小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 情を張る | じょうをはる

Informacje podstawowe

Kanji

じょう

Znaczenie znaków kanji

uczucia, emocje, namiętność, pasja, współczucie, fakty, okoliczności

Pokaż szczegóły znaku

przedłużanie, wydłużanie, klasyfikator na smyczki i instrumenty strunowe, rozciąganie się, rozprzestrzenianie, stawianie (namiotu)

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

じょうをはる

jou o haru


Znaczenie

być zawzięty

być uparty


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

情を張ります

じょうをはります

jou o harimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

情を張りません

じょうをはりません

jou o harimasen

Twierdzenie, czas przeszły

情を張りました

じょうをはりました

jou o harimashita

Przeczenie, czas przeszły

情を張りませんでした

じょうをはりませんでした

jou o harimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

情を張る

じょうをはる

jou o haru

Przeczenie, czas teraźniejszy

情を張らない

じょうをはらない

jou o haranai

Twierdzenie, czas przeszły

情を張った

じょうをはった

jou o hatta

Przeczenie, czas przeszły

情を張らなかった

じょうをはらなかった

jou o haranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

情を張り

じょうをはり

jou o hari


Forma mashou

情を張りましょう

じょうをはりましょう

jou o harimashou


Forma te

情を張って

じょうをはって

jou o hatte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

情が張れる

じょうがはれる

jou ga hareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

情が張れない

じょうがはれない

jou ga harenai

Twierdzenie, czas przeszły

情が張れた

じょうがはれた

jou ga hareta

Przeczenie, czas przeszły

情が張れなかった

じょうがはれなかった

jou ga harenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

情が張れます

じょうがはれます

jou ga haremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

情が張れません

じょうがはれません

jou ga haremasen

Twierdzenie, czas przeszły

情が張れました

じょうがはれました

jou ga haremashita

Przeczenie, czas przeszły

情が張れませんでした

じょうがはれませんでした

jou ga haremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

情が張れて

じょうがはれて

jou ga harete


Forma wolicjonalna

情を張ろう

じょうをはろう

jou o harou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

情を張られる

じょうをはられる

jou o harareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

情を張られない

じょうをはられない

jou o hararenai

Twierdzenie, czas przeszły

情を張られた

じょうをはられた

jou o harareta

Przeczenie, czas przeszły

情を張られなかった

じょうをはられなかった

jou o hararenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

情を張られます

じょうをはられます

jou o hararemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

情を張られません

じょうをはられません

jou o hararemasen

Twierdzenie, czas przeszły

情を張られました

じょうをはられました

jou o hararemashita

Przeczenie, czas przeszły

情を張られませんでした

じょうをはられませんでした

jou o hararemasen deshita


Forma bierna, forma te

情を張られて

じょうをはられて

jou o hararete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

情を張らせる

じょうをはらせる

jou o haraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

情を張らせない

じょうをはらせない

jou o harasenai

Twierdzenie, czas przeszły

情を張らせた

じょうをはらせた

jou o haraseta

Przeczenie, czas przeszły

情を張らせなかった

じょうをはらせなかった

jou o harasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

情を張らせます

じょうをはらせます

jou o harasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

情を張らせません

じょうをはらせません

jou o harasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

情を張らせました

じょうをはらせました

jou o harasemashita

Przeczenie, czas przeszły

情を張らせませんでした

じょうをはらせませんでした

jou o harasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

情を張らせて

じょうをはらせて

jou o harasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

情を張らされる

じょうをはらされる

jou o harasareru

情を張らせられる

じょうをはらせられる

jou o haraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

情を張らされない

じょうをはらされない

jou o harasarenai

情を張らせられない

じょうをはらせられない

jou o haraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

情を張らされた

じょうをはらされた

jou o harasareta

情を張らせられた

じょうをはらせられた

jou o haraserareta

Przeczenie, czas przeszły

情を張らされなかった

じょうをはらされなかった

jou o harasarenakatta

情を張らせられなかった

じょうをはらせられなかった

