小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 汚い手を使う | きたないてをつかう

Informacje podstawowe

Kanji

きたな つか
使

Znaczenie znaków kanji

brudny, zanieczyszczony, zanieczyszczenie, hańba, wstyd, kompromitacja, gwałt, kalanie

Pokaż szczegóły znaku

ręka, dłoń

Pokaż szczegóły znaku
使

używanie, korzystanie, wysyłanie na misję, rozkaz, polecenie, posłaniec, kurier, wysłannik, ambasador, sprawa, cel

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

きたないてをつかう

kitanai te o tsukau


Znaczenie

stosować brudną sztuczkę

używać niedozwolonych metod

uderzać poniżej pasa

oszukiwać kogoś


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

汚い手を使います

きたないてをつかいます

kitanai te o tsukaimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

汚い手を使いません

きたないてをつかいません

kitanai te o tsukaimasen

Twierdzenie, czas przeszły

汚い手を使いました

きたないてをつかいました

kitanai te o tsukaimashita

Przeczenie, czas przeszły

汚い手を使いませんでした

きたないてをつかいませんでした

kitanai te o tsukaimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

汚い手を使う

きたないてをつかう

kitanai te o tsukau

Przeczenie, czas teraźniejszy

汚い手を使わない

きたないてをつかわない

kitanai te o tsukawanai

Twierdzenie, czas przeszły

汚い手を使った

きたないてをつかった

kitanai te o tsukatta

Przeczenie, czas przeszły

汚い手を使わなかった

きたないてをつかわなかった

kitanai te o tsukawanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

汚い手を使い

きたないてをつかい

kitanai te o tsukai


Forma mashou

汚い手を使いましょう

きたないてをつかいましょう

kitanai te o tsukaimashou


Forma te

汚い手を使って

きたないてをつかって

kitanai te o tsukatte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

汚い手が使える

きたないてがつかえる

kitanai te ga tsukaeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

汚い手が使えない

きたないてがつかえない

kitanai te ga tsukaenai

Twierdzenie, czas przeszły

汚い手が使えた

きたないてがつかえた

kitanai te ga tsukaeta

Przeczenie, czas przeszły

汚い手が使えなかった

きたないてがつかえなかった

kitanai te ga tsukaenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

汚い手が使えます

きたないてがつかえます

kitanai te ga tsukaemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

汚い手が使えません

きたないてがつかえません

kitanai te ga tsukaemasen

Twierdzenie, czas przeszły

汚い手が使えました

きたないてがつかえました

kitanai te ga tsukaemashita

Przeczenie, czas przeszły

汚い手が使えませんでした

きたないてがつかえませんでした

kitanai te ga tsukaemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

汚い手が使えて

きたないてがつかえて

kitanai te ga tsukaete


Forma wolicjonalna

汚い手を使おう

きたないてをつかおう

kitanai te o tsukaou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

汚い手を使われる

きたないてをつかわれる

kitanai te o tsukawareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

汚い手を使われない

きたないてをつかわれない

kitanai te o tsukawarenai

Twierdzenie, czas przeszły

汚い手を使われた

きたないてをつかわれた

kitanai te o tsukawareta

Przeczenie, czas przeszły

汚い手を使われなかった

きたないてをつかわれなかった

kitanai te o tsukawarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

汚い手を使われます

きたないてをつかわれます

kitanai te o tsukawaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

汚い手を使われません

きたないてをつかわれません

kitanai te o tsukawaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

汚い手を使われました

きたないてをつかわれました

kitanai te o tsukawaremashita

Przeczenie, czas przeszły

汚い手を使われませんでした

きたないてをつかわれませんでした

kitanai te o tsukawaremasen deshita


Forma bierna, forma te

汚い手を使われて

きたないてをつかわれて

kitanai te o tsukawarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

汚い手を使わせる

きたないてをつかわせる

kitanai te o tsukawaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

汚い手を使わせない

きたないてをつかわせない

kitanai te o tsukawasenai

Twierdzenie, czas przeszły

汚い手を使わせた

きたないてをつかわせた

kitanai te o tsukawaseta

Przeczenie, czas przeszły

汚い手を使わせなかった

きたないてをつかわせなかった

kitanai te o tsukawasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

汚い手を使わせます

きたないてをつかわせます

kitanai te o tsukawasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

汚い手を使わせません

きたないてをつかわせません

kitanai te o tsukawasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

