小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 受けをねらう | うけをねらう

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

akceptowanie, przyjmowanie, poddawanie się (czemuś), odbywanie, przechodzenie, branie, dostawanie, otrzymywanie, chwytanie, zdobywane

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

うけをねらう

uke o nerau


Znaczenie

???


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

ウケを狙う, ウケをねらう, uke o nerau

alternatywa

受けを狙う, うけをねらう, uke o nerau

alternatywa

うけを狙う, うけをねらう, uke o nerau

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けをねらいます

うけをねらいます

uke o neraimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けをねらいません

うけをねらいません

uke o neraimasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けをねらいました

うけをねらいました

uke o neraimashita

Przeczenie, czas przeszły

受けをねらいませんでした

うけをねらいませんでした

uke o neraimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けをねらう

うけをねらう

uke o nerau

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けをねらわない

うけをねらわない

uke o nerawanai

Twierdzenie, czas przeszły

受けをねらった

うけをねらった

uke o neratta

Przeczenie, czas przeszły

受けをねらわなかった

うけをねらわなかった

uke o nerawanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

受けをねらい

うけをねらい

uke o nerai


Forma mashou

受けをねらいましょう

うけをねらいましょう

uke o neraimashou


Forma te

受けをねらって

うけをねらって

uke o neratte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けがねらえる

うけがねらえる

uke ga neraeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けがねらえない

うけがねらえない

uke ga neraenai

Twierdzenie, czas przeszły

受けがねらえた

うけがねらえた

uke ga neraeta

Przeczenie, czas przeszły

受けがねらえなかった

うけがねらえなかった

uke ga neraenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けがねらえます

うけがねらえます

uke ga neraemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けがねらえません

うけがねらえません

uke ga neraemasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けがねらえました

うけがねらえました

uke ga neraemashita

Przeczenie, czas przeszły

受けがねらえませんでした

うけがねらえませんでした

uke ga neraemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

受けがねらえて

うけがねらえて

uke ga neraete


Forma wolicjonalna

受けをねらおう

うけをねらおう

uke o neraou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けをねらわれる

うけをねらわれる

uke o nerawareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けをねらわれない

うけをねらわれない

uke o nerawarenai

Twierdzenie, czas przeszły

受けをねらわれた

うけをねらわれた

uke o nerawareta

Przeczenie, czas przeszły

受けをねらわれなかった

うけをねらわれなかった

uke o nerawarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けをねらわれます

うけをねらわれます

uke o nerawaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けをねらわれません

うけをねらわれません

uke o nerawaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けをねらわれました

うけをねらわれました

uke o nerawaremashita

Przeczenie, czas przeszły

受けをねらわれませんでした

うけをねらわれませんでした

uke o nerawaremasen deshita


Forma bierna, forma te

受けをねらわれて

うけをねらわれて

uke o nerawarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けをねらわせる

うけをねらわせる

uke o nerawaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けをねらわせない

うけをねらわせない

uke o nerawasenai

Twierdzenie, czas przeszły

受けをねらわせた

うけをねらわせた

uke o nerawaseta

Przeczenie, czas przeszły

受けをねらわせなかった

うけをねらわせなかった

uke o nerawasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けをねらわせます

うけをねらわせます

uke o nerawasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けをねらわせません

うけをねらわせません

uke o nerawasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けをねらわせました

うけをねらわせました

uke o nerawasemashita

Przeczenie, czas przeszły

受けをねらわせませんでした

うけをねらわせませんでした

uke o nerawasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

受けをねらわせて

うけをねらわせて

uke o nerawasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けをねらわされる

うけをねらわされる

uke o nerawasareru

受けをねらわせられる

うけをねらわせられる

uke o nerawaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けをねらわされない

うけをねらわされない

uke o nerawasarenai

受けをねらわせられない

うけをねらわせられない

uke o nerawaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

受けをねらわされた

うけをねらわされた

uke o nerawasareta

受けをねらわせられた

うけをねらわせられた

uke o nerawaserareta

Przeczenie, czas przeszły

受けをねらわされなかった

うけをねらわされなかった

uke o nerawasarenakatta

受けをねらわせられなかった

