小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 電話を切る | でんわをきる

Informacje podstawowe

Kanji

でん

Znaczenie znaków kanji

elektryczność

Pokaż szczegóły znaku

rozmowa, rozmawianie, opowieść

Pokaż szczegóły znaku

cięcie, przecinanie, odcięcie, odcinanie, bycie ostry

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

でんわをきる

denwa o kiru


Znaczenie

przerwać rozmowę telefoniczną


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

電話をきる, でんわをきる, denwa o kiru

Przykładowe zdania

Od razu, jak odłożyłem słuchawkę, telefon znowu zaczął dzwonić.

電話を切ったとたんにまた鳴り出した。


Czy mogę porozmawiać jeszcze raz z Ryoko, zanim się rozłączysz?

電話を切る前に良子ともう一度お願いします。


Jak tylko odłożyłem słuchawkę, telefon znów zaczął dzwonić.

電話を切ったとたんにまた鳴り出した。

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

電話を切ります

でんわをきります

denwa o kirimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

電話を切りません

でんわをきりません

denwa o kirimasen

Twierdzenie, czas przeszły

電話を切りました

でんわをきりました

denwa o kirimashita

Przeczenie, czas przeszły

電話を切りませんでした

でんわをきりませんでした

denwa o kirimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

電話を切る

でんわをきる

denwa o kiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

電話を切らない

でんわをきらない

denwa o kiranai

Twierdzenie, czas przeszły

電話を切った

でんわをきった

denwa o kitta

Przeczenie, czas przeszły

電話を切らなかった

でんわをきらなかった

denwa o kiranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

電話を切り

でんわをきり

denwa o kiri


Forma mashou

電話を切りましょう

でんわをきりましょう

denwa o kirimashou


Forma te

電話を切って

でんわをきって

denwa o kitte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

電話が切れる

でんわがきれる

denwa ga kireru

Przeczenie, czas teraźniejszy

電話が切れない

でんわがきれない

denwa ga kirenai

Twierdzenie, czas przeszły

電話が切れた

でんわがきれた

denwa ga kireta

Przeczenie, czas przeszły

電話が切れなかった

でんわがきれなかった

denwa ga kirenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

電話が切れます

でんわがきれます

denwa ga kiremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

電話が切れません

でんわがきれません

denwa ga kiremasen

Twierdzenie, czas przeszły

電話が切れました

でんわがきれました

denwa ga kiremashita

Przeczenie, czas przeszły

電話が切れませんでした

でんわがきれませんでした

denwa ga kiremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

電話が切れて

でんわがきれて

denwa ga kirete


Forma wolicjonalna

電話を切ろう

でんわをきろう

denwa o kirou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

電話を切られる

でんわをきられる

denwa o kirareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

電話を切られない

でんわをきられない

denwa o kirarenai

Twierdzenie, czas przeszły

電話を切られた

でんわをきられた

denwa o kirareta

Przeczenie, czas przeszły

電話を切られなかった

でんわをきられなかった

denwa o kirarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

電話を切られます

でんわをきられます

denwa o kiraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

電話を切られません

でんわをきられません

denwa o kiraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

電話を切られました

でんわをきられました

denwa o kiraremashita

Przeczenie, czas przeszły

電話を切られませんでした

でんわをきられませんでした

denwa o kiraremasen deshita


Forma bierna, forma te

電話を切られて

でんわをきられて

denwa o kirarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

電話を切らせる

でんわをきらせる

denwa o kiraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

電話を切らせない

でんわをきらせない

denwa o kirasenai

Twierdzenie, czas przeszły

電話を切らせた

でんわをきらせた

denwa o kiraseta

Przeczenie, czas przeszły

電話を切らせなかった

でんわをきらせなかった

denwa o kirasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

電話を切らせます

でんわをきらせます

denwa o kirasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

電話を切らせません

でんわをきらせません

denwa o kirasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

電話を切らせました

でんわをきらせました

denwa o kirasemashita

Przeczenie, czas przeszły

電話を切らせませんでした

でんわをきらせませんでした

denwa o kirasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

電話を切らせて

でんわをきらせて

denwa o kirasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

電話を切らされる

でんわをきらされる

denwa o kirasareru

電話を切らせられる

でんわをきらせられる

denwa o kiraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

電話を切らされない

でんわをきらされない

denwa o kirasarenai

電話を切らせられない

でんわをきらせられない

denwa o kiraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

