小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 機嫌を直す | きげんをなおす

Informacje podstawowe

Kanji

げん なお

Znaczenie znaków kanji

mechanizm, maszyna, samolot, okazja, możliwość, moc, potęga, siła, skuteczność, efektywność

Pokaż szczegóły znaku

nie lubić, nienawidzić, nie znosić, nie cierpieć

Pokaż szczegóły znaku

natychmiast, od razu, prawość, uczciwość, szczerość, otwartość, naprawa, naprawianie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

きげんをなおす

kigen o naosu


Znaczenie

powrócić do dobrego humoru

powrócić do dobrego nastroju

rozweselić się

rozchmurzyć się


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

機嫌をなおす, きげんをなおす, kigen o naosu

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌を直します

きげんをなおします

kigen o naoshimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌を直しません

きげんをなおしません

kigen o naoshimasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌を直しました

きげんをなおしました

kigen o naoshimashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌を直しませんでした

きげんをなおしませんでした

kigen o naoshimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌を直す

きげんをなおす

kigen o naosu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌を直さない

きげんをなおさない

kigen o naosanai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌を直した

きげんをなおした

kigen o naoshita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌を直さなかった

きげんをなおさなかった

kigen o naosanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

機嫌を直し

きげんをなおし

kigen o naoshi


Forma mashou

機嫌を直しましょう

きげんをなおしましょう

kigen o naoshimashou


Forma te

機嫌を直して

きげんをなおして

kigen o naoshite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌が直せる

きげんがなおせる

kigen ga naoseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌が直せない

きげんがなおせない

kigen ga naosenai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌が直せた

きげんがなおせた

kigen ga naoseta

Przeczenie, czas przeszły

機嫌が直せなかった

きげんがなおせなかった

kigen ga naosenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌が直せます

きげんがなおせます

kigen ga naosemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌が直せません

きげんがなおせません

kigen ga naosemasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌が直せました

きげんがなおせました

kigen ga naosemashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌が直せませんでした

きげんがなおせませんでした

kigen ga naosemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

機嫌が直せて

きげんがなおせて

kigen ga naosete


Forma wolicjonalna

機嫌を直そう

きげんをなおそう

kigen o naosou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌を直される

きげんをなおされる

kigen o naosareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌を直されない

きげんをなおされない

kigen o naosarenai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌を直された

きげんをなおされた

kigen o naosareta

Przeczenie, czas przeszły

機嫌を直されなかった

きげんをなおされなかった

kigen o naosarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌を直されます

きげんをなおされます

kigen o naosaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌を直されません

きげんをなおされません

kigen o naosaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌を直されました

きげんをなおされました

kigen o naosaremashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌を直されませんでした

きげんをなおされませんでした

kigen o naosaremasen deshita


Forma bierna, forma te

機嫌を直されて

きげんをなおされて

kigen o naosarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌を直させる

きげんをなおさせる

kigen o naosaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌を直させない

きげんをなおさせない

kigen o naosasenai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌を直させた

きげんをなおさせた

kigen o naosaseta

Przeczenie, czas przeszły

機嫌を直させなかった

きげんをなおさせなかった

kigen o naosasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌を直させます

きげんをなおさせます

kigen o naosasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌を直させません

きげんをなおさせません

kigen o naosasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌を直させました

きげんをなおさせました

kigen o naosasemashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌を直させませんでした

