小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 引っ張り合う | ひっぱりあう

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

ciągnienie, szarpanie, pociąganie, przyjmowanie, dopuszczanie, instalowanie, umieszczanie, cytat, odnoszenie się do

Pokaż szczegóły znaku

przedłużanie, wydłużanie, klasyfikator na smyczki i instrumenty strunowe, rozciąganie się, rozprzestrzenianie, stawianie (namiotu)

Pokaż szczegóły znaku

pasowanie, odpowiadanie, łączenie, jedna dziesiąta, 0.1

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ひっぱりあう

hippari au


Znaczenie

ciągnąć za oba końce

ciągnąć za obie strony

grać w przeciąganie liny


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik przechodni

alternatywa

引っ張りあう, ひっぱりあう, hippari au

alternatywa

引っぱり合う, ひっぱりあう, hippari au

alternatywa

ひっぱり合う, ひっぱりあう, hippari au

alternatywa

引っぱりあう, ひっぱりあう, hippari au

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張り合います

ひっぱりあいます

hippari aimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張り合いません

ひっぱりあいません

hippari aimasen

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張り合いました

ひっぱりあいました

hippari aimashita

Przeczenie, czas przeszły

引っ張り合いませんでした

ひっぱりあいませんでした

hippari aimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張り合う

ひっぱりあう

hippari au

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張り合わない

ひっぱりあわない

hippari awanai

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張り合った

ひっぱりあった

hippari atta

Przeczenie, czas przeszły

引っ張り合わなかった

ひっぱりあわなかった

hippari awanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

引っ張り合い

ひっぱりあい

hippari ai


Forma mashou

引っ張り合いましょう

ひっぱりあいましょう

hippari aimashou


Forma te

引っ張り合って

ひっぱりあって

hippari atte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張り合える

ひっぱりあえる

hippari aeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張り合えない

ひっぱりあえない

hippari aenai

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張り合えた

ひっぱりあえた

hippari aeta

Przeczenie, czas przeszły

引っ張り合えなかった

ひっぱりあえなかった

hippari aenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張り合えます

ひっぱりあえます

hippari aemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張り合えません

ひっぱりあえません

hippari aemasen

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張り合えました

ひっぱりあえました

hippari aemashita

Przeczenie, czas przeszły

引っ張り合えませんでした

ひっぱりあえませんでした

hippari aemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

引っ張り合えて

ひっぱりあえて

hippari aete


Forma wolicjonalna

引っ張り合おう

ひっぱりあおう

hippari aou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張り合われる

ひっぱりあわれる

hippari awareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張り合われない

ひっぱりあわれない

hippari awarenai

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張り合われた

ひっぱりあわれた

hippari awareta

Przeczenie, czas przeszły

引っ張り合われなかった

ひっぱりあわれなかった

hippari awarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張り合われます

ひっぱりあわれます

hippari awaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張り合われません

ひっぱりあわれません

hippari awaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張り合われました

ひっぱりあわれました

hippari awaremashita

Przeczenie, czas przeszły

引っ張り合われませんでした

ひっぱりあわれませんでした

hippari awaremasen deshita


Forma bierna, forma te

引っ張り合われて

ひっぱりあわれて

hippari awarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張り合わせる

ひっぱりあわせる

hippari awaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張り合わせない

ひっぱりあわせない

hippari awasenai

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張り合わせた

ひっぱりあわせた

hippari awaseta

Przeczenie, czas przeszły

引っ張り合わせなかった

ひっぱりあわせなかった

hippari awasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張り合わせます

ひっぱりあわせます

hippari awasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張り合わせません

ひっぱりあわせません

hippari awasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張り合わせました

ひっぱりあわせました

hippari awasemashita

Przeczenie, czas przeszły

引っ張り合わせませんでした

ひっぱりあわせませんでした

hippari awasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

引っ張り合わせて

ひっぱりあわせて

hippari awasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張り合わされる

ひっぱりあわされる

hippari awasareru

引っ張り合わせられる

ひっぱりあわせられる

hippari awaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張り合わされない

ひっぱりあわされない

hippari awasarenai

引っ張り合わせられない

ひっぱりあわせられない

