小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 止めておく | やめておく

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

stop, zatrzymywanie, hamowanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

やめておく

yamete oku


Znaczenie

???


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

zwykle pisany przy użyciu kana

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

止めておきます

やめておきます

yamete okimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

止めておきません

やめておきません

yamete okimasen

Twierdzenie, czas przeszły

止めておきました

やめておきました

yamete okimashita

Przeczenie, czas przeszły

止めておきませんでした

やめておきませんでした

yamete okimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

止めておく

やめておく

yamete oku

Przeczenie, czas teraźniejszy

止めておかない

やめておかない

yamete okanai

Twierdzenie, czas przeszły

止めておいた

やめておいた

yamete oita

Przeczenie, czas przeszły

止めておかなかった

やめておかなかった

yamete okanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

止めておき

やめておき

yamete oki


Forma mashou

止めておきましょう

やめておきましょう

yamete okimashou


Forma te

止めておいて

やめておいて

yamete oite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

止めておける

やめておける

yamete okeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

止めておけない

やめておけない

yamete okenai

Twierdzenie, czas przeszły

止めておけた

やめておけた

yamete oketa

Przeczenie, czas przeszły

止めておけなかった

やめておけなかった

yamete okenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

止めておけます

やめておけます

yamete okemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

止めておけません

やめておけません

yamete okemasen

Twierdzenie, czas przeszły

止めておけました

やめておけました

yamete okemashita

Przeczenie, czas przeszły

止めておけませんでした

やめておけませんでした

yamete okemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

止めておけて

やめておけて

yamete okete


Forma wolicjonalna

止めておこう

やめておこう

yamete okou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

止めておかれる

やめておかれる

yamete okareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

止めておかれない

やめておかれない

yamete okarenai

Twierdzenie, czas przeszły

止めておかれた

やめておかれた

yamete okareta

Przeczenie, czas przeszły

止めておかれなかった

やめておかれなかった

yamete okarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

止めておかれます

やめておかれます

yamete okaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

止めておかれません

やめておかれません

yamete okaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

止めておかれました

やめておかれました

yamete okaremashita

Przeczenie, czas przeszły

止めておかれませんでした

やめておかれませんでした

yamete okaremasen deshita


Forma bierna, forma te

止めておかれて

やめておかれて

yamete okarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

止めておかせる

やめておかせる

yamete okaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

止めておかせない

やめておかせない

yamete okasenai

Twierdzenie, czas przeszły

止めておかせた

やめておかせた

yamete okaseta

Przeczenie, czas przeszły

止めておかせなかった

やめておかせなかった

yamete okasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

止めておかせます

やめておかせます

yamete okasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

止めておかせません

やめておかせません

yamete okasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

止めておかせました

やめておかせました

yamete okasemashita

Przeczenie, czas przeszły

止めておかせませんでした

やめておかせませんでした

yamete okasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

止めておかせて

やめておかせて

yamete okasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

止めておかされる

やめておかされる

yamete okasareru

止めておかせられる

やめておかせられる

yamete okaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

止めておかされない

やめておかされない

yamete okasarenai

止めておかせられない

やめておかせられない

yamete okaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

止めておかされた

やめておかされた

yamete okasareta

止めておかせられた

やめておかせられた

yamete okaserareta

Przeczenie, czas przeszły

止めておかされなかった

やめておかされなかった

yamete okasarenakatta

止めておかせられなかった

やめておかせられなかった

yamete okaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

止めておかされます

やめておかされます

yamete okasaremasu

止めておかせられます

やめておかせられます

yamete okaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

止めておかされません

やめておかされません

yamete okasaremasen

止めておかせられません

やめておかせられません

yamete okaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

止めておかされました

やめておかされました

yamete okasaremashita

止めておかせられました

やめておかせられました

yamete okaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

止めておかされませんでした

やめておかされませんでした

yamete okasaremasen deshita

止めておかせられませんでした

やめておかせられませんでした

yamete okaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

止めておかされて

やめておかされて

yamete okasarete

止めておかせられて

やめておかせられて

yamete okaserarete


Forma ba

Twierdzenie

止めておけば

やめておけば

yamete okeba

Przeczenie

止めておかなければ

やめておかなければ

yamete okanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お止めておきになる

おやめておきになる

oyamete oki ni naru

Forma modestywna (skromna)

お止めておきします

おやめておきします

oyamete oki shimasu

お止めておきする

おやめておきする

oyamete oki suru

Przykłady gramatyczne

Być może

止めておくかもしれない

やめておくかもしれない

yamete oku ka mo shirenai

止めておくかもしれません

やめておくかもしれません

yamete oku ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 止めておいてほしくないです

[osoba に] ... やめておいてほしくないです

[osoba ni] ... yamete oite hoshikunai desu

[osoba に] ... 止めておかないでほしいです

[osoba に] ... やめておかないでほしいです

[osoba ni] ... yamete okanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

止めておきたいです

やめておきたいです

yamete okitai desu


Chcieć (III osoba)

