小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 捻くり回す | ひねくりまわす

Informacje podstawowe

Kanji

ひね まわ

Znaczenie znaków kanji

obrót, wirowanie, kręcenie się, granie z, bawienie się z

Pokaż szczegóły znaku

razy, seria, mecz, runda, gra, obracanie się, kręcenie się, klasyfikator na występowanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ひねくりまわす

hinekuri mawasu


Znaczenie

kręcić

skręcić

wirować

majstrować przy

???

przepisywać

przerabiać

łamać sobie głowę (intensywnie myśleć)


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik przechodni

alternatywa

ひねくり回す, ひねくりまわす, hinekuri mawasu

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

捻くり回します

ひねくりまわします

hinekuri mawashimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

捻くり回しません

ひねくりまわしません

hinekuri mawashimasen

Twierdzenie, czas przeszły

捻くり回しました

ひねくりまわしました

hinekuri mawashimashita

Przeczenie, czas przeszły

捻くり回しませんでした

ひねくりまわしませんでした

hinekuri mawashimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

捻くり回す

ひねくりまわす

hinekuri mawasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

捻くり回さない

ひねくりまわさない

hinekuri mawasanai

Twierdzenie, czas przeszły

捻くり回した

ひねくりまわした

hinekuri mawashita

Przeczenie, czas przeszły

捻くり回さなかった

ひねくりまわさなかった

hinekuri mawasanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

捻くり回し

ひねくりまわし

hinekuri mawashi


Forma mashou

捻くり回しましょう

ひねくりまわしましょう

hinekuri mawashimashou


Forma te

捻くり回して

ひねくりまわして

hinekuri mawashite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

捻くり回せる

ひねくりまわせる

hinekuri mawaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

捻くり回せない

ひねくりまわせない

hinekuri mawasenai

Twierdzenie, czas przeszły

捻くり回せた

ひねくりまわせた

hinekuri mawaseta

Przeczenie, czas przeszły

捻くり回せなかった

ひねくりまわせなかった

hinekuri mawasenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

捻くり回せます

ひねくりまわせます

hinekuri mawasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

捻くり回せません

ひねくりまわせません

hinekuri mawasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

捻くり回せました

ひねくりまわせました

hinekuri mawasemashita

Przeczenie, czas przeszły

捻くり回せませんでした

ひねくりまわせませんでした

hinekuri mawasemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

捻くり回せて

ひねくりまわせて

hinekuri mawasete


Forma wolicjonalna

捻くり回そう

ひねくりまわそう

hinekuri mawasou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

捻くり回される

ひねくりまわされる

hinekuri mawasareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

捻くり回されない

ひねくりまわされない

hinekuri mawasarenai

Twierdzenie, czas przeszły

捻くり回された

ひねくりまわされた

hinekuri mawasareta

Przeczenie, czas przeszły

捻くり回されなかった

ひねくりまわされなかった

hinekuri mawasarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

捻くり回されます

ひねくりまわされます

hinekuri mawasaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

捻くり回されません

ひねくりまわされません

hinekuri mawasaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

捻くり回されました

ひねくりまわされました

hinekuri mawasaremashita

Przeczenie, czas przeszły

捻くり回されませんでした

ひねくりまわされませんでした

hinekuri mawasaremasen deshita


Forma bierna, forma te

捻くり回されて

ひねくりまわされて

hinekuri mawasarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

捻くり回させる

ひねくりまわさせる

hinekuri mawasaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

捻くり回させない

ひねくりまわさせない

hinekuri mawasasenai

Twierdzenie, czas przeszły

捻くり回させた

ひねくりまわさせた

hinekuri mawasaseta

Przeczenie, czas przeszły

捻くり回させなかった

ひねくりまわさせなかった

hinekuri mawasasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

捻くり回させます

ひねくりまわさせます

hinekuri mawasasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

捻くり回させません

ひねくりまわさせません

hinekuri mawasasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

捻くり回させました

ひねくりまわさせました

hinekuri mawasasemashita

Przeczenie, czas przeszły

捻くり回させませんでした

ひねくりまわさせませんでした

hinekuri mawasasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

捻くり回させて

ひねくりまわさせて

hinekuri mawasasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

捻くり回させられる

ひねくりまわさせられる

hinekuri mawasaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

捻くり回させられない

ひねくりまわさせられない

hinekuri mawasaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

捻くり回させられた

ひねくりまわさせられた

hinekuri mawasaserareta

Przeczenie, czas przeszły

捻くり回させられなかった

ひねくりまわさせられなかった

hinekuri mawasaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

捻くり回させられます

ひねくりまわさせられます

hinekuri mawasaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

