小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 機嫌をなおす | きげんをなおす

Informacje podstawowe

Kanji

げん

Znaczenie znaków kanji

mechanizm, maszyna, samolot, okazja, możliwość, moc, potęga, siła, skuteczność, efektywność

Pokaż szczegóły znaku

nie lubić, nienawidzić, nie znosić, nie cierpieć

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

きげんをなおす

kigen o naosu


Znaczenie

powrócić do dobrego humoru

powrócić do dobrego nastroju

rozweselić się

rozchmurzyć się


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

機嫌を直す, きげんをなおす, kigen o naosu

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおします

きげんをなおします

kigen o naoshimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおしません

きげんをなおしません

kigen o naoshimasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌をなおしました

きげんをなおしました

kigen o naoshimashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌をなおしませんでした

きげんをなおしませんでした

kigen o naoshimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおす

きげんをなおす

kigen o naosu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおさない

きげんをなおさない

kigen o naosanai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌をなおした

きげんをなおした

kigen o naoshita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌をなおさなかった

きげんをなおさなかった

kigen o naosanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

機嫌をなおし

きげんをなおし

kigen o naoshi


Forma mashou

機嫌をなおしましょう

きげんをなおしましょう

kigen o naoshimashou


Forma te

機嫌をなおして

きげんをなおして

kigen o naoshite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌がなおせる

きげんがなおせる

kigen ga naoseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌がなおせない

きげんがなおせない

kigen ga naosenai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌がなおせた

きげんがなおせた

kigen ga naoseta

Przeczenie, czas przeszły

機嫌がなおせなかった

きげんがなおせなかった

kigen ga naosenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌がなおせます

きげんがなおせます

kigen ga naosemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌がなおせません

きげんがなおせません

kigen ga naosemasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌がなおせました

きげんがなおせました

kigen ga naosemashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌がなおせませんでした

きげんがなおせませんでした

kigen ga naosemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

機嫌がなおせて

きげんがなおせて

kigen ga naosete


Forma wolicjonalna

機嫌をなおそう

きげんをなおそう

kigen o naosou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおされる

きげんをなおされる

kigen o naosareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおされない

きげんをなおされない

kigen o naosarenai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌をなおされた

きげんをなおされた

kigen o naosareta

Przeczenie, czas przeszły

機嫌をなおされなかった

きげんをなおされなかった

kigen o naosarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおされます

きげんをなおされます

kigen o naosaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおされません

きげんをなおされません

kigen o naosaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌をなおされました

きげんをなおされました

kigen o naosaremashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌をなおされませんでした

きげんをなおされませんでした

kigen o naosaremasen deshita


Forma bierna, forma te

機嫌をなおされて

きげんをなおされて

kigen o naosarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおさせる

きげんをなおさせる

kigen o naosaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおさせない

きげんをなおさせない

kigen o naosasenai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌をなおさせた

きげんをなおさせた

kigen o naosaseta

Przeczenie, czas przeszły

機嫌をなおさせなかった

きげんをなおさせなかった

kigen o naosasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおさせます

きげんをなおさせます

kigen o naosasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおさせません

きげんをなおさせません

kigen o naosasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌をなおさせました

きげんをなおさせました

kigen o naosasemashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌をなおさせませんでした

きげんをなおさせませんでした

kigen o naosasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

機嫌をなおさせて

きげんをなおさせて

kigen o naosasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおさせられる

きげんをなおさせられる

kigen o naosaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおさせられない

きげんをなおさせられない

kigen o naosaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌をなおさせられた

きげんをなおさせられた

kigen o naosaserareta

Przeczenie, czas przeszły

機嫌をなおさせられなかった

きげんをなおさせられなかった

kigen o naosaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおさせられます

きげんをなおさせられます

kigen o naosaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

機嫌をなおさせられません

きげんをなおさせられません

kigen o naosaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

機嫌をなおさせられました

きげんをなおさせられました

kigen o naosaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

機嫌をなおさせられませんでした

きげんをなおさせられませんでした

kigen o naosaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

機嫌をなおさせられて

きげんをなおさせられて

kigen o naosaserarete


Forma ba

Twierdzenie

機嫌をなおせば

きげんをなおせば

kigen ga naoseba

Przeczenie

機嫌をなおさなければ

きげんをなおさなければ

kigen o naosanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お機嫌をなおしになる

おきげんをなおしになる

okigen o naoshi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お機嫌をなおしします

おきげんをなおしします

okigen o naoshi shimasu

お機嫌をなおしする

おきげんをなおしする

okigen o naoshi suru


Przykłady gramatyczne

Być może

機嫌をなおすかもしれない

きげんをなおすかもしれない

kigen o naosu ka mo shirenai

機嫌をなおすかもしれません

きげんをなおすかもしれません

kigen o naosu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 機嫌をなおしてほしくないです

