小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 一翼を担う | いちよくをになう

Informacje podstawowe

Kanji

いち よく にな

Znaczenie znaków kanji

jeden, element podstawowy “jeden”

Pokaż szczegóły znaku

skrzydło, samolot, flanka

Pokaż szczegóły znaku

noszenie na ramieniu, dźwiganie, podnoszenie, podtrzymywanie, znoszenie trudu, znoszenie ciężaru

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

いちよくをになう

ichiyoku o ninau


Znaczenie

???


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

一翼を担います

いちよくをにないます

ichiyoku o ninaimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

一翼を担いません

いちよくをにないません

ichiyoku o ninaimasen

Twierdzenie, czas przeszły

一翼を担いました

いちよくをにないました

ichiyoku o ninaimashita

Przeczenie, czas przeszły

一翼を担いませんでした

いちよくをにないませんでした

ichiyoku o ninaimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

一翼を担う

いちよくをになう

ichiyoku o ninau

Przeczenie, czas teraźniejszy

一翼を担わない

いちよくをになわない

ichiyoku o ninawanai

Twierdzenie, czas przeszły

一翼を担った

いちよくをになった

ichiyoku o ninatta

Przeczenie, czas przeszły

一翼を担わなかった

いちよくをになわなかった

ichiyoku o ninawanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

一翼を担い

いちよくをにない

ichiyoku o ninai


Forma mashou

一翼を担いましょう

いちよくをにないましょう

ichiyoku o ninaimashou


Forma te

一翼を担って

いちよくをになって

ichiyoku o ninatte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

一翼が担える

いちよくがになえる

ichiyoku ga ninaeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

一翼が担えない

いちよくがになえない

ichiyoku ga ninaenai

Twierdzenie, czas przeszły

一翼が担えた

いちよくがになえた

ichiyoku ga ninaeta

Przeczenie, czas przeszły

一翼が担えなかった

いちよくがになえなかった

ichiyoku ga ninaenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

一翼が担えます

いちよくがになえます

ichiyoku ga ninaemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

一翼が担えません

いちよくがになえません

ichiyoku ga ninaemasen

Twierdzenie, czas przeszły

一翼が担えました

いちよくがになえました

ichiyoku ga ninaemashita

Przeczenie, czas przeszły

一翼が担えませんでした

いちよくがになえませんでした

ichiyoku ga ninaemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

一翼が担えて

いちよくがになえて

ichiyoku ga ninaete


Forma wolicjonalna

一翼を担おう

いちよくをになおう

ichiyoku o ninaou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

一翼を担われる

いちよくをになわれる

ichiyoku o ninawareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

一翼を担われない

いちよくをになわれない

ichiyoku o ninawarenai

Twierdzenie, czas przeszły

一翼を担われた

いちよくをになわれた

ichiyoku o ninawareta

Przeczenie, czas przeszły

一翼を担われなかった

いちよくをになわれなかった

ichiyoku o ninawarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

一翼を担われます

いちよくをになわれます

ichiyoku o ninawaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

一翼を担われません

いちよくをになわれません

ichiyoku o ninawaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

一翼を担われました

いちよくをになわれました

ichiyoku o ninawaremashita

Przeczenie, czas przeszły

一翼を担われませんでした

いちよくをになわれませんでした

ichiyoku o ninawaremasen deshita


Forma bierna, forma te

一翼を担われて

いちよくをになわれて

ichiyoku o ninawarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

一翼を担わせる

いちよくをになわせる

ichiyoku o ninawaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

一翼を担わせない

いちよくをになわせない

ichiyoku o ninawasenai

Twierdzenie, czas przeszły

一翼を担わせた

いちよくをになわせた

ichiyoku o ninawaseta

Przeczenie, czas przeszły

一翼を担わせなかった

いちよくをになわせなかった

ichiyoku o ninawasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

一翼を担わせます

いちよくをになわせます

ichiyoku o ninawasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

一翼を担わせません

いちよくをになわせません

ichiyoku o ninawasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

一翼を担わせました

いちよくをになわせました

ichiyoku o ninawasemashita

