小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 機嫌が直る | きげんがなおる

Informacje podstawowe

Kanji

げん なお

Znaczenie znaków kanji

mechanizm, maszyna, samolot, okazja, możliwość, moc, potęga, siła, skuteczność, efektywność

Pokaż szczegóły znaku

nie lubić, nienawidzić, nie znosić, nie cierpieć

Pokaż szczegóły znaku

natychmiast, od razu, prawość, uczciwość, szczerość, otwartość, naprawa, naprawianie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

きげんがなおる

kigen ga naoru


Znaczenie

przeboleć zły nastrój

mieć za sobą zły nastrój

odzyskać dobry nastrój

rozchmurzyć się

odzyskać humor


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌が直ります

きげんがなおります

kigen ga naorimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌が直りません

きげんがなおりません

kigen ga naorimasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌が直りました

きげんがなおりました

kigen ga naorimashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌が直りませんでした

きげんがなおりませんでした

kigen ga naorimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌が直る

きげんがなおる

kigen ga naoru

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌が直らない

きげんがなおらない

kigen ga naoranai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌が直った

きげんがなおった

kigen ga naotta

Przeczenie, czas przeszły

機嫌が直らなかった

きげんがなおらなかった

kigen ga naoranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

機嫌が直り

きげんがなおり

kigen ga naori


Forma mashou

機嫌が直りましょう

きげんがなおりましょう

kigen ga naorimashou


Forma te

機嫌が直って

きげんがなおって

kigen ga naotte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌が直れる

きげんがなおれる

kigen ga naoreru

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌が直れない

きげんがなおれない

kigen ga naorenai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌が直れた

きげんがなおれた

kigen ga naoreta

Przeczenie, czas przeszły

機嫌が直れなかった

きげんがなおれなかった

kigen ga naorenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌が直れます

きげんがなおれます

kigen ga naoremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌が直れません

きげんがなおれません

kigen ga naoremasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌が直れました

きげんがなおれました

kigen ga naoremashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌が直れませんでした

きげんがなおれませんでした

kigen ga naoremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

機嫌が直れて

きげんがなおれて

kigen ga naorete


Forma wolicjonalna

機嫌が直ろう

きげんがなおろう

kigen ga naorou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌が直られる

きげんがなおられる

kigen ga naorareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌が直られない

きげんがなおられない

kigen ga naorarenai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌が直られた

きげんがなおられた

kigen ga naorareta

Przeczenie, czas przeszły

機嫌が直られなかった

きげんがなおられなかった

kigen ga naorarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌が直られます

きげんがなおられます

kigen ga naoraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌が直られません

きげんがなおられません

kigen ga naoraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌が直られました

きげんがなおられました

kigen ga naoraremashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌が直られませんでした

きげんがなおられませんでした

kigen ga naoraremasen deshita


Forma bierna, forma te

機嫌が直られて

きげんがなおられて

kigen ga naorarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌が直らせる

きげんがなおらせる

kigen ga naoraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌が直らせない

きげんがなおらせない

kigen ga naorasenai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌が直らせた

きげんがなおらせた

kigen ga naoraseta

Przeczenie, czas przeszły

機嫌が直らせなかった

きげんがなおらせなかった

kigen ga naorasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌が直らせます

きげんがなおらせます

kigen ga naorasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌が直らせません

きげんがなおらせません

kigen ga naorasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌が直らせました

きげんがなおらせました

kigen ga naorasemashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌が直らせませんでした

きげんがなおらせませんでした

kigen ga naorasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

機嫌が直らせて

きげんがなおらせて

kigen ga naorasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌が直らされる

きげんがなおらされる

kigen ga naorasareru

機嫌が直らせられる

きげんがなおらせられる

kigen ga naoraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌が直らされない

きげんがなおらされない

kigen ga naorasarenai

機嫌が直らせられない

きげんがなおらせられない

kigen ga naoraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌が直らされた

きげんがなおらされた

kigen ga naorasareta

機嫌が直らせられた

きげんがなおらせられた

kigen ga naoraserareta

Przeczenie, czas przeszły

機嫌が直らされなかった

きげんがなおらされなかった

kigen ga naorasarenakatta

機嫌が直らせられなかった

きげんがなおらせられなかった

kigen ga naoraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌が直らされます

きげんがなおらされます

kigen ga naorasaremasu

機嫌が直らせられます

きげんがなおらせられます

kigen ga naoraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌が直らされません

きげんがなおらされません

kigen ga naorasaremasen

機嫌が直らせられません

きげんがなおらせられません

kigen ga naoraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌が直らされました

きげんがなおらされました

kigen ga naorasaremashita

機嫌が直らせられました

きげんがなおらせられました

kigen ga naoraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌が直らされませんでした

きげんがなおらされませんでした

kigen ga naorasaremasen deshita

機嫌が直らせられませんでした

きげんがなおらせられませんでした

kigen ga naoraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

機嫌が直らされて

きげんがなおらされて

kigen ga naorasarete

機嫌が直らせられて

きげんがなおらせられて

kigen ga naoraserarete


Forma ba

Twierdzenie

機嫌が直れば

きげんがなおれば

kigen ga naoreba

Przeczenie

機嫌が直らなければ

きげんがなおらなければ

kigen ga naoranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お機嫌が直りになる

おきげんがなおりになる

okigen ga naori ni naru

Forma modestywna (skromna)

