小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 睡眠を取る | すいみんをとる

Informacje podstawowe

Kanji

すい みん

Znaczenie znaków kanji

senny, śpiący, sen, spanie, umrzeć

Pokaż szczegóły znaku

sen, umrzeć, senny, śpiący

Pokaż szczegóły znaku

branie, przynoszenie, zajmowanie, trzymanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

すいみんをとる

suimin o toru


Znaczenie

zasnąć

spać


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

睡眠を取ります

すいみんをとります

suimin o torimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

睡眠を取りません

すいみんをとりません

suimin o torimasen

Twierdzenie, czas przeszły

睡眠を取りました

すいみんをとりました

suimin o torimashita

Przeczenie, czas przeszły

睡眠を取りませんでした

すいみんをとりませんでした

suimin o torimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

睡眠を取る

すいみんをとる

suimin o toru

Przeczenie, czas teraźniejszy

睡眠を取らない

すいみんをとらない

suimin o toranai

Twierdzenie, czas przeszły

睡眠を取った

すいみんをとった

suimin o totta

Przeczenie, czas przeszły

睡眠を取らなかった

すいみんをとらなかった

suimin o toranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

睡眠を取り

すいみんをとり

suimin o tori


Forma mashou

睡眠を取りましょう

すいみんをとりましょう

suimin o torimashou


Forma te

睡眠を取って

すいみんをとって

suimin o totte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

睡眠が取れる

すいみんがとれる

suimin ga toreru

Przeczenie, czas teraźniejszy

睡眠が取れない

すいみんがとれない

suimin ga torenai

Twierdzenie, czas przeszły

睡眠が取れた

すいみんがとれた

suimin ga toreta

Przeczenie, czas przeszły

睡眠が取れなかった

すいみんがとれなかった

suimin ga torenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

睡眠が取れます

すいみんがとれます

suimin ga toremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

睡眠が取れません

すいみんがとれません

suimin ga toremasen

Twierdzenie, czas przeszły

睡眠が取れました

すいみんがとれました

suimin ga toremashita

Przeczenie, czas przeszły

睡眠が取れませんでした

すいみんがとれませんでした

suimin ga toremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

睡眠が取れて

すいみんがとれて

suimin ga torete


Forma wolicjonalna

睡眠を取ろう

すいみんをとろう

suimin o torou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

睡眠を取られる

すいみんをとられる

suimin o torareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

睡眠を取られない

すいみんをとられない

suimin o torarenai

Twierdzenie, czas przeszły

睡眠を取られた

すいみんをとられた

suimin o torareta

Przeczenie, czas przeszły

睡眠を取られなかった

すいみんをとられなかった

suimin o torarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

睡眠を取られます

すいみんをとられます

suimin o toraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

睡眠を取られません

すいみんをとられません

suimin o toraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

睡眠を取られました

すいみんをとられました

suimin o toraremashita

Przeczenie, czas przeszły

睡眠を取られませんでした

すいみんをとられませんでした

suimin o toraremasen deshita


Forma bierna, forma te

睡眠を取られて

すいみんをとられて

suimin o torarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

睡眠を取らせる

すいみんをとらせる

suimin o toraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

睡眠を取らせない

すいみんをとらせない

suimin o torasenai

Twierdzenie, czas przeszły

睡眠を取らせた

すいみんをとらせた

suimin o toraseta

Przeczenie, czas przeszły

睡眠を取らせなかった

すいみんをとらせなかった

suimin o torasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

睡眠を取らせます

すいみんをとらせます

suimin o torasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

睡眠を取らせません

すいみんをとらせません

suimin o torasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

睡眠を取らせました

すいみんをとらせました

suimin o torasemashita

Przeczenie, czas przeszły

睡眠を取らせませんでした

すいみんをとらせませんでした

suimin o torasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

睡眠を取らせて

すいみんをとらせて

suimin o torasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

睡眠を取らされる

すいみんをとらされる

suimin o torasareru

睡眠を取らせられる

すいみんをとらせられる

suimin o toraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

睡眠を取らされない

すいみんをとらされない

suimin o torasarenai

睡眠を取らせられない

すいみんをとらせられない

suimin o toraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

睡眠を取らされた

すいみんをとらされた

suimin o torasareta

睡眠を取らせられた

すいみんをとらせられた

suimin o toraserareta

Przeczenie, czas przeszły

睡眠を取らされなかった

すいみんをとらされなかった

suimin o torasarenakatta

睡眠を取らせられなかった

すいみんをとらせられなかった

suimin o toraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

