小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 乳繰り合う | ちちくりあう

Informacje podstawowe

Kanji

ちち

Znaczenie znaków kanji

mleko, pierś

Pokaż szczegóły znaku

nakręcanie, nawijanie, wijący się, szpula, zwój, obracanie się, kręcenie się, wirowanie, przewrócenie strony, patrzenie w górę, wspominanie, odnoszenie się do

Pokaż szczegóły znaku

pasowanie, odpowiadanie, łączenie, jedna dziesiąta, 0.1

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ちちくりあう

chichi kuri au


Znaczenie

mieć sekretny romans

spotykać się potajemnie (dwóch osób)

flirtować ze sobą


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik nieprzechodni

alternatywa

乳くり合う, ちちくりあう, chichi kuri au

słowo powiązanie

密会, みっかい, mikkai

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳繰り合います

ちちくりあいます

chichi kuri aimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳繰り合いません

ちちくりあいません

chichi kuri aimasen

Twierdzenie, czas przeszły

乳繰り合いました

ちちくりあいました

chichi kuri aimashita

Przeczenie, czas przeszły

乳繰り合いませんでした

ちちくりあいませんでした

chichi kuri aimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳繰り合う

ちちくりあう

chichi kuri au

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳繰り合わない

ちちくりあわない

chichi kuri awanai

Twierdzenie, czas przeszły

乳繰り合った

ちちくりあった

chichi kuri atta

Przeczenie, czas przeszły

乳繰り合わなかった

ちちくりあわなかった

chichi kuri awanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

乳繰り合い

ちちくりあい

chichi kuri ai


Forma mashou

乳繰り合いましょう

ちちくりあいましょう

chichi kuri aimashou


Forma te

乳繰り合って

ちちくりあって

chichi kuri atte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳繰り合える

ちちくりあえる

chichi kuri aeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳繰り合えない

ちちくりあえない

chichi kuri aenai

Twierdzenie, czas przeszły

乳繰り合えた

ちちくりあえた

chichi kuri aeta

Przeczenie, czas przeszły

乳繰り合えなかった

ちちくりあえなかった

chichi kuri aenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳繰り合えます

ちちくりあえます

chichi kuri aemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳繰り合えません

ちちくりあえません

chichi kuri aemasen

Twierdzenie, czas przeszły

乳繰り合えました

ちちくりあえました

chichi kuri aemashita

Przeczenie, czas przeszły

乳繰り合えませんでした

ちちくりあえませんでした

chichi kuri aemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

乳繰り合えて

ちちくりあえて

chichi kuri aete


Forma wolicjonalna

乳繰り合おう

ちちくりあおう

chichi kuri aou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳繰り合われる

ちちくりあわれる

chichi kuri awareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳繰り合われない

ちちくりあわれない

chichi kuri awarenai

Twierdzenie, czas przeszły

乳繰り合われた

ちちくりあわれた

chichi kuri awareta

Przeczenie, czas przeszły

乳繰り合われなかった

ちちくりあわれなかった

chichi kuri awarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳繰り合われます

ちちくりあわれます

chichi kuri awaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳繰り合われません

ちちくりあわれません

chichi kuri awaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

乳繰り合われました

ちちくりあわれました

chichi kuri awaremashita

Przeczenie, czas przeszły

乳繰り合われませんでした

ちちくりあわれませんでした

chichi kuri awaremasen deshita


Forma bierna, forma te

乳繰り合われて

ちちくりあわれて

chichi kuri awarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳繰り合わせる

ちちくりあわせる

chichi kuri awaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳繰り合わせない

ちちくりあわせない

chichi kuri awasenai

Twierdzenie, czas przeszły

乳繰り合わせた

ちちくりあわせた

chichi kuri awaseta

Przeczenie, czas przeszły

乳繰り合わせなかった

ちちくりあわせなかった

chichi kuri awasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳繰り合わせます

ちちくりあわせます

chichi kuri awasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳繰り合わせません