止めておきたがっている

やめておきたがっている

yamete okitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 止めておいてほしいです

[osoba に] ... やめておいてほしいです

[osoba ni] ... yamete oite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 止めておいてくれる

[dający] [は/が] やめておいてくれる

[dający] [wa/ga] yamete oite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に止めておいてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にやめておいてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni yamete oite ageru


Decydować się na

止めておくことにする

やめておくことにする

yamete oku koto ni suru

止めておかないことにする

やめておかないことにする

yamete okanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

止めておかなくてよかった

やめておかなくてよかった

yamete okanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

止めておいてよかった

やめておいてよかった

yamete oite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

止めておかなければよかった

やめておかなければよかった

yamete okanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

止めておけばよかった

やめておけばよかった

yamete okeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

止めておくまで, ...

やめておくまで, ...

yamete oku made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

止めておかなくださって、ありがとうございました

やめておかなくださって、ありがとうございました

yamete okana kudasatte, arigatou gozaimashita

止めておかなくてくれて、ありがとう

やめておかなくてくれて、ありがとう

yamete okanakute kurete, arigatou

止めておかなくて、ありがとう

やめておかなくて、ありがとう

yamete okanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

止めておいてくださって、ありがとうございました

やめておいてくださって、ありがとうございました

yamete oite kudasatte, arigatou gozaimashita

止めておいてくれて、ありがとう

やめておいてくれて、ありがとう

yamete oite kurete, arigatou

止めておいて、ありがとう

やめておいて、ありがとう

yamete oite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

止めておくって

やめておくって

yamete okutte

止めておいたって

やめておいたって

yamete oitatte


Forma wyjaśniająca

止めておくんです

やめておくんです

yamete okun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お止めておきください

おやめておきください

oyamete oki kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 止めておきに行く

[miejsce] [に/へ] やめておきにいく

[miejsce] [に/へ] yamete oki ni iku

[miejsce] [に/へ] 止めておきに来る

[miejsce] [に/へ] やめておきにくる

[miejsce] [に/へ] yamete oki ni kuru

[miejsce] [に/へ] 止めておきに帰る

[miejsce] [に/へ] やめておきにかえる

[miejsce] [に/へ] yamete oki ni kaeru


Jeszcze nie

まだ止めておいていません

まだやめておいていません

mada yamete oite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

止めておけば, ...

やめておけば, ...

yamete okeba, ...

止めておかなければ, ...

やめておかなければ, ...

yamete okanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

止めておいたら、...

やめておいたら、...

yamete oitara, ...

止めておかなかったら、...

やめておかなかったら、...

yamete okanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

止めておく時、...

やめておくとき、...

yamete oku toki, ...

止めておいた時、...

やめておいたとき、...

yamete oita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

止めておくと, ...

やめておくと, ...

yamete oku to, ...


Lubić

止めておくのが好き

やめておくのがすき

yamete oku no ga suki


Łatwo coś zrobić

止めておきやすいです

やめておきやすいです

yamete oki yasui desu

止めておきやすかったです

やめておきやすかったです

yamete oki yasukatta desu


Mieć doświadczenie

止めておいたことがある

やめておいたことがある

yamete oita koto ga aru

止めておいたことがあるか

やめておいたことがあるか

yamete oita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

止めておくといいですね

やめておくといいですね

yamete oku to ii desu ne

止めておかないといいですね

やめておかないといいですね

yamete okanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

止めておくといいんですが

やめておくといいんですが

yamete oku to ii n desu ga

止めておくといいんですけど

やめておくといいんですけど

yamete oku to ii n desu kedo

止めておかないといいんですが

やめておかないといいんですが

yamete okanai to ii n desu ga

止めておかないといいんですけど

やめておかないといいんですけど

yamete okanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

止めておくのに, ...

やめておくのに, ...

yamete oku noni, ...

止めておいたのに, ...

やめておいたのに, ...

yamete oita noni, ...


Musieć 1

止めておかなくちゃいけません

やめておかなくちゃいけません

yamete okanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

止めておかなければならない

やめておかなければならない

yamete okanakereba naranai

止めておかなければなりません

sければなりません

yamete okanakereba narimasen

止めておかなくてはならない

やめておかなくてはならない

yamete okanakute wa naranai

止めておかなくてはなりません

やめておかなくてはなりません

yamete okanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

止めておいても

やめておいても

yamete oite mo

止めておかなくても

やめておかなくても

yamete okanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

止めておかなくてもかまわない

やめておかなくてもかまわない

yamete okanakute mo kamawanai

止めておかなくてもかまいません

やめておかなくてもかまいません

yamete okanakute mo kamaimasen


Nie lubić

止めておくのがきらい

やめておくのがきらい

yamete oku no ga kirai


Nie robiąc, ...

止めておかないで、...

やめておかないで、...

yamete okanai de, ...


Nie trzeba tego robić

止めておかなくてもいいです

やめておかなくてもいいです

yamete okanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 止めておいて貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] やめておいてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] yamete oite morau


Po czynności, robię ...

