小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Miło mi poinformować, że w dniu 14 stycznia po 9 latach mojej codziennej ciężkiej pracy mój "Mały skromny japoński słownik" właśnie przekroczył 200 tysięcy słów. :)

Szczegóły słowa ひっぱり合う | ひっぱりあう

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

pasowanie, odpowiadanie, łączenie, jedna dziesiąta, 0.1

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ひっぱりあう

hippari au


Znaczenie

ciągnąć za oba końce

ciągnąć za obie strony

grać w przeciąganie liny


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik przechodni

alternatywa

引っ張り合う, ひっぱりあう, hippari au

alternatywa

引っ張りあう, ひっぱりあう, hippari au

alternatywa

引っぱり合う, ひっぱりあう, hippari au

alternatywa

引っぱりあう, ひっぱりあう, hippari au

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合います

ひっぱりあいます

hippari aimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合いません

ひっぱりあいません

hippari aimasen

Twierdzenie, czas przeszły

ひっぱり合いました

ひっぱりあいました

hippari aimashita

Przeczenie, czas przeszły

ひっぱり合いませんでした

ひっぱりあいませんでした

hippari aimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合う

ひっぱりあう

hippari au

Przeczenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合わない

ひっぱりあわない

hippari awanai

Twierdzenie, czas przeszły

ひっぱり合った

ひっぱりあった

hippari atta

Przeczenie, czas przeszły

ひっぱり合わなかった

ひっぱりあわなかった

hippari awanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

ひっぱり合い

ひっぱりあい

hippari ai


Forma mashou

ひっぱり合いましょう

ひっぱりあいましょう

hippari aimashou


Forma te

ひっぱり合って

ひっぱりあって

hippari atte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合える

ひっぱりあえる

hippari aeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合えない

ひっぱりあえない

hippari aenai

Twierdzenie, czas przeszły

ひっぱり合えた

ひっぱりあえた

hippari aeta

Przeczenie, czas przeszły

ひっぱり合えなかった

ひっぱりあえなかった

hippari aenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合えます

ひっぱりあえます

hippari aemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合えません

ひっぱりあえません

hippari aemasen

Twierdzenie, czas przeszły

ひっぱり合えました

ひっぱりあえました

hippari aemashita

Przeczenie, czas przeszły

ひっぱり合えませんでした

ひっぱりあえませんでした

hippari aemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

ひっぱり合えて

ひっぱりあえて

hippari aete


Forma wolicjonalna

ひっぱり合おう

ひっぱりあおう

hippari aou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合われる

ひっぱりあわれる

hippari awareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合われない

ひっぱりあわれない

hippari awarenai

Twierdzenie, czas przeszły

ひっぱり合われた

ひっぱりあわれた

hippari awareta

Przeczenie, czas przeszły

ひっぱり合われなかった

ひっぱりあわれなかった

hippari awarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合われます

ひっぱりあわれます

hippari awaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合われません

ひっぱりあわれません

hippari awaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ひっぱり合われました

ひっぱりあわれました

hippari awaremashita

Przeczenie, czas przeszły

ひっぱり合われませんでした

ひっぱりあわれませんでした

hippari awaremasen deshita


Forma bierna, forma te

ひっぱり合われて

ひっぱりあわれて

hippari awarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合わせる

ひっぱりあわせる

hippari awaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合わせない

ひっぱりあわせない

hippari awasenai

Twierdzenie, czas przeszły

ひっぱり合わせた

ひっぱりあわせた

hippari awaseta

Przeczenie, czas przeszły

ひっぱり合わせなかった

ひっぱりあわせなかった

hippari awasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合わせます

ひっぱりあわせます

hippari awasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合わせません

ひっぱりあわせません

hippari awasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

ひっぱり合わせました

ひっぱりあわせました

hippari awasemashita

Przeczenie, czas przeszły

ひっぱり合わせませんでした

ひっぱりあわせませんでした

hippari awasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

ひっぱり合わせて

ひっぱりあわせて

hippari awasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合わされる

ひっぱりあわされる

hippari awasareru

ひっぱり合わせられる

ひっぱりあわせられる

hippari awaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合わされない

ひっぱりあわされない

hippari awasarenai

ひっぱり合わせられない

ひっぱりあわせられない

hippari awaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

ひっぱり合わされた

ひっぱりあわされた

hippari awasareta

ひっぱり合わせられた

ひっぱりあわせられた

