小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 読み出す | よみだす

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

czytanie

Pokaż szczegóły znaku

wyjście, wychodzenie, wyjeżdżanie, wydawanie, publikowanie, wystawanie, sterczenie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

よみだす

yomi dasu


Znaczenie

odczytanie

pobieranie


Informacje dodatkowe

informatyka, np. danych z komputera lub procesu


Części mowy

u-czasownik

Przykładowe zdania

Kontynuował czytanie książki, jakby się nic nie wydarzyło.

彼は何事もおこらなかったかのように本を読み出した。

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

読み出します

よみだします

yomi dashimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

読み出しません

よみだしません

yomi dashimasen

Twierdzenie, czas przeszły

読み出しました

よみだしました

yomi dashimashita

Przeczenie, czas przeszły

読み出しませんでした

よみだしませんでした

yomi dashimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

読み出す

よみだす

yomi dasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

読み出さない

よみださない

yomi dasanai

Twierdzenie, czas przeszły

読み出した

よみだした

yomi dashita

Przeczenie, czas przeszły

読み出さなかった

よみださなかった

yomi dasanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

読み出し

よみだし

yomi dashi


Forma mashou

読み出しましょう

よみだしましょう

yomi dashimashou


Forma te

読み出して

よみだして

yomi dashite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

読み出せる

よみだせる

yomi daseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

読み出せない

よみだせない

yomi dasenai

Twierdzenie, czas przeszły

読み出せた

よみだせた

yomi daseta

Przeczenie, czas przeszły

読み出せなかった

よみだせなかった

yomi dasenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

読み出せます

よみだせます

yomi dasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

読み出せません

よみだせません

yomi dasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

読み出せました

よみだせました

yomi dasemashita

Przeczenie, czas przeszły

読み出せませんでした

よみだせませんでした

yomi dasemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

読み出せて

よみだせて

yomi dasete


Forma wolicjonalna

読み出そう

よみだそう

yomi dasou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

読み出される

よみだされる

yomi dasareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

読み出されない

よみだされない

yomi dasarenai

Twierdzenie, czas przeszły

読み出された

よみだされた

yomi dasareta

Przeczenie, czas przeszły

読み出されなかった

よみだされなかった

yomi dasarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

読み出されます

よみだされます

yomi dasaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

読み出されません

よみだされません

yomi dasaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

読み出されました

よみだされました

yomi dasaremashita

Przeczenie, czas przeszły

読み出されませんでした

よみだされませんでした

yomi dasaremasen deshita


Forma bierna, forma te

読み出されて

よみだされて

yomi dasarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

読み出させる

よみださせる

yomi dasaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

読み出させない

よみださせない

yomi dasasenai

Twierdzenie, czas przeszły

読み出させた

よみださせた

yomi dasaseta

Przeczenie, czas przeszły

読み出させなかった

よみださせなかった

yomi dasasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

読み出させます

よみださせます

yomi dasasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

読み出させません

よみださせません

yomi dasasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

読み出させました

よみださせました

yomi dasasemashita

Przeczenie, czas przeszły

読み出させませんでした

よみださせませんでした

yomi dasasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

読み出させて

よみださせて

yomi dasasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

読み出させられる

よみださせられる

yomi dasaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

読み出させられない

よみださせられない

yomi dasaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

読み出させられた

よみださせられた

yomi dasaserareta

Przeczenie, czas przeszły

読み出させられなかった

よみださせられなかった

yomi dasaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

読み出させられます

よみださせられます

yomi dasaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

読み出させられません

よみださせられません

yomi dasaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

読み出させられました

よみださせられました

yomi dasaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

読み出させられませんでした

よみださせられませんでした

yomi dasaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

読み出させられて

よみださせられて

yomi dasaserarete


Forma ba

Twierdzenie

読み出せば

よみだせば

yomi daseba

Przeczenie

読み出さなければ

よみださなければ

yomi dasanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お読み出しになる

およみだしになる

oyomi dashi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お読み出しします

およみだしします

oyomi dashi shimasu

お読み出しする

およみだしする

oyomi dashi suru

Przykłady gramatyczne

Być może

読み出すかもしれない

よみだすかもしれない

yomi dasu ka mo shirenai

読み出すかもしれません

よみだすかもしれません

yomi dasu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 読み出してほしくないです

[osoba に] ... よみだしてほしくないです

[osoba ni] ... yomi dashite hoshikunai desu

[osoba に] ... 読み出さないでほしいです

[osoba に] ... よみださないでほしいです

[osoba ni] ... yomi dasanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

読み出したいです

よみだしたいです

yomi dashitai desu


Chcieć (III osoba)

読み出したがっている

よみだしたがっている

yomi dashitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 読み出してほしいです

[osoba に] ... よみだしてほしいです

[osoba ni] ... yomi dashite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 読み出してくれる

[dający] [は/が] よみだしてくれる

[dający] [wa/ga] yomi dashite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に読み出してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] によみだしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni yomi dashite ageru


Decydować się na

読み出すことにする

よみだすことにする

yomi dasu koto ni suru

読み出さないことにする

よみださないことにする

yomi dasanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

読み出さなくてよかった

よみださなくてよかった

yomi dasanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

読み出してよかった

よみだしてよかった

yomi dashite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

読み出さなければよかった

よみださなければよかった

yomi dasanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

読み出せばよかった

よみだせばよかった

yomi daseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

読み出すまで, ...