Przeczenie, czas przeszły

一翼を担わせませんでした

いちよくをになわせませんでした

ichiyoku o ninawasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

一翼を担わせて

いちよくをになわせて

ichiyoku o ninawasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

一翼を担わされる

いちよくをになわされる

ichiyoku o ninawasareru

一翼を担わせられる

いちよくをになわせられる

ichiyoku o ninawaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

一翼を担わされない

いちよくをになわされない

ichiyoku o ninawasarenai

一翼を担わせられない

いちよくをになわせられない

ichiyoku o ninawaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

一翼を担わされた

いちよくをになわされた

ichiyoku o ninawasareta

一翼を担わせられた

いちよくをになわせられた

ichiyoku o ninawaserareta

Przeczenie, czas przeszły

一翼を担わされなかった

いちよくをになわされなかった

ichiyoku o ninawasarenakatta

一翼を担わせられなかった

いちよくをになわせられなかった

ichiyoku o ninawaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

一翼を担わされます

いちよくをになわされます

ichiyoku o ninawasaremasu

一翼を担わせられます

いちよくをになわせられます

ichiyoku o ninawaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

一翼を担わされません

いちよくをになわされません

ichiyoku o ninawasaremasen

一翼を担わせられません

いちよくをになわせられません

ichiyoku o ninawaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

一翼を担わされました

いちよくをになわされました

ichiyoku o ninawasaremashita

一翼を担わせられました

いちよくをになわせられました

ichiyoku o ninawaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

一翼を担わされませんでした

いちよくをになわされませんでした

ichiyoku o ninawasaremasen deshita

一翼を担わせられませんでした

いちよくをになわせられませんでした

ichiyoku o ninawaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

一翼を担わされて

いちよくをになわされて

ichiyoku o ninawasarete

一翼を担わせられて

いちよくをになわせられて

ichiyoku o ninawaserarete


Forma ba

Twierdzenie

一翼を担えば

いちよくをになえば

ichiyoku ga ninaeba

Przeczenie

一翼を担わなければ

いちよくをになわなければ

ichiyoku o ninawanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お一翼を担いになる

おいちよくをにないになる

oichiyoku o ninai ni naru

Forma modestywna (skromna)

お一翼を担いします

おいちよくをにないします

oichiyoku o ninai shimasu

お一翼を担いする

おいちよくをにないする

oichiyoku o ninai suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

一翼を担うかもしれない

いちよくをになうかもしれない

ichiyoku o ninau ka mo shirenai

一翼を担うかもしれません

いちよくをになうかもしれません

ichiyoku o ninau ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 一翼を担ってほしくないです

[osoba に] ... いちよくをになってほしくないです

[osoba ni] ... ichiyoku o ninatte hoshikunai desu

[osoba に] ... 一翼を担わないでほしいです

[osoba に] ... いちよくをになわないでほしいです

[osoba ni] ... ichiyoku o ninawanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

一翼が担いたいです

いちよくがにないたいです

ichiyoku ga ninaitai desu


Chcieć (III osoba)

一翼を担いたがっている

いちよくをにないたがっている

ichiyoku o ninaitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 一翼を担ってほしいです

[osoba に] ... いちよくをになってほしいです

[osoba ni] ... ichiyoku o ninatte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 一翼を担ってくれる

[dający] [は/が] いちよくをになってくれる

[dający] [wa/ga] ichiyoku o ninatte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に一翼を担ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にいちよくをになってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni ichiyoku o ninatte ageru


Decydować się na

一翼を担うことにする

いちよくをになうことにする

ichiyoku o ninau koto ni suru

一翼を担わないことにする

いちよくをになわないことにする

ichiyoku o ninawanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

一翼を担わなくてよかった

いちよくをになわなくてよかった

ichiyoku o ninawanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

一翼を担ってよかった

いちよくをになってよかった

ichiyoku o ninatte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

一翼を担わなければよかった

いちよくをになわなければよかった

ichiyoku o ninawanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

一翼を担えばよかった

いちよくをになえばよかった

ichiyoku ga ninaeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

一翼を担うまで, ...