hippari awaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張り合わされた

ひっぱりあわされた

hippari awasareta

引っ張り合わせられた

ひっぱりあわせられた

hippari awaserareta

Przeczenie, czas przeszły

引っ張り合わされなかった

ひっぱりあわされなかった

hippari awasarenakatta

引っ張り合わせられなかった

ひっぱりあわせられなかった

hippari awaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

引っ張り合わされます

ひっぱりあわされます

hippari awasaremasu

引っ張り合わせられます

ひっぱりあわせられます

hippari awaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

引っ張り合わされません

ひっぱりあわされません

hippari awasaremasen

引っ張り合わせられません

ひっぱりあわせられません

hippari awaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

引っ張り合わされました

ひっぱりあわされました

hippari awasaremashita

引っ張り合わせられました

ひっぱりあわせられました

hippari awaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

引っ張り合わされませんでした

ひっぱりあわされませんでした

hippari awasaremasen deshita

引っ張り合わせられませんでした

ひっぱりあわせられませんでした

hippari awaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

引っ張り合わされて

ひっぱりあわされて

hippari awasarete

引っ張り合わせられて

ひっぱりあわせられて

hippari awaserarete


Forma ba

Twierdzenie

引っ張り合えば

ひっぱりあえば

hippari aeba

Przeczenie

引っ張り合わなければ

ひっぱりあわなければ

hippari awanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お引っ張り合いになる

おひっぱりあいになる

ohippari ai ni naru

Forma modestywna (skromna)

お引っ張り合いします

おひっぱりあいします

ohippari ai shimasu

お引っ張り合いする

おひっぱりあいする

ohippari ai suru


Przykłady gramatyczne

Być może

引っ張り合うかもしれない

ひっぱりあうかもしれない

hippari au ka mo shirenai

引っ張り合うかもしれません

ひっぱりあうかもしれません

hippari au ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

引っ張り合ってある

ひっぱりあってある

hippari atte aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 引っ張り合ってほしくないです

[osoba に] ... ひっぱりあってほしくないです

[osoba ni] ... hippari atte hoshikunai desu

[osoba に] ... 引っ張り合わないでほしいです

[osoba に] ... ひっぱりあわないでほしいです

[osoba ni] ... hippari awanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

引っ張り合いたいです

ひっぱりあいたいです

hippari aitai desu


Chcieć (III osoba)

引っ張り合いたがっている

ひっぱりあいたがっている

hippari aitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 引っ張り合ってほしいです

[osoba に] ... ひっぱりあってほしいです

[osoba ni] ... hippari atte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 引っ張り合ってくれる

[dający] [は/が] ひっぱりあってくれる

[dający] [wa/ga] hippari atte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に引っ張り合ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にひっぱりあってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni hippari atte ageru


Decydować się na

引っ張り合うことにする

ひっぱりあうことにする

hippari au koto ni suru

引っ張り合わないことにする

ひっぱりあわないことにする

hippari awanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

引っ張り合わなくてよかった

ひっぱりあわなくてよかった

hippari awanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

引っ張り合ってよかった

ひっぱりあってよかった

hippari atte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

引っ張り合わなければよかった

ひっぱりあわなければよかった

hippari awanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

引っ張り合えばよかった

ひっぱりあえばよかった

hippari aeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

引っ張り合うまで, ...

ひっぱりあうまで, ...

hippari au made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

引っ張り合わなくださって、ありがとうございました

ひっぱりあわなくださって、ありがとうございました

hippari awana kudasatte, arigatou gozaimashita

引っ張り合わなくてくれて、ありがとう

ひっぱりあわなくてくれて、ありがとう

hippari awanakute kurete, arigatou

引っ張り合わなくて、ありがとう

ひっぱりあわなくて、ありがとう

hippari awanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

引っ張り合ってくださって、ありがとうございました

ひっぱりあってくださって、ありがとうございました

hippari atte kudasatte, arigatou gozaimashita

引っ張り合ってくれて、ありがとう

ひっぱりあってくれて、ありがとう

hippari atte kurete, arigatou

引っ張り合って、ありがとう

ひっぱりあって、ありがとう

hippari atte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

引っ張り合うって

ひっぱりあうって

hippari autte

引っ張り合ったって

ひっぱりあったって

hippari attatte


Forma wyjaśniająca

引っ張り合うんです

ひっぱりあうんです

hippari aun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お引っ張り合いください

おひっぱりあいください

ohippari ai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 引っ張り合いに行く

[miejsce] [に/へ] ひっぱりあいにいく

[miejsce] [に/へ] hippari ai ni iku

[miejsce] [に/へ] 引っ張り合いに来る

[miejsce] [に/へ] ひっぱりあいにくる

[miejsce] [に/へ] hippari ai ni kuru

[miejsce] [に/へ] 引っ張り合いに帰る

[miejsce] [に/へ] ひっぱりあいにかえる

[miejsce] [に/へ] hippari ai ni kaeru


Jeszcze nie

まだ引っ張り合っていません

まだひっぱりあっていません

mada hippari atte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

引っ張り合えば, ...