電話を切らされた

でんわをきらされた

denwa o kirasareta

電話を切らせられた

でんわをきらせられた

denwa o kiraserareta

Przeczenie, czas przeszły

電話を切らされなかった

でんわをきらされなかった

denwa o kirasarenakatta

電話を切らせられなかった

でんわをきらせられなかった

denwa o kiraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

電話を切らされます

でんわをきらされます

denwa o kirasaremasu

電話を切らせられます

でんわをきらせられます

denwa o kiraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

電話を切らされません

でんわをきらされません

denwa o kirasaremasen

電話を切らせられません

でんわをきらせられません

denwa o kiraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

電話を切らされました

でんわをきらされました

denwa o kirasaremashita

電話を切らせられました

でんわをきらせられました

denwa o kiraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

電話を切らされませんでした

でんわをきらされませんでした

denwa o kirasaremasen deshita

電話を切らせられませんでした

でんわをきらせられませんでした

denwa o kiraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

電話を切らされて

でんわをきらされて

denwa o kirasarete

電話を切らせられて

でんわをきらせられて

denwa o kiraserarete


Forma ba

Twierdzenie

電話を切れば

でんわをきれば

denwa ga kireba

Przeczenie

電話を切らなければ

でんわをきらなければ

denwa o kiranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お電話を切りになる

おでんわをきりになる

odenwa o kiri ni naru

Forma modestywna (skromna)

お電話を切りします

おでんわをきりします

odenwa o kiri shimasu

お電話を切りする

おでんわをきりする

odenwa o kiri suru


Przykłady gramatyczne

Być może

電話を切るかもしれない

でんわをきるかもしれない

denwa o kiru ka mo shirenai

電話を切るかもしれません

でんわをきるかもしれません

denwa o kiru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 電話を切ってほしくないです

[osoba に] ... でんわをきってほしくないです

[osoba ni] ... denwa o kitte hoshikunai desu

[osoba に] ... 電話を切らないでほしいです

[osoba に] ... でんわをきらないでほしいです

[osoba ni] ... denwa o kiranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

電話が切りたいです

でんわがきりたいです

denwa ga kiritai desu


Chcieć (III osoba)

電話を切りたがっている

でんわをきりたがっている

denwa o kiritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 電話を切ってほしいです

[osoba に] ... でんわをきってほしいです

[osoba ni] ... denwa o kitte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 電話を切ってくれる

[dający] [は/が] でんわをきってくれる

[dający] [wa/ga] denwa o kitte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に電話を切ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にでんわをきってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni denwa o kitte ageru


Decydować się na

電話を切ることにする

でんわをきることにする

denwa o kiru koto ni suru

電話を切らないことにする

でんわをきらないことにする

denwa o kiranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

電話を切らなくてよかった

でんわをきらなくてよかった

denwa o kiranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

電話を切ってよかった

でんわをきってよかった

denwa o kitte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

電話を切らなければよかった

でんわをきらなければよかった

denwa o kiranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

電話を切ればよかった

でんわをきればよかった

denwa ga kireba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

電話を切るまで, ...

でんわをきるまで, ...

denwa o kiru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

電話を切らなくださって、ありがとうございました

でんわをきらなくださって、ありがとうございました

denwa o kirana kudasatte, arigatou gozaimashita

電話を切らなくてくれて、ありがとう

でんわをきらなくてくれて、ありがとう

denwa o kiranakute kurete, arigatou

電話を切らなくて、ありがとう

でんわをきらなくて、ありがとう

denwa o kiranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

電話を切ってくださって、ありがとうございました

でんわをきってくださって、ありがとうございました

denwa o kitte kudasatte, arigatou gozaimashita

電話を切ってくれて、ありがとう

でんわをきってくれて、ありがとう

denwa o kitte kurete, arigatou

電話を切って、ありがとう

でんわをきって、ありがとう

denwa o kitte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

電話を切るって

でんわをきるって

denwa o kirutte

電話を切ったって

でんわをきったって

denwa o kittatte


Forma wyjaśniająca

電話を切るんです

でんわをきるんです

denwa o kirun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お電話を切りください

おでんわをきりください

odenwa o kiri kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 電話を切りに行く

[miejsce] [に/へ] でんわをきりにいく

[miejsce] [に/へ] denwa o kiri ni iku

[miejsce] [に/へ] 電話を切りに来る

[miejsce] [に/へ] でんわをきりにくる

[miejsce] [に/へ] denwa o kiri ni kuru

[miejsce] [に/へ] 電話を切りに帰る

[miejsce] [に/へ] でんわをきりにかえる

[miejsce] [に/へ] denwa o kiri ni kaeru


Jeszcze nie

まだ電話を切っていません

まだでんわをきっていません

mada denwa o kitte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

電話を切れば, ...