いちよくをになうまで, ...

ichiyoku o ninau made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

一翼を担わなくださって、ありがとうございました

いちよくをになわなくださって、ありがとうございました

ichiyoku o ninawana kudasatte, arigatou gozaimashita

一翼を担わなくてくれて、ありがとう

いちよくをになわなくてくれて、ありがとう

ichiyoku o ninawanakute kurete, arigatou

一翼を担わなくて、ありがとう

いちよくをになわなくて、ありがとう

ichiyoku o ninawanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

一翼を担ってくださって、ありがとうございました

いちよくをになってくださって、ありがとうございました

ichiyoku o ninatte kudasatte, arigatou gozaimashita

一翼を担ってくれて、ありがとう

いちよくをになってくれて、ありがとう

ichiyoku o ninatte kurete, arigatou

一翼を担って、ありがとう

いちよくをになって、ありがとう

ichiyoku o ninatte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

一翼を担うって

いちよくをになうって

ichiyoku o ninautte

一翼を担ったって

いちよくをになったって

ichiyoku o ninattatte


Forma wyjaśniająca

一翼を担うんです

いちよくをになうんです

ichiyoku o ninaun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お一翼を担いください

おいちよくをにないください

oichiyoku o ninai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 一翼を担いに行く

[miejsce] [に/へ] いちよくをにないにいく

[miejsce] [に/へ] ichiyoku o ninai ni iku

[miejsce] [に/へ] 一翼を担いに来る

[miejsce] [に/へ] いちよくをにないにくる

[miejsce] [に/へ] ichiyoku o ninai ni kuru

[miejsce] [に/へ] 一翼を担いに帰る

[miejsce] [に/へ] いちよくをにないにかえる

[miejsce] [に/へ] ichiyoku o ninai ni kaeru


Jeszcze nie

まだ一翼を担っていません

まだいちよくをになっていません

mada ichiyoku o ninatte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

一翼を担えば, ...

いちよくをになえば, ...

ichiyoku ga ninaeba, ...

一翼を担わなければ, ...

いちよくをになわなければ, ...

ichiyoku o ninawanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

一翼を担ったら、...

いちよくをになったら、...

ichiyoku o ninattara, ...

一翼を担わなかったら、...

いちよくをになわなかったら、...

ichiyoku o ninawanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

一翼を担う時、...

いちよくをになうとき、...

ichiyoku o ninau toki, ...

一翼を担った時、...

いちよくをになったとき、...

ichiyoku o ninatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

一翼を担うと, ...

いちよくをになうと, ...

ichiyoku o ninau to, ...


Lubić

一翼を担うのが好き

いちよくをになうのがすき

ichiyoku o ninau no ga suki


Łatwo coś zrobić

一翼を担いやすいです

いちよくをにないやすいです

ichiyoku o ninai yasui desu

一翼を担いやすかったです

いちよくをにないやすかったです

ichiyoku o ninai yasukatta desu


Mieć doświadczenie

一翼を担ったことがある

いちよくをになったことがある

ichiyoku o ninatta koto ga aru

一翼を担ったことがあるか

いちよくをになったことがあるか

ichiyoku o ninatta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

一翼を担うといいですね

いちよくをになうといいですね

ichiyoku o ninau to ii desu ne

一翼を担わないといいですね

いちよくをになわないといいですね

ichiyoku o ninawanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

一翼を担うといいんですが

いちよくをになうといいんですが

ichiyoku o ninau to ii n desu ga

一翼を担うといいんですけど

いちよくをになうといいんですけど

ichiyoku o ninau to ii n desu kedo

一翼を担わないといいんですが

いちよくをになわないといいんですが

ichiyoku o ninawanai to ii n desu ga

一翼を担わないといいんですけど

いちよくをになわないといいんですけど

ichiyoku o ninawanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

一翼を担うのに, ...

いちよくをになうのに, ...

ichiyoku o ninau noni, ...

一翼を担ったのに, ...

いちよくをになったのに, ...

ichiyoku o ninatta noni, ...