きげんをなおさせませんでした

kigen o naosasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

機嫌を直させて

きげんをなおさせて

kigen o naosasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌を直させられる

きげんをなおさせられる

kigen o naosaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌を直させられない

きげんをなおさせられない

kigen o naosaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌を直させられた

きげんをなおさせられた

kigen o naosaserareta

Przeczenie, czas przeszły

機嫌を直させられなかった

きげんをなおさせられなかった

kigen o naosaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌を直させられます

きげんをなおさせられます

kigen o naosaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌を直させられません

きげんをなおさせられません

kigen o naosaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌を直させられました

きげんをなおさせられました

kigen o naosaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌を直させられませんでした

きげんをなおさせられませんでした

kigen o naosaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

機嫌を直させられて

きげんをなおさせられて

kigen o naosaserarete


Forma ba

Twierdzenie

機嫌を直せば

きげんをなおせば

kigen ga naoseba

Przeczenie

機嫌を直さなければ

きげんをなおさなければ

kigen o naosanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お機嫌を直しになる

おきげんをなおしになる

okigen o naoshi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お機嫌を直しします

おきげんをなおしします

okigen o naoshi shimasu

お機嫌を直しする

おきげんをなおしする

okigen o naoshi suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

機嫌を直すかもしれない

きげんをなおすかもしれない

kigen o naosu ka mo shirenai

機嫌を直すかもしれません

きげんをなおすかもしれません

kigen o naosu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 機嫌を直してほしくないです

[osoba に] ... きげんをなおしてほしくないです

[osoba ni] ... kigen o naoshite hoshikunai desu

[osoba に] ... 機嫌を直さないでほしいです

[osoba に] ... きげんをなおさないでほしいです

[osoba ni] ... kigen o naosanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

機嫌が直したいです

きげんがなおしたいです

kigen ga naoshitai desu


Chcieć (III osoba)

機嫌を直したがっている

きげんをなおしたがっている

kigen o naoshitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 機嫌を直してほしいです

[osoba に] ... きげんをなおしてほしいです

[osoba ni] ... kigen o naoshite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 機嫌を直してくれる

[dający] [は/が] きげんをなおしてくれる

[dający] [wa/ga] kigen o naoshite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に機嫌を直してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にきげんをなおしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kigen o naoshite ageru


Decydować się na

機嫌を直すことにする

きげんをなおすことにする

kigen o naosu koto ni suru

機嫌を直さないことにする

きげんをなおさないことにする

kigen o naosanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

機嫌を直さなくてよかった

きげんをなおさなくてよかった

kigen o naosanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

機嫌を直してよかった

きげんをなおしてよかった

kigen o naoshite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

機嫌を直さなければよかった

きげんをなおさなければよかった

kigen o naosanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

機嫌を直せばよかった

きげんをなおせばよかった

kigen ga naoseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

機嫌を直すまで, ...

きげんをなおすまで, ...

kigen o naosu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

機嫌を直さなくださって、ありがとうございました

きげんをなおさなくださって、ありがとうございました

kigen o naosana kudasatte, arigatou gozaimashita

機嫌を直さなくてくれて、ありがとう

きげんをなおさなくてくれて、ありがとう

kigen o naosanakute kurete, arigatou

機嫌を直さなくて、ありがとう

きげんをなおさなくて、ありがとう

kigen o naosanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

機嫌を直してくださって、ありがとうございました

きげんをなおしてくださって、ありがとうございました

kigen o naoshite kudasatte, arigatou gozaimashita

機嫌を直してくれて、ありがとう

きげんをなおしてくれて、ありがとう

kigen o naoshite kurete, arigatou

機嫌を直して、ありがとう

きげんをなおして、ありがとう

kigen o naoshite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

機嫌を直すって

きげんをなおすって

kigen o naosutte

機嫌を直したって

きげんをなおしたって

kigen o naoshitatte


Forma wyjaśniająca

機嫌を直すんです

きげんをなおすんです

kigen o naosun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お機嫌を直しください

おきげんをなおしください

okigen o naoshi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 機嫌を直しに行く

[miejsce] [に/へ] きげんをなおしにいく

[miejsce] [に/へ] kigen o naoshi ni iku

[miejsce] [に/へ] 機嫌を直しに来る

[miejsce] [に/へ] きげんをなおしにくる

[miejsce] [に/へ] kigen o naoshi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 機嫌を直しに帰る

[miejsce] [に/へ] きげんをなおしにかえる

[miejsce] [に/へ] kigen o naoshi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ機嫌を直していません

まだきげんをなおしていません

mada kigen o naoshite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

機嫌を直せば, ...

きげんをなおせば, ...

kigen ga naoseba, ...

機嫌を直さなければ, ...

きげんをなおさなければ, ...

kigen o naosanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

機嫌を直したら、...

きげんをなおしたら、...

kigen o naoshitara, ...

機嫌を直さなかったら、...

きげんをなおさなかったら、...

kigen o naosanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

機嫌を直す時、...

きげんをなおすとき、...

kigen o naosu toki, ...

機嫌を直した時、...

きげんをなおしたとき、...

kigen o naoshita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

機嫌を直すと, ...

きげんをなおすと, ...

kigen o naosu to, ...


