小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 創作者 | そうさくしゃ

Informacje podstawowe

Kanji

そう さく しゃ

Znaczenie znaków kanji

geneza, początek, rodowód, rana, zranienie, start, zaczynanie, zapoczątkowanie

Pokaż szczegóły znaku

tworzenie, robienie, produkowanie, przygotowywanie, budowanie

Pokaż szczegóły znaku

osoba, ktoś

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

そうさくしゃ

sousakusha


Znaczenie

pisarz

powieściopisarz


Części mowy

rzeczownik

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

創作者です

そうさくしゃです

sousakusha desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

創作者でわありません

そうさくしゃでわありません

sousakusha dewa arimasen

創作者じゃありません

そうさくしゃじゃありません

sousakusha ja arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

創作者でした

そうさくしゃでした

sousakusha deshita

Przeczenie, czas przeszły

創作者でわありませんでした

そうさくしゃでわありませんでした

sousakusha dewa arimasen deshita

創作者じゃありませんでした

そうさくしゃじゃありませんでした

sousakusha ja arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

創作者だ

そうさくしゃだ

sousakusha da

Przeczenie, czas teraźniejszy

創作者じゃない

そうさくしゃじゃない

sousakusha ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

創作者だった

そうさくしゃだった

sousakusha datta

Przeczenie, czas przeszły

創作者じゃなかった

そうさくしゃじゃなかった

sousakusha ja nakatta


Forma te

創作者で

そうさくしゃで

sousakusha de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

創作者でございます

そうさくしゃでございます

sousakusha de gozaimasu

創作者でござる

そうさくしゃでござる

sousakusha de gozaru

Przykłady gramatyczne

Chcieć (I i II osoba)

創作者がほしい

そうさくしゃがほしい

sousakusha ga hoshii


Chcieć (III osoba)

創作者をほしがっている

そうさくしゃをほしがっている

sousakusha o hoshigatte iru


Dać (mnie)

[dający] [は/が] 創作者をくれる

[dający] [は/が] そうさくしゃをくれる

[dający] [wa/ga] sousakusha o kureru


Dać (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に創作者をあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にそうさくしゃをあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni sousakusha o ageru


Decydować się na

創作者にする

そうさくしゃにする

sousakusha ni suru


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

創作者だって

そうさくしゃだって

sousakusha datte

創作者だったって

そうさくしゃだったって

sousakusha dattatte


Forma wyjaśniająca

創作者なんです

そうさくしゃなんです

sousakusha nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

創作者だったら、...

そうさくしゃだったら、...

sousakusha dattara, ...

創作者じゃなかったら、...

そうさくしゃじゃなかったら、...

sousakusha ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

創作者の時、...

そうさくしゃのとき、...

sousakusha no toki, ...

創作者だった時、...

そうさくしゃだったとき、...

sousakusha datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

創作者になると, ...

そうさくしゃになると, ...

sousakusha ni naru to, ...


Lubić

創作者が好き

そうさくしゃがすき

sousakusha ga suki


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

創作者だといいですね

そうさくしゃだといいですね

sousakusha da to ii desu ne

創作者じゃないといいですね

そうさくしゃじゃないといいですね

sousakusha ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

創作者だといいんですが

そうさくしゃだといいんですが

sousakusha da to ii n desu ga

創作者だといいんですけど

そうさくしゃだといいんですけど

sousakusha da to ii n desu kedo

創作者じゃないといいんですが

そうさくしゃじゃないといいんですが

sousakusha ja nai to ii n desu ga

創作者じゃないといいんですけど

そうさくしゃじゃないといいんですけど

sousakusha ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

創作者なのに, ...

そうさくしゃなのに, ...

sousakusha na noni, ...

創作者だったのに, ...

そうさくしゃだったのに, ...

sousakusha datta noni, ...


Nawet, jeśli

創作者でも

そうさくしゃでも

sousakusha de mo

創作者じゃなくても

そうさくしゃじゃなくても

sousakusha ja nakute mo


Nazywanie przedmiotu

[nazwa] という創作者

[nazwa] というそうさくしゃ

[nazwa] to iu sousakusha


Nie lubić

創作者がきらい

そうさくしゃがきらい

sousakusha ga kirai


Otrzymać

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 創作者を貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] そうさくしゃをもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] sousakusha o morau


Podobny do ..., jak ...

創作者のような [inny rzeczownik]

そうさくしゃのような [inny rzeczownik]

sousakusha no you na [inny rzeczownik]

創作者のように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

そうさくしゃのように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

sousakusha no you ni [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]


Powinnien być / Miał być

創作者のはずです

そうさくしゃなのはずです

sousakusha no hazu desu

創作者のはずでした

そうさくしゃのはずでした

sousakusha no hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

創作者かもしれません

そうさくしゃかもしれません

sousakusha kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

創作者でしょう

そうさくしゃでしょう

sousakusha deshou


Pytania w zdaniach

創作者 か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

そうさくしゃ か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

sousakusha ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rozkaz (bądź)

創作者であれ

そうさくしゃであれ

sousakusha de are


Stawać się

創作者になる

そうさくしゃになる

sousakusha ni naru


Słyszałem, że ...

創作者だそうです

そうさくしゃだそうです

sousakusha da sou desu

創作者だったそうです

そうさくしゃだったそうです

sousakusha datta sou desu


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

創作者みたいです

そうさくしゃみたいです

sousakusha mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

創作者みたいな

そうさくしゃみたいな

sousakusha mitai na

創作者みたいに [przymiotnik, czasownik]

そうさくしゃみたいに [przymiotnik, czasownik]

sousakusha mitai ni [przymiotnik, czasownik]


Zakaz (nie bądź)

創作者であるな

そうさくしゃであるな

sousakusha de aru na