小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa ぼっ手繰る | ぼったくる

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

ręka, dłoń

Pokaż szczegóły znaku

nakręcanie, nawijanie, wijący się, szpula, zwój, obracanie się, kręcenie się, wirowanie, przewrócenie strony, patrzenie w górę, wspominanie, odnoszenie się do

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ぼったくる

botta kuru


Znaczenie

policzyć zbyt wysoką cenę

orznąć

zdzierać pieniądze


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik przechodni

zwykle pisany przy użyciu kana

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰ります

ぼったくります

botta kurimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰りません

ぼったくりません

botta kurimasen

Twierdzenie, czas przeszły

ぼっ手繰りました

ぼったくりました

botta kurimashita

Przeczenie, czas przeszły

ぼっ手繰りませんでした

ぼったくりませんでした

botta kurimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰る

ぼったくる

botta kuru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰らない

ぼったくらない

botta kuranai

Twierdzenie, czas przeszły

ぼっ手繰った

ぼったくった

botta kutta

Przeczenie, czas przeszły

ぼっ手繰らなかった

ぼったくらなかった

botta kuranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

ぼっ手繰り

ぼったくり

botta kuri


Forma mashou

ぼっ手繰りましょう

ぼったくりましょう

botta kurimashou


Forma te

ぼっ手繰って

ぼったくって

botta kutte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰れる

ぼったくれる

botta kureru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰れない

ぼったくれない

botta kurenai

Twierdzenie, czas przeszły

ぼっ手繰れた

ぼったくれた

botta kureta

Przeczenie, czas przeszły

ぼっ手繰れなかった

ぼったくれなかった

botta kurenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰れます

ぼったくれます

botta kuremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰れません

ぼったくれません

botta kuremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ぼっ手繰れました

ぼったくれました

botta kuremashita

Przeczenie, czas przeszły

ぼっ手繰れませんでした

ぼったくれませんでした

botta kuremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

ぼっ手繰れて

ぼったくれて

botta kurete


Forma wolicjonalna

ぼっ手繰ろう

ぼったくろう

botta kurou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰られる

ぼったくられる

botta kurareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰られない

ぼったくられない

botta kurarenai

Twierdzenie, czas przeszły

ぼっ手繰られた

ぼったくられた

botta kurareta

Przeczenie, czas przeszły

ぼっ手繰られなかった

ぼったくられなかった

botta kurarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰られます

ぼったくられます

botta kuraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰られません

ぼったくられません

botta kuraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ぼっ手繰られました

ぼったくられました

botta kuraremashita

Przeczenie, czas przeszły

ぼっ手繰られませんでした

ぼったくられませんでした

botta kuraremasen deshita


Forma bierna, forma te

ぼっ手繰られて

ぼったくられて

botta kurarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰らせる

ぼったくらせる

botta kuraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰らせない

ぼったくらせない

botta kurasenai

Twierdzenie, czas przeszły

ぼっ手繰らせた

ぼったくらせた

botta kuraseta

Przeczenie, czas przeszły

ぼっ手繰らせなかった

ぼったくらせなかった

botta kurasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰らせます

ぼったくらせます

botta kurasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰らせません

ぼったくらせません

botta kurasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

ぼっ手繰らせました

ぼったくらせました

botta kurasemashita

Przeczenie, czas przeszły

ぼっ手繰らせませんでした

ぼったくらせませんでした

botta kurasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

ぼっ手繰らせて

ぼったくらせて

botta kurasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰らされる

ぼったくらされる

botta kurasareru

ぼっ手繰らせられる

ぼったくらせられる

botta kuraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰らされない

ぼったくらされない

botta kurasarenai

ぼっ手繰らせられない

ぼったくらせられない

botta kuraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

ぼっ手繰らされた

ぼったくらされた

botta kurasareta

ぼっ手繰らせられた

ぼったくらせられた

botta kuraserareta

Przeczenie, czas przeszły

ぼっ手繰らされなかった

ぼったくらされなかった

botta kurasarenakatta

ぼっ手繰らせられなかった

ぼったくらせられなかった