睡眠を取らされます

すいみんをとらされます

suimin o torasaremasu

睡眠を取らせられます

すいみんをとらせられます

suimin o toraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

睡眠を取らされません

すいみんをとらされません

suimin o torasaremasen

睡眠を取らせられません

すいみんをとらせられません

suimin o toraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

睡眠を取らされました

すいみんをとらされました

suimin o torasaremashita

睡眠を取らせられました

すいみんをとらせられました

suimin o toraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

睡眠を取らされませんでした

すいみんをとらされませんでした

suimin o torasaremasen deshita

睡眠を取らせられませんでした

すいみんをとらせられませんでした

suimin o toraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

睡眠を取らされて

すいみんをとらされて

suimin o torasarete

睡眠を取らせられて

すいみんをとらせられて

suimin o toraserarete


Forma ba

Twierdzenie

睡眠を取れば

すいみんをとれば

suimin ga toreba

Przeczenie

睡眠を取らなければ

すいみんをとらなければ

suimin o toranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お睡眠を取りになる

おすいみんをとりになる

osuimin o tori ni naru

Forma modestywna (skromna)

お睡眠を取りします

おすいみんをとりします

osuimin o tori shimasu

お睡眠を取りする

おすいみんをとりする

osuimin o tori suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

睡眠を取るかもしれない

すいみんをとるかもしれない

suimin o toru ka mo shirenai

睡眠を取るかもしれません

すいみんをとるかもしれません

suimin o toru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 睡眠を取ってほしくないです

[osoba に] ... すいみんをとってほしくないです

[osoba ni] ... suimin o totte hoshikunai desu

[osoba に] ... 睡眠を取らないでほしいです

[osoba に] ... すいみんをとらないでほしいです

[osoba ni] ... suimin o toranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

睡眠が取りたいです

すいみんがとりたいです

suimin ga toritai desu


Chcieć (III osoba)

睡眠を取りたがっている

すいみんをとりたがっている

suimin o toritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 睡眠を取ってほしいです

[osoba に] ... すいみんをとってほしいです

[osoba ni] ... suimin o totte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 睡眠を取ってくれる

[dający] [は/が] すいみんをとってくれる

[dający] [wa/ga] suimin o totte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に睡眠を取ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にすいみんをとってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni suimin o totte ageru


Decydować się na

睡眠を取ることにする

すいみんをとることにする

suimin o toru koto ni suru

睡眠を取らないことにする

すいみんをとらないことにする

suimin o toranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

睡眠を取らなくてよかった

すいみんをとらなくてよかった

suimin o toranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

睡眠を取ってよかった

すいみんをとってよかった

suimin o totte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

睡眠を取らなければよかった

すいみんをとらなければよかった

suimin o toranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

睡眠を取ればよかった

すいみんをとればよかった

suimin ga toreba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

睡眠を取るまで, ...

すいみんをとるまで, ...

suimin o toru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

睡眠を取らなくださって、ありがとうございました

すいみんをとらなくださって、ありがとうございました

suimin o torana kudasatte, arigatou gozaimashita

睡眠を取らなくてくれて、ありがとう

すいみんをとらなくてくれて、ありがとう

suimin o toranakute kurete, arigatou

睡眠を取らなくて、ありがとう

すいみんをとらなくて、ありがとう

suimin o toranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

睡眠を取ってくださって、ありがとうございました

すいみんをとってくださって、ありがとうございました

suimin o totte kudasatte, arigatou gozaimashita

睡眠を取ってくれて、ありがとう

すいみんをとってくれて、ありがとう

suimin o totte kurete, arigatou

睡眠を取って、ありがとう

すいみんをとって、ありがとう

suimin o totte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

睡眠を取るって

すいみんをとるって

suimin o torutte

睡眠を取ったって

すいみんをとったって

suimin o tottatte


Forma wyjaśniająca

睡眠を取るんです

すいみんをとるんです

suimin o torun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お睡眠を取りください

おすいみんをとりください

osuimin o tori kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 睡眠を取りに行く

[miejsce] [に/へ] すいみんをとりにいく

[miejsce] [に/へ] suimin o tori ni iku

[miejsce] [に/へ] 睡眠を取りに来る

[miejsce] [に/へ] すいみんをとりにくる

[miejsce] [に/へ] suimin o tori ni kuru

[miejsce] [に/へ] 睡眠を取りに帰る

[miejsce] [に/へ] すいみんをとりにかえる

[miejsce] [に/へ] suimin o tori ni kaeru


Jeśli ..., wtedy ...

睡眠を取れば, ...

すいみんをとれば, ...

suimin ga toreba, ...

睡眠を取らなければ, ...

すいみんをとらなければ, ...

suimin o toranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

睡眠を取ったら、...

すいみんをとったら、...

suimin o tottara, ...

睡眠を取らなかったら、...

