小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 我を張る | がをはる

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

ego, ja, egoistyczny, samolubny, nasz, siebie

Pokaż szczegóły znaku

przedłużanie, wydłużanie, klasyfikator na smyczki i instrumenty strunowe, rozciąganie się, rozprzestrzenianie, stawianie (namiotu)

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

がをはる

ga o haru


Znaczenie

nalegać na własne pomysły


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

我を張ります

がをはります

ga o harimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

我を張りません

がをはりません

ga o harimasen

Twierdzenie, czas przeszły

我を張りました

がをはりました

ga o harimashita

Przeczenie, czas przeszły

我を張りませんでした

がをはりませんでした

ga o harimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

我を張る

がをはる

ga o haru

Przeczenie, czas teraźniejszy

我を張らない

がをはらない

ga o haranai

Twierdzenie, czas przeszły

我を張った

がをはった

ga o hatta

Przeczenie, czas przeszły

我を張らなかった

がをはらなかった

ga o haranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

我を張り

がをはり

ga o hari


Forma mashou

我を張りましょう

がをはりましょう

ga o harimashou


Forma te

我を張って

がをはって

ga o hatte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

我が張れる

ががはれる

ga ga hareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

我が張れない

ががはれない

ga ga harenai

Twierdzenie, czas przeszły

我が張れた

ががはれた

ga ga hareta

Przeczenie, czas przeszły

我が張れなかった

ががはれなかった

ga ga harenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

我が張れます

ががはれます

ga ga haremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

我が張れません

ががはれません

ga ga haremasen

Twierdzenie, czas przeszły

我が張れました

ががはれました

ga ga haremashita

Przeczenie, czas przeszły

我が張れませんでした

ががはれませんでした

ga ga haremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

我が張れて

ががはれて

ga ga harete


Forma wolicjonalna

我を張ろう

がをはろう

ga o harou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

我を張られる

がをはられる

ga o harareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

我を張られない

がをはられない

ga o hararenai

Twierdzenie, czas przeszły

我を張られた

がをはられた

ga o harareta

Przeczenie, czas przeszły

我を張られなかった

がをはられなかった

ga o hararenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

我を張られます

がをはられます

ga o hararemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

我を張られません

がをはられません

ga o hararemasen

Twierdzenie, czas przeszły

我を張られました

がをはられました

ga o hararemashita

Przeczenie, czas przeszły

我を張られませんでした

がをはられませんでした

ga o hararemasen deshita


Forma bierna, forma te

我を張られて

がをはられて

ga o hararete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

我を張らせる

がをはらせる

ga o haraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

我を張らせない

がをはらせない

ga o harasenai

Twierdzenie, czas przeszły

我を張らせた

がをはらせた

ga o haraseta

Przeczenie, czas przeszły

我を張らせなかった

がをはらせなかった

ga o harasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

我を張らせます

がをはらせます

ga o harasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

我を張らせません

がをはらせません

ga o harasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

我を張らせました

がをはらせました

ga o harasemashita

Przeczenie, czas przeszły

我を張らせませんでした

がをはらせませんでした

ga o harasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

我を張らせて

がをはらせて

ga o harasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

我を張らされる

がをはらされる

ga o harasareru

我を張らせられる

がをはらせられる

ga o haraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

我を張らされない

がをはらされない

ga o harasarenai

我を張らせられない

がをはらせられない

ga o haraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

我を張らされた

がをはらされた

ga o harasareta

我を張らせられた

がをはらせられた

ga o haraserareta

Przeczenie, czas przeszły

我を張らされなかった

がをはらされなかった

ga o harasarenakatta

我を張らせられなかった

がをはらせられなかった

ga o haraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

我を張らされます

がをはらされます

ga o harasaremasu

我を張らせられます

がをはらせられます

ga o haraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

我を張らされません

がをはらされません

ga o harasaremasen

我を張らせられません

がをはらせられません

ga o haraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

我を張らされました

がをはらされました

ga o harasaremashita

我を張らせられました

がをはらせられました

ga o haraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

我を張らされませんでした

がをはらされませんでした

ga o harasaremasen deshita

我を張らせられませんでした

がをはらせられませんでした

ga o haraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

我を張らされて

がをはらされて

ga o harasarete

我を張らせられて

がをはらせられて

ga o haraserarete


Forma ba

Twierdzenie

我を張れば

がをはれば

ga ga hareba

Przeczenie

我を張らなければ

がをはらなければ

ga o haranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お我を張りになる

おがをはりになる

oga o hari ni naru

Forma modestywna (skromna)

お我を張りします

おがをはりします

oga o hari shimasu

お我を張りする

おがをはりする

oga o hari suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

我を張るかもしれない

がをはるかもしれない

ga o haru ka mo shirenai

我を張るかもしれません

がをはるかもしれません

ga o haru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 我を張ってほしくないです

[osoba に] ... がをはってほしくないです

[osoba ni] ... ga o hatte hoshikunai desu

[osoba に] ... 我を張らないでほしいです

[osoba に] ... がをはらないでほしいです

[osoba ni] ... ga o haranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

我が張りたいです

ががはりたいです

ga ga haritai desu


Chcieć (III osoba)