botta kuraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰らされます

ぼったくらされます

botta kurasaremasu

ぼっ手繰らせられます

ぼったくらせられます

botta kuraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ぼっ手繰らされません

ぼったくらされません

botta kurasaremasen

ぼっ手繰らせられません

ぼったくらせられません

botta kuraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ぼっ手繰らされました

ぼったくらされました

botta kurasaremashita

ぼっ手繰らせられました

ぼったくらせられました

botta kuraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

ぼっ手繰らされませんでした

ぼったくらされませんでした

botta kurasaremasen deshita

ぼっ手繰らせられませんでした

ぼったくらせられませんでした

botta kuraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

ぼっ手繰らされて

ぼったくらされて

botta kurasarete

ぼっ手繰らせられて

ぼったくらせられて

botta kuraserarete


Forma ba

Twierdzenie

ぼっ手繰れば

ぼったくれば

botta kureba

Przeczenie

ぼっ手繰らなければ

ぼったくらなければ

botta kuranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

おぼっ手繰りになる

おぼったくりになる

obotta kuri ni naru

Forma modestywna (skromna)

おぼっ手繰りします

おぼったくりします

obotta kuri shimasu

おぼっ手繰りする

おぼったくりする

obotta kuri suru

Przykłady gramatyczne

Być może

ぼっ手繰るかもしれない

ぼったくるかもしれない

botta kuru ka mo shirenai

ぼっ手繰るかもしれません

ぼったくるかもしれません

botta kuru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

ぼっ手繰ってある

ぼったくってある

botta kutte aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... ぼっ手繰ってほしくないです

[osoba に] ... ぼったくってほしくないです

[osoba ni] ... botta kutte hoshikunai desu

[osoba に] ... ぼっ手繰らないでほしいです

[osoba に] ... ぼったくらないでほしいです

[osoba ni] ... botta kuranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

ぼっ手繰りたいです

ぼったくりたいです

botta kuritai desu


Chcieć (III osoba)

ぼっ手繰りたがっている

ぼったくりたがっている

botta kuritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... ぼっ手繰ってほしいです

[osoba に] ... ぼったくってほしいです

[osoba ni] ... botta kutte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] ぼっ手繰ってくれる

[dający] [は/が] ぼったくってくれる

[dający] [wa/ga] botta kutte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] にぼっ手繰ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にぼったくってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni botta kutte ageru


Decydować się na

ぼっ手繰ることにする

ぼったくることにする

botta kuru koto ni suru

ぼっ手繰らないことにする

ぼったくらないことにする

botta kuranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

ぼっ手繰らなくてよかった

ぼったくらなくてよかった

botta kuranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

ぼっ手繰ってよかった

ぼったくってよかった

botta kutte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

ぼっ手繰らなければよかった

ぼったくらなければよかった

botta kuranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

ぼっ手繰ればよかった

ぼったくればよかった

botta kureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

ぼっ手繰るまで, ...

ぼったくるまで, ...

botta kuru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

ぼっ手繰らなくださって、ありがとうございました

ぼったくらなくださって、ありがとうございました

botta kurana kudasatte, arigatou gozaimashita

ぼっ手繰らなくてくれて、ありがとう

ぼったくらなくてくれて、ありがとう

botta kuranakute kurete, arigatou

ぼっ手繰らなくて、ありがとう

ぼったくらなくて、ありがとう

botta kuranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

ぼっ手繰ってくださって、ありがとうございました

ぼったくってくださって、ありがとうございました

botta kutte kudasatte, arigatou gozaimashita

ぼっ手繰ってくれて、ありがとう

ぼったくってくれて、ありがとう

botta kutte kurete, arigatou

ぼっ手繰って、ありがとう

ぼったくって、ありがとう

botta kutte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

ぼっ手繰るって

ぼったくるって

botta kurutte

ぼっ手繰ったって

ぼったくったって

botta kuttatte


Forma wyjaśniająca

ぼっ手繰るんです

ぼったくるんです

botta kurun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

おぼっ手繰りください

おぼったくりください

obotta kuri kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] ぼっ手繰りに行く

[miejsce] [に/へ] ぼったくりにいく

[miejsce] [に/へ] botta kuri ni iku

[miejsce] [に/へ] ぼっ手繰りに来る

[miejsce] [に/へ] ぼったくりにくる

[miejsce] [に/へ] botta kuri ni kuru

[miejsce] [に/へ] ぼっ手繰りに帰る

[miejsce] [に/へ] ぼったくりにかえる

[miejsce] [に/へ] botta kuri ni kaeru


Jeszcze nie

まだぼっ手繰っていません

まだぼったくっていません

mada botta kutte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

ぼっ手繰れば, ...

ぼったくれば, ...

botta kureba, ...

ぼっ手繰らなければ, ...

ぼったくらなければ, ...

botta kuranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

ぼっ手繰ったら、...