ちちくりあわせません

chichi kuri awasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

乳繰り合わせました

ちちくりあわせました

chichi kuri awasemashita

Przeczenie, czas przeszły

乳繰り合わせませんでした

ちちくりあわせませんでした

chichi kuri awasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

乳繰り合わせて

ちちくりあわせて

chichi kuri awasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳繰り合わされる

ちちくりあわされる

chichi kuri awasareru

乳繰り合わせられる

ちちくりあわせられる

chichi kuri awaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳繰り合わされない

ちちくりあわされない

chichi kuri awasarenai

乳繰り合わせられない

ちちくりあわせられない

chichi kuri awaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

乳繰り合わされた

ちちくりあわされた

chichi kuri awasareta

乳繰り合わせられた

ちちくりあわせられた

chichi kuri awaserareta

Przeczenie, czas przeszły

乳繰り合わされなかった

ちちくりあわされなかった

chichi kuri awasarenakatta

乳繰り合わせられなかった

ちちくりあわせられなかった

chichi kuri awaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳繰り合わされます

ちちくりあわされます

chichi kuri awasaremasu

乳繰り合わせられます

ちちくりあわせられます

chichi kuri awaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳繰り合わされません

ちちくりあわされません

chichi kuri awasaremasen

乳繰り合わせられません

ちちくりあわせられません

chichi kuri awaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

乳繰り合わされました

ちちくりあわされました

chichi kuri awasaremashita

乳繰り合わせられました

ちちくりあわせられました

chichi kuri awaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

乳繰り合わされませんでした

ちちくりあわされませんでした

chichi kuri awasaremasen deshita

乳繰り合わせられませんでした

ちちくりあわせられませんでした

chichi kuri awaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

乳繰り合わされて

ちちくりあわされて

chichi kuri awasarete

乳繰り合わせられて

ちちくりあわせられて

chichi kuri awaserarete


Forma ba

Twierdzenie

乳繰り合えば

ちちくりあえば

chichi kuri aeba

Przeczenie

乳繰り合わなければ

ちちくりあわなければ

chichi kuri awanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お乳繰り合いになる

おちちくりあいになる

ochichi kuri ai ni naru

Forma modestywna (skromna)

お乳繰り合いします

おちちくりあいします

ochichi kuri ai shimasu

お乳繰り合いする

おちちくりあいする

ochichi kuri ai suru


Przykłady gramatyczne

Być może

乳繰り合うかもしれない

ちちくりあうかもしれない

chichi kuri au ka mo shirenai

乳繰り合うかもしれません

ちちくりあうかもしれません

chichi kuri au ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 乳繰り合ってほしくないです

[osoba に] ... ちちくりあってほしくないです

[osoba ni] ... chichi kuri atte hoshikunai desu

[osoba に] ... 乳繰り合わないでほしいです

[osoba に] ... ちちくりあわないでほしいです

[osoba ni] ... chichi kuri awanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

乳繰り合いたいです

ちちくりあいたいです

chichi kuri aitai desu


Chcieć (III osoba)

乳繰り合いたがっている

ちちくりあいたがっている

chichi kuri aitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 乳繰り合ってほしいです

[osoba に] ... ちちくりあってほしいです

[osoba ni] ... chichi kuri atte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 乳繰り合ってくれる

[dający] [は/が] ちちくりあってくれる

[dający] [wa/ga] chichi kuri atte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に乳繰り合ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にちちくりあってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni chichi kuri atte ageru


Decydować się na

乳繰り合うことにする

ちちくりあうことにする

chichi kuri au koto ni suru

乳繰り合わないことにする

ちちくりあわないことにする

chichi kuri awanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

乳繰り合わなくてよかった

ちちくりあわなくてよかった

chichi kuri awanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

乳繰り合ってよかった

ちちくりあってよかった

chichi kuri atte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

乳繰り合わなければよかった

ちちくりあわなければよかった

chichi kuri awanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

乳繰り合えばよかった

ちちくりあえばよかった

chichi kuri aeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

乳繰り合うまで, ...

