小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 駆けずり回る | かけずりまわる

Informacje podstawowe

Kanji

まわ

Znaczenie znaków kanji

jechanie, prowadzenie, kierowanie, bieganie, cwałowanie, galopowanie, rozwój, postęp, inspirowanie, pobudzanie

Pokaż szczegóły znaku

razy, seria, mecz, runda, gra, obracanie się, kręcenie się, klasyfikator na występowanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

かけずりまわる

kakezuri mawaru


Znaczenie

obiegać

krzątać się

uwijać się

???


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik nieprzechodni

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

駆けずり回ります

かけずりまわります

kakezuri mawarimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

駆けずり回りません

かけずりまわりません

kakezuri mawarimasen

Twierdzenie, czas przeszły

駆けずり回りました

かけずりまわりました

kakezuri mawarimashita

Przeczenie, czas przeszły

駆けずり回りませんでした

かけずりまわりませんでした

kakezuri mawarimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

駆けずり回る

かけずりまわる

kakezuri mawaru

Przeczenie, czas teraźniejszy

駆けずり回らない

かけずりまわらない

kakezuri mawaranai

Twierdzenie, czas przeszły

駆けずり回った

かけずりまわった

kakezuri mawatta

Przeczenie, czas przeszły

駆けずり回らなかった

かけずりまわらなかった

kakezuri mawaranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

駆けずり回り

かけずりまわり

kakezuri mawari


Forma mashou

駆けずり回りましょう

かけずりまわりましょう

kakezuri mawarimashou


Forma te

駆けずり回って

かけずりまわって

kakezuri mawatte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

駆けずり回れる

かけずりまわれる

kakezuri mawareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

駆けずり回れない

かけずりまわれない

kakezuri mawarenai

Twierdzenie, czas przeszły

駆けずり回れた

かけずりまわれた

kakezuri mawareta

Przeczenie, czas przeszły

駆けずり回れなかった

かけずりまわれなかった

kakezuri mawarenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

駆けずり回れます

かけずりまわれます

kakezuri mawaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

駆けずり回れません

かけずりまわれません

kakezuri mawaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

駆けずり回れました

かけずりまわれました

kakezuri mawaremashita

Przeczenie, czas przeszły

駆けずり回れませんでした

かけずりまわれませんでした

kakezuri mawaremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

駆けずり回れて

かけずりまわれて

kakezuri mawarete


Forma wolicjonalna

駆けずり回ろう

かけずりまわろう

kakezuri mawarou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

駆けずり回られる

かけずりまわられる

kakezuri mawarareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

駆けずり回られない

かけずりまわられない

kakezuri mawararenai

Twierdzenie, czas przeszły

駆けずり回られた

かけずりまわられた

kakezuri mawarareta

Przeczenie, czas przeszły

駆けずり回られなかった

かけずりまわられなかった

kakezuri mawararenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

駆けずり回られます

かけずりまわられます

kakezuri mawararemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

駆けずり回られません

かけずりまわられません

kakezuri mawararemasen

Twierdzenie, czas przeszły

駆けずり回られました

かけずりまわられました

kakezuri mawararemashita

Przeczenie, czas przeszły

駆けずり回られませんでした

かけずりまわられませんでした

kakezuri mawararemasen deshita


Forma bierna, forma te

駆けずり回られて

かけずりまわられて

kakezuri mawararete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

駆けずり回らせる

かけずりまわらせる

kakezuri mawaraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

駆けずり回らせない

かけずりまわらせない

kakezuri mawarasenai

Twierdzenie, czas przeszły

駆けずり回らせた

かけずりまわらせた

kakezuri mawaraseta

Przeczenie, czas przeszły

駆けずり回らせなかった

かけずりまわらせなかった

kakezuri mawarasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

駆けずり回らせます

かけずりまわらせます

kakezuri mawarasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

駆けずり回らせません

かけずりまわらせません

kakezuri mawarasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