捻くり回させられません

ひねくりまわさせられません

hinekuri mawasaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

捻くり回させられました

ひねくりまわさせられました

hinekuri mawasaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

捻くり回させられませんでした

ひねくりまわさせられませんでした

hinekuri mawasaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

捻くり回させられて

ひねくりまわさせられて

hinekuri mawasaserarete


Forma ba

Twierdzenie

捻くり回せば

ひねくりまわせば

hinekuri mawaseba

Przeczenie

捻くり回さなければ

ひねくりまわさなければ

hinekuri mawasanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お捻くり回しになる

おひねくりまわしになる

ohinekuri mawashi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お捻くり回しします

おひねくりまわしします

ohinekuri mawashi shimasu

お捻くり回しする

おひねくりまわしする

ohinekuri mawashi suru


Przykłady gramatyczne

Być może

捻くり回すかもしれない

ひねくりまわすかもしれない

hinekuri mawasu ka mo shirenai

捻くり回すかもしれません

ひねくりまわすかもしれません

hinekuri mawasu ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

捻くり回してある

ひねくりまわしてある

hinekuri mawashite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 捻くり回してほしくないです

[osoba に] ... ひねくりまわしてほしくないです

[osoba ni] ... hinekuri mawashite hoshikunai desu

[osoba に] ... 捻くり回さないでほしいです

[osoba に] ... ひねくりまわさないでほしいです

[osoba ni] ... hinekuri mawasanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

捻くり回したいです

ひねくりまわしたいです

hinekuri mawashitai desu


Chcieć (III osoba)

捻くり回したがっている

ひねくりまわしたがっている

hinekuri mawashitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 捻くり回してほしいです

[osoba に] ... ひねくりまわしてほしいです

[osoba ni] ... hinekuri mawashite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 捻くり回してくれる

[dający] [は/が] ひねくりまわしてくれる

[dający] [wa/ga] hinekuri mawashite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に捻くり回してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にひねくりまわしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni hinekuri mawashite ageru


Decydować się na

捻くり回すことにする

ひねくりまわすことにする

hinekuri mawasu koto ni suru

捻くり回さないことにする

ひねくりまわさないことにする

hinekuri mawasanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

捻くり回さなくてよかった

ひねくりまわさなくてよかった

hinekuri mawasanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

捻くり回してよかった

ひねくりまわしてよかった

hinekuri mawashite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

捻くり回さなければよかった

ひねくりまわさなければよかった

hinekuri mawasanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

捻くり回せばよかった

ひねくりまわせばよかった

hinekuri mawaseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

捻くり回すまで, ...

ひねくりまわすまで, ...

hinekuri mawasu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

捻くり回さなくださって、ありがとうございました

ひねくりまわさなくださって、ありがとうございました

hinekuri mawasana kudasatte, arigatou gozaimashita

捻くり回さなくてくれて、ありがとう

ひねくりまわさなくてくれて、ありがとう

hinekuri mawasanakute kurete, arigatou

捻くり回さなくて、ありがとう

ひねくりまわさなくて、ありがとう

hinekuri mawasanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

捻くり回してくださって、ありがとうございました

ひねくりまわしてくださって、ありがとうございました

hinekuri mawashite kudasatte, arigatou gozaimashita

捻くり回してくれて、ありがとう

ひねくりまわしてくれて、ありがとう

hinekuri mawashite kurete, arigatou

捻くり回して、ありがとう

ひねくりまわして、ありがとう

hinekuri mawashite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

捻くり回すって

ひねくりまわすって

hinekuri mawasutte

捻くり回したって

ひねくりまわしたって

hinekuri mawashitatte


Forma wyjaśniająca

捻くり回すんです

ひねくりまわすんです

hinekuri mawasun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お捻くり回しください

おひねくりまわしください

ohinekuri mawashi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 捻くり回しに行く

[miejsce] [に/へ] ひねくりまわしにいく

[miejsce] [に/へ] hinekuri mawashi ni iku

[miejsce] [に/へ] 捻くり回しに来る

[miejsce] [に/へ] ひねくりまわしにくる

[miejsce] [に/へ] hinekuri mawashi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 捻くり回しに帰る

[miejsce] [に/へ] ひねくりまわしにかえる

[miejsce] [に/へ] hinekuri mawashi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ捻くり回していません

まだひねくりまわしていません

mada hinekuri mawashite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

捻くり回せば, ...

ひねくりまわせば, ...

hinekuri mawaseba, ...

捻くり回さなければ, ...

ひねくりまわさなければ, ...

hinekuri mawasanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

捻くり回したら、...

ひねくりまわしたら、...

hinekuri mawashitara, ...

捻くり回さなかったら、...

ひねくりまわさなかったら、...

hinekuri mawasanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

捻くり回す時、...

ひねくりまわすとき、...

hinekuri mawasu toki, ...

捻くり回した時、...

ひねくりまわしたとき、...

hinekuri mawashita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

捻くり回すと, ...

