小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 何れ | どれ

Informacje podstawowe

Kanji

どれ
何れ

Znaczenie znaków kanji


Czytanie

どれ

dore


Znaczenie

który

którykolwiek

więc

zobaczmy

a cóż to?

(pokaż) no! (używane, kiedy mówiący chce coś zobaczyć)


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

zaimki

wykrzyknik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

zwykle pisany przy użyciu kana

słowo powiązanie

此れ, これ, kore

słowo powiązanie

是, これ, kore

słowo powiązanie

是れ, これ, kore

słowo powiązanie

之, これ, kore

słowo powiązanie

之れ, これ, kore

słowo powiązanie

維, これ, kore

słowo powiązanie

惟, これ, kore

słowo powiązanie

これ, kore

słowo powiązanie

此, これ, kore

słowo powiązanie

其れ, それ, sore

słowo powiązanie

其, それ, sore

słowo powiązanie

それ, sore

słowo powiązanie

彼, あれ, are

słowo powiązanie

吾, あれ, are

słowo powiązanie

我, あれ, are

słowo powiązanie

吾れ, あれ, are

słowo powiązanie

我れ, あれ, are

słowo powiązanie

荒れ, あれ, are

słowo powiązanie

彼れ, あれ, are

słowo powiązanie

あれ, are

Przykładowe zdania

Prędzej czy później pozna tajemnicę.

彼はいずれその秘密を知るでしょう。

彼は遅かれ早かれその秘密を知るでしょう。


Która książka jest twoja?

どれが君の本ですか。


Które auto jest nasze?

どれが私たちの車ですか。


Która z tych rakiet jest twoja?

これらのラケットのうちどれが君のですか。


Skontaktuję się z tobą.

いずれご連絡いたします。