小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 受けを狙う | うけをねらう

Informacje podstawowe

Kanji

ねら

Znaczenie znaków kanji

akceptowanie, przyjmowanie, poddawanie się (czemuś), odbywanie, przechodzenie, branie, dostawanie, otrzymywanie, chwytanie, zdobywane

Pokaż szczegóły znaku

celowanie w, patrzenie, śledzenie, tropienie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

うけをねらう

uke o nerau


Znaczenie

???


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

ウケを狙う, ウケをねらう, uke o nerau

alternatywa

受けをねらう, うけをねらう, uke o nerau

alternatywa

うけを狙う, うけをねらう, uke o nerau

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けを狙います

うけをねらいます

uke o neraimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けを狙いません

うけをねらいません

uke o neraimasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けを狙いました

うけをねらいました

uke o neraimashita

Przeczenie, czas przeszły

受けを狙いませんでした

うけをねらいませんでした

uke o neraimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けを狙う

うけをねらう

uke o nerau

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けを狙わない

うけをねらわない

uke o nerawanai

Twierdzenie, czas przeszły

受けを狙った

うけをねらった

uke o neratta

Przeczenie, czas przeszły

受けを狙わなかった

うけをねらわなかった

uke o nerawanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

受けを狙い

うけをねらい

uke o nerai


Forma mashou

受けを狙いましょう

うけをねらいましょう

uke o neraimashou


Forma te

受けを狙って

うけをねらって

uke o neratte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けが狙える

うけがねらえる

uke ga neraeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けが狙えない

うけがねらえない

uke ga neraenai

Twierdzenie, czas przeszły

受けが狙えた

うけがねらえた

uke ga neraeta

Przeczenie, czas przeszły

受けが狙えなかった

うけがねらえなかった

uke ga neraenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けが狙えます

うけがねらえます

uke ga neraemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けが狙えません

うけがねらえません

uke ga neraemasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けが狙えました

うけがねらえました

uke ga neraemashita

Przeczenie, czas przeszły

受けが狙えませんでした

うけがねらえませんでした

uke ga neraemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

受けが狙えて

うけがねらえて

uke ga neraete


Forma wolicjonalna

受けを狙おう

うけをねらおう

uke o neraou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けを狙われる

うけをねらわれる

uke o nerawareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けを狙われない

うけをねらわれない

uke o nerawarenai

Twierdzenie, czas przeszły

受けを狙われた

うけをねらわれた

uke o nerawareta

Przeczenie, czas przeszły

受けを狙われなかった

うけをねらわれなかった

uke o nerawarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けを狙われます

うけをねらわれます

uke o nerawaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けを狙われません

うけをねらわれません

uke o nerawaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けを狙われました

うけをねらわれました

uke o nerawaremashita

Przeczenie, czas przeszły

受けを狙われませんでした

うけをねらわれませんでした

uke o nerawaremasen deshita


Forma bierna, forma te

受けを狙われて

うけをねらわれて

uke o nerawarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けを狙わせる

うけをねらわせる

uke o nerawaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けを狙わせない

うけをねらわせない

uke o nerawasenai

Twierdzenie, czas przeszły

受けを狙わせた

うけをねらわせた

uke o nerawaseta

Przeczenie, czas przeszły

受けを狙わせなかった

うけをねらわせなかった

uke o nerawasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けを狙わせます

うけをねらわせます

uke o nerawasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けを狙わせません

うけをねらわせません

uke o nerawasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けを狙わせました

うけをねらわせました

uke o nerawasemashita

Przeczenie, czas przeszły

受けを狙わせませんでした

うけをねらわせませんでした

uke o nerawasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

受けを狙わせて

うけをねらわせて

uke o nerawasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けを狙わされる

うけをねらわされる

uke o nerawasareru

受けを狙わせられる

うけをねらわせられる

uke o nerawaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けを狙わされない

うけをねらわされない

uke o nerawasarenai

受けを狙わせられない

うけをねらわせられない

uke o nerawaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

受けを狙わされた

うけをねらわされた

uke o nerawasareta

受けを狙わせられた

うけをねらわせられた

uke o nerawaserareta