ちちくりあうまで, ...

chichi kuri au made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

乳繰り合わなくださって、ありがとうございました

ちちくりあわなくださって、ありがとうございました

chichi kuri awana kudasatte, arigatou gozaimashita

乳繰り合わなくてくれて、ありがとう

ちちくりあわなくてくれて、ありがとう

chichi kuri awanakute kurete, arigatou

乳繰り合わなくて、ありがとう

ちちくりあわなくて、ありがとう

chichi kuri awanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

乳繰り合ってくださって、ありがとうございました

ちちくりあってくださって、ありがとうございました

chichi kuri atte kudasatte, arigatou gozaimashita

乳繰り合ってくれて、ありがとう

ちちくりあってくれて、ありがとう

chichi kuri atte kurete, arigatou

乳繰り合って、ありがとう

ちちくりあって、ありがとう

chichi kuri atte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

乳繰り合うって

ちちくりあうって

chichi kuri autte

乳繰り合ったって

ちちくりあったって

chichi kuri attatte


Forma wyjaśniająca

乳繰り合うんです

ちちくりあうんです

chichi kuri aun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お乳繰り合いください

おちちくりあいください

ochichi kuri ai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 乳繰り合いに行く

[miejsce] [に/へ] ちちくりあいにいく

[miejsce] [に/へ] chichi kuri ai ni iku

[miejsce] [に/へ] 乳繰り合いに来る

[miejsce] [に/へ] ちちくりあいにくる

[miejsce] [に/へ] chichi kuri ai ni kuru

[miejsce] [に/へ] 乳繰り合いに帰る

[miejsce] [に/へ] ちちくりあいにかえる

[miejsce] [に/へ] chichi kuri ai ni kaeru


Jeszcze nie

まだ乳繰り合っていません

まだちちくりあっていません

mada chichi kuri atte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

乳繰り合えば, ...

ちちくりあえば, ...

chichi kuri aeba, ...

乳繰り合わなければ, ...

ちちくりあわなければ, ...

chichi kuri awanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

乳繰り合ったら、...

ちちくりあったら、...

chichi kuri attara, ...

乳繰り合わなかったら、...

ちちくりあわなかったら、...

chichi kuri awanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

乳繰り合う時、...

ちちくりあうとき、...

chichi kuri au toki, ...

乳繰り合った時、...

ちちくりあったとき、...

chichi kuri atta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

乳繰り合うと, ...

ちちくりあうと, ...

chichi kuri au to, ...


Lubić

乳繰り合うのが好き

ちちくりあうのがすき

chichi kuri au no ga suki


Łatwo coś zrobić

乳繰り合いやすいです

ちちくりあいやすいです

chichi kuri ai yasui desu

乳繰り合いやすかったです

ちちくりあいやすかったです

chichi kuri ai yasukatta desu


Mieć doświadczenie

乳繰り合ったことがある

ちちくりあったことがある

chichi kuri atta koto ga aru

乳繰り合ったことがあるか

ちちくりあったことがあるか

chichi kuri atta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

乳繰り合うといいですね

ちちくりあうといいですね

chichi kuri au to ii desu ne

乳繰り合わないといいですね

ちちくりあわないといいですね

chichi kuri awanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

乳繰り合うといいんですが

ちちくりあうといいんですが

chichi kuri au to ii n desu ga

乳繰り合うといいんですけど

ちちくりあうといいんですけど

chichi kuri au to ii n desu kedo

乳繰り合わないといいんですが

ちちくりあわないといいんですが

chichi kuri awanai to ii n desu ga

乳繰り合わないといいんですけど

ちちくりあわないといいんですけど

chichi kuri awanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

乳繰り合うのに, ...

ちちくりあうのに, ...

chichi kuri au noni, ...

乳繰り合ったのに, ...

ちちくりあったのに, ...

chichi kuri atta noni, ...