Lubić

機嫌を直すのが好き

きげんをなおすのがすき

kigen o naosu no ga suki


Łatwo coś zrobić

機嫌を直しやすいです

きげんをなおしやすいです

kigen o naoshi yasui desu

機嫌を直しやすかったです

きげんをなおしやすかったです

kigen o naoshi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

機嫌を直したことがある

きげんをなおしたことがある

kigen o naoshita koto ga aru

機嫌を直したことがあるか

きげんをなおしたことがあるか

kigen o naoshita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

機嫌を直すといいですね

きげんをなおすといいですね

kigen o naosu to ii desu ne

機嫌を直さないといいですね

きげんをなおさないといいですね

kigen o naosanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

機嫌を直すといいんですが

きげんをなおすといいんですが

kigen o naosu to ii n desu ga

機嫌を直すといいんですけど

きげんをなおすといいんですけど

kigen o naosu to ii n desu kedo

機嫌を直さないといいんですが

きげんをなおさないといいんですが

kigen o naosanai to ii n desu ga

機嫌を直さないといいんですけど

きげんをなおさないといいんですけど

kigen o naosanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

機嫌を直すのに, ...

きげんをなおすのに, ...

kigen o naosu noni, ...

機嫌を直したのに, ...

きげんをなおしたのに, ...

kigen o naoshita noni, ...


Musieć 1

機嫌を直さなくちゃいけません

きげんをなおさなくちゃいけません

kigen o naosanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

機嫌を直さなければならない

きげんをなおさなければならない

kigen o naosanakereba naranai

機嫌を直さなければなりません

sければなりません

kigen o naosanakereba narimasen

機嫌を直さなくてはならない

きげんをなおさなくてはならない

kigen o naosanakute wa naranai

機嫌を直さなくてはなりません

きげんをなおさなくてはなりません

kigen o naosanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

機嫌を直しても

きげんをなおしても

kigen o naoshite mo

機嫌を直さなくても

きげんをなおさなくても

kigen o naosanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

機嫌を直さなくてもかまわない

きげんをなおさなくてもかまわない

kigen o naosanakute mo kamawanai

機嫌を直さなくてもかまいません

きげんをなおさなくてもかまいません

kigen o naosanakute mo kamaimasen


Nie lubić

機嫌を直すのがきらい

きげんをなおすのがきらい

kigen o naosu no ga kirai


Nie robiąc, ...

機嫌を直さないで、...

きげんをなおさないで、...

kigen o naosanai de, ...


Nie trzeba tego robić

機嫌を直さなくてもいいです

きげんをなおさなくてもいいです

kigen o naosanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 機嫌を直して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] きげんをなおしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kigen o naoshite morau


Po czynności, robię ...

機嫌を直してから, ...

きげんをなおしてから, ...

kigen o naoshite kara, ...


Podczas

機嫌を直している間に, ...

きげんをなおしているあいだに, ...

kigen o naoshite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

機嫌を直している間, ...

きげんをなおしているあいだ, ...

kigen o naoshite iru aida, ...


Powinnien / Miał

機嫌を直すはずです

きげんをなおすはずです

kigen o naosu hazu desu

機嫌を直すはずでした

きげんをなおすはずでした

kigen o naosu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 機嫌を直させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... きげんをなおさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kigen o naosasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 機嫌を直させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... きげんをなおさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kigen o naosasete kureru

Pozwól mi

私に ... 機嫌を直させてください

私に ... きげんをなおさせてください

watashi ni ... kigen o naosasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

機嫌を直してもいいです

きげんをなおしてもいいです

kigen o naoshite mo ii desu

機嫌を直してもいいですか

きげんをなおしてもいいですか

kigen o naoshite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

機嫌を直してもかまわない

きげんをなおしてもかまわない

kigen o naoshite mo kamawanai

機嫌を直してもかまいません

きげんをなおしてもかまいません

kigen o naoshite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

機嫌を直すかもしれません

きげんをなおすかもしれません

kigen o naosu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

機嫌を直すでしょう

きげんをなおすでしょう

kigen o naosu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

機嫌を直してごらんなさい

きげんをなおしてごらんなさい

kigen o naoshite goran nasai


Prośba

機嫌を直してください

きげんをなおしてください

kigen o naoshite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

機嫌を直していただけませんか

きげんをなおしていただけませんか

kigen o naoshite itadakemasen ka

機嫌を直してくれませんか

きげんをなおしてくれませんか

kigen o naoshite kuremasen ka

機嫌を直してくれない

きげんをなおしてくれない

kigen o naoshite kurenai


Próbować 1

機嫌を直してみる

きげんをなおしてみる

kigen o naoshite miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

機嫌を直そうとする

きげんをなおそうとする

kigen o naosou to suru


Przed czynnością, robię ...