Przeczenie, czas przeszły

受けを狙わされなかった

うけをねらわされなかった

uke o nerawasarenakatta

受けを狙わせられなかった

うけをねらわせられなかった

uke o nerawaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けを狙わされます

うけをねらわされます

uke o nerawasaremasu

受けを狙わせられます

うけをねらわせられます

uke o nerawaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けを狙わされません

うけをねらわされません

uke o nerawasaremasen

受けを狙わせられません

うけをねらわせられません

uke o nerawaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けを狙わされました

うけをねらわされました

uke o nerawasaremashita

受けを狙わせられました

うけをねらわせられました

uke o nerawaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

受けを狙わされませんでした

うけをねらわされませんでした

uke o nerawasaremasen deshita

受けを狙わせられませんでした

うけをねらわせられませんでした

uke o nerawaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

受けを狙わされて

うけをねらわされて

uke o nerawasarete

受けを狙わせられて

うけをねらわせられて

uke o nerawaserarete


Forma ba

Twierdzenie

受けを狙えば

うけをねらえば

uke ga neraeba

Przeczenie

受けを狙わなければ

うけをねらわなければ

uke o nerawanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お受けを狙いになる

おうけをねらいになる

ouke o nerai ni naru

Forma modestywna (skromna)

お受けを狙いします

おうけをねらいします

ouke o nerai shimasu

お受けを狙いする

おうけをねらいする

ouke o nerai suru


Przykłady gramatyczne

Być może

受けを狙うかもしれない

うけをねらうかもしれない

uke o nerau ka mo shirenai

受けを狙うかもしれません

うけをねらうかもしれません

uke o nerau ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 受けを狙ってほしくないです

[osoba に] ... うけをねらってほしくないです

[osoba ni] ... uke o neratte hoshikunai desu

[osoba に] ... 受けを狙わないでほしいです

[osoba に] ... うけをねらわないでほしいです

[osoba ni] ... uke o nerawanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

受けが狙いたいです

うけがねらいたいです

uke ga neraitai desu


Chcieć (III osoba)

受けを狙いたがっている

うけをねらいたがっている

uke o neraitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 受けを狙ってほしいです

[osoba に] ... うけをねらってほしいです

[osoba ni] ... uke o neratte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 受けを狙ってくれる

[dający] [は/が] うけをねらってくれる

[dający] [wa/ga] uke o neratte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に受けを狙ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にうけをねらってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni uke o neratte ageru


Decydować się na

受けを狙うことにする

うけをねらうことにする

uke o nerau koto ni suru

受けを狙わないことにする

うけをねらわないことにする

uke o nerawanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

受けを狙わなくてよかった

うけをねらわなくてよかった

uke o nerawanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

受けを狙ってよかった

うけをねらってよかった

uke o neratte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

受けを狙わなければよかった

うけをねらわなければよかった

uke o nerawanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

受けを狙えばよかった

うけをねらえばよかった

uke ga neraeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

受けを狙うまで, ...

うけをねらうまで, ...

uke o nerau made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

受けを狙わなくださって、ありがとうございました

うけをねらわなくださって、ありがとうございました

uke o nerawana kudasatte, arigatou gozaimashita

受けを狙わなくてくれて、ありがとう

うけをねらわなくてくれて、ありがとう

uke o nerawanakute kurete, arigatou

受けを狙わなくて、ありがとう

うけをねらわなくて、ありがとう

uke o nerawanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

受けを狙ってくださって、ありがとうございました

うけをねらってくださって、ありがとうございました

uke o neratte kudasatte, arigatou gozaimashita

受けを狙ってくれて、ありがとう

うけをねらってくれて、ありがとう

uke o neratte kurete, arigatou

受けを狙って、ありがとう

うけをねらって、ありがとう

uke o neratte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

受けを狙うって

うけをねらうって

uke o nerautte

受けを狙ったって

うけをねらったって

uke o nerattatte


Forma wyjaśniająca

受けを狙うんです

うけをねらうんです

uke o neraun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お受けを狙いください

おうけをねらいください

ouke o nerai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 受けを狙いに行く

[miejsce] [に/へ] うけをねらいにいく

[miejsce] [に/へ] uke o nerai ni iku

[miejsce] [に/へ] 受けを狙いに来る

[miejsce] [に/へ] うけをねらいにくる

[miejsce] [に/へ] uke o nerai ni kuru

[miejsce] [に/へ] 受けを狙いに帰る

[miejsce] [に/へ] うけをねらいにかえる

[miejsce] [に/へ] uke o nerai ni kaeru


Jeszcze nie

まだ受けを狙っていません

まだうけをねらっていません

mada uke o neratte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

受けを狙えば, ...

うけをねらえば, ...

uke ga neraeba, ...

受けを狙わなければ, ...