hippari awaserareta

Przeczenie, czas przeszły

ひっぱり合わされなかった

ひっぱりあわされなかった

hippari awasarenakatta

ひっぱり合わせられなかった

ひっぱりあわせられなかった

hippari awaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合わされます

ひっぱりあわされます

hippari awasaremasu

ひっぱり合わせられます

ひっぱりあわせられます

hippari awaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ひっぱり合わされません

ひっぱりあわされません

hippari awasaremasen

ひっぱり合わせられません

ひっぱりあわせられません

hippari awaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ひっぱり合わされました

ひっぱりあわされました

hippari awasaremashita

ひっぱり合わせられました

ひっぱりあわせられました

hippari awaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

ひっぱり合わされませんでした

ひっぱりあわされませんでした

hippari awasaremasen deshita

ひっぱり合わせられませんでした

ひっぱりあわせられませんでした

hippari awaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

ひっぱり合わされて

ひっぱりあわされて

hippari awasarete

ひっぱり合わせられて

ひっぱりあわせられて

hippari awaserarete


Forma ba

Twierdzenie

ひっぱり合えば

ひっぱりあえば

hippari aeba

Przeczenie

ひっぱり合わなければ

ひっぱりあわなければ

hippari awanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

おひっぱり合いになる

おひっぱりあいになる

ohippari ai ni naru

Forma modestywna (skromna)

おひっぱり合いします

おひっぱりあいします

ohippari ai shimasu

おひっぱり合いする

おひっぱりあいする

ohippari ai suru

Przykłady gramatyczne

Być może

ひっぱり合うかもしれない

ひっぱりあうかもしれない

hippari au ka mo shirenai

ひっぱり合うかもしれません

ひっぱりあうかもしれません

hippari au ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

ひっぱり合ってある

ひっぱりあってある

hippari atte aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... ひっぱり合ってほしくないです

[osoba に] ... ひっぱりあってほしくないです

[osoba ni] ... hippari atte hoshikunai desu

[osoba に] ... ひっぱり合わないでほしいです

[osoba に] ... ひっぱりあわないでほしいです

[osoba ni] ... hippari awanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

ひっぱり合いたいです

ひっぱりあいたいです

hippari aitai desu


Chcieć (III osoba)

ひっぱり合いたがっている

ひっぱりあいたがっている

hippari aitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... ひっぱり合ってほしいです

[osoba に] ... ひっぱりあってほしいです

[osoba ni] ... hippari atte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] ひっぱり合ってくれる

[dający] [は/が] ひっぱりあってくれる

[dający] [wa/ga] hippari atte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] にひっぱり合ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にひっぱりあってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni hippari atte ageru


Decydować się na

ひっぱり合うことにする

ひっぱりあうことにする

hippari au koto ni suru

ひっぱり合わないことにする

ひっぱりあわないことにする

hippari awanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

ひっぱり合わなくてよかった

ひっぱりあわなくてよかった

hippari awanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

ひっぱり合ってよかった

ひっぱりあってよかった

hippari atte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

ひっぱり合わなければよかった

ひっぱりあわなければよかった

hippari awanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

ひっぱり合えばよかった

ひっぱりあえばよかった

hippari aeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

ひっぱり合うまで, ...

ひっぱりあうまで, ...

hippari au made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

ひっぱり合わなくださって、ありがとうございました

ひっぱりあわなくださって、ありがとうございました

hippari awana kudasatte, arigatou gozaimashita

ひっぱり合わなくてくれて、ありがとう

ひっぱりあわなくてくれて、ありがとう

hippari awanakute kurete, arigatou

ひっぱり合わなくて、ありがとう

ひっぱりあわなくて、ありがとう

hippari awanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

ひっぱり合ってくださって、ありがとうございました

ひっぱりあってくださって、ありがとうございました

hippari atte kudasatte, arigatou gozaimashita

ひっぱり合ってくれて、ありがとう

ひっぱりあってくれて、ありがとう

hippari atte kurete, arigatou

ひっぱり合って、ありがとう

ひっぱりあって、ありがとう

hippari atte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

ひっぱり合うって

ひっぱりあうって

hippari autte

ひっぱり合ったって

ひっぱりあったって

hippari attatte


Forma wyjaśniająca

ひっぱり合うんです

ひっぱりあうんです

hippari aun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

おひっぱり合いください

おひっぱりあいください

ohippari ai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] ひっぱり合いに行く

[miejsce] [に/へ] ひっぱりあいにいく

[miejsce] [に/へ] hippari ai ni iku

[miejsce] [に/へ] ひっぱり合いに来る

[miejsce] [に/へ] ひっぱりあいにくる

[miejsce] [に/へ] hippari ai ni kuru

[miejsce] [に/へ] ひっぱり合いに帰る

[miejsce] [に/へ] ひっぱりあいにかえる

[miejsce] [に/へ] hippari ai ni kaeru


Jeszcze nie

まだひっぱり合っていません

まだひっぱりあっていません

mada hippari atte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

ひっぱり合えば, ...