[osoba に] ... きげんをなおしてほしくないです

[osoba ni] ... kigen o naoshite hoshikunai desu

[osoba に] ... 機嫌をなおさないでほしいです

[osoba に] ... きげんをなおさないでほしいです

[osoba ni] ... kigen o naosanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

機嫌がなおしたいです

きげんがなおしたいです

kigen ga naoshitai desu


Chcieć (III osoba)

機嫌をなおしたがっている

きげんをなおしたがっている

kigen o naoshitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 機嫌をなおしてほしいです

[osoba に] ... きげんをなおしてほしいです

[osoba ni] ... kigen o naoshite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 機嫌をなおしてくれる

[dający] [は/が] きげんをなおしてくれる

[dający] [wa/ga] kigen o naoshite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に機嫌をなおしてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にきげんをなおしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kigen o naoshite ageru


Decydować się na

機嫌をなおすことにする

きげんをなおすことにする

kigen o naosu koto ni suru

機嫌をなおさないことにする

きげんをなおさないことにする

kigen o naosanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

機嫌をなおさなくてよかった

きげんをなおさなくてよかった

kigen o naosanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

機嫌をなおしてよかった

きげんをなおしてよかった

kigen o naoshite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

機嫌をなおさなければよかった

きげんをなおさなければよかった

kigen o naosanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

機嫌をなおせばよかった

きげんをなおせばよかった

kigen ga naoseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

機嫌をなおすまで, ...

きげんをなおすまで, ...

kigen o naosu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

機嫌をなおさなくださって、ありがとうございました

きげんをなおさなくださって、ありがとうございました

kigen o naosana kudasatte, arigatou gozaimashita

機嫌をなおさなくてくれて、ありがとう

きげんをなおさなくてくれて、ありがとう

kigen o naosanakute kurete, arigatou

機嫌をなおさなくて、ありがとう

きげんをなおさなくて、ありがとう

kigen o naosanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

機嫌をなおしてくださって、ありがとうございました

きげんをなおしてくださって、ありがとうございました

kigen o naoshite kudasatte, arigatou gozaimashita

機嫌をなおしてくれて、ありがとう

きげんをなおしてくれて、ありがとう

kigen o naoshite kurete, arigatou

機嫌をなおして、ありがとう

きげんをなおして、ありがとう

kigen o naoshite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

機嫌をなおすって

きげんをなおすって

kigen o naosutte

機嫌をなおしたって

きげんをなおしたって

kigen o naoshitatte


Forma wyjaśniająca

機嫌をなおすんです

きげんをなおすんです

kigen o naosun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お機嫌をなおしください

おきげんをなおしください

okigen o naoshi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 機嫌をなおしに行く

[miejsce] [に/へ] きげんをなおしにいく

[miejsce] [に/へ] kigen o naoshi ni iku

[miejsce] [に/へ] 機嫌をなおしに来る

[miejsce] [に/へ] きげんをなおしにくる

[miejsce] [に/へ] kigen o naoshi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 機嫌をなおしに帰る

[miejsce] [に/へ] きげんをなおしにかえる

[miejsce] [に/へ] kigen o naoshi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ機嫌をなおしていません

まだきげんをなおしていません

mada kigen o naoshite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

機嫌をなおせば, ...

きげんをなおせば, ...

kigen ga naoseba, ...

機嫌をなおさなければ, ...

きげんをなおさなければ, ...

kigen o naosanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

機嫌をなおしたら、...

きげんをなおしたら、...

kigen o naoshitara, ...

機嫌をなおさなかったら、...

きげんをなおさなかったら、...

kigen o naosanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

機嫌をなおす時、...

きげんをなおすとき、...

kigen o naosu toki, ...

機嫌をなおした時、...

きげんをなおしたとき、...

kigen o naoshita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

機嫌をなおすと, ...

きげんをなおすと, ...

kigen o naosu to, ...