お機嫌が直りします

おきげんがなおりします

okigen ga naori shimasu

お機嫌が直りする

おきげんがなおりする

okigen ga naori suru


Przykłady gramatyczne

Być może

機嫌が直るかもしれない

きげんがなおるかもしれない

kigen ga naoru ka mo shirenai

機嫌が直るかもしれません

きげんがなおるかもしれません

kigen ga naoru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 機嫌が直ってほしくないです

[osoba に] ... きげんがなおってほしくないです

[osoba ni] ... kigen ga naotte hoshikunai desu

[osoba に] ... 機嫌が直らないでほしいです

[osoba に] ... きげんがなおらないでほしいです

[osoba ni] ... kigen ga naoranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

機嫌が直りたいです

きげんがなおりたいです

kigen ga naoritai desu


Chcieć (III osoba)

機嫌が直りたがっている

きげんがなおりたがっている

kigen ga naoritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 機嫌が直ってほしいです

[osoba に] ... きげんがなおってほしいです

[osoba ni] ... kigen ga naotte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 機嫌が直ってくれる

[dający] [は/が] きげんがなおってくれる

[dający] [wa/ga] kigen ga naotte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に機嫌が直ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にきげんがなおってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kigen ga naotte ageru


Decydować się na

機嫌が直ることにする

きげんがなおることにする

kigen ga naoru koto ni suru

機嫌が直らないことにする

きげんがなおらないことにする

kigen ga naoranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

機嫌が直らなくてよかった

きげんがなおらなくてよかった

kigen ga naoranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

機嫌が直ってよかった

きげんがなおってよかった

kigen ga naotte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

機嫌が直らなければよかった

きげんがなおらなければよかった

kigen ga naoranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

機嫌が直ればよかった

きげんがなおればよかった

kigen ga naoreba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

機嫌が直るまで, ...

きげんがなおるまで, ...

kigen ga naoru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

機嫌が直らなくださって、ありがとうございました

きげんがなおらなくださって、ありがとうございました

kigen ga naorana kudasatte, arigatou gozaimashita

機嫌が直らなくてくれて、ありがとう

きげんがなおらなくてくれて、ありがとう

kigen ga naoranakute kurete, arigatou

機嫌が直らなくて、ありがとう

きげんがなおらなくて、ありがとう

kigen ga naoranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

機嫌が直ってくださって、ありがとうございました

きげんがなおってくださって、ありがとうございました

kigen ga naotte kudasatte, arigatou gozaimashita

機嫌が直ってくれて、ありがとう

きげんがなおってくれて、ありがとう

kigen ga naotte kurete, arigatou

機嫌が直って、ありがとう

きげんがなおって、ありがとう

kigen ga naotte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

機嫌が直るって

きげんがなおるって

kigen ga naorutte

機嫌が直ったって

きげんがなおったって

kigen ga naottatte


Forma wyjaśniająca

機嫌が直るんです

きげんがなおるんです

kigen ga naorun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お機嫌が直りください

おきげんがなおりください

okigen ga naori kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 機嫌が直りに行く

[miejsce] [に/へ] きげんがなおりにいく

[miejsce] [に/へ] kigen ga naori ni iku

[miejsce] [に/へ] 機嫌が直りに来る

[miejsce] [に/へ] きげんがなおりにくる

[miejsce] [に/へ] kigen ga naori ni kuru

[miejsce] [に/へ] 機嫌が直りに帰る

[miejsce] [に/へ] きげんがなおりにかえる

[miejsce] [に/へ] kigen ga naori ni kaeru


Jeszcze nie

まだ機嫌が直っていません

まだきげんがなおっていません

mada kigen ga naotte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

機嫌が直れば, ...

きげんがなおれば, ...

kigen ga naoreba, ...

機嫌が直らなければ, ...

きげんがなおらなければ, ...

kigen ga naoranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

機嫌が直ったら、...

きげんがなおったら、...

kigen ga naottara, ...

機嫌が直らなかったら、...

きげんがなおらなかったら、...

kigen ga naoranakattara, ...


Kiedy ..., to ...