汚い手を使わせました

きたないてをつかわせました

kitanai te o tsukawasemashita

Przeczenie, czas przeszły

汚い手を使わせませんでした

きたないてをつかわせませんでした

kitanai te o tsukawasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

汚い手を使わせて

きたないてをつかわせて

kitanai te o tsukawasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

汚い手を使わされる

きたないてをつかわされる

kitanai te o tsukawasareru

汚い手を使わせられる

きたないてをつかわせられる

kitanai te o tsukawaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

汚い手を使わされない

きたないてをつかわされない

kitanai te o tsukawasarenai

汚い手を使わせられない

きたないてをつかわせられない

kitanai te o tsukawaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

汚い手を使わされた

きたないてをつかわされた

kitanai te o tsukawasareta

汚い手を使わせられた

きたないてをつかわせられた

kitanai te o tsukawaserareta

Przeczenie, czas przeszły

汚い手を使わされなかった

きたないてをつかわされなかった

kitanai te o tsukawasarenakatta

汚い手を使わせられなかった

きたないてをつかわせられなかった

kitanai te o tsukawaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

汚い手を使わされます

きたないてをつかわされます

kitanai te o tsukawasaremasu

汚い手を使わせられます

きたないてをつかわせられます

kitanai te o tsukawaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

汚い手を使わされません

きたないてをつかわされません

kitanai te o tsukawasaremasen

汚い手を使わせられません

きたないてをつかわせられません

kitanai te o tsukawaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

汚い手を使わされました

きたないてをつかわされました

kitanai te o tsukawasaremashita

汚い手を使わせられました

きたないてをつかわせられました

kitanai te o tsukawaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

汚い手を使わされませんでした

きたないてをつかわされませんでした

kitanai te o tsukawasaremasen deshita

汚い手を使わせられませんでした

きたないてをつかわせられませんでした

kitanai te o tsukawaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

汚い手を使わされて

きたないてをつかわされて

kitanai te o tsukawasarete

汚い手を使わせられて

きたないてをつかわせられて

kitanai te o tsukawaserarete


Forma ba

Twierdzenie

汚い手を使えば

きたないてをつかえば

kitanai te ga tsukaeba

Przeczenie

汚い手を使わなければ

きたないてをつかわなければ

kitanai te o tsukawanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お汚い手を使いになる

おきたないてをつかいになる

okitanai te o tsukai ni naru

Forma modestywna (skromna)

お汚い手を使いします

おきたないてをつかいします

okitanai te o tsukai shimasu

お汚い手を使いする

おきたないてをつかいする

okitanai te o tsukai suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

汚い手を使うかもしれない

きたないてをつかうかもしれない

kitanai te o tsukau ka mo shirenai

汚い手を使うかもしれません

きたないてをつかうかもしれません

kitanai te o tsukau ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 汚い手を使ってほしくないです

[osoba に] ... きたないてをつかってほしくないです

[osoba ni] ... kitanai te o tsukatte hoshikunai desu

[osoba に] ... 汚い手を使わないでほしいです

[osoba に] ... きたないてをつかわないでほしいです

[osoba ni] ... kitanai te o tsukawanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

汚い手が使いたいです

きたないてがつかいたいです

kitanai te ga tsukaitai desu


Chcieć (III osoba)

汚い手を使いたがっている

きたないてをつかいたがっている

kitanai te o tsukaitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 汚い手を使ってほしいです

[osoba に] ... きたないてをつかってほしいです

[osoba ni] ... kitanai te o tsukatte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 汚い手を使ってくれる

[dający] [は/が] きたないてをつかってくれる

[dający] [wa/ga] kitanai te o tsukatte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に汚い手を使ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にきたないてをつかってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kitanai te o tsukatte ageru


Decydować się na

汚い手を使うことにする

きたないてをつかうことにする

kitanai te o tsukau koto ni suru

汚い手を使わないことにする

きたないてをつかわないことにする

kitanai te o tsukawanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

汚い手を使わなくてよかった

きたないてをつかわなくてよかった

kitanai te o tsukawanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

汚い手を使ってよかった

きたないてをつかってよかった

kitanai te o tsukatte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

汚い手を使わなければよかった

きたないてをつかわなければよかった

kitanai te o tsukawanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

汚い手を使えばよかった

きたないてをつかえばよかった

kitanai te ga tsukaeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

汚い手を使うまで, ...