止めておいてから, ...

やめておいてから, ...

yamete oite kara, ...


Podczas

止めておいている間に, ...

やめておいているあいだに, ...

yamete oite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

止めておいている間, ...

やめておいているあいだ, ...

yamete oite iru aida, ...


Powinnien / Miał

止めておくはずです

やめておくはずです

yamete oku hazu desu

止めておくはずでした

やめておくはずでした

yamete oku hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 止めておかせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... やめておかせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... yamete okasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 止めておかせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... やめておかせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... yamete okasete kureru

Pozwól mi

私に ... 止めておかせてください

私に ... やめておかせてください

watashi ni ... yamete okasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

止めておいてもいいです

やめておいてもいいです

yamete oite mo ii desu

止めておいてもいいですか

やめておいてもいいですか

yamete oite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

止めておいてもかまわない

やめておいてもかまわない

yamete oite mo kamawanai

止めておいてもかまいません

やめておいてもかまいません

yamete oite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

止めておくかもしれません

やめておくかもしれません

yamete oku kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

止めておくでしょう

やめておくでしょう

yamete oku deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

止めておいてごらんなさい

やめておいてごらんなさい

yamete oite goran nasai


Prośba

止めておいてください

やめておいてください

yamete oite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

止めておいていただけませんか

やめておいていただけませんか

yamete oite itadakemasen ka

止めておいてくれませんか

やめておいてくれませんか

yamete oite kuremasen ka

止めておいてくれない

やめておいてくれない

yamete oite kurenai


Próbować

止めておいてみる

やめておいてみる

yamete oite miru


Przed czynnością, robię ...

止めておく前に, ...

やめておくまえに, ...

yamete oku mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

止めておかなくて、すみませんでした

やめておかなくて、すみませんでした

yamete okanakute, sumimasen deshita

止めておかなくて、すみません

やめておかなくて、すみません

yamete okanakute, sumimasen

止めておかなくて、ごめん

やめておかなくて、ごめん

yamete okanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

止めておいて、すみませんでした

やめておいて、すみませんでした

yamete oite, sumimasen deshita

止めておいて、すみません

やめておいて、すみません

yamete oite, sumimasen

止めておいて、ごめん

やめておいて、ごめん

yamete oite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

止めておいておく

やめておいておく

yamete oite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 止めておく か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... やめておく か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... yamete oku ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

止めておく か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

やめておく か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

yamete oku ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

止めておいたほうがいいです

やめておいたほうがいいです

yamete oita hou ga ii desu

止めておかないほうがいいです

やめておかないほうがいいです

yamete okanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

止めておいたらどうですか

やめておいたらどうですか

yamete oitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

止めておいてくださる

やめておいてくださる

yamete oite kudasaru


Rozkaz

止めておきなさい

やめておきなさい

yamete okinasai


Słyszałem, że ...

止めておくそうです

やめておくそうです

yamete oku sou desu

止めておいたそうです

やめておいたそうです

yamete oita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

止めておき方

やめておきかた

yamete okikata


Starać się regularnie wykonywać

止めておくことにしている

やめておくことにしている

yamete oku koto ni shite iru

止めておかないことにしている

やめておかないことにしている

yamete okanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

止めておきにくいです

やめておきにくいです

yamete oki nikui desu

止めておきにくかったです

やめておきにくかったです

yamete oki nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

止めておいている

やめておいている

yamete oite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

止めておこうと思っている

やめておこうとおもっている

yamete okou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

止めておこうと思う

やめておこうとおもう

yamete okou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

止めておきながら, ...

やめておきながら, ...

yamete oki nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

止めておくみたいです

やめておくみたいです

yamete oku mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

止めておくみたいな

やめておくみたいな

yamete oku mitai na

... みたいに止めておく

... みたいにやめておく

... mitai ni yamete oku

止めておいたみたいです

やめておいたみたいです

yamete oita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

止めておいたみたいな

やめておいたみたいな

yamete oita mitai na

... みたいに止めておいた

... みたいにやめておいた

... mitai ni yamete oita


Zakaz 1

止めておいてはいけません

やめておいてはいけません

yamete oite wa ikemasen


Zakaz 2

止めておかないでください

やめておかないでください

yamete okanai de kudasai


Zamiar

止めておくつもりです

やめておくつもりです

yamete oku tsumori desu

止めておかないつもりです

やめておかないつもりです

yamete okanai tsumori desu


Zbyt wiele

止めておきすぎる

やめておきすぎる

yamete oki sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 止めておかせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... やめておかせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... yamete okaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 止めておかせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... やめておかせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... yamete okasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

止めておいてしまう

やめておいてしまう

yamete oite shimau

止めておいちゃう

やめておいちゃう

yamete oichau

止めておいてしまいました

やめておいてしまいました

yamete oite shimaimashita

止めておいちゃいました

やめておいちゃいました

yamete oichaimashita