小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 拘り合う | かかずりあう

Informacje podstawowe

Kanji

かかずりあう
拘り合う

Znaczenie znaków kanji

areszt, aresztowanie, schwytanie, zaangażowany, zainteresowany, przyleganie do, przywieranie do, mimo, pomimo

Pokaż szczegóły znaku

pasowanie, odpowiadanie, łączenie, jedna dziesiąta, 0.1

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

かかずりあう

kakazuri au


Znaczenie

zadawać się z (kolokwializm)

być wmieszany w (kolokwializm)

mieć związek z (kłopotliwą kwestią, kolokwializm)

być wybredny

być drobiazgowy

???


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik nieprzechodni

zwykle pisany przy użyciu kana

słowo powiązanie

係う, かかずらう, kakazurau

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

拘り合います

かかずりあいます

kakazuri aimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

拘り合いません

かかずりあいません

kakazuri aimasen

Twierdzenie, czas przeszły

拘り合いました

かかずりあいました

kakazuri aimashita

Przeczenie, czas przeszły

拘り合いませんでした

かかずりあいませんでした

kakazuri aimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

拘り合う

かかずりあう

kakazuri au

Przeczenie, czas teraźniejszy

拘り合わない

かかずりあわない

kakazuri awanai

Twierdzenie, czas przeszły

拘り合った

かかずりあった

kakazuri atta

Przeczenie, czas przeszły

拘り合わなかった

かかずりあわなかった

kakazuri awanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

拘り合い

かかずりあい

kakazuri ai


Forma mashou

拘り合いましょう

かかずりあいましょう

kakazuri aimashou


Forma te

拘り合って

かかずりあって

kakazuri atte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

拘り合える

かかずりあえる

kakazuri aeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

拘り合えない

かかずりあえない

kakazuri aenai

Twierdzenie, czas przeszły

拘り合えた

かかずりあえた

kakazuri aeta

Przeczenie, czas przeszły

拘り合えなかった

かかずりあえなかった

kakazuri aenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

拘り合えます

かかずりあえます

kakazuri aemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

拘り合えません

かかずりあえません

kakazuri aemasen

Twierdzenie, czas przeszły

拘り合えました

かかずりあえました

kakazuri aemashita

Przeczenie, czas przeszły

拘り合えませんでした

かかずりあえませんでした

kakazuri aemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

拘り合えて

かかずりあえて

kakazuri aete


Forma wolicjonalna

拘り合おう

かかずりあおう

kakazuri aou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

拘り合われる

かかずりあわれる

kakazuri awareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

拘り合われない

かかずりあわれない

kakazuri awarenai

Twierdzenie, czas przeszły

拘り合われた

かかずりあわれた

kakazuri awareta

Przeczenie, czas przeszły

拘り合われなかった

かかずりあわれなかった

kakazuri awarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

拘り合われます

かかずりあわれます

kakazuri awaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

拘り合われません

かかずりあわれません

kakazuri awaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

拘り合われました

かかずりあわれました

kakazuri awaremashita

Przeczenie, czas przeszły

拘り合われませんでした

かかずりあわれませんでした

kakazuri awaremasen deshita


Forma bierna, forma te

拘り合われて

かかずりあわれて

kakazuri awarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

拘り合わせる

かかずりあわせる

kakazuri awaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

拘り合わせない

かかずりあわせない

kakazuri awasenai

Twierdzenie, czas przeszły

拘り合わせた

かかずりあわせた

kakazuri awaseta

Przeczenie, czas przeszły

拘り合わせなかった

かかずりあわせなかった

kakazuri awasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

拘り合わせます

かかずりあわせます

kakazuri awasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

拘り合わせません

かかずりあわせません

kakazuri awasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

拘り合わせました

かかずりあわせました

kakazuri awasemashita

Przeczenie, czas przeszły

拘り合わせませんでした

かかずりあわせませんでした

kakazuri awasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

拘り合わせて

かかずりあわせて

kakazuri awasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

拘り合わされる

かかずりあわされる

kakazuri awasareru

拘り合わせられる

かかずりあわせられる

kakazuri awaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

拘り合わされない

かかずりあわされない

kakazuri awasarenai

拘り合わせられない

かかずりあわせられない

kakazuri awaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

拘り合わされた