きたないてをつかうまで, ...

kitanai te o tsukau made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

汚い手を使わなくださって、ありがとうございました

きたないてをつかわなくださって、ありがとうございました

kitanai te o tsukawana kudasatte, arigatou gozaimashita

汚い手を使わなくてくれて、ありがとう

きたないてをつかわなくてくれて、ありがとう

kitanai te o tsukawanakute kurete, arigatou

汚い手を使わなくて、ありがとう

きたないてをつかわなくて、ありがとう

kitanai te o tsukawanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

汚い手を使ってくださって、ありがとうございました

きたないてをつかってくださって、ありがとうございました

kitanai te o tsukatte kudasatte, arigatou gozaimashita

汚い手を使ってくれて、ありがとう

きたないてをつかってくれて、ありがとう

kitanai te o tsukatte kurete, arigatou

汚い手を使って、ありがとう

きたないてをつかって、ありがとう

kitanai te o tsukatte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

汚い手を使うって

きたないてをつかうって

kitanai te o tsukautte

汚い手を使ったって

きたないてをつかったって

kitanai te o tsukattatte


Forma wyjaśniająca

汚い手を使うんです

きたないてをつかうんです

kitanai te o tsukaun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お汚い手を使いください

おきたないてをつかいください

okitanai te o tsukai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 汚い手を使いに行く

[miejsce] [に/へ] きたないてをつかいにいく

[miejsce] [に/へ] kitanai te o tsukai ni iku

[miejsce] [に/へ] 汚い手を使いに来る

[miejsce] [に/へ] きたないてをつかいにくる

[miejsce] [に/へ] kitanai te o tsukai ni kuru

[miejsce] [に/へ] 汚い手を使いに帰る

[miejsce] [に/へ] きたないてをつかいにかえる

[miejsce] [に/へ] kitanai te o tsukai ni kaeru


Jeszcze nie

まだ汚い手を使っていません

まだきたないてをつかっていません

mada kitanai te o tsukatte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

汚い手を使えば, ...

きたないてをつかえば, ...

kitanai te ga tsukaeba, ...

汚い手を使わなければ, ...

きたないてをつかわなければ, ...

kitanai te o tsukawanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

汚い手を使ったら、...

きたないてをつかったら、...

kitanai te o tsukattara, ...

汚い手を使わなかったら、...

きたないてをつかわなかったら、...

kitanai te o tsukawanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

汚い手を使う時、...

きたないてをつかうとき、...

kitanai te o tsukau toki, ...

汚い手を使った時、...

きたないてをつかったとき、...

kitanai te o tsukatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

汚い手を使うと, ...

きたないてをつかうと, ...

kitanai te o tsukau to, ...


Lubić

汚い手を使うのが好き

きたないてをつかうのがすき

kitanai te o tsukau no ga suki


Łatwo coś zrobić

汚い手を使いやすいです

きたないてをつかいやすいです

kitanai te o tsukai yasui desu

汚い手を使いやすかったです

きたないてをつかいやすかったです

kitanai te o tsukai yasukatta desu


Mieć doświadczenie

汚い手を使ったことがある

きたないてをつかったことがある

kitanai te o tsukatta koto ga aru

汚い手を使ったことがあるか

きたないてをつかったことがあるか

kitanai te o tsukatta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

汚い手を使うといいですね

きたないてをつかうといいですね

kitanai te o tsukau to ii desu ne

汚い手を使わないといいですね

きたないてをつかわないといいですね

kitanai te o tsukawanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

汚い手を使うといいんですが

きたないてをつかうといいんですが

kitanai te o tsukau to ii n desu ga

汚い手を使うといいんですけど

きたないてをつかうといいんですけど

kitanai te o tsukau to ii n desu kedo

汚い手を使わないといいんですが

きたないてをつかわないといいんですが

kitanai te o tsukawanai to ii n desu ga

汚い手を使わないといいんですけど

きたないてをつかわないといいんですけど

kitanai te o tsukawanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

汚い手を使うのに, ...

きたないてをつかうのに, ...

kitanai te o tsukau noni, ...

汚い手を使ったのに, ...