すいみんをとらなかったら、...

suimin o toranakattara, ...


Jeszcze nie

まだ睡眠を取っていません

まだすいみんをとっていません

mada suimin o totte imasen


Kiedy ..., to ...

睡眠を取る時、...

すいみんをとるとき、...

suimin o toru toki, ...

睡眠を取った時、...

すいみんをとったとき、...

suimin o totta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

睡眠を取ると, ...

すいみんをとると, ...

suimin o toru to, ...


Lubić

睡眠を取るのが好き

すいみんをとるのがすき

suimin o toru no ga suki


Mieć doświadczenie

睡眠を取ったことがある

すいみんをとったことがある

suimin o totta koto ga aru

睡眠を取ったことがあるか

すいみんをとったことがあるか

suimin o totta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

睡眠を取るといいですね

すいみんをとるといいですね

suimin o toru to ii desu ne

睡眠を取らないといいですね

すいみんをとらないといいですね

suimin o toranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

睡眠を取るといいんですが

すいみんをとるといいんですが

suimin o toru to ii n desu ga

睡眠を取るといいんですけど

すいみんをとるといいんですけど

suimin o toru to ii n desu kedo

睡眠を取らないといいんですが

すいみんをとらないといいんですが

suimin o toranai to ii n desu ga

睡眠を取らないといいんですけど

すいみんをとらないといいんですけど

suimin o toranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

睡眠を取るのに, ...

すいみんをとるのに, ...

suimin o toru noni, ...

睡眠を取ったのに, ...

すいみんをとったのに, ...

suimin o totta noni, ...


Musieć 1

睡眠を取らなくちゃいけません

すいみんをとらなくちゃいけません

suimin o toranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

睡眠を取らなければならない

すいみんをとらなければならない

suimin o toranakereba naranai

睡眠を取らなければなりません

sければなりません

suimin o toranakereba narimasen

睡眠を取らなくてはならない

すいみんをとらなくてはならない

suimin o toranakute wa naranai

睡眠を取らなくてはなりません

すいみんをとらなくてはなりません

suimin o toranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

睡眠を取っても

すいみんをとっても

suimin o totte mo

睡眠を取らなくても

すいみんをとらなくても

suimin o toranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

睡眠を取らなくてもかまわない

すいみんをとらなくてもかまわない

suimin o toranakute mo kamawanai

睡眠を取らなくてもかまいません

すいみんをとらなくてもかまいません

suimin o toranakute mo kamaimasen


Nie lubić

睡眠を取るのがきらい

すいみんをとるのがきらい

suimin o toru no ga kirai


Nie robiąc, ...

睡眠を取らないで、...

すいみんをとらないで、...

suimin o toranai de, ...


Nie trzeba tego robić

睡眠を取らなくてもいいです

すいみんをとらなくてもいいです

suimin o toranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 睡眠を取って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] すいみんをとってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] suimin o totte morau


Po czynności, robię ...

睡眠を取ってから, ...

すいみんをとってから, ...

suimin o totte kara, ...


Podczas

睡眠を取っている間に, ...

すいみんをとっているあいだに, ...

suimin o totte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

睡眠を取っている間, ...

すいみんをとっているあいだ, ...

suimin o totte iru aida, ...


Powinnien / Miał

睡眠を取るはずです

すいみんをとるはずです

suimin o toru hazu desu

睡眠を取るはずでした

すいみんをとるはずでした

suimin o toru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 睡眠を取らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... すいみんをとらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... suimin o torasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 睡眠を取らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... すいみんをとらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... suimin o torasete kureru

Pozwól mi

私に ... 睡眠を取らせてください

私に ... すいみんをとらせてください

watashi ni ... suimin o torasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

睡眠を取ってもいいです

すいみんをとってもいいです

suimin o totte mo ii desu

睡眠を取ってもいいですか

すいみんをとってもいいですか

suimin o totte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

睡眠を取ってもかまわない

すいみんをとってもかまわない

suimin o totte mo kamawanai

睡眠を取ってもかまいません

すいみんをとってもかまいません

suimin o totte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

睡眠を取るかもしれません

すいみんをとるかもしれません

suimin o toru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

睡眠を取るでしょう

すいみんをとるでしょう

suimin o toru deshou


Próbować 1

睡眠を取ってみる

すいみんをとってみる

suimin o totte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

睡眠を取ろうとする

すいみんをとろうとする

suimin o torou to suru


Prośba

睡眠を取ってください

すいみんをとってください

suimin o totte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

睡眠を取っていただけませんか

すいみんをとっていただけませんか

suimin o totte itadakemasen ka

睡眠を取ってくれませんか

すいみんをとってくれませんか

suimin o totte kuremasen ka

睡眠を取ってくれない

すいみんをとってくれない

suimin o totte kurenai


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

睡眠を取ってごらんなさい

すいみんをとってごらんなさい

suimin o totte goran nasai


Przed czynnością, robię ...