jou o haraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

情を張らされます

じょうをはらされます

jou o harasaremasu

情を張らせられます

じょうをはらせられます

jou o haraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

情を張らされません

じょうをはらされません

jou o harasaremasen

情を張らせられません

じょうをはらせられません

jou o haraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

情を張らされました

じょうをはらされました

jou o harasaremashita

情を張らせられました

じょうをはらせられました

jou o haraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

情を張らされませんでした

じょうをはらされませんでした

jou o harasaremasen deshita

情を張らせられませんでした

じょうをはらせられませんでした

jou o haraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

情を張らされて

じょうをはらされて

jou o harasarete

情を張らせられて

じょうをはらせられて

jou o haraserarete


Forma ba

Twierdzenie

情を張れば

じょうをはれば

jou ga hareba

Przeczenie

情を張らなければ

じょうをはらなければ

jou o haranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お情を張りになる

おじょうをはりになる

ojou o hari ni naru

Forma modestywna (skromna)

お情を張りします

おじょうをはりします

ojou o hari shimasu

お情を張りする

おじょうをはりする

ojou o hari suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

情を張るかもしれない

じょうをはるかもしれない

jou o haru ka mo shirenai

情を張るかもしれません

じょうをはるかもしれません

jou o haru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 情を張ってほしくないです

[osoba に] ... じょうをはってほしくないです

[osoba ni] ... jou o hatte hoshikunai desu

[osoba に] ... 情を張らないでほしいです

[osoba に] ... じょうをはらないでほしいです

[osoba ni] ... jou o haranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

情が張りたいです

じょうがはりたいです

jou ga haritai desu


Chcieć (III osoba)

情を張りたがっている

じょうをはりたがっている

jou o haritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 情を張ってほしいです

[osoba に] ... じょうをはってほしいです

[osoba ni] ... jou o hatte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 情を張ってくれる

[dający] [は/が] じょうをはってくれる

[dający] [wa/ga] jou o hatte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に情を張ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にじょうをはってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni jou o hatte ageru


Decydować się na

情を張ることにする

じょうをはることにする

jou o haru koto ni suru

情を張らないことにする

じょうをはらないことにする

jou o haranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

情を張らなくてよかった

じょうをはらなくてよかった

jou o haranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

情を張ってよかった

じょうをはってよかった

jou o hatte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

情を張らなければよかった

じょうをはらなければよかった

jou o haranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

情を張ればよかった

じょうをはればよかった

jou ga hareba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

情を張るまで, ...

じょうをはるまで, ...

jou o haru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

情を張らなくださって、ありがとうございました

じょうをはらなくださって、ありがとうございました

jou o harana kudasatte, arigatou gozaimashita

情を張らなくてくれて、ありがとう

じょうをはらなくてくれて、ありがとう

jou o haranakute kurete, arigatou

情を張らなくて、ありがとう

じょうをはらなくて、ありがとう

jou o haranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

情を張ってくださって、ありがとうございました

じょうをはってくださって、ありがとうございました

jou o hatte kudasatte, arigatou gozaimashita

情を張ってくれて、ありがとう

じょうをはってくれて、ありがとう

jou o hatte kurete, arigatou

情を張って、ありがとう

じょうをはって、ありがとう

jou o hatte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

情を張るって

じょうをはるって

jou o harutte

情を張ったって

じょうをはったって

jou o hattatte


Forma wyjaśniająca

情を張るんです

じょうをはるんです

jou o harun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お情を張りください

おじょうをはりください

ojou o hari kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 情を張りに行く

[miejsce] [に/へ] じょうをはりにいく

[miejsce] [に/へ] jou o hari ni iku

[miejsce] [に/へ] 情を張りに来る

[miejsce] [に/へ] じょうをはりにくる

[miejsce] [に/へ] jou o hari ni kuru

[miejsce] [に/へ] 情を張りに帰る

[miejsce] [に/へ] じょうをはりにかえる

[miejsce] [に/へ] jou o hari ni kaeru


Jeśli ..., wtedy ...

情を張れば, ...

じょうをはれば, ...

jou ga hareba, ...

情を張らなければ, ...

じょうをはらなければ, ...

jou o haranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

情を張ったら、...

じょうをはったら、...

jou o hattara, ...

情を張らなかったら、...