でんわをきれば, ...

denwa ga kireba, ...

電話を切らなければ, ...

でんわをきらなければ, ...

denwa o kiranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

電話を切ったら、...

でんわをきったら、...

denwa o kittara, ...

電話を切らなかったら、...

でんわをきらなかったら、...

denwa o kiranakattara, ...


Kiedy ..., to ...

電話を切る時、...

でんわをきるとき、...

denwa o kiru toki, ...

電話を切った時、...

でんわをきったとき、...

denwa o kitta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

電話を切ると, ...

でんわをきると, ...

denwa o kiru to, ...


Lubić

電話を切るのが好き

でんわをきるのがすき

denwa o kiru no ga suki


Łatwo coś zrobić

電話を切りやすいです

でんわをきりやすいです

denwa o kiri yasui desu

電話を切りやすかったです

でんわをきりやすかったです

denwa o kiri yasukatta desu


Mieć doświadczenie

電話を切ったことがある

でんわをきったことがある

denwa o kitta koto ga aru

電話を切ったことがあるか

でんわをきったことがあるか

denwa o kitta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

電話を切るといいですね

でんわをきるといいですね

denwa o kiru to ii desu ne

電話を切らないといいですね

でんわをきらないといいですね

denwa o kiranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

電話を切るといいんですが

でんわをきるといいんですが

denwa o kiru to ii n desu ga

電話を切るといいんですけど

でんわをきるといいんですけど

denwa o kiru to ii n desu kedo

電話を切らないといいんですが

でんわをきらないといいんですが

denwa o kiranai to ii n desu ga

電話を切らないといいんですけど

でんわをきらないといいんですけど

denwa o kiranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

電話を切るのに, ...

でんわをきるのに, ...

denwa o kiru noni, ...

電話を切ったのに, ...

でんわをきったのに, ...

denwa o kitta noni, ...


Musieć 1

電話を切らなくちゃいけません

でんわをきらなくちゃいけません

denwa o kiranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

電話を切らなければならない

でんわをきらなければならない

denwa o kiranakereba naranai

電話を切らなければなりません

sければなりません

denwa o kiranakereba narimasen

電話を切らなくてはならない

でんわをきらなくてはならない

denwa o kiranakute wa naranai

電話を切らなくてはなりません

でんわをきらなくてはなりません

denwa o kiranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

電話を切っても

でんわをきっても

denwa o kitte mo

電話を切らなくても

でんわをきらなくても

denwa o kiranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

電話を切らなくてもかまわない

でんわをきらなくてもかまわない

denwa o kiranakute mo kamawanai

電話を切らなくてもかまいません

でんわをきらなくてもかまいません

denwa o kiranakute mo kamaimasen


Nie lubić

電話を切るのがきらい

でんわをきるのがきらい

denwa o kiru no ga kirai


Nie robiąc, ...

電話を切らないで、...

でんわをきらないで、...

denwa o kiranai de, ...


Nie trzeba tego robić

電話を切らなくてもいいです

でんわをきらなくてもいいです

denwa o kiranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 電話を切って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] でんわをきってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] denwa o kitte morau


Po czynności, robię ...

電話を切ってから, ...

でんわをきってから, ...

denwa o kitte kara, ...


Podczas

電話を切っている間に, ...

でんわをきっているあいだに, ...

denwa o kitte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

電話を切っている間, ...

でんわをきっているあいだ, ...

denwa o kitte iru aida, ...


Powinnien / Miał

電話を切るはずです

でんわをきるはずです

denwa o kiru hazu desu

電話を切るはずでした

でんわをきるはずでした

denwa o kiru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 電話を切らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... でんわをきらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... denwa o kirasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 電話を切らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... でんわをきらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... denwa o kirasete kureru

Pozwól mi

私に ... 電話を切らせてください

私に ... でんわをきらせてください

watashi ni ... denwa o kirasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

電話を切ってもいいです

でんわをきってもいいです

denwa o kitte mo ii desu

電話を切ってもいいですか

でんわをきってもいいですか

denwa o kitte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

電話を切ってもかまわない

でんわをきってもかまわない

denwa o kitte mo kamawanai

電話を切ってもかまいません

でんわをきってもかまいません

denwa o kitte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

電話を切るかもしれません

でんわをきるかもしれません

denwa o kiru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

電話を切るでしょう

でんわをきるでしょう

denwa o kiru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

電話を切ってごらんなさい

でんわをきってごらんなさい

denwa o kitte goran nasai


Prośba

電話を切ってください

でんわをきってください

denwa o kitte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

電話を切っていただけませんか

でんわをきっていただけませんか

denwa o kitte itadakemasen ka

電話を切ってくれませんか

でんわをきってくれませんか

denwa o kitte kuremasen ka

電話を切ってくれない

でんわをきってくれない

denwa o kitte kurenai


Próbować 1

電話を切ってみる

でんわをきってみる

denwa o kitte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

電話を切ろうとする

でんわをきろうとする

denwa o kirou to suru


Przed czynnością, robię ...