うけをねらわせられなかった

uke o nerawaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

受けをねらわされます

うけをねらわされます

uke o nerawasaremasu

受けをねらわせられます

うけをねらわせられます

uke o nerawaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

受けをねらわされません

うけをねらわされません

uke o nerawasaremasen

受けをねらわせられません

うけをねらわせられません

uke o nerawaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

受けをねらわされました

うけをねらわされました

uke o nerawasaremashita

受けをねらわせられました

うけをねらわせられました

uke o nerawaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

受けをねらわされませんでした

うけをねらわされませんでした

uke o nerawasaremasen deshita

受けをねらわせられませんでした

うけをねらわせられませんでした

uke o nerawaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

受けをねらわされて

うけをねらわされて

uke o nerawasarete

受けをねらわせられて

うけをねらわせられて

uke o nerawaserarete


Forma ba

Twierdzenie

受けをねらえば

うけをねらえば

uke ga neraeba

Przeczenie

受けをねらわなければ

うけをねらわなければ

uke o nerawanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お受けをねらいになる

おうけをねらいになる

ouke o nerai ni naru

Forma modestywna (skromna)

お受けをねらいします

おうけをねらいします

ouke o nerai shimasu

お受けをねらいする

おうけをねらいする

ouke o nerai suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

受けをねらうかもしれない

うけをねらうかもしれない

uke o nerau ka mo shirenai

受けをねらうかもしれません

うけをねらうかもしれません

uke o nerau ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 受けをねらってほしくないです

[osoba に] ... うけをねらってほしくないです

[osoba ni] ... uke o neratte hoshikunai desu

[osoba に] ... 受けをねらわないでほしいです

[osoba に] ... うけをねらわないでほしいです

[osoba ni] ... uke o nerawanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

受けがねらいたいです

うけがねらいたいです

uke ga neraitai desu


Chcieć (III osoba)

受けをねらいたがっている

うけをねらいたがっている

uke o neraitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 受けをねらってほしいです

[osoba に] ... うけをねらってほしいです

[osoba ni] ... uke o neratte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 受けをねらってくれる

[dający] [は/が] うけをねらってくれる

[dający] [wa/ga] uke o neratte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に受けをねらってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にうけをねらってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni uke o neratte ageru


Decydować się na

受けをねらうことにする

うけをねらうことにする

uke o nerau koto ni suru

受けをねらわないことにする

うけをねらわないことにする

uke o nerawanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

受けをねらわなくてよかった

うけをねらわなくてよかった

uke o nerawanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

受けをねらってよかった

うけをねらってよかった

uke o neratte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

受けをねらわなければよかった

うけをねらわなければよかった

uke o nerawanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

受けをねらえばよかった

うけをねらえばよかった

uke ga neraeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

受けをねらうまで, ...

うけをねらうまで, ...

uke o nerau made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

受けをねらわなくださって、ありがとうございました

うけをねらわなくださって、ありがとうございました

uke o nerawana kudasatte, arigatou gozaimashita

受けをねらわなくてくれて、ありがとう

うけをねらわなくてくれて、ありがとう

uke o nerawanakute kurete, arigatou

受けをねらわなくて、ありがとう

うけをねらわなくて、ありがとう

uke o nerawanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

受けをねらってくださって、ありがとうございました

うけをねらってくださって、ありがとうございました

uke o neratte kudasatte, arigatou gozaimashita

受けをねらってくれて、ありがとう

うけをねらってくれて、ありがとう

uke o neratte kurete, arigatou

受けをねらって、ありがとう

うけをねらって、ありがとう

uke o neratte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

受けをねらうって

うけをねらうって

uke o nerautte

受けをねらったって

うけをねらったって

uke o nerattatte


Forma wyjaśniająca

受けをねらうんです

うけをねらうんです

uke o neraun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お受けをねらいください

おうけをねらいください

ouke o nerai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 受けをねらいに行く

[miejsce] [に/へ] うけをねらいにいく

[miejsce] [に/へ] uke o nerai ni iku

[miejsce] [に/へ] 受けをねらいに来る

[miejsce] [に/へ] うけをねらいにくる

[miejsce] [に/へ] uke o nerai ni kuru

[miejsce] [に/へ] 受けをねらいに帰る

[miejsce] [に/へ] うけをねらいにかえる

[miejsce] [に/へ] uke o nerai ni kaeru


Jeszcze nie

まだ受けをねらっていません

まだうけをねらっていません

mada uke o neratte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

受けをねらえば, ...

うけをねらえば, ...

uke ga neraeba, ...

受けをねらわなければ, ...

うけをねらわなければ, ...

uke o nerawanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

受けをねらったら、...