うけをねらわなければ, ...

uke o nerawanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

受けを狙ったら、...

うけをねらったら、...

uke o nerattara, ...

受けを狙わなかったら、...

うけをねらわなかったら、...

uke o nerawanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

受けを狙う時、...

うけをねらうとき、...

uke o nerau toki, ...

受けを狙った時、...

うけをねらったとき、...

uke o neratta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

受けを狙うと, ...

うけをねらうと, ...

uke o nerau to, ...


Lubić

受けを狙うのが好き

うけをねらうのがすき

uke o nerau no ga suki


Łatwo coś zrobić

受けを狙いやすいです

うけをねらいやすいです

uke o nerai yasui desu

受けを狙いやすかったです

うけをねらいやすかったです

uke o nerai yasukatta desu


Mieć doświadczenie

受けを狙ったことがある

うけをねらったことがある

uke o neratta koto ga aru

受けを狙ったことがあるか

うけをねらったことがあるか

uke o neratta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

受けを狙うといいですね

うけをねらうといいですね

uke o nerau to ii desu ne

受けを狙わないといいですね

うけをねらわないといいですね

uke o nerawanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

受けを狙うといいんですが

うけをねらうといいんですが

uke o nerau to ii n desu ga

受けを狙うといいんですけど

うけをねらうといいんですけど

uke o nerau to ii n desu kedo

受けを狙わないといいんですが

うけをねらわないといいんですが

uke o nerawanai to ii n desu ga

受けを狙わないといいんですけど

うけをねらわないといいんですけど

uke o nerawanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

受けを狙うのに, ...

うけをねらうのに, ...

uke o nerau noni, ...

受けを狙ったのに, ...

うけをねらったのに, ...

uke o neratta noni, ...


Musieć 1

受けを狙わなくちゃいけません

うけをねらわなくちゃいけません

uke o nerawanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

受けを狙わなければならない

うけをねらわなければならない

uke o nerawanakereba naranai

受けを狙わなければなりません

sければなりません

uke o nerawanakereba narimasen

受けを狙わなくてはならない

うけをねらわなくてはならない

uke o nerawanakute wa naranai

受けを狙わなくてはなりません

うけをねらわなくてはなりません

uke o nerawanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

受けを狙っても

うけをねらっても

uke o neratte mo

受けを狙わなくても

うけをねらわなくても

uke o nerawanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

受けを狙わなくてもかまわない

うけをねらわなくてもかまわない

uke o nerawanakute mo kamawanai

受けを狙わなくてもかまいません

うけをねらわなくてもかまいません

uke o nerawanakute mo kamaimasen


Nie lubić

受けを狙うのがきらい

うけをねらうのがきらい

uke o nerau no ga kirai


Nie robiąc, ...

受けを狙わないで、...

うけをねらわないで、...

uke o nerawanai de, ...


Nie trzeba tego robić

受けを狙わなくてもいいです

うけをねらわなくてもいいです

uke o nerawanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 受けを狙って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] うけをねらってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] uke o neratte morau


Po czynności, robię ...

受けを狙ってから, ...

うけをねらってから, ...

uke o neratte kara, ...


Podczas

受けを狙っている間に, ...

うけをねらっているあいだに, ...

uke o neratte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

受けを狙っている間, ...

うけをねらっているあいだ, ...

uke o neratte iru aida, ...


Powinnien / Miał

受けを狙うはずです

うけをねらうはずです

uke o nerau hazu desu

受けを狙うはずでした

うけをねらうはずでした

uke o nerau hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 受けを狙わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... うけをねらわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... uke o nerawasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 受けを狙わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... うけをねらわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... uke o nerawasete kureru

Pozwól mi

私に ... 受けを狙わせてください

私に ... うけをねらわせてください

watashi ni ... uke o nerawasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

受けを狙ってもいいです

うけをねらってもいいです

uke o neratte mo ii desu

受けを狙ってもいいですか

うけをねらってもいいですか

uke o neratte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

受けを狙ってもかまわない

うけをねらってもかまわない

uke o neratte mo kamawanai

受けを狙ってもかまいません

うけをねらってもかまいません

uke o neratte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

受けを狙うかもしれません

うけをねらうかもしれません

uke o nerau kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

受けを狙うでしょう

うけをねらうでしょう

uke o nerau deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

受けを狙ってごらんなさい

うけをねらってごらんなさい

uke o neratte goran nasai


Prośba

受けを狙ってください

うけをねらってください

uke o neratte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

受けを狙っていただけませんか

うけをねらっていただけませんか

uke o neratte itadakemasen ka

受けを狙ってくれませんか

うけをねらってくれませんか

uke o neratte kuremasen ka

受けを狙ってくれない

うけをねらってくれない

uke o neratte kurenai


Próbować 1

受けを狙ってみる

うけをねらってみる

uke o neratte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

受けを狙おうとする

うけをねらおうとする

uke o neraou to suru


Przed czynnością, robię ...