ぼったくったら、...

botta kuttara, ...

ぼっ手繰らなかったら、...

ぼったくらなかったら、...

botta kuranakattara, ...


Kiedy ..., to ...

ぼっ手繰る時、...

ぼったくるとき、...

botta kuru toki, ...

ぼっ手繰った時、...

ぼったくったとき、...

botta kutta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

ぼっ手繰ると, ...

ぼったくると, ...

botta kuru to, ...


Lubić

ぼっ手繰るのが好き

ぼったくるのがすき

botta kuru no ga suki


Łatwo coś zrobić

ぼっ手繰りやすいです

ぼったくりやすいです

botta kuri yasui desu

ぼっ手繰りやすかったです

ぼったくりやすかったです

botta kuri yasukatta desu


Mieć doświadczenie

ぼっ手繰ったことがある

ぼったくったことがある

botta kutta koto ga aru

ぼっ手繰ったことがあるか

ぼったくったことがあるか

botta kutta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

ぼっ手繰るといいですね

ぼったくるといいですね

botta kuru to ii desu ne

ぼっ手繰らないといいですね

ぼったくらないといいですね

botta kuranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

ぼっ手繰るといいんですが

ぼったくるといいんですが

botta kuru to ii n desu ga

ぼっ手繰るといいんですけど

ぼったくるといいんですけど

botta kuru to ii n desu kedo

ぼっ手繰らないといいんですが

ぼったくらないといいんですが

botta kuranai to ii n desu ga

ぼっ手繰らないといいんですけど

ぼったくらないといいんですけど

botta kuranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

ぼっ手繰るのに, ...

ぼったくるのに, ...

botta kuru noni, ...

ぼっ手繰ったのに, ...

ぼったくったのに, ...

botta kutta noni, ...


Musieć 1

ぼっ手繰らなくちゃいけません

ぼったくらなくちゃいけません

botta kuranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

ぼっ手繰らなければならない

ぼったくらなければならない

botta kuranakereba naranai

ぼっ手繰らなければなりません

sければなりません

botta kuranakereba narimasen

ぼっ手繰らなくてはならない

ぼったくらなくてはならない

botta kuranakute wa naranai

ぼっ手繰らなくてはなりません

ぼったくらなくてはなりません

botta kuranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

ぼっ手繰っても

ぼったくっても

botta kutte mo

ぼっ手繰らなくても

ぼったくらなくても

botta kuranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

ぼっ手繰らなくてもかまわない

ぼったくらなくてもかまわない

botta kuranakute mo kamawanai

ぼっ手繰らなくてもかまいません

ぼったくらなくてもかまいません

botta kuranakute mo kamaimasen


Nie lubić

ぼっ手繰るのがきらい

ぼったくるのがきらい

botta kuru no ga kirai


Nie robiąc, ...

ぼっ手繰らないで、...

ぼったくらないで、...

botta kuranai de, ...


Nie trzeba tego robić

ぼっ手繰らなくてもいいです

ぼったくらなくてもいいです

botta kuranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ぼっ手繰って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ぼったくってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] botta kutte morau


Po czynności, robię ...

ぼっ手繰ってから, ...

ぼったくってから, ...

botta kutte kara, ...


Podczas

ぼっ手繰っている間に, ...

ぼったくっているあいだに, ...

botta kutte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

ぼっ手繰っている間, ...

ぼったくっているあいだ, ...

botta kutte iru aida, ...


Powinnien / Miał

ぼっ手繰るはずです

ぼったくるはずです

botta kuru hazu desu

ぼっ手繰るはずでした

ぼったくるはずでした

botta kuru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ぼっ手繰らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ぼったくらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... botta kurasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... ぼっ手繰らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ぼったくらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... botta kurasete kureru

Pozwól mi

私に ... ぼっ手繰らせてください

私に ... ぼったくらせてください

watashi ni ... botta kurasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

ぼっ手繰ってもいいです

ぼったくってもいいです

botta kutte mo ii desu

ぼっ手繰ってもいいですか

ぼったくってもいいですか

botta kutte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

ぼっ手繰ってもかまわない

ぼったくってもかまわない

botta kutte mo kamawanai

ぼっ手繰ってもかまいません

ぼったくってもかまいません

botta kutte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

ぼっ手繰るかもしれません

ぼったくるかもしれません

botta kuru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

ぼっ手繰るでしょう

ぼったくるでしょう

botta kuru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

ぼっ手繰ってごらんなさい

ぼったくってごらんなさい

botta kutte goran nasai


Prośba

ぼっ手繰ってください

ぼったくってください

botta kutte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

ぼっ手繰っていただけませんか

ぼったくっていただけませんか

botta kutte itadakemasen ka

ぼっ手繰ってくれませんか

ぼったくってくれませんか

botta kutte kuremasen ka

ぼっ手繰ってくれない

ぼったくってくれない

botta kutte kurenai


Próbować

ぼっ手繰ってみる

ぼったくってみる

botta kutte miru


Przed czynnością, robię ...