Lubić

機嫌をなおすのが好き

きげんをなおすのがすき

kigen o naosu no ga suki


Łatwo coś zrobić

機嫌をなおしやすいです

きげんをなおしやすいです

kigen o naoshi yasui desu

機嫌をなおしやすかったです

きげんをなおしやすかったです

kigen o naoshi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

機嫌をなおしたことがある

きげんをなおしたことがある

kigen o naoshita koto ga aru

機嫌をなおしたことがあるか

きげんをなおしたことがあるか

kigen o naoshita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

機嫌をなおすといいですね

きげんをなおすといいですね

kigen o naosu to ii desu ne

機嫌をなおさないといいですね

きげんをなおさないといいですね

kigen o naosanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

機嫌をなおすといいんですが

きげんをなおすといいんですが

kigen o naosu to ii n desu ga

機嫌をなおすといいんですけど

きげんをなおすといいんですけど

kigen o naosu to ii n desu kedo

機嫌をなおさないといいんですが

きげんをなおさないといいんですが

kigen o naosanai to ii n desu ga

機嫌をなおさないといいんですけど

きげんをなおさないといいんですけど

kigen o naosanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

機嫌をなおすのに, ...

きげんをなおすのに, ...

kigen o naosu noni, ...

機嫌をなおしたのに, ...

きげんをなおしたのに, ...

kigen o naoshita noni, ...


Musieć 1

機嫌をなおさなくちゃいけません

きげんをなおさなくちゃいけません

kigen o naosanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

機嫌をなおさなければならない

きげんをなおさなければならない

kigen o naosanakereba naranai

機嫌をなおさなければなりません

sければなりません

kigen o naosanakereba narimasen

機嫌をなおさなくてはならない

きげんをなおさなくてはならない

kigen o naosanakute wa naranai

機嫌をなおさなくてはなりません

きげんをなおさなくてはなりません

kigen o naosanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

機嫌をなおしても

きげんをなおしても

kigen o naoshite mo

機嫌をなおさなくても

きげんをなおさなくても

kigen o naosanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

機嫌をなおさなくてもかまわない

きげんをなおさなくてもかまわない

kigen o naosanakute mo kamawanai

機嫌をなおさなくてもかまいません

きげんをなおさなくてもかまいません

kigen o naosanakute mo kamaimasen


Nie lubić

機嫌をなおすのがきらい

きげんをなおすのがきらい

kigen o naosu no ga kirai


Nie robiąc, ...

機嫌をなおさないで、...

きげんをなおさないで、...

kigen o naosanai de, ...


Nie trzeba tego robić

機嫌をなおさなくてもいいです

きげんをなおさなくてもいいです

kigen o naosanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 機嫌をなおして貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] きげんをなおしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kigen o naoshite morau


Po czynności, robię ...

機嫌をなおしてから, ...

きげんをなおしてから, ...

kigen o naoshite kara, ...


Podczas

機嫌をなおしている間に, ...

きげんをなおしているあいだに, ...

kigen o naoshite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

機嫌をなおしている間, ...

きげんをなおしているあいだ, ...

kigen o naoshite iru aida, ...


Powinnien / Miał

機嫌をなおすはずです

きげんをなおすはずです

kigen o naosu hazu desu

機嫌をなおすはずでした

きげんをなおすはずでした

kigen o naosu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 機嫌をなおさせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... きげんをなおさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kigen o naosasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 機嫌をなおさせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... きげんをなおさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kigen o naosasete kureru

Pozwól mi

私に ... 機嫌をなおさせてください

私に ... きげんをなおさせてください

watashi ni ... kigen o naosasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

機嫌をなおしてもいいです

きげんをなおしてもいいです

kigen o naoshite mo ii desu

機嫌をなおしてもいいですか

きげんをなおしてもいいですか

kigen o naoshite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

機嫌をなおしてもかまわない

きげんをなおしてもかまわない

kigen o naoshite mo kamawanai

機嫌をなおしてもかまいません

きげんをなおしてもかまいません

kigen o naoshite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

機嫌をなおすかもしれません

きげんをなおすかもしれません

kigen o naosu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

機嫌をなおすでしょう

きげんをなおすでしょう

kigen o naosu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

機嫌をなおしてごらんなさい

きげんをなおしてごらんなさい

kigen o naoshite goran nasai


Prośba

機嫌をなおしてください

きげんをなおしてください

kigen o naoshite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

機嫌をなおしていただけませんか

きげんをなおしていただけませんか

kigen o naoshite itadakemasen ka

機嫌をなおしてくれませんか

きげんをなおしてくれませんか

kigen o naoshite kuremasen ka

機嫌をなおしてくれない

きげんをなおしてくれない

kigen o naoshite kurenai


Próbować 1

機嫌をなおしてみる

きげんをなおしてみる

kigen o naoshite miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

機嫌をなおそうとする

きげんをなおそうとする

kigen o naosou to suru


Przed czynnością, robię ...