きたないてをつかったのに, ...

kitanai te o tsukatta noni, ...


Musieć 1

汚い手を使わなくちゃいけません

きたないてをつかわなくちゃいけません

kitanai te o tsukawanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

汚い手を使わなければならない

きたないてをつかわなければならない

kitanai te o tsukawanakereba naranai

汚い手を使わなければなりません

sければなりません

kitanai te o tsukawanakereba narimasen

汚い手を使わなくてはならない

きたないてをつかわなくてはならない

kitanai te o tsukawanakute wa naranai

汚い手を使わなくてはなりません

きたないてをつかわなくてはなりません

kitanai te o tsukawanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

汚い手を使っても

きたないてをつかっても

kitanai te o tsukatte mo

汚い手を使わなくても

きたないてをつかわなくても

kitanai te o tsukawanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

汚い手を使わなくてもかまわない

きたないてをつかわなくてもかまわない

kitanai te o tsukawanakute mo kamawanai

汚い手を使わなくてもかまいません

きたないてをつかわなくてもかまいません

kitanai te o tsukawanakute mo kamaimasen


Nie lubić

汚い手を使うのがきらい

きたないてをつかうのがきらい

kitanai te o tsukau no ga kirai


Nie robiąc, ...

汚い手を使わないで、...

きたないてをつかわないで、...

kitanai te o tsukawanai de, ...


Nie trzeba tego robić

汚い手を使わなくてもいいです

きたないてをつかわなくてもいいです

kitanai te o tsukawanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 汚い手を使って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] きたないてをつかってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kitanai te o tsukatte morau


Po czynności, robię ...

汚い手を使ってから, ...

きたないてをつかってから, ...

kitanai te o tsukatte kara, ...


Podczas

汚い手を使っている間に, ...

きたないてをつかっているあいだに, ...

kitanai te o tsukatte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

汚い手を使っている間, ...

きたないてをつかっているあいだ, ...

kitanai te o tsukatte iru aida, ...


Powinnien / Miał

汚い手を使うはずです

きたないてをつかうはずです

kitanai te o tsukau hazu desu

汚い手を使うはずでした

きたないてをつかうはずでした

kitanai te o tsukau hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 汚い手を使わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... きたないてをつかわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kitanai te o tsukawasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 汚い手を使わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... きたないてをつかわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kitanai te o tsukawasete kureru

Pozwól mi

私に ... 汚い手を使わせてください

私に ... きたないてをつかわせてください

watashi ni ... kitanai te o tsukawasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

汚い手を使ってもいいです

きたないてをつかってもいいです

kitanai te o tsukatte mo ii desu

汚い手を使ってもいいですか

きたないてをつかってもいいですか

kitanai te o tsukatte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

汚い手を使ってもかまわない

きたないてをつかってもかまわない

kitanai te o tsukatte mo kamawanai

汚い手を使ってもかまいません

きたないてをつかってもかまいません

kitanai te o tsukatte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

汚い手を使うかもしれません

きたないてをつかうかもしれません

kitanai te o tsukau kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

汚い手を使うでしょう

きたないてをつかうでしょう

kitanai te o tsukau deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

汚い手を使ってごらんなさい

きたないてをつかってごらんなさい

kitanai te o tsukatte goran nasai


Prośba

汚い手を使ってください

きたないてをつかってください

kitanai te o tsukatte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

汚い手を使っていただけませんか

きたないてをつかっていただけませんか

kitanai te o tsukatte itadakemasen ka

汚い手を使ってくれませんか

きたないてをつかってくれませんか

kitanai te o tsukatte kuremasen ka

汚い手を使ってくれない

きたないてをつかってくれない

kitanai te o tsukatte kurenai


Próbować

汚い手を使ってみる

きたないてをつかってみる

kitanai te o tsukatte miru


Przed czynnością, robię ...

汚い手を使う前に, ...

