつぎょうさせられない

sotsugyou saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

卒業させられた

そつぎょうさせられた

sotsugyou saserareta

Przeczenie, czas przeszły

卒業させられなかった

そつぎょうさせられなかった

sotsugyou saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

卒業させられます

そつぎょうさせられます

sotsugyou saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

卒業させられません

そつぎょうさせられません

sotsugyou saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

卒業させられました

そつぎょうさせられました

sotsugyou saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

卒業させられませんでした

そつぎょうさせられませんでした

sotsugyou saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

卒業させられて

そつぎょうさせられて

sotsugyou saserarete


Forma ba

Twierdzenie

卒業すれば

そつぎょうすれば

sotsugyou sureba

Przeczenie

卒業しなければ

そつぎょうしなければ

sotsugyou shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

卒業なさる

そつぎょうなさる

sotsugyou nasaru

卒業なさいます

そつぎょうなさいます

sotsugyou nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

卒業致します

そつぎょういたします

sotsugyou itashimasu

卒業致す

そつぎょういたす

sotsugyou itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

卒業するかもしれない

そつぎょうするかもしれない

sotsugyou suru ka mo shirenai

卒業するかもしれません

そつぎょうするかもしれません

sotsugyou suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

卒業してある

そつぎょうしてある

sotsugyou shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 卒業してほしくないです

[osoba に] ... そつぎょうしてほしくないです

[osoba ni] ... sotsugyou shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 卒業しないでほしいです

[osoba に] ... そつぎょうしないでほしいです

[osoba ni] ... sotsugyou shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

卒業したいです

そつぎょうしたいです

sotsugyou shitai desu


Chcieć (III osoba)

卒業したがっている

そつぎょうしたがっている

sotsugyou shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 卒業してほしいです

[osoba に] ... そつぎょうしてほしいです

[osoba ni] ... sotsugyou shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 卒業してくれる

[dający] [は/が] そつぎょうしてくれる

[dający] [wa/ga] sotsugyou shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に卒業してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にそつぎょうしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni sotsugyou shite ageru


Decydować się na

卒業することにする

そつぎょうすることにする

sotsugyou suru koto ni suru

卒業しないことにする

そつぎょうしないことにする

sotsugyou shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

卒業しなくてよかった

そつぎょうしなくてよかった

sotsugyou shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

卒業してよかった

そつぎょうしてよかった

sotsugyou shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

卒業しなければよかった

そつぎょうしなければよかった

sotsugyou shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

卒業すればよかった

そつぎょうすればよかった

sotsugyou sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

卒業するまで, ...

そつぎょうするまで, ...

sotsugyou suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

卒業しなくださって、ありがとうございました

そつぎょうしなくださって、ありがとうございました

sotsugyou shina kudasatte, arigatou gozaimashita

卒業しなくてくれて、ありがとう

そつぎょうしなくてくれて、ありがとう

sotsugyou shinakute kurete, arigatou

卒業しなくて、ありがとう

そつぎょうしなくて、ありがとう

sotsugyou shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

卒業してくださって、ありがとうございました

そつぎょうしてくださって、ありがとうございました

sotsugyou shite kudasatte, arigatou gozaimashita

卒業してくれて、ありがとう

そつぎょうしてくれて、ありがとう

sotsugyou shite kurete, arigatou

卒業して、ありがとう

そつぎょうして、ありがとう

sotsugyou shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

卒業するって

そつぎょうするって

sotsugyou surutte

卒業したって

そつぎょうしたって

sotsugyou shitatte


Forma wyjaśniająca

卒業するんです

そつぎょうするんです

sotsugyou surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご卒業ください

ごそつぎょうください

gosotsugyou kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 卒業しに行く

[miejsce] [に/へ] そつぎょうしにいく

[miejsce] [に/へ] sotsugyou shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 卒業しに来る

[miejsce] [に/へ] そつぎょうしにくる

[miejsce] [に/へ] sotsugyou shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 卒業しに帰る

[miejsce] [に/へ] そつぎょうしにかえる

[miejsce] [に/へ] sotsugyou shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ卒業していません

まだそつぎょうしていません

mada sotsugyou shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

卒業すれば, ...

そつぎょうすれば, ...

sotsugyou sureba, ...