Musieć 1

一翼を担わなくちゃいけません

いちよくをになわなくちゃいけません

ichiyoku o ninawanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

一翼を担わなければならない

いちよくをになわなければならない

ichiyoku o ninawanakereba naranai

一翼を担わなければなりません

sければなりません

ichiyoku o ninawanakereba narimasen

一翼を担わなくてはならない

いちよくをになわなくてはならない

ichiyoku o ninawanakute wa naranai

一翼を担わなくてはなりません

いちよくをになわなくてはなりません

ichiyoku o ninawanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

一翼を担っても

いちよくをになっても

ichiyoku o ninatte mo

一翼を担わなくても

いちよくをになわなくても

ichiyoku o ninawanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

一翼を担わなくてもかまわない

いちよくをになわなくてもかまわない

ichiyoku o ninawanakute mo kamawanai

一翼を担わなくてもかまいません

いちよくをになわなくてもかまいません

ichiyoku o ninawanakute mo kamaimasen


Nie lubić

一翼を担うのがきらい

いちよくをになうのがきらい

ichiyoku o ninau no ga kirai


Nie robiąc, ...

一翼を担わないで、...

いちよくをになわないで、...

ichiyoku o ninawanai de, ...


Nie trzeba tego robić

一翼を担わなくてもいいです

いちよくをになわなくてもいいです

ichiyoku o ninawanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 一翼を担って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] いちよくをになってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] ichiyoku o ninatte morau


Po czynności, robię ...

一翼を担ってから, ...

いちよくをになってから, ...

ichiyoku o ninatte kara, ...


Podczas

一翼を担っている間に, ...

いちよくをになっているあいだに, ...

ichiyoku o ninatte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

一翼を担っている間, ...

いちよくをになっているあいだ, ...

ichiyoku o ninatte iru aida, ...


Powinnien / Miał

一翼を担うはずです

いちよくをになうはずです

ichiyoku o ninau hazu desu

一翼を担うはずでした

いちよくをになうはずでした

ichiyoku o ninau hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 一翼を担わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... いちよくをになわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... ichiyoku o ninawasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 一翼を担わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... いちよくをになわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... ichiyoku o ninawasete kureru

Pozwól mi

私に ... 一翼を担わせてください

私に ... いちよくをになわせてください

watashi ni ... ichiyoku o ninawasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

一翼を担ってもいいです

いちよくをになってもいいです

ichiyoku o ninatte mo ii desu

一翼を担ってもいいですか

いちよくをになってもいいですか

ichiyoku o ninatte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

一翼を担ってもかまわない

いちよくをになってもかまわない

ichiyoku o ninatte mo kamawanai

一翼を担ってもかまいません

いちよくをになってもかまいません

ichiyoku o ninatte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

一翼を担うかもしれません

いちよくをになうかもしれません

ichiyoku o ninau kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

一翼を担うでしょう

いちよくをになうでしょう

ichiyoku o ninau deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

一翼を担ってごらんなさい

いちよくをになってごらんなさい

ichiyoku o ninatte goran nasai


Prośba

一翼を担ってください

いちよくをになってください

ichiyoku o ninatte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

一翼を担っていただけませんか

いちよくをになっていただけませんか

ichiyoku o ninatte itadakemasen ka

一翼を担ってくれませんか

いちよくをになってくれませんか

ichiyoku o ninatte kuremasen ka

一翼を担ってくれない

いちよくをになってくれない

ichiyoku o ninatte kurenai


Próbować

一翼を担ってみる

いちよくをになってみる

ichiyoku o ninatte miru


Przed czynnością, robię ...

一翼を担う前に, ...