機嫌を直す前に, ...

きげんをなおすまえに, ...

kigen o naosu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

機嫌を直さなくて、すみませんでした

きげんをなおさなくて、すみませんでした

kigen o naosanakute, sumimasen deshita

機嫌を直さなくて、すみません

きげんをなおさなくて、すみません

kigen o naosanakute, sumimasen

機嫌を直さなくて、ごめん

きげんをなおさなくて、ごめん

kigen o naosanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

機嫌を直して、すみませんでした

きげんをなおして、すみませんでした

kigen o naoshite, sumimasen deshita

機嫌を直して、すみません

きげんをなおして、すみません

kigen o naoshite, sumimasen

機嫌を直して、ごめん

きげんをなおして、ごめん

kigen o naoshite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

機嫌を直しておく

きげんをなおしておく

kigen o naoshite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 機嫌を直す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... きげんをなおす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kigen o naosu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

機嫌を直す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

きげんをなおす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kigen o naosu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

機嫌を直したほうがいいです

きげんをなおしたほうがいいです

kigen o naoshita hou ga ii desu

機嫌を直さないほうがいいです

きげんをなおさないほうがいいです

kigen o naosanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

機嫌を直したらどうですか

きげんをなおしたらどうですか

kigen o naoshitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

機嫌を直してくださる

きげんをなおしてくださる

kigen o naoshite kudasaru


Rozkaz 1

機嫌を直せ

きげんをなおせ

kigen o naose


Rozkaz 2

Forma przestarzała

機嫌を直しなさい

きげんをなおしなさい

kigen o naoshinasai


Słyszałem, że ...

機嫌を直すそうです

きげんをなおすそうです

kigen o naosu sou desu

機嫌を直したそうです

きげんをなおしたそうです

kigen o naoshita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

機嫌の直し方

きげんのなおしかた

kigen no naoshikata


Starać się regularnie wykonywać

機嫌を直すことにしている

きげんをなおすことにしている

kigen o naosu koto ni shite iru

機嫌を直さないことにしている

きげんをなおさないことにしている

kigen o naosanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

機嫌を直しにくいです

きげんをなおしにくいです

kigen o naoshi nikui desu

機嫌を直しにくかったです

きげんをなおしにくかったです

kigen o naoshi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

機嫌を直している

きげんをなおしている

kigen o naoshite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

機嫌を直そうと思っている

きげんをなおそうとおもっている

kigen o naosou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

機嫌を直そうと思う

きげんをなおそうとおもう

kigen o naosou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

機嫌を直しながら, ...

きげんをなおしながら, ...

kigen o naoshi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

機嫌を直すみたいです

きげんをなおすみたいです

kigen o naosu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

機嫌を直すみたいな

きげんをなおすみたいな

kigen o naosu mitai na

... みたいに機嫌を直す

... みたいにきげんをなおす

... mitai ni kigen o naosu

機嫌を直したみたいです

きげんをなおしたみたいです

kigen o naoshita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

機嫌を直したみたいな

きげんをなおしたみたいな

kigen o naoshita mitai na

... みたいに機嫌を直した

... みたいにきげんをなおした

... mitai ni kigen o naoshita


Zakaz 1

機嫌を直してはいけません

きげんをなおしてはいけません

kigen o naoshite wa ikemasen


Zakaz 2

機嫌を直さないでください

きげんをなおさないでください

kigen o naosanai de kudasai


Zakaz 3

機嫌を直すな

きげんをなおすな

kigen o naosu na


Zamiar

機嫌を直すつもりです

きげんをなおすつもりです

kigen o naosu tsumori desu

機嫌を直さないつもりです

きげんをなおさないつもりです

kigen o naosanai tsumori desu


Zbyt wiele

機嫌を直しすぎる

きげんをなおしすぎる

kigen o naoshi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 機嫌を直させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きげんをなおさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kigen o naosaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 機嫌を直させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きげんをなおさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kigen o naosasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

機嫌を直してしまう

きげんをなおしてしまう

kigen o naoshite shimau

機嫌を直しちゃう

きげんをなおしちゃう

kigen o naoshichau

機嫌を直してしまいました

きげんをなおしてしまいました

kigen o naoshite shimaimashita

機嫌を直しちゃいました

きげんをなおしちゃいました

kigen o naoshichaimashita