ひっぱりあえば, ...

hippari aeba, ...

ひっぱり合わなければ, ...

ひっぱりあわなければ, ...

hippari awanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

ひっぱり合ったら、...

ひっぱりあったら、...

hippari attara, ...

ひっぱり合わなかったら、...

ひっぱりあわなかったら、...

hippari awanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

ひっぱり合う時、...

ひっぱりあうとき、...

hippari au toki, ...

ひっぱり合った時、...

ひっぱりあったとき、...

hippari atta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

ひっぱり合うと, ...

ひっぱりあうと, ...

hippari au to, ...


Lubić

ひっぱり合うのが好き

ひっぱりあうのがすき

hippari au no ga suki


Łatwo coś zrobić

ひっぱり合いやすいです

ひっぱりあいやすいです

hippari ai yasui desu

ひっぱり合いやすかったです

ひっぱりあいやすかったです

hippari ai yasukatta desu


Mieć doświadczenie

ひっぱり合ったことがある

ひっぱりあったことがある

hippari atta koto ga aru

ひっぱり合ったことがあるか

ひっぱりあったことがあるか

hippari atta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

ひっぱり合うといいですね

ひっぱりあうといいですね

hippari au to ii desu ne

ひっぱり合わないといいですね

ひっぱりあわないといいですね

hippari awanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

ひっぱり合うといいんですが

ひっぱりあうといいんですが

hippari au to ii n desu ga

ひっぱり合うといいんですけど

ひっぱりあうといいんですけど

hippari au to ii n desu kedo

ひっぱり合わないといいんですが

ひっぱりあわないといいんですが

hippari awanai to ii n desu ga

ひっぱり合わないといいんですけど

ひっぱりあわないといいんですけど

hippari awanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

ひっぱり合うのに, ...

ひっぱりあうのに, ...

hippari au noni, ...

ひっぱり合ったのに, ...

ひっぱりあったのに, ...

hippari atta noni, ...


Musieć 1

ひっぱり合わなくちゃいけません

ひっぱりあわなくちゃいけません

hippari awanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

ひっぱり合わなければならない

ひっぱりあわなければならない

hippari awanakereba naranai

ひっぱり合わなければなりません

sければなりません

hippari awanakereba narimasen

ひっぱり合わなくてはならない

ひっぱりあわなくてはならない

hippari awanakute wa naranai

ひっぱり合わなくてはなりません

ひっぱりあわなくてはなりません

hippari awanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

ひっぱり合っても

ひっぱりあっても

hippari atte mo

ひっぱり合わなくても

ひっぱりあわなくても

hippari awanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

ひっぱり合わなくてもかまわない

ひっぱりあわなくてもかまわない

hippari awanakute mo kamawanai

ひっぱり合わなくてもかまいません

ひっぱりあわなくてもかまいません

hippari awanakute mo kamaimasen


Nie lubić

ひっぱり合うのがきらい

ひっぱりあうのがきらい

hippari au no ga kirai


Nie robiąc, ...

ひっぱり合わないで、...

ひっぱりあわないで、...

hippari awanai de, ...


Nie trzeba tego robić

ひっぱり合わなくてもいいです

ひっぱりあわなくてもいいです

hippari awanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ひっぱり合って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ひっぱりあってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] hippari atte morau


Po czynności, robię ...

ひっぱり合ってから, ...

ひっぱりあってから, ...

hippari atte kara, ...


Podczas

ひっぱり合っている間に, ...

ひっぱりあっているあいだに, ...

hippari atte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

ひっぱり合っている間, ...

ひっぱりあっているあいだ, ...

hippari atte iru aida, ...


Powinnien / Miał

ひっぱり合うはずです

ひっぱりあうはずです

hippari au hazu desu

ひっぱり合うはずでした

ひっぱりあうはずでした

hippari au hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ひっぱり合わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ひっぱりあわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... hippari awasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... ひっぱり合わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ひっぱりあわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... hippari awasete kureru

Pozwól mi

私に ... ひっぱり合わせてください

私に ... ひっぱりあわせてください

watashi ni ... hippari awasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

ひっぱり合ってもいいです

ひっぱりあってもいいです

hippari atte mo ii desu

ひっぱり合ってもいいですか

ひっぱりあってもいいですか

hippari atte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

ひっぱり合ってもかまわない

ひっぱりあってもかまわない

hippari atte mo kamawanai

ひっぱり合ってもかまいません

ひっぱりあってもかまいません

hippari atte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

ひっぱり合うかもしれません

ひっぱりあうかもしれません

hippari au kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

ひっぱり合うでしょう

ひっぱりあうでしょう

hippari au deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

ひっぱり合ってごらんなさい

ひっぱりあってごらんなさい

hippari atte goran nasai


Prośba

ひっぱり合ってください

ひっぱりあってください

hippari atte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

ひっぱり合っていただけませんか

ひっぱりあっていただけませんか

hippari atte itadakemasen ka

ひっぱり合ってくれませんか

ひっぱりあってくれませんか

hippari atte kuremasen ka

ひっぱり合ってくれない

ひっぱりあってくれない

hippari atte kurenai


Próbować

ひっぱり合ってみる

ひっぱりあってみる

hippari atte miru


Przed czynnością, robię ...