駆けずり回らせました

かけずりまわらせました

kakezuri mawarasemashita

Przeczenie, czas przeszły

駆けずり回らせませんでした

かけずりまわらせませんでした

kakezuri mawarasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

駆けずり回らせて

かけずりまわらせて

kakezuri mawarasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

駆けずり回らされる

かけずりまわらされる

kakezuri mawarasareru

駆けずり回らせられる

かけずりまわらせられる

kakezuri mawaraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

駆けずり回らされない

かけずりまわらされない

kakezuri mawarasarenai

駆けずり回らせられない

かけずりまわらせられない

kakezuri mawaraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

駆けずり回らされた

かけずりまわらされた

kakezuri mawarasareta

駆けずり回らせられた

かけずりまわらせられた

kakezuri mawaraserareta

Przeczenie, czas przeszły

駆けずり回らされなかった

かけずりまわらされなかった

kakezuri mawarasarenakatta

駆けずり回らせられなかった

かけずりまわらせられなかった

kakezuri mawaraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

駆けずり回らされます

かけずりまわらされます

kakezuri mawarasaremasu

駆けずり回らせられます

かけずりまわらせられます

kakezuri mawaraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

駆けずり回らされません

かけずりまわらされません

kakezuri mawarasaremasen

駆けずり回らせられません

かけずりまわらせられません

kakezuri mawaraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

駆けずり回らされました

かけずりまわらされました

kakezuri mawarasaremashita

駆けずり回らせられました

かけずりまわらせられました

kakezuri mawaraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

駆けずり回らされませんでした

かけずりまわらされませんでした

kakezuri mawarasaremasen deshita

駆けずり回らせられませんでした

かけずりまわらせられませんでした

kakezuri mawaraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

駆けずり回らされて

かけずりまわらされて

kakezuri mawarasarete

駆けずり回らせられて

かけずりまわらせられて

kakezuri mawaraserarete


Forma ba

Twierdzenie

駆けずり回れば

かけずりまわれば

kakezuri mawareba

Przeczenie

駆けずり回らなければ

かけずりまわらなければ

kakezuri mawaranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お駆けずり回りになる

おかけずりまわりになる

okakezuri mawari ni naru

Forma modestywna (skromna)

お駆けずり回りします

おかけずりまわりします

okakezuri mawari shimasu

お駆けずり回りする

おかけずりまわりする

okakezuri mawari suru


Przykłady gramatyczne

Być może

駆けずり回るかもしれない

かけずりまわるかもしれない

kakezuri mawaru ka mo shirenai

駆けずり回るかもしれません

かけずりまわるかもしれません

kakezuri mawaru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 駆けずり回ってほしくないです

[osoba に] ... かけずりまわってほしくないです

[osoba ni] ... kakezuri mawatte hoshikunai desu

[osoba に] ... 駆けずり回らないでほしいです

[osoba に] ... かけずりまわらないでほしいです

[osoba ni] ... kakezuri mawaranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

駆けずり回りたいです

かけずりまわりたいです

kakezuri mawaritai desu


Chcieć (III osoba)

駆けずり回りたがっている

かけずりまわりたがっている

kakezuri mawaritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 駆けずり回ってほしいです

[osoba に] ... かけずりまわってほしいです

[osoba ni] ... kakezuri mawatte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 駆けずり回ってくれる

[dający] [は/が] かけずりまわってくれる

[dający] [wa/ga] kakezuri mawatte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に駆けずり回ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にかけずりまわってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kakezuri mawatte ageru


Decydować się na

駆けずり回ることにする

かけずりまわることにする

kakezuri mawaru koto ni suru

駆けずり回らないことにする

かけずりまわらないことにする

kakezuri mawaranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

駆けずり回らなくてよかった

かけずりまわらなくてよかった

kakezuri mawaranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

駆けずり回ってよかった

かけずりまわってよかった

kakezuri mawatte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

駆けずり回らなければよかった

かけずりまわらなければよかった

kakezuri mawaranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

駆けずり回ればよかった

かけずりまわればよかった

kakezuri mawareba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

駆けずり回るまで, ...