じょうをはらなかったら、...

jou o haranakattara, ...


Jeszcze nie

まだ情を張っていません

まだじょうをはっていません

mada jou o hatte imasen


Kiedy ..., to ...

情を張る時、...

じょうをはるとき、...

jou o haru toki, ...

情を張った時、...

じょうをはったとき、...

jou o hatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

情を張ると, ...

じょうをはると, ...

jou o haru to, ...


Lubić

情を張るのが好き

じょうをはるのがすき

jou o haru no ga suki


Mieć doświadczenie

情を張ったことがある

じょうをはったことがある

jou o hatta koto ga aru

情を張ったことがあるか

じょうをはったことがあるか

jou o hatta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

情を張るといいですね

じょうをはるといいですね

jou o haru to ii desu ne

情を張らないといいですね

じょうをはらないといいですね

jou o haranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

情を張るといいんですが

じょうをはるといいんですが

jou o haru to ii n desu ga

情を張るといいんですけど

じょうをはるといいんですけど

jou o haru to ii n desu kedo

情を張らないといいんですが

じょうをはらないといいんですが

jou o haranai to ii n desu ga

情を張らないといいんですけど

じょうをはらないといいんですけど

jou o haranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

情を張るのに, ...

じょうをはるのに, ...

jou o haru noni, ...

情を張ったのに, ...

じょうをはったのに, ...

jou o hatta noni, ...


Musieć 1

情を張らなくちゃいけません

じょうをはらなくちゃいけません

jou o haranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

情を張らなければならない

じょうをはらなければならない

jou o haranakereba naranai

情を張らなければなりません

sければなりません

jou o haranakereba narimasen

情を張らなくてはならない

じょうをはらなくてはならない

jou o haranakute wa naranai

情を張らなくてはなりません

じょうをはらなくてはなりません

jou o haranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

情を張っても

じょうをはっても

jou o hatte mo

情を張らなくても

じょうをはらなくても

jou o haranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

情を張らなくてもかまわない

じょうをはらなくてもかまわない

jou o haranakute mo kamawanai

情を張らなくてもかまいません

じょうをはらなくてもかまいません

jou o haranakute mo kamaimasen


Nie lubić

情を張るのがきらい

じょうをはるのがきらい

jou o haru no ga kirai


Nie robiąc, ...

情を張らないで、...

じょうをはらないで、...

jou o haranai de, ...


Nie trzeba tego robić

情を張らなくてもいいです

じょうをはらなくてもいいです

jou o haranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 情を張って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] じょうをはってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] jou o hatte morau


Po czynności, robię ...

情を張ってから, ...

じょうをはってから, ...

jou o hatte kara, ...


Podczas

情を張っている間に, ...

じょうをはっているあいだに, ...

jou o hatte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

情を張っている間, ...

じょうをはっているあいだ, ...

jou o hatte iru aida, ...


Powinnien / Miał

情を張るはずです

じょうをはるはずです

jou o haru hazu desu

情を張るはずでした

じょうをはるはずでした

jou o haru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 情を張らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... じょうをはらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... jou o harasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 情を張らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... じょうをはらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... jou o harasete kureru

Pozwól mi

私に ... 情を張らせてください

私に ... じょうをはらせてください

watashi ni ... jou o harasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

情を張ってもいいです

じょうをはってもいいです

jou o hatte mo ii desu

情を張ってもいいですか

じょうをはってもいいですか

jou o hatte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

情を張ってもかまわない

じょうをはってもかまわない

jou o hatte mo kamawanai

情を張ってもかまいません

じょうをはってもかまいません

jou o hatte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

情を張るかもしれません

じょうをはるかもしれません

jou o haru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

情を張るでしょう

じょうをはるでしょう

jou o haru deshou


Próbować 1

情を張ってみる

じょうをはってみる

jou o hatte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

情を張ろうとする

じょうをはろうとする

jou o harou to suru


Prośba

情を張ってください

じょうをはってください

jou o hatte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

情を張っていただけませんか

じょうをはっていただけませんか

jou o hatte itadakemasen ka

情を張ってくれませんか

じょうをはってくれませんか

jou o hatte kuremasen ka

情を張ってくれない

じょうをはってくれない

jou o hatte kurenai


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

情を張ってごらんなさい

じょうをはってごらんなさい

jou o hatte goran nasai


Przed czynnością, robię ...