ひっぱりあえば, ...

hippari aeba, ...

引っ張り合わなければ, ...

ひっぱりあわなければ, ...

hippari awanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

引っ張り合ったら、...

ひっぱりあったら、...

hippari attara, ...

引っ張り合わなかったら、...

ひっぱりあわなかったら、...

hippari awanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

引っ張り合う時、...

ひっぱりあうとき、...

hippari au toki, ...

引っ張り合った時、...

ひっぱりあったとき、...

hippari atta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

引っ張り合うと, ...

ひっぱりあうと, ...

hippari au to, ...


Lubić

引っ張り合うのが好き

ひっぱりあうのがすき

hippari au no ga suki


Łatwo coś zrobić

引っ張り合いやすいです

ひっぱりあいやすいです

hippari ai yasui desu

引っ張り合いやすかったです

ひっぱりあいやすかったです

hippari ai yasukatta desu


Mieć doświadczenie

引っ張り合ったことがある

ひっぱりあったことがある

hippari atta koto ga aru

引っ張り合ったことがあるか

ひっぱりあったことがあるか

hippari atta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

引っ張り合うといいですね

ひっぱりあうといいですね

hippari au to ii desu ne

引っ張り合わないといいですね

ひっぱりあわないといいですね

hippari awanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

引っ張り合うといいんですが

ひっぱりあうといいんですが

hippari au to ii n desu ga

引っ張り合うといいんですけど

ひっぱりあうといいんですけど

hippari au to ii n desu kedo

引っ張り合わないといいんですが

ひっぱりあわないといいんですが

hippari awanai to ii n desu ga

引っ張り合わないといいんですけど

ひっぱりあわないといいんですけど

hippari awanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

引っ張り合うのに, ...

ひっぱりあうのに, ...

hippari au noni, ...

引っ張り合ったのに, ...

ひっぱりあったのに, ...

hippari atta noni, ...


Musieć 1

引っ張り合わなくちゃいけません

ひっぱりあわなくちゃいけません

hippari awanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

引っ張り合わなければならない

ひっぱりあわなければならない

hippari awanakereba naranai

引っ張り合わなければなりません

sければなりません

hippari awanakereba narimasen

引っ張り合わなくてはならない

ひっぱりあわなくてはならない

hippari awanakute wa naranai

引っ張り合わなくてはなりません

ひっぱりあわなくてはなりません

hippari awanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

引っ張り合っても

ひっぱりあっても

hippari atte mo

引っ張り合わなくても

ひっぱりあわなくても

hippari awanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

引っ張り合わなくてもかまわない

ひっぱりあわなくてもかまわない

hippari awanakute mo kamawanai

引っ張り合わなくてもかまいません

ひっぱりあわなくてもかまいません

hippari awanakute mo kamaimasen


Nie lubić

引っ張り合うのがきらい

ひっぱりあうのがきらい

hippari au no ga kirai


Nie robiąc, ...

引っ張り合わないで、...

ひっぱりあわないで、...

hippari awanai de, ...


Nie trzeba tego robić

引っ張り合わなくてもいいです

ひっぱりあわなくてもいいです

hippari awanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 引っ張り合って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ひっぱりあってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] hippari atte morau


Po czynności, robię ...

引っ張り合ってから, ...

ひっぱりあってから, ...

hippari atte kara, ...


Podczas

引っ張り合っている間に, ...

ひっぱりあっているあいだに, ...

hippari atte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

引っ張り合っている間, ...

ひっぱりあっているあいだ, ...

hippari atte iru aida, ...


Powinnien / Miał

引っ張り合うはずです

ひっぱりあうはずです

hippari au hazu desu

引っ張り合うはずでした

ひっぱりあうはずでした

hippari au hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 引っ張り合わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ひっぱりあわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... hippari awasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 引っ張り合わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ひっぱりあわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... hippari awasete kureru

Pozwól mi

私に ... 引っ張り合わせてください

私に ... ひっぱりあわせてください

watashi ni ... hippari awasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

引っ張り合ってもいいです

ひっぱりあってもいいです

hippari atte mo ii desu

引っ張り合ってもいいですか

ひっぱりあってもいいですか

hippari atte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

引っ張り合ってもかまわない

ひっぱりあってもかまわない

hippari atte mo kamawanai

引っ張り合ってもかまいません

ひっぱりあってもかまいません

hippari atte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

引っ張り合うかもしれません

ひっぱりあうかもしれません

hippari au kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

引っ張り合うでしょう

ひっぱりあうでしょう

hippari au deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

引っ張り合ってごらんなさい

ひっぱりあってごらんなさい

hippari atte goran nasai


Prośba

引っ張り合ってください

ひっぱりあってください

hippari atte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

引っ張り合っていただけませんか

ひっぱりあっていただけませんか

hippari atte itadakemasen ka

引っ張り合ってくれませんか

ひっぱりあってくれませんか

hippari atte kuremasen ka

引っ張り合ってくれない

ひっぱりあってくれない

hippari atte kurenai


Próbować

引っ張り合ってみる

ひっぱりあってみる

hippari atte miru


Przed czynnością, robię ...