かかずりあわされた

kakazuri awasareta

拘り合わせられた

かかずりあわせられた

kakazuri awaserareta

Przeczenie, czas przeszły

拘り合わされなかった

かかずりあわされなかった

kakazuri awasarenakatta

拘り合わせられなかった

かかずりあわせられなかった

kakazuri awaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

拘り合わされます

かかずりあわされます

kakazuri awasaremasu

拘り合わせられます

かかずりあわせられます

kakazuri awaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

拘り合わされません

かかずりあわされません

kakazuri awasaremasen

拘り合わせられません

かかずりあわせられません

kakazuri awaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

拘り合わされました

かかずりあわされました

kakazuri awasaremashita

拘り合わせられました

かかずりあわせられました

kakazuri awaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

拘り合わされませんでした

かかずりあわされませんでした

kakazuri awasaremasen deshita

拘り合わせられませんでした

かかずりあわせられませんでした

kakazuri awaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

拘り合わされて

かかずりあわされて

kakazuri awasarete

拘り合わせられて

かかずりあわせられて

kakazuri awaserarete


Forma ba

Twierdzenie

拘り合えば

かかずりあえば

kakazuri aeba

Przeczenie

拘り合わなければ

かかずりあわなければ

kakazuri awanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お拘り合いになる

おかかずりあいになる

okakazuri ai ni naru

Forma modestywna (skromna)

お拘り合いします

おかかずりあいします

okakazuri ai shimasu

お拘り合いする

おかかずりあいする

okakazuri ai suru


Przykłady gramatyczne

Być może

拘り合うかもしれない

かかずりあうかもしれない

kakazuri au ka mo shirenai

拘り合うかもしれません

かかずりあうかもしれません

kakazuri au ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 拘り合ってほしくないです

[osoba に] ... かかずりあってほしくないです

[osoba ni] ... kakazuri atte hoshikunai desu

[osoba に] ... 拘り合わないでほしいです

[osoba に] ... かかずりあわないでほしいです

[osoba ni] ... kakazuri awanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

拘り合いたいです

かかずりあいたいです

kakazuri aitai desu


Chcieć (III osoba)

拘り合いたがっている

かかずりあいたがっている

kakazuri aitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 拘り合ってほしいです

[osoba に] ... かかずりあってほしいです

[osoba ni] ... kakazuri atte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 拘り合ってくれる

[dający] [は/が] かかずりあってくれる

[dający] [wa/ga] kakazuri atte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に拘り合ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にかかずりあってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kakazuri atte ageru


Decydować się na

拘り合うことにする

かかずりあうことにする

kakazuri au koto ni suru

拘り合わないことにする

かかずりあわないことにする

kakazuri awanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

拘り合わなくてよかった

かかずりあわなくてよかった

kakazuri awanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

拘り合ってよかった

かかずりあってよかった

kakazuri atte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

拘り合わなければよかった

かかずりあわなければよかった

kakazuri awanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

拘り合えばよかった

かかずりあえばよかった

kakazuri aeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

拘り合うまで, ...

かかずりあうまで, ...

kakazuri au made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

拘り合わなくださって、ありがとうございました

かかずりあわなくださって、ありがとうございました

kakazuri awana kudasatte, arigatou gozaimashita

拘り合わなくてくれて、ありがとう

かかずりあわなくてくれて、ありがとう

kakazuri awanakute kurete, arigatou

拘り合わなくて、ありがとう

かかずりあわなくて、ありがとう

kakazuri awanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

拘り合ってくださって、ありがとうございました

かかずりあってくださって、ありがとうございました

kakazuri atte kudasatte, arigatou gozaimashita

拘り合ってくれて、ありがとう

かかずりあってくれて、ありがとう

kakazuri atte kurete, arigatou

拘り合って、ありがとう

かかずりあって、ありがとう

kakazuri atte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

拘り合うって

かかずりあうって

kakazuri autte

拘り合ったって

かかずりあったって

kakazuri attatte


Forma wyjaśniająca

拘り合うんです

かかずりあうんです

kakazuri aun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お拘り合いください

おかかずりあいください

okakazuri ai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 拘り合いに行く

[miejsce] [に/へ] かかずりあいにいく

[miejsce] [に/へ] kakazuri ai ni iku

[miejsce] [に/へ] 拘り合いに来る

[miejsce] [に/へ] かかずりあいにくる

[miejsce] [に/へ] kakazuri ai ni kuru

[miejsce] [に/へ] 拘り合いに帰る

[miejsce] [に/へ] かかずりあいにかえる

[miejsce] [に/へ] kakazuri ai ni kaeru


Jeszcze nie

まだ拘り合っていません

まだかかずりあっていません

mada kakazuri atte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

拘り合えば, ...