電話を切る前に, ...

でんわをきるまえに, ...

denwa o kiru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

電話を切らなくて、すみませんでした

でんわをきらなくて、すみませんでした

denwa o kiranakute, sumimasen deshita

電話を切らなくて、すみません

でんわをきらなくて、すみません

denwa o kiranakute, sumimasen

電話を切らなくて、ごめん

でんわをきらなくて、ごめん

denwa o kiranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

電話を切って、すみませんでした

でんわをきって、すみませんでした

denwa o kitte, sumimasen deshita

電話を切って、すみません

でんわをきって、すみません

denwa o kitte, sumimasen

電話を切って、ごめん

でんわをきって、ごめん

denwa o kitte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

電話を切っておく

でんわをきっておく

denwa o kitte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 電話を切る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... でんわをきる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... denwa o kiru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

電話を切る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

でんわをきる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

denwa o kiru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

電話を切ったほうがいいです

でんわをきったほうがいいです

denwa o kitta hou ga ii desu

電話を切らないほうがいいです

でんわをきらないほうがいいです

denwa o kiranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

電話を切ったらどうですか

でんわをきったらどうですか

denwa o kittara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

電話を切ってくださる

でんわをきってくださる

denwa o kitte kudasaru


Rozkaz 1

電話を切れ

でんわをきれ

denwa o kire


Rozkaz 2

Forma przestarzała

電話を切りなさい

でんわをきりなさい

denwa o kirinasai


Słyszałem, że ...

電話を切るそうです

でんわをきるそうです

denwa o kiru sou desu

電話を切ったそうです

でんわをきったそうです

denwa o kitta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

電話の切り方

でんわのきりかた

denwa no kirikata


Starać się regularnie wykonywać

電話を切ることにしている

でんわをきることにしている

denwa o kiru koto ni shite iru

電話を切らないことにしている

でんわをきらないことにしている

denwa o kiranai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

電話を切りにくいです

でんわをきりにくいです

denwa o kiri nikui desu

電話を切りにくかったです

でんわをきりにくかったです

denwa o kiri nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

電話を切っている

でんわをきっている

denwa o kitte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

電話を切ろうと思っている

でんわをきろうとおもっている

denwa o kirou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

電話を切ろうと思う

でんわをきろうとおもう

denwa o kirou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

電話を切りながら, ...

でんわをきりながら, ...

denwa o kiri nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

電話を切るみたいです

でんわをきるみたいです

denwa o kiru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

電話を切るみたいな

でんわをきるみたいな

denwa o kiru mitai na

... みたいに電話を切る

... みたいにでんわをきる

... mitai ni denwa o kiru

電話を切ったみたいです

でんわをきったみたいです

denwa o kitta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

電話を切ったみたいな

でんわをきったみたいな

denwa o kitta mitai na

... みたいに電話を切った

... みたいにでんわをきった

... mitai ni denwa o kitta


Zakaz 1

電話を切ってはいけません

でんわをきってはいけません

denwa o kitte wa ikemasen


Zakaz 2

電話を切らないでください

でんわをきらないでください

denwa o kiranai de kudasai


Zakaz 3

電話を切るな

でんわをきるな

denwa o kiru na


Zamiar

電話を切るつもりです

でんわをきるつもりです

denwa o kiru tsumori desu

電話を切らないつもりです

でんわをきらないつもりです

denwa o kiranai tsumori desu


Zbyt wiele

電話を切りすぎる

でんわをきりすぎる

denwa o kiri sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 電話を切らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... でんわをきらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... denwa o kiraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 電話を切らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... でんわをきらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... denwa o kirasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

電話を切ってしまう

でんわをきってしまう

denwa o kitte shimau

電話を切っちゃう

でんわをきっちゃう

denwa o kicchau

電話を切ってしまいました

でんわをきってしまいました

denwa o kitte shimaimashita

電話を切っちゃいました

でんわをきっちゃいました

denwa o kicchaimashita