卒業しなければ, ...

そつぎょうしなければ, ...

sotsugyou shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

卒業したら、...

そつぎょうしたら、...

sotsugyou shitara, ...

卒業しなかったら、...

そつぎょうしなかったら、...

sotsugyou shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

卒業する時、...

そつぎょうするとき、...

sotsugyou suru toki, ...

卒業した時、...

そつぎょうしたとき、...

sotsugyou shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

卒業すると, ...

そつぎょうすると, ...

sotsugyou suru to, ...


Lubić

卒業するのが好き

そつぎょうするのがすき

sotsugyou suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

卒業しやすいです

そつぎょうしやすいです

sotsugyou shi yasui desu

卒業しやすかったです

そつぎょうしやすかったです

sotsugyou shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

卒業したことがある

そつぎょうしたことがある

sotsugyou shita koto ga aru

卒業したことがあるか

そつぎょうしたことがあるか

sotsugyou shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

卒業するといいですね

そつぎょうするといいですね

sotsugyou suru to ii desu ne

卒業しないといいですね

そつぎょうしないといいですね

sotsugyou shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

卒業するといいんですが

そつぎょうするといいんですが

sotsugyou suru to ii n desu ga

卒業するといいんですけど

そつぎょうするといいんですけど

sotsugyou suru to ii n desu kedo

卒業しないといいんですが

そつぎょうしないといいんですが

sotsugyou shinai to ii n desu ga

卒業しないといいんですけど

そつぎょうしないといいんですけど

sotsugyou shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

卒業するのに, ...

そつぎょうするのに, ...

sotsugyou suru noni, ...

卒業したのに, ...

そつぎょうしたのに, ...

sotsugyou shita noni, ...


Musieć 1

卒業しなくちゃいけません

そつぎょうしなくちゃいけません

sotsugyou shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

卒業しなければならない

そつぎょうしなければならない

sotsugyou shinakereba naranai

卒業しなければなりません

sければなりません

sotsugyou shinakereba narimasen

卒業しなくてはならない

そつぎょうしなくてはならない

sotsugyou shinakute wa naranai

卒業しなくてはなりません

そつぎょうしなくてはなりません

sotsugyou shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

卒業しても

そつぎょうしても

sotsugyou shite mo

卒業しなくても

そつぎょうしなくても

sotsugyou shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

卒業しなくてもかまわない

そつぎょうしなくてもかまわない

sotsugyou shinakute mo kamawanai

卒業しなくてもかまいません

そつぎょうしなくてもかまいません

sotsugyou shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

卒業するのがきらい

そつぎょうするのがきらい

sotsugyou suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

卒業しないで、...

そつぎょうしないで、...

sotsugyou shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

卒業しなくてもいいです

そつぎょうしなくてもいいです

sotsugyou shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 卒業して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] そつぎょうしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] sotsugyou shite morau


Po czynności, robię ...

卒業してから, ...

そつぎょうしてから, ...

sotsugyou shite kara, ...


Podczas

卒業している間に, ...

そつぎょうしているあいだに, ...

sotsugyou shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

卒業している間, ...

そつぎょうしているあいだ, ...

sotsugyou shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

卒業するはずです

そつぎょうするはずです

sotsugyou suru hazu desu

卒業するはずでした

そつぎょうするはずでした

sotsugyou suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 卒業させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... そつぎょうさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... sotsugyou sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 卒業させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... そつぎょうさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... sotsugyou sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 卒業させてください

私に ... そつぎょうさせてください

watashi ni ... sotsugyou sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

卒業してもいいです

そつぎょうしてもいいです

sotsugyou shite mo ii desu

卒業してもいいですか

そつぎょうしてもいいですか

sotsugyou shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

卒業してもかまわない

そつぎょうしてもかまわない

sotsugyou shite mo kamawanai

卒業してもかまいません

そつぎょうしてもかまいません

sotsugyou shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

卒業するかもしれません

そつぎょうするかもしれません

sotsugyou suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

卒業するでしょう

そつぎょうするでしょう

sotsugyou suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

卒業してごらんなさい

そつぎょうしてごらんなさい

sotsugyou shite goran nasai


Prośba

卒業してください

そつぎょうしてください

sotsugyou shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

卒業していただけませんか

そつぎょうしていただけませんか

sotsugyou shite itadakemasen ka

卒業してくれませんか

そつぎょうしてくれませんか

sotsugyou shite kuremasen ka

卒業してくれない

そつぎょうしてくれない

sotsugyou shite kurenai


Próbować

卒業してみる

そつぎょうしてみる

sotsugyou shite miru


Przed czynnością, robię ...