かかずりあえば, ...

kakazuri aeba, ...

拘り合わなければ, ...

かかずりあわなければ, ...

kakazuri awanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

拘り合ったら、...

かかずりあったら、...

kakazuri attara, ...

拘り合わなかったら、...

かかずりあわなかったら、...

kakazuri awanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

拘り合う時、...

かかずりあうとき、...

kakazuri au toki, ...

拘り合った時、...

かかずりあったとき、...

kakazuri atta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

拘り合うと, ...

かかずりあうと, ...

kakazuri au to, ...


Lubić

拘り合うのが好き

かかずりあうのがすき

kakazuri au no ga suki


Łatwo coś zrobić

拘り合いやすいです

かかずりあいやすいです

kakazuri ai yasui desu

拘り合いやすかったです

かかずりあいやすかったです

kakazuri ai yasukatta desu


Mieć doświadczenie

拘り合ったことがある

かかずりあったことがある

kakazuri atta koto ga aru

拘り合ったことがあるか

かかずりあったことがあるか

kakazuri atta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

拘り合うといいですね

かかずりあうといいですね

kakazuri au to ii desu ne

拘り合わないといいですね

かかずりあわないといいですね

kakazuri awanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

拘り合うといいんですが

かかずりあうといいんですが

kakazuri au to ii n desu ga

拘り合うといいんですけど

かかずりあうといいんですけど

kakazuri au to ii n desu kedo

拘り合わないといいんですが

かかずりあわないといいんですが

kakazuri awanai to ii n desu ga

拘り合わないといいんですけど

かかずりあわないといいんですけど

kakazuri awanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

拘り合うのに, ...

かかずりあうのに, ...

kakazuri au noni, ...

拘り合ったのに, ...

かかずりあったのに, ...

kakazuri atta noni, ...


Musieć 1

拘り合わなくちゃいけません

かかずりあわなくちゃいけません

kakazuri awanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

拘り合わなければならない

かかずりあわなければならない

kakazuri awanakereba naranai

拘り合わなければなりません

sければなりません

kakazuri awanakereba narimasen

拘り合わなくてはならない

かかずりあわなくてはならない

kakazuri awanakute wa naranai

拘り合わなくてはなりません

かかずりあわなくてはなりません

kakazuri awanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

拘り合っても

かかずりあっても

kakazuri atte mo

拘り合わなくても

かかずりあわなくても

kakazuri awanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

拘り合わなくてもかまわない

かかずりあわなくてもかまわない

kakazuri awanakute mo kamawanai

拘り合わなくてもかまいません

かかずりあわなくてもかまいません

kakazuri awanakute mo kamaimasen


Nie lubić

拘り合うのがきらい

かかずりあうのがきらい

kakazuri au no ga kirai


Nie robiąc, ...

拘り合わないで、...

かかずりあわないで、...

kakazuri awanai de, ...


Nie trzeba tego robić

拘り合わなくてもいいです

かかずりあわなくてもいいです

kakazuri awanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 拘り合って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] かかずりあってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kakazuri atte morau


Po czynności, robię ...

拘り合ってから, ...

かかずりあってから, ...

kakazuri atte kara, ...


Podczas

拘り合っている間に, ...

かかずりあっているあいだに, ...

kakazuri atte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

拘り合っている間, ...

かかずりあっているあいだ, ...

kakazuri atte iru aida, ...


Powinnien / Miał

拘り合うはずです

かかずりあうはずです

kakazuri au hazu desu

拘り合うはずでした

かかずりあうはずでした

kakazuri au hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 拘り合わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... かかずりあわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kakazuri awasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 拘り合わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... かかずりあわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kakazuri awasete kureru

Pozwól mi

私に ... 拘り合わせてください

私に ... かかずりあわせてください

watashi ni ... kakazuri awasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

拘り合ってもいいです

かかずりあってもいいです

kakazuri atte mo ii desu

拘り合ってもいいですか

かかずりあってもいいですか

kakazuri atte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

拘り合ってもかまわない

かかずりあってもかまわない

kakazuri atte mo kamawanai

拘り合ってもかまいません

かかずりあってもかまいません

kakazuri atte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

拘り合うかもしれません

かかずりあうかもしれません

kakazuri au kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

拘り合うでしょう

かかずりあうでしょう

kakazuri au deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

拘り合ってごらんなさい

かかずりあってごらんなさい

kakazuri atte goran nasai


Prośba

拘り合ってください

かかずりあってください

kakazuri atte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

拘り合っていただけませんか

かかずりあっていただけませんか

kakazuri atte itadakemasen ka

拘り合ってくれませんか

かかずりあってくれませんか

kakazuri atte kuremasen ka

拘り合ってくれない

かかずりあってくれない

kakazuri atte kurenai


Próbować

拘り合ってみる

かかずりあってみる

kakazuri atte miru


Przed czynnością, robię ...