機嫌が直る時、...

きげんがなおるとき、...

kigen ga naoru toki, ...

機嫌が直った時、...

きげんがなおったとき、...

kigen ga naotta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

機嫌が直ると, ...

きげんがなおると, ...

kigen ga naoru to, ...


Lubić

機嫌が直るのが好き

きげんがなおるのがすき

kigen ga naoru no ga suki


Łatwo coś zrobić

機嫌が直りやすいです

きげんがなおりやすいです

kigen ga naori yasui desu

機嫌が直りやすかったです

きげんがなおりやすかったです

kigen ga naori yasukatta desu


Mieć doświadczenie

機嫌が直ったことがある

きげんがなおったことがある

kigen ga naotta koto ga aru

機嫌が直ったことがあるか

きげんがなおったことがあるか

kigen ga naotta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

機嫌が直るといいですね

きげんがなおるといいですね

kigen ga naoru to ii desu ne

機嫌が直らないといいですね

きげんがなおらないといいですね

kigen ga naoranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

機嫌が直るといいんですが

きげんがなおるといいんですが

kigen ga naoru to ii n desu ga

機嫌が直るといいんですけど

きげんがなおるといいんですけど

kigen ga naoru to ii n desu kedo

機嫌が直らないといいんですが

きげんがなおらないといいんですが

kigen ga naoranai to ii n desu ga

機嫌が直らないといいんですけど

きげんがなおらないといいんですけど

kigen ga naoranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

機嫌が直るのに, ...

きげんがなおるのに, ...

kigen ga naoru noni, ...

機嫌が直ったのに, ...

きげんがなおったのに, ...

kigen ga naotta noni, ...


Musieć 1

機嫌が直らなくちゃいけません

きげんがなおらなくちゃいけません

kigen ga naoranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

機嫌が直らなければならない

きげんがなおらなければならない

kigen ga naoranakereba naranai

機嫌が直らなければなりません

sければなりません

kigen ga naoranakereba narimasen

機嫌が直らなくてはならない

きげんがなおらなくてはならない

kigen ga naoranakute wa naranai

機嫌が直らなくてはなりません

きげんがなおらなくてはなりません

kigen ga naoranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

機嫌が直っても

きげんがなおっても

kigen ga naotte mo

機嫌が直らなくても

きげんがなおらなくても

kigen ga naoranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

機嫌が直らなくてもかまわない

きげんがなおらなくてもかまわない

kigen ga naoranakute mo kamawanai

機嫌が直らなくてもかまいません

きげんがなおらなくてもかまいません

kigen ga naoranakute mo kamaimasen


Nie lubić

機嫌が直るのがきらい

きげんがなおるのがきらい

kigen ga naoru no ga kirai


Nie robiąc, ...

機嫌が直らないで、...

きげんがなおらないで、...

kigen ga naoranai de, ...


Nie trzeba tego robić

機嫌が直らなくてもいいです

きげんがなおらなくてもいいです

kigen ga naoranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 機嫌が直って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] きげんがなおってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kigen ga naotte morau


Po czynności, robię ...

機嫌が直ってから, ...

きげんがなおってから, ...

kigen ga naotte kara, ...


Podczas

機嫌が直っている間に, ...

きげんがなおっているあいだに, ...

kigen ga naotte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

機嫌が直っている間, ...

きげんがなおっているあいだ, ...

kigen ga naotte iru aida, ...


Powinnien / Miał

機嫌が直るはずです

きげんがなおるはずです

kigen ga naoru hazu desu

機嫌が直るはずでした

きげんがなおるはずでした

kigen ga naoru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 機嫌が直らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... きげんがなおらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kigen ga naorasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 機嫌が直らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... きげんがなおらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kigen ga naorasete kureru

Pozwól mi

私に ... 機嫌が直らせてください

私に ... きげんがなおらせてください

watashi ni ... kigen ga naorasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

機嫌が直ってもいいです

きげんがなおってもいいです

kigen ga naotte mo ii desu

機嫌が直ってもいいですか

きげんがなおってもいいですか

kigen ga naotte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

機嫌が直ってもかまわない

きげんがなおってもかまわない

kigen ga naotte mo kamawanai

機嫌が直ってもかまいません

きげんがなおってもかまいません

kigen ga naotte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

機嫌が直るかもしれません

きげんがなおるかもしれません

kigen ga naoru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

機嫌が直るでしょう

きげんがなおるでしょう

kigen ga naoru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

機嫌が直ってごらんなさい

きげんがなおってごらんなさい

kigen ga naotte goran nasai


Prośba

機嫌が直ってください

きげんがなおってください

kigen ga naotte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

機嫌が直っていただけませんか

きげんがなおっていただけませんか

kigen ga naotte itadakemasen ka

機嫌が直ってくれませんか

きげんがなおってくれませんか

kigen ga naotte kuremasen ka

機嫌が直ってくれない

きげんがなおってくれない

kigen ga naotte kurenai


Próbować

機嫌が直ってみる

きげんがなおってみる

kigen ga naotte miru


Przed czynnością, robię ...