うけをねらったら、...

uke o nerattara, ...

受けをねらわなかったら、...

うけをねらわなかったら、...

uke o nerawanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

受けをねらう時、...

うけをねらうとき、...

uke o nerau toki, ...

受けをねらった時、...

うけをねらったとき、...

uke o neratta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

受けをねらうと, ...

うけをねらうと, ...

uke o nerau to, ...


Lubić

受けをねらうのが好き

うけをねらうのがすき

uke o nerau no ga suki


Łatwo coś zrobić

受けをねらいやすいです

うけをねらいやすいです

uke o nerai yasui desu

受けをねらいやすかったです

うけをねらいやすかったです

uke o nerai yasukatta desu


Mieć doświadczenie

受けをねらったことがある

うけをねらったことがある

uke o neratta koto ga aru

受けをねらったことがあるか

うけをねらったことがあるか

uke o neratta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

受けをねらうといいですね

うけをねらうといいですね

uke o nerau to ii desu ne

受けをねらわないといいですね

うけをねらわないといいですね

uke o nerawanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

受けをねらうといいんですが

うけをねらうといいんですが

uke o nerau to ii n desu ga

受けをねらうといいんですけど

うけをねらうといいんですけど

uke o nerau to ii n desu kedo

受けをねらわないといいんですが

うけをねらわないといいんですが

uke o nerawanai to ii n desu ga

受けをねらわないといいんですけど

うけをねらわないといいんですけど

uke o nerawanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

受けをねらうのに, ...

うけをねらうのに, ...

uke o nerau noni, ...

受けをねらったのに, ...

うけをねらったのに, ...

uke o neratta noni, ...


Musieć 1

受けをねらわなくちゃいけません

うけをねらわなくちゃいけません

uke o nerawanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

受けをねらわなければならない

うけをねらわなければならない

uke o nerawanakereba naranai

受けをねらわなければなりません

sければなりません

uke o nerawanakereba narimasen

受けをねらわなくてはならない

うけをねらわなくてはならない

uke o nerawanakute wa naranai

受けをねらわなくてはなりません

うけをねらわなくてはなりません

uke o nerawanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

受けをねらっても

うけをねらっても

uke o neratte mo

受けをねらわなくても

うけをねらわなくても

uke o nerawanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

受けをねらわなくてもかまわない

うけをねらわなくてもかまわない

uke o nerawanakute mo kamawanai

受けをねらわなくてもかまいません

うけをねらわなくてもかまいません

uke o nerawanakute mo kamaimasen


Nie lubić

受けをねらうのがきらい

うけをねらうのがきらい

uke o nerau no ga kirai


Nie robiąc, ...

受けをねらわないで、...

うけをねらわないで、...

uke o nerawanai de, ...


Nie trzeba tego robić

受けをねらわなくてもいいです

うけをねらわなくてもいいです

uke o nerawanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 受けをねらって貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] うけをねらってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] uke o neratte morau


Po czynności, robię ...

受けをねらってから, ...

うけをねらってから, ...

uke o neratte kara, ...


Podczas

受けをねらっている間に, ...

うけをねらっているあいだに, ...

uke o neratte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

受けをねらっている間, ...

うけをねらっているあいだ, ...

uke o neratte iru aida, ...


Powinnien / Miał

受けをねらうはずです

うけをねらうはずです

uke o nerau hazu desu

受けをねらうはずでした

うけをねらうはずでした

uke o nerau hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 受けをねらわせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... うけをねらわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... uke o nerawasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 受けをねらわせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... うけをねらわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... uke o nerawasete kureru

Pozwól mi

私に ... 受けをねらわせてください

私に ... うけをねらわせてください

watashi ni ... uke o nerawasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

受けをねらってもいいです

うけをねらってもいいです

uke o neratte mo ii desu

受けをねらってもいいですか

うけをねらってもいいですか

uke o neratte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

受けをねらってもかまわない

うけをねらってもかまわない

uke o neratte mo kamawanai

受けをねらってもかまいません

うけをねらってもかまいません

uke o neratte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

受けをねらうかもしれません

うけをねらうかもしれません

uke o nerau kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

受けをねらうでしょう

うけをねらうでしょう

uke o nerau deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

受けをねらってごらんなさい

うけをねらってごらんなさい

uke o neratte goran nasai


Prośba

受けをねらってください

うけをねらってください

uke o neratte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

受けをねらっていただけませんか

うけをねらっていただけませんか

uke o neratte itadakemasen ka

受けをねらってくれませんか

うけをねらってくれませんか

uke o neratte kuremasen ka

受けをねらってくれない

うけをねらってくれない

uke o neratte kurenai


Próbować 1

受けをねらってみる

うけをねらってみる

uke o neratte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

受けをねらおうとする

うけをねらおうとする

uke o neraou to suru


Przed czynnością, robię ...