ひねくりまわすと, ...

hinekuri mawasu to, ...


Lubić

捻くり回すのが好き

ひねくりまわすのがすき

hinekuri mawasu no ga suki


Łatwo coś zrobić

捻くり回しやすいです

ひねくりまわしやすいです

hinekuri mawashi yasui desu

捻くり回しやすかったです

ひねくりまわしやすかったです

hinekuri mawashi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

捻くり回したことがある

ひねくりまわしたことがある

hinekuri mawashita koto ga aru

捻くり回したことがあるか

ひねくりまわしたことがあるか

hinekuri mawashita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

捻くり回すといいですね

ひねくりまわすといいですね

hinekuri mawasu to ii desu ne

捻くり回さないといいですね

ひねくりまわさないといいですね

hinekuri mawasanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

捻くり回すといいんですが

ひねくりまわすといいんですが

hinekuri mawasu to ii n desu ga

捻くり回すといいんですけど

ひねくりまわすといいんですけど

hinekuri mawasu to ii n desu kedo

捻くり回さないといいんですが

ひねくりまわさないといいんですが

hinekuri mawasanai to ii n desu ga

捻くり回さないといいんですけど

ひねくりまわさないといいんですけど

hinekuri mawasanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

捻くり回すのに, ...

ひねくりまわすのに, ...

hinekuri mawasu noni, ...

捻くり回したのに, ...

ひねくりまわしたのに, ...

hinekuri mawashita noni, ...


Musieć 1

捻くり回さなくちゃいけません

ひねくりまわさなくちゃいけません

hinekuri mawasanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

捻くり回さなければならない

ひねくりまわさなければならない

hinekuri mawasanakereba naranai

捻くり回さなければなりません

sければなりません

hinekuri mawasanakereba narimasen

捻くり回さなくてはならない

ひねくりまわさなくてはならない

hinekuri mawasanakute wa naranai

捻くり回さなくてはなりません

ひねくりまわさなくてはなりません

hinekuri mawasanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

捻くり回しても

ひねくりまわしても

hinekuri mawashite mo

捻くり回さなくても

ひねくりまわさなくても

hinekuri mawasanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

捻くり回さなくてもかまわない

ひねくりまわさなくてもかまわない

hinekuri mawasanakute mo kamawanai

捻くり回さなくてもかまいません

ひねくりまわさなくてもかまいません

hinekuri mawasanakute mo kamaimasen


Nie lubić

捻くり回すのがきらい

ひねくりまわすのがきらい

hinekuri mawasu no ga kirai


Nie robiąc, ...

捻くり回さないで、...

ひねくりまわさないで、...

hinekuri mawasanai de, ...


Nie trzeba tego robić

捻くり回さなくてもいいです

ひねくりまわさなくてもいいです

hinekuri mawasanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 捻くり回して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ひねくりまわしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] hinekuri mawashite morau


Po czynności, robię ...

捻くり回してから, ...

ひねくりまわしてから, ...

hinekuri mawashite kara, ...


Podczas

捻くり回している間に, ...

ひねくりまわしているあいだに, ...

hinekuri mawashite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

捻くり回している間, ...

ひねくりまわしているあいだ, ...

hinekuri mawashite iru aida, ...


Powinnien / Miał

捻くり回すはずです

ひねくりまわすはずです

hinekuri mawasu hazu desu

捻くり回すはずでした

ひねくりまわすはずでした

hinekuri mawasu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 捻くり回させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ひねくりまわさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... hinekuri mawasasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 捻くり回させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ひねくりまわさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... hinekuri mawasasete kureru

Pozwól mi

私に ... 捻くり回させてください

私に ... ひねくりまわさせてください

watashi ni ... hinekuri mawasasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

捻くり回してもいいです

ひねくりまわしてもいいです

hinekuri mawashite mo ii desu

捻くり回してもいいですか

ひねくりまわしてもいいですか

hinekuri mawashite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

捻くり回してもかまわない

ひねくりまわしてもかまわない

hinekuri mawashite mo kamawanai

捻くり回してもかまいません

ひねくりまわしてもかまいません

hinekuri mawashite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

捻くり回すかもしれません

ひねくりまわすかもしれません

hinekuri mawasu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

捻くり回すでしょう

ひねくりまわすでしょう

hinekuri mawasu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

捻くり回してごらんなさい

ひねくりまわしてごらんなさい

hinekuri mawashite goran nasai


Prośba

捻くり回してください

ひねくりまわしてください

hinekuri mawashite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

捻くり回していただけませんか

ひねくりまわしていただけませんか

hinekuri mawashite itadakemasen ka

捻くり回してくれませんか

ひねくりまわしてくれませんか

hinekuri mawashite kuremasen ka

捻くり回してくれない

ひねくりまわしてくれない

hinekuri mawashite kurenai


Próbować 1

捻くり回してみる

ひねくりまわしてみる

hinekuri mawashite miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

捻くり回そうとする

ひねくりまわそうとする

hinekuri mawasou to suru


Przed czynnością, robię ...