引っ張り合う前に, ...

ひっぱりあうまえに, ...

hippari au mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

引っ張り合わなくて、すみませんでした

ひっぱりあわなくて、すみませんでした

hippari awanakute, sumimasen deshita

引っ張り合わなくて、すみません

ひっぱりあわなくて、すみません

hippari awanakute, sumimasen

引っ張り合わなくて、ごめん

ひっぱりあわなくて、ごめん

hippari awanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

引っ張り合って、すみませんでした

ひっぱりあって、すみませんでした

hippari atte, sumimasen deshita

引っ張り合って、すみません

ひっぱりあって、すみません

hippari atte, sumimasen

引っ張り合って、ごめん

ひっぱりあって、ごめん

hippari atte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

引っ張り合っておく

ひっぱりあっておく

hippari atte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 引っ張り合う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ひっぱりあう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... hippari au ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

引っ張り合う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ひっぱりあう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

hippari au ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

引っ張り合ったほうがいいです

ひっぱりあったほうがいいです

hippari atta hou ga ii desu

引っ張り合わないほうがいいです

ひっぱりあわないほうがいいです

hippari awanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

引っ張り合ったらどうですか

ひっぱりあったらどうですか

hippari attara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

引っ張り合ってくださる

ひっぱりあってくださる

hippari atte kudasaru


Rozkaz 1

引っ張り合え

ひっぱりあえ

hippari ae


Rozkaz 2

Forma przestarzała

引っ張り合いなさい

ひっぱりあいなさい

hippari ainasai


Słyszałem, że ...

引っ張り合うそうです

ひっぱりあうそうです

hippari au sou desu

引っ張り合ったそうです

ひっぱりあったそうです

hippari atta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

引っ張り合い方

ひっぱりあいかた

hippari aikata


Starać się regularnie wykonywać

引っ張り合うことにしている

ひっぱりあうことにしている

hippari au koto ni shite iru

引っ張り合わないことにしている

ひっぱりあわないことにしている

hippari awanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

引っ張り合いにくいです

ひっぱりあいにくいです

hippari ai nikui desu

引っ張り合いにくかったです

ひっぱりあいにくかったです

hippari ai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

引っ張り合っている

ひっぱりあっている

hippari atte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

引っ張り合おうと思っている

ひっぱりあおうとおもっている

hippari aou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

引っ張り合おうと思う

ひっぱりあおうとおもう

hippari aou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

引っ張り合いながら, ...

ひっぱりあいながら, ...

hippari ai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

引っ張り合うみたいです

ひっぱりあうみたいです

hippari au mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

引っ張り合うみたいな

ひっぱりあうみたいな

hippari au mitai na

... みたいに引っ張り合う

... みたいにひっぱりあう

... mitai ni hippari au

引っ張り合ったみたいです

ひっぱりあったみたいです

hippari atta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

引っ張り合ったみたいな

ひっぱりあったみたいな

hippari atta mitai na

... みたいに引っ張り合った

... みたいにひっぱりあった

... mitai ni hippari atta


Zakaz 1

引っ張り合ってはいけません

ひっぱりあってはいけません

hippari atte wa ikemasen


Zakaz 2

引っ張り合わないでください

ひっぱりあわないでください

hippari awanai de kudasai


Zakaz 3

引っ張り合うな

ひっぱりあうな

hippari au na


Zamiar

引っ張り合うつもりです

ひっぱりあうつもりです

hippari au tsumori desu

引っ張り合わないつもりです

ひっぱりあわないつもりです

hippari awanai tsumori desu


Zbyt wiele

引っ張り合いすぎる

ひっぱりあいすぎる

hippari ai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 引っ張り合わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひっぱりあわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hippari awaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 引っ張り合わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひっぱりあわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hippari awasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

引っ張り合ってしまう

ひっぱりあってしまう

hippari atte shimau

引っ張り合っちゃう

ひっぱりあっちゃう

hippari acchau

引っ張り合ってしまいました

ひっぱりあってしまいました

hippari atte shimaimashita

引っ張り合っちゃいました

ひっぱりあっちゃいました

hippari acchaimashita