Musieć 1

乳繰り合わなくちゃいけません

ちちくりあわなくちゃいけません

chichi kuri awanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

乳繰り合わなければならない

ちちくりあわなければならない

chichi kuri awanakereba naranai

乳繰り合わなければなりません

sければなりません

chichi kuri awanakereba narimasen

乳繰り合わなくてはならない

ちちくりあわなくてはならない

chichi kuri awanakute wa naranai

乳繰り合わなくてはなりません

ちちくりあわなくてはなりません

chichi kuri awanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

乳繰り合っても

ちちくりあっても

chichi kuri atte mo

乳繰り合わなくても

ちちくりあわなくても

chichi kuri awanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

乳繰り合わなくてもかまわない

ちちくりあわなくてもかまわない

chichi kuri awanakute mo kamawanai

乳繰り合わなくてもかまいません

ちちくりあわなくてもかまいません

chichi kuri awanakute mo kamaimasen


Nie lubić

乳繰り合うのがきらい

ちちくりあうのがきらい

chichi kuri au no ga kirai


Nie robiąc, ...

乳繰り合わないで、...

ちちくりあわないで、...

chichi kuri awanai de, ...


Nie trzeba tego robić

乳繰り合わなくてもいいです

ちちくりあわなくてもいいです

chichi kuri awanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 乳繰り合って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ちちくりあってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] chichi kuri atte morau


Po czynności, robię ...

乳繰り合ってから, ...

ちちくりあってから, ...

chichi kuri atte kara, ...


Podczas

乳繰り合っている間に, ...

ちちくりあっているあいだに, ...

chichi kuri atte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

乳繰り合っている間, ...

ちちくりあっているあいだ, ...

chichi kuri atte iru aida, ...


Powinnien / Miał

乳繰り合うはずです

ちちくりあうはずです

chichi kuri au hazu desu

乳繰り合うはずでした

ちちくりあうはずでした

chichi kuri au hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 乳繰り合わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ちちくりあわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... chichi kuri awasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 乳繰り合わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ちちくりあわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... chichi kuri awasete kureru

Pozwól mi

私に ... 乳繰り合わせてください

私に ... ちちくりあわせてください

watashi ni ... chichi kuri awasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

乳繰り合ってもいいです

ちちくりあってもいいです

chichi kuri atte mo ii desu

乳繰り合ってもいいですか

ちちくりあってもいいですか

chichi kuri atte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

乳繰り合ってもかまわない

ちちくりあってもかまわない

chichi kuri atte mo kamawanai

乳繰り合ってもかまいません

ちちくりあってもかまいません

chichi kuri atte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

乳繰り合うかもしれません

ちちくりあうかもしれません

chichi kuri au kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

乳繰り合うでしょう

ちちくりあうでしょう

chichi kuri au deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

乳繰り合ってごらんなさい

ちちくりあってごらんなさい

chichi kuri atte goran nasai


Prośba

乳繰り合ってください

ちちくりあってください

chichi kuri atte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

乳繰り合っていただけませんか

ちちくりあっていただけませんか

chichi kuri atte itadakemasen ka

乳繰り合ってくれませんか

ちちくりあってくれませんか

chichi kuri atte kuremasen ka

乳繰り合ってくれない

ちちくりあってくれない

chichi kuri atte kurenai


Próbować 1

乳繰り合ってみる

ちちくりあってみる

chichi kuri atte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

乳繰り合おうとする

ちちくりあおうとする

chichi kuri aou to suru


Przed czynnością, robię ...

乳繰り合う前に, ...