捻くり回す前に, ...

ひねくりまわすまえに, ...

hinekuri mawasu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

捻くり回さなくて、すみませんでした

ひねくりまわさなくて、すみませんでした

hinekuri mawasanakute, sumimasen deshita

捻くり回さなくて、すみません

ひねくりまわさなくて、すみません

hinekuri mawasanakute, sumimasen

捻くり回さなくて、ごめん

ひねくりまわさなくて、ごめん

hinekuri mawasanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

捻くり回して、すみませんでした

ひねくりまわして、すみませんでした

hinekuri mawashite, sumimasen deshita

捻くり回して、すみません

ひねくりまわして、すみません

hinekuri mawashite, sumimasen

捻くり回して、ごめん

ひねくりまわして、ごめん

hinekuri mawashite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

捻くり回しておく

ひねくりまわしておく

hinekuri mawashite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 捻くり回す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ひねくりまわす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... hinekuri mawasu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

捻くり回す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ひねくりまわす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

hinekuri mawasu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

捻くり回したほうがいいです

ひねくりまわしたほうがいいです

hinekuri mawashita hou ga ii desu

捻くり回さないほうがいいです

ひねくりまわさないほうがいいです

hinekuri mawasanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

捻くり回したらどうですか

ひねくりまわしたらどうですか

hinekuri mawashitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

捻くり回してくださる

ひねくりまわしてくださる

hinekuri mawashite kudasaru


Rozkaz 1

捻くり回せ

ひねくりまわせ

hinekuri mawase


Rozkaz 2

Forma przestarzała

捻くり回しなさい

ひねくりまわしなさい

hinekuri mawashinasai


Słyszałem, że ...

捻くり回すそうです

ひねくりまわすそうです

hinekuri mawasu sou desu

捻くり回したそうです

ひねくりまわしたそうです

hinekuri mawashita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

捻くり回し方

ひねくりまわしかた

hinekuri mawashikata


Starać się regularnie wykonywać

捻くり回すことにしている

ひねくりまわすことにしている

hinekuri mawasu koto ni shite iru

捻くり回さないことにしている

ひねくりまわさないことにしている

hinekuri mawasanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

捻くり回しにくいです

ひねくりまわしにくいです

hinekuri mawashi nikui desu

捻くり回しにくかったです

ひねくりまわしにくかったです

hinekuri mawashi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

捻くり回している

ひねくりまわしている

hinekuri mawashite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

捻くり回そうと思っている

ひねくりまわそうとおもっている

hinekuri mawasou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

捻くり回そうと思う

ひねくりまわそうとおもう

hinekuri mawasou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

捻くり回しながら, ...

ひねくりまわしながら, ...

hinekuri mawashi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

捻くり回すみたいです

ひねくりまわすみたいです

hinekuri mawasu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

捻くり回すみたいな

ひねくりまわすみたいな

hinekuri mawasu mitai na

... みたいに捻くり回す

... みたいにひねくりまわす

... mitai ni hinekuri mawasu

捻くり回したみたいです

ひねくりまわしたみたいです

hinekuri mawashita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

捻くり回したみたいな

ひねくりまわしたみたいな

hinekuri mawashita mitai na

... みたいに捻くり回した

... みたいにひねくりまわした

... mitai ni hinekuri mawashita


Zakaz 1

捻くり回してはいけません

ひねくりまわしてはいけません

hinekuri mawashite wa ikemasen


Zakaz 2

捻くり回さないでください

ひねくりまわさないでください

hinekuri mawasanai de kudasai


Zakaz 3

捻くり回すな

ひねくりまわすな

hinekuri mawasu na


Zamiar

捻くり回すつもりです

ひねくりまわすつもりです

hinekuri mawasu tsumori desu

捻くり回さないつもりです

ひねくりまわさないつもりです

hinekuri mawasanai tsumori desu


Zbyt wiele

捻くり回しすぎる

ひねくりまわしすぎる

hinekuri mawashi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 捻くり回させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひねくりまわさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hinekuri mawasaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 捻くり回させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ひねくりまわさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... hinekuri mawasasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

捻くり回してしまう

ひねくりまわしてしまう

hinekuri mawashite shimau

捻くり回しちゃう

ひねくりまわしちゃう

hinekuri mawashichau

捻くり回してしまいました

ひねくりまわしてしまいました

hinekuri mawashite shimaimashita

捻くり回しちゃいました

ひねくりまわしちゃいました

hinekuri mawashichaimashita