小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa | あれ

Informacje podstawowe

Kanji

あれ

Znaczenie znaków kanji

on, to, tamten

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

あれ

are


Znaczenie

tam (daleko od mówcy i osoby docelowej)

tamten (daleko od mówcy i osoby docelowej)

tamta (daleko od mówcy i osoby docelowej)

ta osoba (używane w stosunku do osób równych lub niższych sobie)

tam (archaizm)

tam na dole (np. na genitaliach, kolokwializm)

okres (kolokwializm)

miesiączka (kolokwializm)

menstruacja (kolokwializm)

hej (wyrażanie zaskoczenia, podejrzenie i etc)

he?

a?

to (coś wspomnianego wcześniej, co jest odległe psychologicznie lub pod względem czasu)


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

wykrzyknik

zaimki


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

zwykle pisany przy użyciu kana

słowo powiązanie

何れ, どれ, dore

słowo powiązanie

何れ, いずれ, izure

słowo powiązanie

何れ, いづれ, idure

słowo powiązanie

此れ, これ, kore

słowo powiązanie

其れ, それ, sore

Przykładowe zdania

Otworzył drzwi.

彼はドアをあけた。


Był zaskoczony wieściami.

彼はその知らせに驚いた。


Jego życie jest pełne problemów.

彼の人生は困難でいっぱいです。


Zainspirowany religiami azjatyckmi, stworzył liczne wspaniałe rzeźby.

アジアの宗教から閃きを得て、彼は複数の素晴らしい彫刻を生み出した。


Był moim bliskim przyjacielem.

彼は私の親しい友人だった。


Miał operację lewej nogi.

彼は左足に手術を受けた。


On nosi okulary.

彼は眼鏡をかけている。


On ma donośny głos.

彼の声は大きい。


On jest bankrutem.

彼は一文なしだ。


Jaka jest jego najnowsza powieść?

彼の最新の小説は何ですか。