ひっぱり合う前に, ...

ひっぱりあうまえに, ...

hippari au mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

ひっぱり合わなくて、すみませんでした

ひっぱりあわなくて、すみませんでした

hippari awanakute, sumimasen deshita

ひっぱり合わなくて、すみません

ひっぱりあわなくて、すみません

hippari awanakute, sumimasen

ひっぱり合わなくて、ごめん

ひっぱりあわなくて、ごめん

hippari awanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

ひっぱり合って、すみませんでした

ひっぱりあって、すみませんでした

hippari atte, sumimasen deshita

ひっぱり合って、すみません

ひっぱりあって、すみません

hippari atte, sumimasen

ひっぱり合って、ごめん

ひっぱりあって、ごめん

hippari atte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

ひっぱり合っておく

ひっぱりあっておく

hippari atte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... ひっぱり合う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ひっぱりあう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... hippari au ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

ひっぱり合う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ひっぱりあう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

hippari au ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

ひっぱり合ったほうがいいです

ひっぱりあったほうがいいです

hippari atta hou ga ii desu

ひっぱり合わないほうがいいです

ひっぱりあわないほうがいいです

hippari awanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

ひっぱり合ったらどうですか

ひっぱりあったらどうですか

hippari attara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

ひっぱり合ってくださる

ひっぱりあってくださる

hippari atte kudasaru


Rozkaz

ひっぱり合いなさい

ひっぱりあいなさい

hippari ainasai


Słyszałem, że ...

ひっぱり合うそうです

ひっぱりあうそうです

hippari au sou desu

ひっぱり合ったそうです

ひっぱりあったそうです

hippari atta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

ひっぱり合い方

ひっぱりあいかた

hippari aikata


Starać się regularnie wykonywać

ひっぱり合うことにしている

ひっぱりあうことにしている

hippari au koto ni shite iru

ひっぱり合わないことにしている

ひっぱりあわないことにしている

hippari awanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

ひっぱり合いにくいです

ひっぱりあいにくいです

hippari ai nikui desu

ひっぱり合いにくかったです

ひっぱりあいにくかったです

hippari ai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

ひっぱり合っている

ひっぱりあっている

hippari atte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

ひっぱり合おうと思っている

ひっぱりあおうとおもっている

hippari aou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

ひっぱり合おうと思う

ひっぱりあおうとおもう

hippari aou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

ひっぱり合いながら, ...

ひっぱりあいながら, ...

hippari ai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

ひっぱり合うみたいです

ひっぱりあうみたいです

hippari au mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

ひっぱり合うみたいな

ひっぱりあうみたいな

hippari au mitai na

... みたいにひっぱり合う

... みたいにひっぱりあう

... mitai ni hippari au

ひっぱり合ったみたいです

ひっぱりあったみたいです

hippari atta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

ひっぱり合ったみたいな

ひっぱりあったみたいな

hippari atta mitai na

... みたいにひっぱり合った

... みたいにひっぱりあった

... mitai ni hippari atta


Zakaz 1

ひっぱり合ってはいけません

ひっぱりあってはいけません

hippari atte wa ikemasen


Zakaz 2

ひっぱり合わないでください

ひっぱりあわないでください

hippari awanai de kudasai


Zamiar

ひっぱり合うつもりです

ひっぱりあうつもりです

hippari au tsumori desu

ひっぱり合わないつもりです

ひっぱりあわないつもりです

hippari awanai tsumori desu


Zbyt wiele

ひっぱり合いすぎる

ひっぱりあいすぎる

hippari ai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひっぱり合わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひっぱりあわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hippari awaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひっぱり合わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひっぱりあわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hippari awasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

ひっぱり合ってしまう

ひっぱりあってしまう

hippari atte shimau

ひっぱり合っちゃう

ひっぱりあっちゃう

hippari acchau

ひっぱり合ってしまいました

ひっぱりあってしまいました

hippari atte shimaimashita

ひっぱり合っちゃいました

ひっぱりあっちゃいました

hippari acchaimashita