きたないてをつかうまえに, ...

kitanai te o tsukau mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

汚い手を使わなくて、すみませんでした

きたないてをつかわなくて、すみませんでした

kitanai te o tsukawanakute, sumimasen deshita

汚い手を使わなくて、すみません

きたないてをつかわなくて、すみません

kitanai te o tsukawanakute, sumimasen

汚い手を使わなくて、ごめん

きたないてをつかわなくて、ごめん

kitanai te o tsukawanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

汚い手を使って、すみませんでした

きたないてをつかって、すみませんでした

kitanai te o tsukatte, sumimasen deshita

汚い手を使って、すみません

きたないてをつかって、すみません

kitanai te o tsukatte, sumimasen

汚い手を使って、ごめん

きたないてをつかって、ごめん

kitanai te o tsukatte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

汚い手を使っておく

きたないてをつかっておく

kitanai te o tsukatte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 汚い手を使う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... きたないてをつかう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kitanai te o tsukau ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

汚い手を使う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

きたないてをつかう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kitanai te o tsukau ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

汚い手を使ったほうがいいです

きたないてをつかったほうがいいです

kitanai te o tsukatta hou ga ii desu

汚い手を使わないほうがいいです

きたないてをつかわないほうがいいです

kitanai te o tsukawanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

汚い手を使ったらどうですか

きたないてをつかったらどうですか

kitanai te o tsukattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

汚い手を使ってくださる

きたないてをつかってくださる

kitanai te o tsukatte kudasaru


Rozkaz 1

汚い手を使え

きたないてをつかえ

kitanai te o tsukae


Rozkaz 2

Forma przestarzała

汚い手を使いなさい

きたないてをつかいなさい

kitanai te o tsukainasai


Słyszałem, że ...

汚い手を使うそうです

きたないてをつかうそうです

kitanai te o tsukau sou desu

汚い手を使ったそうです

きたないてをつかったそうです

kitanai te o tsukatta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

汚い手の使い方

きたないてのつかいかた

kitanai te no tsukaikata


Starać się regularnie wykonywać

汚い手を使うことにしている

きたないてをつかうことにしている

kitanai te o tsukau koto ni shite iru

汚い手を使わないことにしている

きたないてをつかわないことにしている

kitanai te o tsukawanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

汚い手を使いにくいです

きたないてをつかいにくいです

kitanai te o tsukai nikui desu

汚い手を使いにくかったです

きたないてをつかいにくかったです

kitanai te o tsukai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

汚い手を使っている

きたないてをつかっている

kitanai te o tsukatte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

汚い手を使おうと思っている

きたないてをつかおうとおもっている

kitanai te o tsukaou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

汚い手を使おうと思う

きたないてをつかおうとおもう

kitanai te o tsukaou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

汚い手を使いながら, ...

きたないてをつかいながら, ...

kitanai te o tsukai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

汚い手を使うみたいです

きたないてをつかうみたいです

kitanai te o tsukau mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

汚い手を使うみたいな

きたないてをつかうみたいな

kitanai te o tsukau mitai na

... みたいに汚い手を使う

... みたいにきたないてをつかう

... mitai ni kitanai te o tsukau

汚い手を使ったみたいです

きたないてをつかったみたいです

kitanai te o tsukatta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

汚い手を使ったみたいな

きたないてをつかったみたいな

kitanai te o tsukatta mitai na

... みたいに汚い手を使った

... みたいにきたないてをつかった

... mitai ni kitanai te o tsukatta


Zakaz 1

汚い手を使ってはいけません

きたないてをつかってはいけません

kitanai te o tsukatte wa ikemasen


Zakaz 2

汚い手を使わないでください

きたないてをつかわないでください

kitanai te o tsukawanai de kudasai


Zakaz 3

汚い手を使うな

きたないてをつかうな

kitanai te o tsukau na


Zamiar

汚い手を使うつもりです

きたないてをつかうつもりです

kitanai te o tsukau tsumori desu

汚い手を使わないつもりです

きたないてをつかわないつもりです

kitanai te o tsukawanai tsumori desu


Zbyt wiele

汚い手を使いすぎる

きたないてをつかいすぎる

kitanai te o tsukai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 汚い手を使わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きたないてをつかわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kitanai te o tsukawaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 汚い手を使わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きたないてをつかわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kitanai te o tsukawasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

汚い手を使ってしまう

きたないてをつかってしまう

kitanai te o tsukatte shimau

汚い手を使っちゃう

きたないてをつかっちゃう

kitanai te o tsukacchau

汚い手を使ってしまいました

きたないてをつかってしまいました

kitanai te o tsukatte shimaimashita

汚い手を使っちゃいました

きたないてをつかっちゃいました

kitanai te o tsukacchaimashita