かけずりまわるまで, ...

kakezuri mawaru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

駆けずり回らなくださって、ありがとうございました

かけずりまわらなくださって、ありがとうございました

kakezuri mawarana kudasatte, arigatou gozaimashita

駆けずり回らなくてくれて、ありがとう

かけずりまわらなくてくれて、ありがとう

kakezuri mawaranakute kurete, arigatou

駆けずり回らなくて、ありがとう

かけずりまわらなくて、ありがとう

kakezuri mawaranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

駆けずり回ってくださって、ありがとうございました

かけずりまわってくださって、ありがとうございました

kakezuri mawatte kudasatte, arigatou gozaimashita

駆けずり回ってくれて、ありがとう

かけずりまわってくれて、ありがとう

kakezuri mawatte kurete, arigatou

駆けずり回って、ありがとう

かけずりまわって、ありがとう

kakezuri mawatte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

駆けずり回るって

かけずりまわるって

kakezuri mawarutte

駆けずり回ったって

かけずりまわったって

kakezuri mawattatte


Forma wyjaśniająca

駆けずり回るんです

かけずりまわるんです

kakezuri mawarun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お駆けずり回りください

おかけずりまわりください

okakezuri mawari kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 駆けずり回りに行く

[miejsce] [に/へ] かけずりまわりにいく

[miejsce] [に/へ] kakezuri mawari ni iku

[miejsce] [に/へ] 駆けずり回りに来る

[miejsce] [に/へ] かけずりまわりにくる

[miejsce] [に/へ] kakezuri mawari ni kuru

[miejsce] [に/へ] 駆けずり回りに帰る

[miejsce] [に/へ] かけずりまわりにかえる

[miejsce] [に/へ] kakezuri mawari ni kaeru


Jeszcze nie

まだ駆けずり回っていません

まだかけずりまわっていません

mada kakezuri mawatte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

駆けずり回れば, ...

かけずりまわれば, ...

kakezuri mawareba, ...

駆けずり回らなければ, ...

かけずりまわらなければ, ...

kakezuri mawaranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

駆けずり回ったら、...

かけずりまわったら、...

kakezuri mawattara, ...

駆けずり回らなかったら、...

かけずりまわらなかったら、...

kakezuri mawaranakattara, ...


Kiedy ..., to ...

駆けずり回る時、...

かけずりまわるとき、...

kakezuri mawaru toki, ...

駆けずり回った時、...

かけずりまわったとき、...

kakezuri mawatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

駆けずり回ると, ...

かけずりまわると, ...

kakezuri mawaru to, ...


Lubić

駆けずり回るのが好き

かけずりまわるのがすき

kakezuri mawaru no ga suki


Łatwo coś zrobić

駆けずり回りやすいです

かけずりまわりやすいです

kakezuri mawari yasui desu

駆けずり回りやすかったです

かけずりまわりやすかったです

kakezuri mawari yasukatta desu


Mieć doświadczenie

駆けずり回ったことがある

かけずりまわったことがある

kakezuri mawatta koto ga aru

駆けずり回ったことがあるか

かけずりまわったことがあるか

kakezuri mawatta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

駆けずり回るといいですね

かけずりまわるといいですね

kakezuri mawaru to ii desu ne

駆けずり回らないといいですね

かけずりまわらないといいですね

kakezuri mawaranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

駆けずり回るといいんですが

かけずりまわるといいんですが

kakezuri mawaru to ii n desu ga

駆けずり回るといいんですけど

かけずりまわるといいんですけど

kakezuri mawaru to ii n desu kedo

駆けずり回らないといいんですが

かけずりまわらないといいんですが

kakezuri mawaranai to ii n desu ga

駆けずり回らないといいんですけど

かけずりまわらないといいんですけど

kakezuri mawaranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

駆けずり回るのに, ...

かけずりまわるのに, ...

kakezuri mawaru noni, ...

駆けずり回ったのに, ...

かけずりまわったのに, ...

kakezuri mawatta noni, ...