いちよくをになうまえに, ...

ichiyoku o ninau mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

一翼を担わなくて、すみませんでした

いちよくをになわなくて、すみませんでした

ichiyoku o ninawanakute, sumimasen deshita

一翼を担わなくて、すみません

いちよくをになわなくて、すみません

ichiyoku o ninawanakute, sumimasen

一翼を担わなくて、ごめん

いちよくをになわなくて、ごめん

ichiyoku o ninawanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

一翼を担って、すみませんでした

いちよくをになって、すみませんでした

ichiyoku o ninatte, sumimasen deshita

一翼を担って、すみません

いちよくをになって、すみません

ichiyoku o ninatte, sumimasen

一翼を担って、ごめん

いちよくをになって、ごめん

ichiyoku o ninatte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

一翼を担っておく

いちよくをになっておく

ichiyoku o ninatte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 一翼を担う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... いちよくをになう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ichiyoku o ninau ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

一翼を担う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

いちよくをになう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

ichiyoku o ninau ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

一翼を担ったほうがいいです

いちよくをになったほうがいいです

ichiyoku o ninatta hou ga ii desu

一翼を担わないほうがいいです

いちよくをになわないほうがいいです

ichiyoku o ninawanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

一翼を担ったらどうですか

いちよくをになったらどうですか

ichiyoku o ninattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

一翼を担ってくださる

いちよくをになってくださる

ichiyoku o ninatte kudasaru


Rozkaz 1

一翼を担え

いちよくをになえ

ichiyoku o ninae


Rozkaz 2

Forma przestarzała

一翼を担いなさい

いちよくをにないなさい

ichiyoku o ninainasai


Słyszałem, że ...

一翼を担うそうです

いちよくをになうそうです

ichiyoku o ninau sou desu

一翼を担ったそうです

いちよくをになったそうです

ichiyoku o ninatta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

一翼の担い方

いちよくのにないかた

ichiyoku no ninaikata


Starać się regularnie wykonywać

一翼を担うことにしている

いちよくをになうことにしている

ichiyoku o ninau koto ni shite iru

一翼を担わないことにしている

いちよくをになわないことにしている

ichiyoku o ninawanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

一翼を担いにくいです

いちよくをにないにくいです

ichiyoku o ninai nikui desu

一翼を担いにくかったです

いちよくをにないにくかったです

ichiyoku o ninai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

一翼を担っている

いちよくをになっている

ichiyoku o ninatte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

一翼を担おうと思っている

いちよくをになおうとおもっている

ichiyoku o ninaou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

一翼を担おうと思う

いちよくをになおうとおもう

ichiyoku o ninaou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

一翼を担いながら, ...

いちよくをにないながら, ...

ichiyoku o ninai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

一翼を担うみたいです

いちよくをになうみたいです

ichiyoku o ninau mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

一翼を担うみたいな

いちよくをになうみたいな

ichiyoku o ninau mitai na

... みたいに一翼を担う

... みたいにいちよくをになう

... mitai ni ichiyoku o ninau

一翼を担ったみたいです

いちよくをになったみたいです

ichiyoku o ninatta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

一翼を担ったみたいな

いちよくをになったみたいな

ichiyoku o ninatta mitai na

... みたいに一翼を担った

... みたいにいちよくをになった

... mitai ni ichiyoku o ninatta


Zakaz 1

一翼を担ってはいけません

いちよくをになってはいけません

ichiyoku o ninatte wa ikemasen


Zakaz 2

一翼を担わないでください

いちよくをになわないでください

ichiyoku o ninawanai de kudasai


Zakaz 3

一翼を担うな

いちよくをになうな

ichiyoku o ninau na


Zamiar

一翼を担うつもりです

いちよくをになうつもりです

ichiyoku o ninau tsumori desu

一翼を担わないつもりです

いちよくをになわないつもりです

ichiyoku o ninawanai tsumori desu


Zbyt wiele

一翼を担いすぎる

いちよくをにないすぎる

ichiyoku o ninai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 一翼を担わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... いちよくをになわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ichiyoku o ninawaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 一翼を担わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... いちよくをになわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ichiyoku o ninawasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

一翼を担ってしまう

いちよくをになってしまう

ichiyoku o ninatte shimau

一翼を担っちゃう

いちよくをになっちゃう

ichiyoku o ninacchau

一翼を担ってしまいました

いちよくをになってしまいました

ichiyoku o ninatte shimaimashita

一翼を担っちゃいました

いちよくをになっちゃいました

ichiyoku o ninacchaimashita