卒業する前に, ...

そつぎょうするまえに, ...

sotsugyou suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

卒業しなくて、すみませんでした

そつぎょうしなくて、すみませんでした

sotsugyou shinakute, sumimasen deshita

卒業しなくて、すみません

そつぎょうしなくて、すみません

sotsugyou shinakute, sumimasen

卒業しなくて、ごめん

そつぎょうしなくて、ごめん

sotsugyou shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

卒業して、すみませんでした

そつぎょうして、すみませんでした

sotsugyou shite, sumimasen deshita

卒業して、すみません

そつぎょうして、すみません

sotsugyou shite, sumimasen

卒業して、ごめん

そつぎょうして、ごめん

sotsugyou shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

卒業しておく

そつぎょうしておく

sotsugyou shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 卒業する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... そつぎょうする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... sotsugyou suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

卒業する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

そつぎょうする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

sotsugyou suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

卒業したほうがいいです

そつぎょうしたほうがいいです

sotsugyou shita hou ga ii desu

卒業しないほうがいいです

そつぎょうしないほうがいいです

sotsugyou shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

卒業したらどうですか

そつぎょうしたらどうですか

sotsugyou shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

卒業してくださる

そつぎょうしてくださる

sotsugyou shite kudasaru


Rozkaz

卒業しなさい

そつぎょうしなさい

sotsugyou shinasai


Słyszałem, że ...

卒業するそうです

そつぎょうするそうです

sotsugyou suru sou desu

卒業したそうです

そつぎょうしたそうです

sotsugyou shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

卒業し方

そつぎょうしかた

sotsugyou shikata


Starać się regularnie wykonywać

卒業することにしている

そつぎょうすることにしている

sotsugyou suru koto ni shite iru

卒業しないことにしている

そつぎょうしないことにしている

sotsugyou shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

卒業しにくいです

そつぎょうしにくいです

sotsugyou shi nikui desu

卒業しにくかったです

そつぎょうしにくかったです

sotsugyou shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

卒業している

そつぎょうしている

sotsugyou shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

卒業しようと思っている

そつぎょうしようとおもっている

sotsugyou shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

卒業しようと思う

そつぎょうしようとおもう

sotsugyou shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

卒業しながら, ...

そつぎょうしながら, ...

sotsugyou shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

卒業するみたいです

そつぎょうするみたいです

sotsugyou suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

卒業するみたいな

そつぎょうするみたいな

sotsugyou suru mitai na

... みたいに卒業する

... みたいにそつぎょうする

... mitai ni sotsugyou suru

卒業したみたいです

そつぎょうしたみたいです

sotsugyou shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

卒業したみたいな

そつぎょうしたみたいな

sotsugyou shita mitai na

... みたいに卒業した

... みたいにそつぎょうした

... mitai ni sotsugyou shita


Zakaz 1

卒業してはいけません

そつぎょうしてはいけません

sotsugyou shite wa ikemasen


Zakaz 2

卒業しないでください

そつぎょうしないでください

sotsugyou shinai de kudasai


Zamiar

卒業するつもりです

そつぎょうするつもりです

sotsugyou suru tsumori desu

卒業しないつもりです

そつぎょうしないつもりです

sotsugyou shinai tsumori desu


Zbyt wiele

卒業しすぎる

そつぎょうしすぎる

sotsugyou shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 卒業させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... そつぎょうさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... sotsugyou saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 卒業させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... そつぎょうさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... sotsugyou sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

卒業してしまう

そつぎょうしてしまう

sotsugyou shite shimau

卒業しちゃう

そつぎょうしちゃう

sotsugyou shichau

卒業してしまいました

そつぎょうしてしまいました

sotsugyou shite shimaimashita

卒業しちゃいました

そつぎょうしちゃいました

sotsugyou shichaimashita