小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 来ない | こない

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

przybywanie, przychodzenie, nadchodzenie, przyczyna, powód, stawanie się

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

こない

konai


Znaczenie

nie przybyć


Części mowy

wyrażenie

Przykładowe zdania

Według niej on nie przyjdzie.

彼女の話では彼は来ないそうだ。


On chyba nie przyjedzie.

たぶん、彼は来ないでしょう。

多分彼は来ないでしょうね。


Jeszcze go tutaj nie ma.

彼はまだ来ない。


Wszystko mi jedno, czy przyjdzie, czy nie.

彼がくるかこないかは私にはどうでも良い事だ。

彼が来ても来なくても、私にとってはどうでもいいことです。

彼が来ようが来まいが私にはどうでもいいことだ。

彼が来るかどうかはどうでもいいことだ。

彼が来るかどうかは私にとってどうでもいいことだ。

彼が来るかどうかは私にはどうでもいいことだ。

彼が来るか来ないかは私にとってどちらでもいいことだ。

彼が来るか来ないかは私にとって重要ではない。

彼が来るか来ないかは私にどうでもよいことだ。

彼が来るか来ないかは私にはどうでもいいことだ。

彼が来るのか来ないのかは私にとってはどうでもいい。


On jeszcze nie przyszedł.

彼がまだ来ていない。

彼はまだ来ない。


Być może ona nie przyjdzie dziś wieczorem na przyjęcie.

彼女は今夜のパーティーには来ないかもしれない。

彼女は今夜のパーティーに来ないかもしれない。


On mówi, że nie przyjdzie.

彼は来ないと言っている。


Jeśli jutro będzie padać, ona nie przyjedzie.

明日雨が降れば、彼女はここへは来ないだろう。


Wszystko mi jedno, czy przyjdzie, czy nie.

彼が来るか来ないかは私にどうでもよいことだ。


On przychodzi bardzo rzadko.

彼はほとんど来ない。