よみだすまで, ...

yomi dasu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

読み出さなくださって、ありがとうございました

よみださなくださって、ありがとうございました

yomi dasana kudasatte, arigatou gozaimashita

読み出さなくてくれて、ありがとう

よみださなくてくれて、ありがとう

yomi dasanakute kurete, arigatou

読み出さなくて、ありがとう

よみださなくて、ありがとう

yomi dasanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

読み出してくださって、ありがとうございました

よみだしてくださって、ありがとうございました

yomi dashite kudasatte, arigatou gozaimashita

読み出してくれて、ありがとう

よみだしてくれて、ありがとう

yomi dashite kurete, arigatou

読み出して、ありがとう

よみだして、ありがとう

yomi dashite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

読み出すって

よみだすって

yomi dasutte

読み出したって

よみだしたって

yomi dashitatte


Forma wyjaśniająca

読み出すんです

よみだすんです

yomi dasun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お読み出しください

およみだしください

oyomi dashi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 読み出しに行く

[miejsce] [に/へ] よみだしにいく

[miejsce] [に/へ] yomi dashi ni iku

[miejsce] [に/へ] 読み出しに来る

[miejsce] [に/へ] よみだしにくる

[miejsce] [に/へ] yomi dashi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 読み出しに帰る

[miejsce] [に/へ] よみだしにかえる

[miejsce] [に/へ] yomi dashi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ読み出していません

まだよみだしていません

mada yomi dashite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

読み出せば, ...

よみだせば, ...

yomi daseba, ...

読み出さなければ, ...

よみださなければ, ...

yomi dasanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

読み出したら、...

よみだしたら、...

yomi dashitara, ...

読み出さなかったら、...

よみださなかったら、...

yomi dasanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

読み出す時、...

よみだすとき、...

yomi dasu toki, ...

読み出した時、...

よみだしたとき、...

yomi dashita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

読み出すと, ...

よみだすと, ...

yomi dasu to, ...


Lubić

読み出すのが好き

よみだすのがすき

yomi dasu no ga suki


Łatwo coś zrobić

読み出しやすいです

よみだしやすいです

yomi dashi yasui desu

読み出しやすかったです

よみだしやすかったです

yomi dashi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

読み出したことがある

よみだしたことがある

yomi dashita koto ga aru

読み出したことがあるか

よみだしたことがあるか

yomi dashita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

読み出すといいですね

よみだすといいですね

yomi dasu to ii desu ne

読み出さないといいですね

よみださないといいですね

yomi dasanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

読み出すといいんですが

よみだすといいんですが

yomi dasu to ii n desu ga

読み出すといいんですけど

よみだすといいんですけど

yomi dasu to ii n desu kedo

読み出さないといいんですが

よみださないといいんですが

yomi dasanai to ii n desu ga

読み出さないといいんですけど

よみださないといいんですけど

yomi dasanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

読み出すのに, ...

よみだすのに, ...

yomi dasu noni, ...

読み出したのに, ...

よみだしたのに, ...

yomi dashita noni, ...


Musieć 1

読み出さなくちゃいけません

よみださなくちゃいけません

yomi dasanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

読み出さなければならない

よみださなければならない

yomi dasanakereba naranai

読み出さなければなりません

sければなりません

yomi dasanakereba narimasen

読み出さなくてはならない

よみださなくてはならない

yomi dasanakute wa naranai

読み出さなくてはなりません

よみださなくてはなりません

yomi dasanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

読み出しても

よみだしても

yomi dashite mo

読み出さなくても

よみださなくても

yomi dasanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

読み出さなくてもかまわない

よみださなくてもかまわない

yomi dasanakute mo kamawanai

読み出さなくてもかまいません

よみださなくてもかまいません

yomi dasanakute mo kamaimasen


Nie lubić

読み出すのがきらい

よみだすのがきらい

yomi dasu no ga kirai


Nie robiąc, ...

読み出さないで、...

よみださないで、...

yomi dasanai de, ...


Nie trzeba tego robić

読み出さなくてもいいです

よみださなくてもいいです

yomi dasanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 読み出して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] よみだしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] yomi dashite morau


Po czynności, robię ...

読み出してから, ...

よみだしてから, ...

yomi dashite kara, ...