睡眠を取る前に, ...

すいみんをとるまえに, ...

suimin o toru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

睡眠を取らなくて、すみませんでした

すいみんをとらなくて、すみませんでした

suimin o toranakute, sumimasen deshita

睡眠を取らなくて、すみません

すいみんをとらなくて、すみません

suimin o toranakute, sumimasen

睡眠を取らなくて、ごめん

すいみんをとらなくて、ごめん

suimin o toranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

睡眠を取って、すみませんでした

すいみんをとって、すみませんでした

suimin o totte, sumimasen deshita

睡眠を取って、すみません

すいみんをとって、すみません

suimin o totte, sumimasen

睡眠を取って、ごめん

すいみんをとって、ごめん

suimin o totte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

睡眠を取っておく

すいみんをとっておく

suimin o totte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 睡眠を取る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... すいみんをとる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... suimin o toru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

睡眠を取る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

すいみんをとる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

suimin o toru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

睡眠を取ったほうがいいです

すいみんをとったほうがいいです

suimin o totta hou ga ii desu

睡眠を取らないほうがいいです

すいみんをとらないほうがいいです

suimin o toranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

睡眠を取ったらどうですか

すいみんをとったらどうですか

suimin o tottara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

睡眠を取ってくださる

すいみんをとってくださる

suimin o totte kudasaru


Rozkaz 1

睡眠を取れ

すいみんをとれ

suimin o tore


Rozkaz 2

Forma przestarzała

睡眠を取りなさい

すいみんをとりなさい

suimin o torinasai


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

睡眠の取り方

すいみんのとりかた

suimin no torikata


Starać się regularnie wykonywać

睡眠を取ることにしている

すいみんをとることにしている

suimin o toru koto ni shite iru

睡眠を取らないことにしている

すいみんをとらないことにしている

suimin o toranai koto ni shite iru


Słyszałem, że ...

睡眠を取るそうです

すいみんをとるそうです

suimin o toru sou desu

睡眠を取ったそうです

すいみんをとったそうです

suimin o totta sou desu


Trudno coś zrobić

睡眠を取りにくいです

すいみんをとりにくいです

suimin o tori nikui desu

睡眠を取りにくかったです

すいみんをとりにくかったです

suimin o tori nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

睡眠を取っている

すいみんをとっている

suimin o totte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

睡眠を取ろうと思っている

すいみんをとろうとおもっている

suimin o torou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

睡眠を取ろうと思う

すいみんをとろうとおもう

suimin o torou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

睡眠を取りながら, ...

すいみんをとりながら, ...

suimin o tori nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

睡眠を取るみたいです

すいみんをとるみたいです

suimin o toru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

睡眠を取るみたいな

すいみんをとるみたいな

suimin o toru mitai na

... みたいに睡眠を取る

... みたいにすいみんをとる

... mitai ni suimin o toru

睡眠を取ったみたいです

すいみんをとったみたいです

suimin o totta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

睡眠を取ったみたいな

すいみんをとったみたいな

suimin o totta mitai na

... みたいに睡眠を取った

... みたいにすいみんをとった

... mitai ni suimin o totta


Zakaz 1

睡眠を取ってはいけません

すいみんをとってはいけません

suimin o totte wa ikemasen


Zakaz 2

睡眠を取らないでください

すいみんをとらないでください

suimin o toranai de kudasai


Zakaz 3

睡眠を取るな

すいみんをとるな

suimin o toru na


Zamiar

睡眠を取るつもりです

すいみんをとるつもりです

suimin o toru tsumori desu

睡眠を取らないつもりです

すいみんをとらないつもりです

suimin o toranai tsumori desu


Zbyt wiele

睡眠を取りすぎる

すいみんをとりすぎる

suimin o tori sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 睡眠を取らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... すいみんをとらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... suimin o toraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 睡眠を取らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... すいみんをとらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... suimin o torasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

睡眠を取ってしまう

すいみんをとってしまう

suimin o totte shimau

睡眠を取っちゃう

すいみんをとっちゃう

suimin o tocchau

睡眠を取ってしまいました

すいみんをとってしまいました

suimin o totte shimaimashita

睡眠を取っちゃいました

すいみんをとっちゃいました

suimin o tocchaimashita


Łatwo coś zrobić

睡眠を取りやすいです

すいみんをとりやすいです

suimin o tori yasui desu

睡眠を取りやすかったです

すいみんをとりやすかったです

suimin o tori yasukatta desu