Musieć 1

駆けずり回らなくちゃいけません

かけずりまわらなくちゃいけません

kakezuri mawaranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

駆けずり回らなければならない

かけずりまわらなければならない

kakezuri mawaranakereba naranai

駆けずり回らなければなりません

sければなりません

kakezuri mawaranakereba narimasen

駆けずり回らなくてはならない

かけずりまわらなくてはならない

kakezuri mawaranakute wa naranai

駆けずり回らなくてはなりません

かけずりまわらなくてはなりません

kakezuri mawaranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

駆けずり回っても

かけずりまわっても

kakezuri mawatte mo

駆けずり回らなくても

かけずりまわらなくても

kakezuri mawaranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

駆けずり回らなくてもかまわない

かけずりまわらなくてもかまわない

kakezuri mawaranakute mo kamawanai

駆けずり回らなくてもかまいません

かけずりまわらなくてもかまいません

kakezuri mawaranakute mo kamaimasen


Nie lubić

駆けずり回るのがきらい

かけずりまわるのがきらい

kakezuri mawaru no ga kirai


Nie robiąc, ...

駆けずり回らないで、...

かけずりまわらないで、...

kakezuri mawaranai de, ...


Nie trzeba tego robić

駆けずり回らなくてもいいです

かけずりまわらなくてもいいです

kakezuri mawaranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 駆けずり回って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] かけずりまわってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kakezuri mawatte morau


Po czynności, robię ...

駆けずり回ってから, ...

かけずりまわってから, ...

kakezuri mawatte kara, ...


Podczas

駆けずり回っている間に, ...

かけずりまわっているあいだに, ...

kakezuri mawatte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

駆けずり回っている間, ...

かけずりまわっているあいだ, ...

kakezuri mawatte iru aida, ...


Powinnien / Miał

駆けずり回るはずです

かけずりまわるはずです

kakezuri mawaru hazu desu

駆けずり回るはずでした

かけずりまわるはずでした

kakezuri mawaru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 駆けずり回らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... かけずりまわらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kakezuri mawarasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 駆けずり回らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... かけずりまわらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kakezuri mawarasete kureru

Pozwól mi

私に ... 駆けずり回らせてください

私に ... かけずりまわらせてください

watashi ni ... kakezuri mawarasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

駆けずり回ってもいいです

かけずりまわってもいいです

kakezuri mawatte mo ii desu

駆けずり回ってもいいですか

かけずりまわってもいいですか

kakezuri mawatte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

駆けずり回ってもかまわない

かけずりまわってもかまわない

kakezuri mawatte mo kamawanai

駆けずり回ってもかまいません

かけずりまわってもかまいません

kakezuri mawatte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

駆けずり回るかもしれません

かけずりまわるかもしれません

kakezuri mawaru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

駆けずり回るでしょう

かけずりまわるでしょう

kakezuri mawaru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

駆けずり回ってごらんなさい

かけずりまわってごらんなさい

kakezuri mawatte goran nasai


Prośba

駆けずり回ってください

かけずりまわってください

kakezuri mawatte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

駆けずり回っていただけませんか

かけずりまわっていただけませんか

kakezuri mawatte itadakemasen ka

駆けずり回ってくれませんか

かけずりまわってくれませんか

kakezuri mawatte kuremasen ka

駆けずり回ってくれない

かけずりまわってくれない

kakezuri mawatte kurenai


Próbować

駆けずり回ってみる

かけずりまわってみる

kakezuri mawatte miru


Przed czynnością, robię ...

駆けずり回る前に, ...