情を張る前に, ...

じょうをはるまえに, ...

jou o haru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

情を張らなくて、すみませんでした

じょうをはらなくて、すみませんでした

jou o haranakute, sumimasen deshita

情を張らなくて、すみません

じょうをはらなくて、すみません

jou o haranakute, sumimasen

情を張らなくて、ごめん

じょうをはらなくて、ごめん

jou o haranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

情を張って、すみませんでした

じょうをはって、すみませんでした

jou o hatte, sumimasen deshita

情を張って、すみません

じょうをはって、すみません

jou o hatte, sumimasen

情を張って、ごめん

じょうをはって、ごめん

jou o hatte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

情を張っておく

じょうをはっておく

jou o hatte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 情を張る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... じょうをはる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... jou o haru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

情を張る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

じょうをはる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

jou o haru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

情を張ったほうがいいです

じょうをはったほうがいいです

jou o hatta hou ga ii desu

情を張らないほうがいいです

じょうをはらないほうがいいです

jou o haranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

情を張ったらどうですか

じょうをはったらどうですか

jou o hattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

情を張ってくださる

じょうをはってくださる

jou o hatte kudasaru


Rozkaz 1

情を張れ

じょうをはれ

jou o hare


Rozkaz 2

Forma przestarzała

情を張りなさい

じょうをはりなさい

jou o harinasai


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

情の張り方

じょうのはりかた

jou no harikata


Starać się regularnie wykonywać

情を張ることにしている

じょうをはることにしている

jou o haru koto ni shite iru

情を張らないことにしている

じょうをはらないことにしている

jou o haranai koto ni shite iru


Słyszałem, że ...

情を張るそうです

じょうをはるそうです

jou o haru sou desu

情を張ったそうです

じょうをはったそうです

jou o hatta sou desu


Trudno coś zrobić

情を張りにくいです

じょうをはりにくいです

jou o hari nikui desu

情を張りにくかったです

じょうをはりにくかったです

jou o hari nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

情を張っている

じょうをはっている

jou o hatte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

情を張ろうと思っている

じょうをはろうとおもっている

jou o harou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

情を張ろうと思う

じょうをはろうとおもう

jou o harou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

情を張りながら, ...

じょうをはりながら, ...

jou o hari nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

情を張るみたいです

じょうをはるみたいです

jou o haru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

情を張るみたいな

じょうをはるみたいな

jou o haru mitai na

... みたいに情を張る

... みたいにじょうをはる

... mitai ni jou o haru

情を張ったみたいです

じょうをはったみたいです

jou o hatta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

情を張ったみたいな

じょうをはったみたいな

jou o hatta mitai na

... みたいに情を張った

... みたいにじょうをはった

... mitai ni jou o hatta


Zakaz 1

情を張ってはいけません

じょうをはってはいけません

jou o hatte wa ikemasen


Zakaz 2

情を張らないでください

じょうをはらないでください

jou o haranai de kudasai


Zakaz 3

情を張るな

じょうをはるな

jou o haru na


Zamiar

情を張るつもりです

じょうをはるつもりです

jou o haru tsumori desu

情を張らないつもりです

じょうをはらないつもりです

jou o haranai tsumori desu


Zbyt wiele

情を張りすぎる

じょうをはりすぎる

jou o hari sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 情を張らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... じょうをはらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... jou o haraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 情を張らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... じょうをはらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... jou o harasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

情を張ってしまう

じょうをはってしまう

jou o hatte shimau

情を張っちゃう

じょうをはっちゃう

jou o hacchau

情を張ってしまいました

じょうをはってしまいました

jou o hatte shimaimashita

情を張っちゃいました

じょうをはっちゃいました

jou o hacchaimashita


Łatwo coś zrobić

情を張りやすいです

じょうをはりやすいです

jou o hari yasui desu

情を張りやすかったです

じょうをはりやすかったです

jou o hari yasukatta desu