受けを狙う前に, ...

うけをねらうまえに, ...

uke o nerau mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

受けを狙わなくて、すみませんでした

うけをねらわなくて、すみませんでした

uke o nerawanakute, sumimasen deshita

受けを狙わなくて、すみません

うけをねらわなくて、すみません

uke o nerawanakute, sumimasen

受けを狙わなくて、ごめん

うけをねらわなくて、ごめん

uke o nerawanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

受けを狙って、すみませんでした

うけをねらって、すみませんでした

uke o neratte, sumimasen deshita

受けを狙って、すみません

うけをねらって、すみません

uke o neratte, sumimasen

受けを狙って、ごめん

うけをねらって、ごめん

uke o neratte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

受けを狙っておく

うけをねらっておく

uke o neratte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 受けを狙う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... うけをねらう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... uke o nerau ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

受けを狙う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

うけをねらう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

uke o nerau ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

受けを狙ったほうがいいです

うけをねらったほうがいいです

uke o neratta hou ga ii desu

受けを狙わないほうがいいです

うけをねらわないほうがいいです

uke o nerawanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

受けを狙ったらどうですか

うけをねらったらどうですか

uke o nerattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

受けを狙ってくださる

うけをねらってくださる

uke o neratte kudasaru


Rozkaz 1

受けを狙え

うけをねらえ

uke o nerae


Rozkaz 2

Forma przestarzała

受けを狙いなさい

うけをねらいなさい

uke o nerainasai


Słyszałem, że ...

受けを狙うそうです

うけをねらうそうです

uke o nerau sou desu

受けを狙ったそうです

うけをねらったそうです

uke o neratta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

受けの狙い方

うけのねらいかた

uke no neraikata


Starać się regularnie wykonywać

受けを狙うことにしている

うけをねらうことにしている

uke o nerau koto ni shite iru

受けを狙わないことにしている

うけをねらわないことにしている

uke o nerawanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

受けを狙いにくいです

うけをねらいにくいです

uke o nerai nikui desu

受けを狙いにくかったです

うけをねらいにくかったです

uke o nerai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

受けを狙っている

うけをねらっている

uke o neratte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

受けを狙おうと思っている

うけをねらおうとおもっている

uke o neraou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

受けを狙おうと思う

うけをねらおうとおもう

uke o neraou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

受けを狙いながら, ...

うけをねらいながら, ...

uke o nerai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

受けを狙うみたいです

うけをねらうみたいです

uke o nerau mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

受けを狙うみたいな

うけをねらうみたいな

uke o nerau mitai na

... みたいに受けを狙う

... みたいにうけをねらう

... mitai ni uke o nerau

受けを狙ったみたいです

うけをねらったみたいです

uke o neratta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

受けを狙ったみたいな

うけをねらったみたいな

uke o neratta mitai na

... みたいに受けを狙った

... みたいにうけをねらった

... mitai ni uke o neratta


Zakaz 1

受けを狙ってはいけません

うけをねらってはいけません

uke o neratte wa ikemasen


Zakaz 2

受けを狙わないでください

うけをねらわないでください

uke o nerawanai de kudasai


Zakaz 3

受けを狙うな

うけをねらうな

uke o nerau na


Zamiar

受けを狙うつもりです

うけをねらうつもりです

uke o nerau tsumori desu

受けを狙わないつもりです

うけをねらわないつもりです

uke o nerawanai tsumori desu


Zbyt wiele

受けを狙いすぎる

うけをねらいすぎる

uke o nerai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 受けを狙わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... うけをねらわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... uke o nerawaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 受けを狙わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... うけをねらわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... uke o nerawasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

受けを狙ってしまう

うけをねらってしまう

uke o neratte shimau

受けを狙っちゃう

うけをねらっちゃう

uke o neracchau

受けを狙ってしまいました

うけをねらってしまいました

uke o neratte shimaimashita

受けを狙っちゃいました

うけをねらっちゃいました

uke o neracchaimashita