ぼっ手繰る前に, ...

ぼったくるまえに, ...

botta kuru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

ぼっ手繰らなくて、すみませんでした

ぼったくらなくて、すみませんでした

botta kuranakute, sumimasen deshita

ぼっ手繰らなくて、すみません

ぼったくらなくて、すみません

botta kuranakute, sumimasen

ぼっ手繰らなくて、ごめん

ぼったくらなくて、ごめん

botta kuranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

ぼっ手繰って、すみませんでした

ぼったくって、すみませんでした

botta kutte, sumimasen deshita

ぼっ手繰って、すみません

ぼったくって、すみません

botta kutte, sumimasen

ぼっ手繰って、ごめん

ぼったくって、ごめん

botta kutte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

ぼっ手繰っておく

ぼったくっておく

botta kutte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... ぼっ手繰る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ぼったくる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... botta kuru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

ぼっ手繰る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ぼったくる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

botta kuru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

ぼっ手繰ったほうがいいです

ぼったくったほうがいいです

botta kutta hou ga ii desu

ぼっ手繰らないほうがいいです

ぼったくらないほうがいいです

botta kuranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

ぼっ手繰ったらどうですか

ぼったくったらどうですか

botta kuttara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

ぼっ手繰ってくださる

ぼったくってくださる

botta kutte kudasaru


Rozkaz

ぼっ手繰りなさい

ぼったくりなさい

botta kurinasai


Słyszałem, że ...

ぼっ手繰るそうです

ぼったくるそうです

botta kuru sou desu

ぼっ手繰ったそうです

ぼったくったそうです

botta kutta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

ぼっ手繰り方

ぼったくりかた

botta kurikata


Starać się regularnie wykonywać

ぼっ手繰ることにしている

ぼったくることにしている

botta kuru koto ni shite iru

ぼっ手繰らないことにしている

ぼったくらないことにしている

botta kuranai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

ぼっ手繰りにくいです

ぼったくりにくいです

botta kuri nikui desu

ぼっ手繰りにくかったです

ぼったくりにくかったです

botta kuri nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

ぼっ手繰っている

ぼったくっている

botta kutte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

ぼっ手繰ろうと思っている

ぼったくろうとおもっている

botta kurou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

ぼっ手繰ろうと思う

ぼったくろうとおもう

botta kurou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

ぼっ手繰りながら, ...

ぼったくりながら, ...

botta kuri nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

ぼっ手繰るみたいです

ぼったくるみたいです

botta kuru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

ぼっ手繰るみたいな

ぼったくるみたいな

botta kuru mitai na

... みたいにぼっ手繰る

... みたいにぼったくる

... mitai ni botta kuru

ぼっ手繰ったみたいです

ぼったくったみたいです

botta kutta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

ぼっ手繰ったみたいな

ぼったくったみたいな

botta kutta mitai na

... みたいにぼっ手繰った

... みたいにぼったくった

... mitai ni botta kutta


Zakaz 1

ぼっ手繰ってはいけません

ぼったくってはいけません

botta kutte wa ikemasen


Zakaz 2

ぼっ手繰らないでください

ぼったくらないでください

botta kuranai de kudasai


Zamiar

ぼっ手繰るつもりです

ぼったくるつもりです

botta kuru tsumori desu

ぼっ手繰らないつもりです

ぼったくらないつもりです

botta kuranai tsumori desu


Zbyt wiele

ぼっ手繰りすぎる

ぼったくりすぎる

botta kuri sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ぼっ手繰らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ぼったくらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... botta kuraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ぼっ手繰らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ぼったくらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... botta kurasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

ぼっ手繰ってしまう

ぼったくってしまう

botta kutte shimau

ぼっ手繰っちゃう

ぼったくっちゃう

botta kucchau

ぼっ手繰ってしまいました

ぼったくってしまいました

botta kutte shimaimashita

ぼっ手繰っちゃいました

ぼったくっちゃいました

botta kucchaimashita