機嫌が直る前に, ...

きげんがなおるまえに, ...

kigen ga naoru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

機嫌が直らなくて、すみませんでした

きげんがなおらなくて、すみませんでした

kigen ga naoranakute, sumimasen deshita

機嫌が直らなくて、すみません

きげんがなおらなくて、すみません

kigen ga naoranakute, sumimasen

機嫌が直らなくて、ごめん

きげんがなおらなくて、ごめん

kigen ga naoranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

機嫌が直って、すみませんでした

きげんがなおって、すみませんでした

kigen ga naotte, sumimasen deshita

機嫌が直って、すみません

きげんがなおって、すみません

kigen ga naotte, sumimasen

機嫌が直って、ごめん

きげんがなおって、ごめん

kigen ga naotte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

機嫌が直っておく

きげんがなおっておく

kigen ga naotte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 機嫌が直る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... きげんがなおる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kigen ga naoru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

機嫌が直る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

きげんがなおる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kigen ga naoru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

機嫌が直ったほうがいいです

きげんがなおったほうがいいです

kigen ga naotta hou ga ii desu

機嫌が直らないほうがいいです

きげんがなおらないほうがいいです

kigen ga naoranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

機嫌が直ったらどうですか

きげんがなおったらどうですか

kigen ga naottara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

機嫌が直ってくださる

きげんがなおってくださる

kigen ga naotte kudasaru


Rozkaz 1

機嫌が直れ

きげんがなおれ

kigen ga naore


Rozkaz 2

Forma przestarzała

機嫌が直りなさい

きげんがなおりなさい

kigen ga naorinasai


Słyszałem, że ...

機嫌が直るそうです

きげんがなおるそうです

kigen ga naoru sou desu

機嫌が直ったそうです

きげんがなおったそうです

kigen ga naotta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

機嫌が直り方

きげんがなおりかた

kigen ga naorikata


Starać się regularnie wykonywać

機嫌が直ることにしている

きげんがなおることにしている

kigen ga naoru koto ni shite iru

機嫌が直らないことにしている

きげんがなおらないことにしている

kigen ga naoranai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

機嫌が直りにくいです

きげんがなおりにくいです

kigen ga naori nikui desu

機嫌が直りにくかったです

きげんがなおりにくかったです

kigen ga naori nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

機嫌が直っている

きげんがなおっている

kigen ga naotte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

機嫌が直ろうと思っている

きげんがなおろうとおもっている

kigen ga naorou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

機嫌が直ろうと思う

きげんがなおろうとおもう

kigen ga naorou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

機嫌が直りながら, ...

きげんがなおりながら, ...

kigen ga naori nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

機嫌が直るみたいです

きげんがなおるみたいです

kigen ga naoru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

機嫌が直るみたいな

きげんがなおるみたいな

kigen ga naoru mitai na

... みたいに機嫌が直る

... みたいにきげんがなおる

... mitai ni kigen ga naoru

機嫌が直ったみたいです

きげんがなおったみたいです

kigen ga naotta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

機嫌が直ったみたいな

きげんがなおったみたいな

kigen ga naotta mitai na

... みたいに機嫌が直った

... みたいにきげんがなおった

... mitai ni kigen ga naotta


Zakaz 1

機嫌が直ってはいけません

きげんがなおってはいけません

kigen ga naotte wa ikemasen


Zakaz 2

機嫌が直らないでください

きげんがなおらないでください

kigen ga naoranai de kudasai


Zakaz 3

機嫌が直るな

きげんがなおるな

kigen ga naoru na


Zamiar

機嫌が直るつもりです

きげんがなおるつもりです

kigen ga naoru tsumori desu

機嫌が直らないつもりです

きげんがなおらないつもりです

kigen ga naoranai tsumori desu


Zbyt wiele

機嫌が直りすぎる

きげんがなおりすぎる

kigen ga naori sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 機嫌が直らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きげんがなおらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kigen ga naoraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 機嫌が直らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きげんがなおらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kigen ga naorasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

機嫌が直ってしまう

きげんがなおってしまう

kigen ga naotte shimau

機嫌が直っちゃう

きげんがなおっちゃう

kigen ga naocchau

機嫌が直ってしまいました

きげんがなおってしまいました

kigen ga naotte shimaimashita

機嫌が直っちゃいました

きげんがなおっちゃいました

kigen ga naocchaimashita