受けをねらう前に, ...

うけをねらうまえに, ...

uke o nerau mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

受けをねらわなくて、すみませんでした

うけをねらわなくて、すみませんでした

uke o nerawanakute, sumimasen deshita

受けをねらわなくて、すみません

うけをねらわなくて、すみません

uke o nerawanakute, sumimasen

受けをねらわなくて、ごめん

うけをねらわなくて、ごめん

uke o nerawanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

受けをねらって、すみませんでした

うけをねらって、すみませんでした

uke o neratte, sumimasen deshita

受けをねらって、すみません

うけをねらって、すみません

uke o neratte, sumimasen

受けをねらって、ごめん

うけをねらって、ごめん

uke o neratte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

受けをねらっておく

うけをねらっておく

uke o neratte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 受けをねらう か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... うけをねらう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... uke o nerau ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

受けをねらう か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

うけをねらう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

uke o nerau ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

受けをねらったほうがいいです

うけをねらったほうがいいです

uke o neratta hou ga ii desu

受けをねらわないほうがいいです

うけをねらわないほうがいいです

uke o nerawanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

受けをねらったらどうですか

うけをねらったらどうですか

uke o nerattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

受けをねらってくださる

うけをねらってくださる

uke o neratte kudasaru


Rozkaz 1

受けをねらえ

うけをねらえ

uke o nerae


Rozkaz 2

Forma przestarzała

受けをねらいなさい

うけをねらいなさい

uke o nerainasai


Słyszałem, że ...

受けをねらうそうです

うけをねらうそうです

uke o nerau sou desu

受けをねらったそうです

うけをねらったそうです

uke o neratta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

受けのねらい方

うけのねらいかた

uke no neraikata


Starać się regularnie wykonywać

受けをねらうことにしている

うけをねらうことにしている

uke o nerau koto ni shite iru

受けをねらわないことにしている

うけをねらわないことにしている

uke o nerawanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

受けをねらいにくいです

うけをねらいにくいです

uke o nerai nikui desu

受けをねらいにくかったです

うけをねらいにくかったです

uke o nerai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

受けをねらっている

うけをねらっている

uke o neratte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

受けをねらおうと思っている

うけをねらおうとおもっている

uke o neraou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

受けをねらおうと思う

うけをねらおうとおもう

uke o neraou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

受けをねらいながら, ...

うけをねらいながら, ...

uke o nerai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

受けをねらうみたいです

うけをねらうみたいです

uke o nerau mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

受けをねらうみたいな

うけをねらうみたいな

uke o nerau mitai na

... みたいに受けをねらう

... みたいにうけをねらう

... mitai ni uke o nerau

受けをねらったみたいです

うけをねらったみたいです

uke o neratta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

受けをねらったみたいな

うけをねらったみたいな

uke o neratta mitai na

... みたいに受けをねらった

... みたいにうけをねらった

... mitai ni uke o neratta


Zakaz 1

受けをねらってはいけません

うけをねらってはいけません

uke o neratte wa ikemasen


Zakaz 2

受けをねらわないでください

うけをねらわないでください

uke o nerawanai de kudasai


Zakaz 3

受けをねらうな

うけをねらうな

uke o nerau na


Zamiar

受けをねらうつもりです

うけをねらうつもりです

uke o nerau tsumori desu

受けをねらわないつもりです

うけをねらわないつもりです

uke o nerawanai tsumori desu


Zbyt wiele

受けをねらいすぎる

うけをねらいすぎる

uke o nerai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 受けをねらわせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... うけをねらわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... uke o nerawaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 受けをねらわせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... うけをねらわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... uke o nerawasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

受けをねらってしまう

うけをねらってしまう

uke o neratte shimau

受けをねらっちゃう

うけをねらっちゃう

uke o neracchau

受けをねらってしまいました

うけをねらってしまいました

uke o neratte shimaimashita

受けをねらっちゃいました

うけをねらっちゃいました

uke o neracchaimashita