小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa | かわ

Informacje podstawowe

Kanji

かわ

Znaczenie znaków kanji

rzeka, strumyk, strumień

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

かわ

kawa


Znaczenie

rzeka

strumyk

[sufiks używany w nazwach rzek]


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

przyrostek


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

alternatywa

河, かわ, kawa

Przykładowe zdania

Kąpiel w tej rzece jest niebezpieczna.

この川で泳ぐのは危険だ。


Chłopak nie był w stanie przepłynąć rzeki.

少年がその川を泳いで渡ることは不可能だった。


Często spacerowałem wzdłuż tamtej rzeki.

私はよくその川に沿って散歩したものだ。


On wpadł do rzeki.

彼は川に落ちた。


Amazonka to druga co do długości rzeka na świecie, po Nilu.

アマゾン川は、ナイル川に次いで世界で二番目に長い川だ。


Dasz radę przepłynąć tę rzekę?

あなたは、泳いで川を渡ることができますのか。

君はこの川を泳いで渡れますか。


Mieszkańcy wsi budowali drewniany most przez rzekę.

村人達は川に木の橋をかけた。


Pływanie w tej rzece jest dla ciebie niebezpieczne.

君がこの川で泳ぐのは危険です。


Niebezpiecznie jest się kąpać w tej rzece.

この川は泳ぐには危険だ。


Pływałem w rzece.

私は川で泳いでいた。