小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 梅は食うとも核食うな、中に天神寝てござる | うめはくうともさねくうななかにてんじんねてござる

Informacje podstawowe

Kanji

うめはくうともさねくうななかにてんじんねてござる
梅は食うとも核食うな、中に天神寝てござる

Znaczenie znaków kanji

śliwka

Pokaż szczegóły znaku

jeść, jedzenie, pożywienie, posiłek

Pokaż szczegóły znaku

jądro, rdzeń

Pokaż szczegóły znaku

jeść, jedzenie, pożywienie, posiłek

Pokaż szczegóły znaku

środek, pomiędzy, średni, przeciętny, wewnątrz, podczas, w czasie, przez

Pokaż szczegóły znaku

niebo, nieboskłon, cesarski, imperialny

Pokaż szczegóły znaku

bóg, bóstwo, bogowie, umysł, rozum, dusza

Pokaż szczegóły znaku

położenie się, spanie, odpoczywanie, odpoczynek, łóżko, pozostanie niesprzedane

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

うめはくうともさねくうななかにてんじんねてござる

ume wa kuu to mo sane kuu na naka ni tenjinnete gozaru


Znaczenie

nie jedz śliwek (bo są trujące)

jeśli jesz śliwkę, nie jedź ziarna, wewnątrz niebiańscy bogowie śpią


Informacje dodatkowe

przysłowie


Części mowy

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

梅は食うとも核食うな中に天神寝てござる, うめはくうともさねくうななかにてんじんねてござる, ume wa kuu to mo sane kuu na naka ni tenjinnete gozaru