Podczas

読み出している間に, ...

よみだしているあいだに, ...

yomi dashite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

読み出している間, ...

よみだしているあいだ, ...

yomi dashite iru aida, ...


Powinnien / Miał

読み出すはずです

よみだすはずです

yomi dasu hazu desu

読み出すはずでした

よみだすはずでした

yomi dasu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 読み出させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... よみださせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... yomi dasasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 読み出させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... よみださせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... yomi dasasete kureru

Pozwól mi

私に ... 読み出させてください

私に ... よみださせてください

watashi ni ... yomi dasasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

読み出してもいいです

よみだしてもいいです

yomi dashite mo ii desu

読み出してもいいですか

よみだしてもいいですか

yomi dashite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

読み出してもかまわない

よみだしてもかまわない

yomi dashite mo kamawanai

読み出してもかまいません

よみだしてもかまいません

yomi dashite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

読み出すかもしれません

よみだすかもしれません

yomi dasu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

読み出すでしょう

よみだすでしょう

yomi dasu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

読み出してごらんなさい

よみだしてごらんなさい

yomi dashite goran nasai


Prośba

読み出してください

よみだしてください

yomi dashite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

読み出していただけませんか

よみだしていただけませんか

yomi dashite itadakemasen ka

読み出してくれませんか

よみだしてくれませんか

yomi dashite kuremasen ka

読み出してくれない

よみだしてくれない

yomi dashite kurenai


Próbować

読み出してみる

よみだしてみる

yomi dashite miru


Przed czynnością, robię ...

読み出す前に, ...

よみだすまえに, ...

yomi dasu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

読み出さなくて、すみませんでした

よみださなくて、すみませんでした

yomi dasanakute, sumimasen deshita

読み出さなくて、すみません

よみださなくて、すみません

yomi dasanakute, sumimasen

読み出さなくて、ごめん

よみださなくて、ごめん

yomi dasanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

読み出して、すみませんでした

よみだして、すみませんでした

yomi dashite, sumimasen deshita

読み出して、すみません

よみだして、すみません

yomi dashite, sumimasen

読み出して、ごめん

よみだして、ごめん

yomi dashite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

読み出しておく

よみだしておく

yomi dashite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 読み出す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... よみだす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... yomi dasu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

読み出す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

よみだす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

yomi dasu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

読み出したほうがいいです

よみだしたほうがいいです

yomi dashita hou ga ii desu

読み出さないほうがいいです

よみださないほうがいいです

yomi dasanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

読み出したらどうですか

よみだしたらどうですか

yomi dashitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

読み出してくださる

よみだしてくださる

yomi dashite kudasaru


Rozkaz

読み出しなさい

よみだしなさい

yomi dashinasai


Słyszałem, że ...

読み出すそうです

よみだすそうです

yomi dasu sou desu

読み出したそうです

よみだしたそうです

yomi dashita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

読み出し方

よみだしかた

yomi dashikata


Starać się regularnie wykonywać

読み出すことにしている

よみだすことにしている

yomi dasu koto ni shite iru

読み出さないことにしている

よみださないことにしている

yomi dasanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

読み出しにくいです

よみだしにくいです

yomi dashi nikui desu

読み出しにくかったです

よみだしにくかったです

yomi dashi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

読み出している

よみだしている

yomi dashite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

読み出そうと思っている

よみだそうとおもっている

yomi dasou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

読み出そうと思う

よみだそうとおもう

yomi dasou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

読み出しながら, ...

よみだしながら, ...

yomi dashi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

読み出すみたいです

よみだすみたいです

yomi dasu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

読み出すみたいな

よみだすみたいな

yomi dasu mitai na

... みたいに読み出す

... みたいによみだす

... mitai ni yomi dasu

読み出したみたいです

よみだしたみたいです

yomi dashita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

読み出したみたいな

よみだしたみたいな

yomi dashita mitai na

... みたいに読み出した

... みたいによみだした

... mitai ni yomi dashita


Zakaz 1

読み出してはいけません

よみだしてはいけません

yomi dashite wa ikemasen


Zakaz 2

読み出さないでください

よみださないでください

yomi dasanai de kudasai


Zamiar

読み出すつもりです

よみだすつもりです

yomi dasu tsumori desu

読み出さないつもりです

よみださないつもりです

yomi dasanai tsumori desu


Zbyt wiele

読み出しすぎる

よみだしすぎる

yomi dashi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 読み出させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... よみださせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... yomi dasaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 読み出させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... よみださせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... yomi dasasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

読み出してしまう

よみだしてしまう

yomi dashite shimau

読み出しちゃう

よみだしちゃう

yomi dashichau

読み出してしまいました

よみだしてしまいました

yomi dashite shimaimashita

読み出しちゃいました

よみだしちゃいました

yomi dashichaimashita