拘り合う前に, ...

かかずりあうまえに, ...

kakazuri au mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

拘り合わなくて、すみませんでした

かかずりあわなくて、すみませんでした

kakazuri awanakute, sumimasen deshita

拘り合わなくて、すみません

かかずりあわなくて、すみません

kakazuri awanakute, sumimasen

拘り合わなくて、ごめん

かかずりあわなくて、ごめん

kakazuri awanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

拘り合って、すみませんでした

かかずりあって、すみませんでした

kakazuri atte, sumimasen deshita

拘り合って、すみません

かかずりあって、すみません

kakazuri atte, sumimasen

拘り合って、ごめん

かかずりあって、ごめん

kakazuri atte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

拘り合っておく

かかずりあっておく

kakazuri atte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 拘り合う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... かかずりあう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kakazuri au ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

拘り合う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

かかずりあう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kakazuri au ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

拘り合ったほうがいいです

かかずりあったほうがいいです

kakazuri atta hou ga ii desu

拘り合わないほうがいいです

かかずりあわないほうがいいです

kakazuri awanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

拘り合ったらどうですか

かかずりあったらどうですか

kakazuri attara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

拘り合ってくださる

かかずりあってくださる

kakazuri atte kudasaru


Rozkaz 1

拘り合え

かかずりあえ

kakazuri ae


Rozkaz 2

Forma przestarzała

拘り合いなさい

かかずりあいなさい

kakazuri ainasai


Słyszałem, że ...

拘り合うそうです

かかずりあうそうです

kakazuri au sou desu

拘り合ったそうです

かかずりあったそうです

kakazuri atta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

拘り合い方

かかずりあいかた

kakazuri aikata


Starać się regularnie wykonywać

拘り合うことにしている

かかずりあうことにしている

kakazuri au koto ni shite iru

拘り合わないことにしている

かかずりあわないことにしている

kakazuri awanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

拘り合いにくいです

かかずりあいにくいです

kakazuri ai nikui desu

拘り合いにくかったです

かかずりあいにくかったです

kakazuri ai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

拘り合っている

かかずりあっている

kakazuri atte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

拘り合おうと思っている

かかずりあおうとおもっている

kakazuri aou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

拘り合おうと思う

かかずりあおうとおもう

kakazuri aou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

拘り合いながら, ...

かかずりあいながら, ...

kakazuri ai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

拘り合うみたいです

かかずりあうみたいです

kakazuri au mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

拘り合うみたいな

かかずりあうみたいな

kakazuri au mitai na

... みたいに拘り合う

... みたいにかかずりあう

... mitai ni kakazuri au

拘り合ったみたいです

かかずりあったみたいです

kakazuri atta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

拘り合ったみたいな

かかずりあったみたいな

kakazuri atta mitai na

... みたいに拘り合った

... みたいにかかずりあった

... mitai ni kakazuri atta


Zakaz 1

拘り合ってはいけません

かかずりあってはいけません

kakazuri atte wa ikemasen


Zakaz 2

拘り合わないでください

かかずりあわないでください

kakazuri awanai de kudasai


Zakaz 3

拘り合うな

かかずりあうな

kakazuri au na


Zamiar

拘り合うつもりです

かかずりあうつもりです

kakazuri au tsumori desu

拘り合わないつもりです

かかずりあわないつもりです

kakazuri awanai tsumori desu


Zbyt wiele

拘り合いすぎる

かかずりあいすぎる

kakazuri ai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 拘り合わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かかずりあわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kakazuri awaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 拘り合わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かかずりあわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kakazuri awasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

拘り合ってしまう

かかずりあってしまう

kakazuri atte shimau

拘り合っちゃう

かかずりあっちゃう

kakazuri acchau

拘り合ってしまいました

かかずりあってしまいました

kakazuri atte shimaimashita

拘り合っちゃいました

かかずりあっちゃいました

kakazuri acchaimashita