小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa | あれ

Informacje podstawowe

Kanji

あれ

Znaczenie znaków kanji

on, to, tamten

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

あれ

are


Znaczenie

tam (daleko od mówcy i osoby docelowej)

tamten (daleko od mówcy i osoby docelowej)

tamta (daleko od mówcy i osoby docelowej)

ta osoba (używane w stosunku do osób równych lub niższych sobie)

tam (archaizm)

tam na dole (np. na genitaliach, kolokwializm)

okres (kolokwializm)

miesiączka (kolokwializm)

menstruacja (kolokwializm)

hej (wyrażanie zaskoczenia, podejrzenie i etc)

he?

a?

to (coś wspomnianego wcześniej, co jest odległe psychologicznie lub pod względem czasu)


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

zaimki


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

zwykle pisany przy użyciu kana

alternatywa

彼れ, あれ, are

słowo powiązanie

此れ, これ, kore

słowo powiązanie

是, これ, kore

słowo powiązanie

是れ, これ, kore

słowo powiązanie

之, これ, kore

słowo powiązanie

之れ, これ, kore

słowo powiązanie

維, これ, kore

słowo powiązanie

惟, これ, kore

słowo powiązanie

これ, kore

słowo powiązanie

此, これ, kore

słowo powiązanie

其れ, それ, sore

słowo powiązanie

其, それ, sore

słowo powiązanie

それ, sore

słowo powiązanie

何れ, どれ, dore

Przykładowe zdania

Mówi po francusku.

On mówi po francusku.

彼はフランス語を話します。

彼女はフランス語が話せる。


Mówi po francusku.

彼はフランス語を話します。

彼女はフランス語が話せる。


Otworzył drzwi.

彼はドアをあけた。


Wygląda na chorego.

彼は病気らしい。


Mówił bardzo głośno.

彼は大声で話した。


On ma przyjaciół na całym świecie.

彼は世界中に友達がいる。


On miał 50 dolarów.

彼は50ドル持っていました。


Wrócił do domu po raz pierwszy od dziesięciu lat.

彼は10年ぶりに家に戻った。

10年ぶりに、彼は家に戻った。


Był zaskoczony wieściami.

彼はその知らせに驚いた。


To jego dom.

あれは彼の家だ。

あれは彼の家です。

これは彼の家です。