我を張りたがっている

がをはりたがっている

ga o haritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 我を張ってほしいです

[osoba に] ... がをはってほしいです

[osoba ni] ... ga o hatte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 我を張ってくれる

[dający] [は/が] がをはってくれる

[dający] [wa/ga] ga o hatte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に我を張ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にがをはってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni ga o hatte ageru


Decydować się na

我を張ることにする

がをはることにする

ga o haru koto ni suru

我を張らないことにする

がをはらないことにする

ga o haranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

我を張らなくてよかった

がをはらなくてよかった

ga o haranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

我を張ってよかった

がをはってよかった

ga o hatte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

我を張らなければよかった

がをはらなければよかった

ga o haranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

我を張ればよかった

がをはればよかった

ga ga hareba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

我を張るまで, ...

がをはるまで, ...

ga o haru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

我を張らなくださって、ありがとうございました

がをはらなくださって、ありがとうございました

ga o harana kudasatte, arigatou gozaimashita

我を張らなくてくれて、ありがとう

がをはらなくてくれて、ありがとう

ga o haranakute kurete, arigatou

我を張らなくて、ありがとう

がをはらなくて、ありがとう

ga o haranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

我を張ってくださって、ありがとうございました

がをはってくださって、ありがとうございました

ga o hatte kudasatte, arigatou gozaimashita

我を張ってくれて、ありがとう

がをはってくれて、ありがとう

ga o hatte kurete, arigatou

我を張って、ありがとう

がをはって、ありがとう

ga o hatte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

我を張るって

がをはるって

ga o harutte

我を張ったって

がをはったって

ga o hattatte


Forma wyjaśniająca

我を張るんです

がをはるんです

ga o harun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お我を張りください

おがをはりください

oga o hari kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 我を張りに行く

[miejsce] [に/へ] がをはりにいく

[miejsce] [に/へ] ga o hari ni iku

[miejsce] [に/へ] 我を張りに来る

[miejsce] [に/へ] がをはりにくる

[miejsce] [に/へ] ga o hari ni kuru

[miejsce] [に/へ] 我を張りに帰る

[miejsce] [に/へ] がをはりにかえる

[miejsce] [に/へ] ga o hari ni kaeru


Jeszcze nie

まだ我を張っていません

まだがをはっていません

mada ga o hatte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

我を張れば, ...

がをはれば, ...

ga ga hareba, ...

我を張らなければ, ...

がをはらなければ, ...

ga o haranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

我を張ったら、...

がをはったら、...

ga o hattara, ...

我を張らなかったら、...

がをはらなかったら、...

ga o haranakattara, ...


Kiedy ..., to ...

我を張る時、...

がをはるとき、...

ga o haru toki, ...

我を張った時、...

がをはったとき、...

ga o hatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

我を張ると, ...

がをはると, ...

ga o haru to, ...


Lubić

我を張るのが好き

がをはるのがすき

ga o haru no ga suki


Łatwo coś zrobić

我を張りやすいです

がをはりやすいです

ga o hari yasui desu

我を張りやすかったです

がをはりやすかったです

ga o hari yasukatta desu


Mieć doświadczenie

我を張ったことがある

がをはったことがある

ga o hatta koto ga aru

我を張ったことがあるか

がをはったことがあるか

ga o hatta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

我を張るといいですね

がをはるといいですね

ga o haru to ii desu ne

我を張らないといいですね

がをはらないといいですね

ga o haranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

我を張るといいんですが

がをはるといいんですが

ga o haru to ii n desu ga

我を張るといいんですけど

がをはるといいんですけど

ga o haru to ii n desu kedo

我を張らないといいんですが

がをはらないといいんですが

ga o haranai to ii n desu ga

我を張らないといいんですけど

がをはらないといいんですけど

ga o haranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

我を張るのに, ...

がをはるのに, ...

ga o haru noni, ...

我を張ったのに, ...

がをはったのに, ...

ga o hatta noni, ...


Musieć 1

我を張らなくちゃいけません

がをはらなくちゃいけません

ga o haranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

我を張らなければならない

がをはらなければならない

ga o haranakereba naranai

我を張らなければなりません

sければなりません

ga o haranakereba narimasen

我を張らなくてはならない

がをはらなくてはならない

ga o haranakute wa naranai

我を張らなくてはなりません

がをはらなくてはなりません

ga o haranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

我を張っても

がをはっても

ga o hatte mo

我を張らなくても

がをはらなくても

ga o haranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

我を張らなくてもかまわない

がをはらなくてもかまわない

ga o haranakute mo kamawanai

我を張らなくてもかまいません

がをはらなくてもかまいません

ga o haranakute mo kamaimasen


Nie lubić

我を張るのがきらい

がをはるのがきらい

ga o haru no ga kirai


Nie robiąc, ...

我を張らないで、...

がをはらないで、...

ga o haranai de, ...


Nie trzeba tego robić

我を張らなくてもいいです

がをはらなくてもいいです

ga o haranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 我を張って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] がをはってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] ga o hatte morau


Po czynności, robię ...