ちちくりあうまえに, ...

chichi kuri au mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

乳繰り合わなくて、すみませんでした

ちちくりあわなくて、すみませんでした

chichi kuri awanakute, sumimasen deshita

乳繰り合わなくて、すみません

ちちくりあわなくて、すみません

chichi kuri awanakute, sumimasen

乳繰り合わなくて、ごめん

ちちくりあわなくて、ごめん

chichi kuri awanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

乳繰り合って、すみませんでした

ちちくりあって、すみませんでした

chichi kuri atte, sumimasen deshita

乳繰り合って、すみません

ちちくりあって、すみません

chichi kuri atte, sumimasen

乳繰り合って、ごめん

ちちくりあって、ごめん

chichi kuri atte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

乳繰り合っておく

ちちくりあっておく

chichi kuri atte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 乳繰り合う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ちちくりあう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... chichi kuri au ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

乳繰り合う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ちちくりあう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

chichi kuri au ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

乳繰り合ったほうがいいです

ちちくりあったほうがいいです

chichi kuri atta hou ga ii desu

乳繰り合わないほうがいいです

ちちくりあわないほうがいいです

chichi kuri awanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

乳繰り合ったらどうですか

ちちくりあったらどうですか

chichi kuri attara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

乳繰り合ってくださる

ちちくりあってくださる

chichi kuri atte kudasaru


Rozkaz 1

乳繰り合え

ちちくりあえ

chichi kuri ae


Rozkaz 2

Forma przestarzała

乳繰り合いなさい

ちちくりあいなさい

chichi kuri ainasai


Słyszałem, że ...

乳繰り合うそうです

ちちくりあうそうです

chichi kuri au sou desu

乳繰り合ったそうです

ちちくりあったそうです

chichi kuri atta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

乳繰り合い方

ちちくりあいかた

chichi kuri aikata


Starać się regularnie wykonywać

乳繰り合うことにしている

ちちくりあうことにしている

chichi kuri au koto ni shite iru

乳繰り合わないことにしている

ちちくりあわないことにしている

chichi kuri awanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

乳繰り合いにくいです

ちちくりあいにくいです

chichi kuri ai nikui desu

乳繰り合いにくかったです

ちちくりあいにくかったです

chichi kuri ai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

乳繰り合っている

ちちくりあっている

chichi kuri atte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

乳繰り合おうと思っている

ちちくりあおうとおもっている

chichi kuri aou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

乳繰り合おうと思う

ちちくりあおうとおもう

chichi kuri aou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

乳繰り合いながら, ...

ちちくりあいながら, ...

chichi kuri ai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

乳繰り合うみたいです

ちちくりあうみたいです

chichi kuri au mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

乳繰り合うみたいな

ちちくりあうみたいな

chichi kuri au mitai na

... みたいに乳繰り合う

... みたいにちちくりあう

... mitai ni chichi kuri au

乳繰り合ったみたいです

ちちくりあったみたいです

chichi kuri atta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

乳繰り合ったみたいな

ちちくりあったみたいな

chichi kuri atta mitai na

... みたいに乳繰り合った

... みたいにちちくりあった

... mitai ni chichi kuri atta


Zakaz 1

乳繰り合ってはいけません

ちちくりあってはいけません

chichi kuri atte wa ikemasen


Zakaz 2

乳繰り合わないでください

ちちくりあわないでください

chichi kuri awanai de kudasai


Zakaz 3

乳繰り合うな

ちちくりあうな

chichi kuri au na


Zamiar

乳繰り合うつもりです

ちちくりあうつもりです

chichi kuri au tsumori desu

乳繰り合わないつもりです

ちちくりあわないつもりです

chichi kuri awanai tsumori desu


Zbyt wiele

乳繰り合いすぎる

ちちくりあいすぎる

chichi kuri ai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 乳繰り合わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ちちくりあわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... chichi kuri awaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 乳繰り合わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ちちくりあわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... chichi kuri awasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

乳繰り合ってしまう

ちちくりあってしまう

chichi kuri atte shimau

乳繰り合っちゃう

ちちくりあっちゃう

chichi kuri acchau

乳繰り合ってしまいました

ちちくりあってしまいました

chichi kuri atte shimaimashita

乳繰り合っちゃいました

ちちくりあっちゃいました

chichi kuri acchaimashita