かけずりまわるまえに, ...

kakezuri mawaru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

駆けずり回らなくて、すみませんでした

かけずりまわらなくて、すみませんでした

kakezuri mawaranakute, sumimasen deshita

駆けずり回らなくて、すみません

かけずりまわらなくて、すみません

kakezuri mawaranakute, sumimasen

駆けずり回らなくて、ごめん

かけずりまわらなくて、ごめん

kakezuri mawaranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

駆けずり回って、すみませんでした

かけずりまわって、すみませんでした

kakezuri mawatte, sumimasen deshita

駆けずり回って、すみません

かけずりまわって、すみません

kakezuri mawatte, sumimasen

駆けずり回って、ごめん

かけずりまわって、ごめん

kakezuri mawatte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

駆けずり回っておく

かけずりまわっておく

kakezuri mawatte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 駆けずり回る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... かけずりまわる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kakezuri mawaru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

駆けずり回る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

かけずりまわる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kakezuri mawaru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

駆けずり回ったほうがいいです

かけずりまわったほうがいいです

kakezuri mawatta hou ga ii desu

駆けずり回らないほうがいいです

かけずりまわらないほうがいいです

kakezuri mawaranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

駆けずり回ったらどうですか

かけずりまわったらどうですか

kakezuri mawattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

駆けずり回ってくださる

かけずりまわってくださる

kakezuri mawatte kudasaru


Rozkaz 1

駆けずり回れ

かけずりまわれ

kakezuri maware


Rozkaz 2

Forma przestarzała

駆けずり回りなさい

かけずりまわりなさい

kakezuri mawarinasai


Słyszałem, że ...

駆けずり回るそうです

かけずりまわるそうです

kakezuri mawaru sou desu

駆けずり回ったそうです

かけずりまわったそうです

kakezuri mawatta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

駆けずり回り方

かけずりまわりかた

kakezuri mawarikata


Starać się regularnie wykonywać

駆けずり回ることにしている

かけずりまわることにしている

kakezuri mawaru koto ni shite iru

駆けずり回らないことにしている

かけずりまわらないことにしている

kakezuri mawaranai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

駆けずり回りにくいです

かけずりまわりにくいです

kakezuri mawari nikui desu

駆けずり回りにくかったです

かけずりまわりにくかったです

kakezuri mawari nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

駆けずり回っている

かけずりまわっている

kakezuri mawatte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

駆けずり回ろうと思っている

かけずりまわろうとおもっている

kakezuri mawarou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

駆けずり回ろうと思う

かけずりまわろうとおもう

kakezuri mawarou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

駆けずり回りながら, ...

かけずりまわりながら, ...

kakezuri mawari nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

駆けずり回るみたいです

かけずりまわるみたいです

kakezuri mawaru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

駆けずり回るみたいな

かけずりまわるみたいな

kakezuri mawaru mitai na

... みたいに駆けずり回る

... みたいにかけずりまわる

... mitai ni kakezuri mawaru

駆けずり回ったみたいです

かけずりまわったみたいです

kakezuri mawatta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

駆けずり回ったみたいな

かけずりまわったみたいな

kakezuri mawatta mitai na

... みたいに駆けずり回った

... みたいにかけずりまわった

... mitai ni kakezuri mawatta


Zakaz 1

駆けずり回ってはいけません

かけずりまわってはいけません

kakezuri mawatte wa ikemasen


Zakaz 2

駆けずり回らないでください

かけずりまわらないでください

kakezuri mawaranai de kudasai


Zakaz 3

駆けずり回るな

かけずりまわるな

kakezuri mawaru na


Zamiar

駆けずり回るつもりです

かけずりまわるつもりです

kakezuri mawaru tsumori desu

駆けずり回らないつもりです

かけずりまわらないつもりです

kakezuri mawaranai tsumori desu


Zbyt wiele

駆けずり回りすぎる

かけずりまわりすぎる

kakezuri mawari sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 駆けずり回らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かけずりまわらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kakezuri mawaraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 駆けずり回らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かけずりまわらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kakezuri mawarasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

駆けずり回ってしまう

かけずりまわってしまう

kakezuri mawatte shimau

駆けずり回っちゃう

かけずりまわっちゃう

kakezuri mawacchau

駆けずり回ってしまいました

かけずりまわってしまいました

kakezuri mawatte shimaimashita

駆けずり回っちゃいました

かけずりまわっちゃいました

kakezuri mawacchaimashita