我を張ってから, ...

がをはってから, ...

ga o hatte kara, ...


Podczas

我を張っている間に, ...

がをはっているあいだに, ...

ga o hatte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

我を張っている間, ...

がをはっているあいだ, ...

ga o hatte iru aida, ...


Powinnien / Miał

我を張るはずです

がをはるはずです

ga o haru hazu desu

我を張るはずでした

がをはるはずでした

ga o haru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 我を張らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... がをはらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... ga o harasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 我を張らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... がをはらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... ga o harasete kureru

Pozwól mi

私に ... 我を張らせてください

私に ... がをはらせてください

watashi ni ... ga o harasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

我を張ってもいいです

がをはってもいいです

ga o hatte mo ii desu

我を張ってもいいですか

がをはってもいいですか

ga o hatte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

我を張ってもかまわない

がをはってもかまわない

ga o hatte mo kamawanai

我を張ってもかまいません

がをはってもかまいません

ga o hatte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

我を張るかもしれません

がをはるかもしれません

ga o haru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

我を張るでしょう

がをはるでしょう

ga o haru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

我を張ってごらんなさい

がをはってごらんなさい

ga o hatte goran nasai


Prośba

我を張ってください

がをはってください

ga o hatte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

我を張っていただけませんか

がをはっていただけませんか

ga o hatte itadakemasen ka

我を張ってくれませんか

がをはってくれませんか

ga o hatte kuremasen ka

我を張ってくれない

がをはってくれない

ga o hatte kurenai


Próbować

我を張ってみる

がをはってみる

ga o hatte miru


Przed czynnością, robię ...

我を張る前に, ...

がをはるまえに, ...

ga o haru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

我を張らなくて、すみませんでした

がをはらなくて、すみませんでした

ga o haranakute, sumimasen deshita

我を張らなくて、すみません

がをはらなくて、すみません

ga o haranakute, sumimasen

我を張らなくて、ごめん

がをはらなくて、ごめん

ga o haranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

我を張って、すみませんでした

がをはって、すみませんでした

ga o hatte, sumimasen deshita

我を張って、すみません

がをはって、すみません

ga o hatte, sumimasen

我を張って、ごめん

がをはって、ごめん

ga o hatte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

我を張っておく

がをはっておく

ga o hatte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 我を張る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... がをはる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ga o haru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

我を張る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

がをはる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

ga o haru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

我を張ったほうがいいです

がをはったほうがいいです

ga o hatta hou ga ii desu

我を張らないほうがいいです

がをはらないほうがいいです

ga o haranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

我を張ったらどうですか

がをはったらどうですか

ga o hattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

我を張ってくださる

がをはってくださる

ga o hatte kudasaru


Rozkaz 1

我を張れ

がをはれ

ga o hare


Rozkaz 2

Forma przestarzała

我を張りなさい

がをはりなさい

ga o harinasai


Słyszałem, że ...

我を張るそうです

がをはるそうです

ga o haru sou desu

我を張ったそうです

がをはったそうです

ga o hatta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

我の張り方

がのはりかた

ga no harikata


Starać się regularnie wykonywać

我を張ることにしている

がをはることにしている

ga o haru koto ni shite iru

我を張らないことにしている

がをはらないことにしている

ga o haranai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

我を張りにくいです

がをはりにくいです

ga o hari nikui desu

我を張りにくかったです

がをはりにくかったです

ga o hari nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

我を張っている

がをはっている

ga o hatte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

我を張ろうと思っている

がをはろうとおもっている

ga o harou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

我を張ろうと思う

がをはろうとおもう

ga o harou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

我を張りながら, ...

がをはりながら, ...

ga o hari nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

我を張るみたいです

がをはるみたいです

ga o haru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

我を張るみたいな

がをはるみたいな

ga o haru mitai na

... みたいに我を張る

... みたいにがをはる

... mitai ni ga o haru

我を張ったみたいです

がをはったみたいです

ga o hatta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

我を張ったみたいな

がをはったみたいな

ga o hatta mitai na

... みたいに我を張った

... みたいにがをはった

... mitai ni ga o hatta


Zakaz 1

我を張ってはいけません

がをはってはいけません

ga o hatte wa ikemasen


Zakaz 2

我を張らないでください

がをはらないでください

ga o haranai de kudasai


Zakaz 3

我を張るな

がをはるな

ga o haru na


Zamiar

我を張るつもりです

がをはるつもりです

ga o haru tsumori desu

我を張らないつもりです

がをはらないつもりです

ga o haranai tsumori desu


Zbyt wiele

我を張りすぎる

がをはりすぎる

ga o hari sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 我を張らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... がをはらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ga o haraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 我を張らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... がをはらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ga o harasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

我を張ってしまう

がをはってしまう

ga o hatte shimau

我を張っちゃう

がをはっちゃう

ga o hacchau

我を張ってしまいました

がをはってしまいました

ga o hatte shimaimashita

我を張っちゃいました

がをはっちゃいました

ga o hacchaimashita