機嫌をなおす前に, ...

きげんをなおすまえに, ...

kigen o naosu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

機嫌をなおさなくて、すみませんでした

きげんをなおさなくて、すみませんでした

kigen o naosanakute, sumimasen deshita

機嫌をなおさなくて、すみません

きげんをなおさなくて、すみません

kigen o naosanakute, sumimasen

機嫌をなおさなくて、ごめん

きげんをなおさなくて、ごめん

kigen o naosanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

機嫌をなおして、すみませんでした

きげんをなおして、すみませんでした

kigen o naoshite, sumimasen deshita

機嫌をなおして、すみません

きげんをなおして、すみません

kigen o naoshite, sumimasen

機嫌をなおして、ごめん

きげんをなおして、ごめん

kigen o naoshite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

機嫌をなおしておく

きげんをなおしておく

kigen o naoshite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 機嫌をなおす か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... きげんをなおす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kigen o naosu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

機嫌をなおす か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

きげんをなおす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kigen o naosu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

機嫌をなおしたほうがいいです

きげんをなおしたほうがいいです

kigen o naoshita hou ga ii desu

機嫌をなおさないほうがいいです

きげんをなおさないほうがいいです

kigen o naosanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

機嫌をなおしたらどうですか

きげんをなおしたらどうですか

kigen o naoshitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

機嫌をなおしてくださる

きげんをなおしてくださる

kigen o naoshite kudasaru


Rozkaz 1

機嫌をなおせ

きげんをなおせ

kigen o naose


Rozkaz 2

Forma przestarzała

機嫌をなおしなさい

きげんをなおしなさい

kigen o naoshinasai


Słyszałem, że ...

機嫌をなおすそうです

きげんをなおすそうです

kigen o naosu sou desu

機嫌をなおしたそうです

きげんをなおしたそうです

kigen o naoshita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

機嫌のなおし方

きげんのなおしかた

kigen no naoshikata


Starać się regularnie wykonywać

機嫌をなおすことにしている

きげんをなおすことにしている

kigen o naosu koto ni shite iru

機嫌をなおさないことにしている

きげんをなおさないことにしている

kigen o naosanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

機嫌をなおしにくいです

きげんをなおしにくいです

kigen o naoshi nikui desu

機嫌をなおしにくかったです

きげんをなおしにくかったです

kigen o naoshi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

機嫌をなおしている

きげんをなおしている

kigen o naoshite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

機嫌をなおそうと思っている

きげんをなおそうとおもっている

kigen o naosou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

機嫌をなおそうと思う

きげんをなおそうとおもう

kigen o naosou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

機嫌をなおしながら, ...

きげんをなおしながら, ...

kigen o naoshi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

機嫌をなおすみたいです

きげんをなおすみたいです

kigen o naosu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

機嫌をなおすみたいな

きげんをなおすみたいな

kigen o naosu mitai na

... みたいに機嫌をなおす

... みたいにきげんをなおす

... mitai ni kigen o naosu

機嫌をなおしたみたいです

きげんをなおしたみたいです

kigen o naoshita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

機嫌をなおしたみたいな

きげんをなおしたみたいな

kigen o naoshita mitai na

... みたいに機嫌をなおした

... みたいにきげんをなおした

... mitai ni kigen o naoshita


Zakaz 1

機嫌をなおしてはいけません

きげんをなおしてはいけません

kigen o naoshite wa ikemasen


Zakaz 2

機嫌をなおさないでください

きげんをなおさないでください

kigen o naosanai de kudasai


Zakaz 3

機嫌をなおすな

きげんをなおすな

kigen o naosu na


Zamiar

機嫌をなおすつもりです

きげんをなおすつもりです

kigen o naosu tsumori desu

機嫌をなおさないつもりです

きげんをなおさないつもりです

kigen o naosanai tsumori desu


Zbyt wiele

機嫌をなおしすぎる

きげんをなおしすぎる

kigen o naoshi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 機嫌をなおさせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きげんをなおさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kigen o naosaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 機嫌をなおさせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きげんをなおさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kigen o naosasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

機嫌をなおしてしまう

きげんをなおしてしまう

kigen o naoshite shimau

機嫌をなおしちゃう

きげんをなおしちゃう

kigen o naoshichau

機嫌をなおしてしまいました

きげんをなおしてしまいました

kigen o naoshite shimaimashita

機嫌をなおしちゃいました

きげんをなおしちゃいました

kigen o naoshichaimashita