小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 乳くり合う | ちちくりあう

Informacje podstawowe

Kanji

ちち

Znaczenie znaków kanji

mleko, pierś

Pokaż szczegóły znaku

pasowanie, odpowiadanie, łączenie, jedna dziesiąta, 0.1

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ちちくりあう

chichi kuri au


Znaczenie

mieć sekretny romans

spotykać się potajemnie (dwóch osób)

flirtować ze sobą


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik nieprzechodni

alternatywa

乳繰り合う, ちちくりあう, chichi kuri au

słowo powiązanie

密会, みっかい, mikkai

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳くり合います

ちちくりあいます

chichi kuri aimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳くり合いません

ちちくりあいません

chichi kuri aimasen

Twierdzenie, czas przeszły

乳くり合いました

ちちくりあいました

chichi kuri aimashita

Przeczenie, czas przeszły

乳くり合いませんでした

ちちくりあいませんでした

chichi kuri aimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳くり合う

ちちくりあう

chichi kuri au

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳くり合わない

ちちくりあわない

chichi kuri awanai

Twierdzenie, czas przeszły

乳くり合った

ちちくりあった

chichi kuri atta

Przeczenie, czas przeszły

乳くり合わなかった

ちちくりあわなかった

chichi kuri awanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

乳くり合い

ちちくりあい

chichi kuri ai


Forma mashou

乳くり合いましょう

ちちくりあいましょう

chichi kuri aimashou


Forma te

乳くり合って

ちちくりあって

chichi kuri atte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳くり合える

ちちくりあえる

chichi kuri aeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳くり合えない

ちちくりあえない

chichi kuri aenai

Twierdzenie, czas przeszły

乳くり合えた

ちちくりあえた

chichi kuri aeta

Przeczenie, czas przeszły

乳くり合えなかった

ちちくりあえなかった

chichi kuri aenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳くり合えます

ちちくりあえます

chichi kuri aemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳くり合えません

ちちくりあえません

chichi kuri aemasen

Twierdzenie, czas przeszły

乳くり合えました

ちちくりあえました

chichi kuri aemashita

Przeczenie, czas przeszły

乳くり合えませんでした

ちちくりあえませんでした

chichi kuri aemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

乳くり合えて

ちちくりあえて

chichi kuri aete


Forma wolicjonalna

乳くり合おう

ちちくりあおう

chichi kuri aou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳くり合われる

ちちくりあわれる

chichi kuri awareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳くり合われない

ちちくりあわれない

chichi kuri awarenai

Twierdzenie, czas przeszły

乳くり合われた

ちちくりあわれた

chichi kuri awareta

Przeczenie, czas przeszły

乳くり合われなかった

ちちくりあわれなかった

chichi kuri awarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳くり合われます

ちちくりあわれます

chichi kuri awaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳くり合われません

ちちくりあわれません

chichi kuri awaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

乳くり合われました

ちちくりあわれました

chichi kuri awaremashita

Przeczenie, czas przeszły

乳くり合われませんでした

ちちくりあわれませんでした

chichi kuri awaremasen deshita


Forma bierna, forma te

乳くり合われて

ちちくりあわれて

chichi kuri awarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳くり合わせる

ちちくりあわせる

chichi kuri awaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳くり合わせない

ちちくりあわせない

chichi kuri awasenai

Twierdzenie, czas przeszły

乳くり合わせた

ちちくりあわせた

chichi kuri awaseta

Przeczenie, czas przeszły

乳くり合わせなかった

ちちくりあわせなかった

chichi kuri awasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳くり合わせます

ちちくりあわせます

chichi kuri awasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳くり合わせません

ちちくりあわせません

chichi kuri awasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

乳くり合わせました

ちちくりあわせました

chichi kuri awasemashita

Przeczenie, czas przeszły

乳くり合わせませんでした

ちちくりあわせませんでした

chichi kuri awasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

乳くり合わせて

ちちくりあわせて

chichi kuri awasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳くり合わされる

ちちくりあわされる

chichi kuri awasareru

乳くり合わせられる

ちちくりあわせられる

chichi kuri awaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳くり合わされない

ちちくりあわされない

chichi kuri awasarenai

乳くり合わせられない

ちちくりあわせられない

chichi kuri awaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

乳くり合わされた

ちちくりあわされた

chichi kuri awasareta

乳くり合わせられた

ちちくりあわせられた

chichi kuri awaserareta

Przeczenie, czas przeszły

乳くり合わされなかった

ちちくりあわされなかった

chichi kuri awasarenakatta

乳くり合わせられなかった

ちちくりあわせられなかった

chichi kuri awaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

乳くり合わされます

ちちくりあわされます

chichi kuri awasaremasu

乳くり合わせられます

ちちくりあわせられます

chichi kuri awaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

乳くり合わされません

ちちくりあわされません

chichi kuri awasaremasen

乳くり合わせられません

ちちくりあわせられません

chichi kuri awaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

乳くり合わされました

ちちくりあわされました

chichi kuri awasaremashita

乳くり合わせられました

ちちくりあわせられました

chichi kuri awaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

乳くり合わされませんでした

ちちくりあわされませんでした

chichi kuri awasaremasen deshita

乳くり合わせられませんでした

ちちくりあわせられませんでした

chichi kuri awaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

乳くり合わされて

ちちくりあわされて

chichi kuri awasarete

乳くり合わせられて

ちちくりあわせられて

chichi kuri awaserarete


Forma ba

Twierdzenie

乳くり合えば

ちちくりあえば

chichi kuri aeba

Przeczenie

乳くり合わなければ

ちちくりあわなければ

chichi kuri awanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お乳くり合いになる

おちちくりあいになる

ochichi kuri ai ni naru

Forma modestywna (skromna)

お乳くり合いします

おちちくりあいします

ochichi kuri ai shimasu

お乳くり合いする

おちちくりあいする

ochichi kuri ai suru


Przykłady gramatyczne

Być może

乳くり合うかもしれない

ちちくりあうかもしれない

chichi kuri au ka mo shirenai

乳くり合うかもしれません

ちちくりあうかもしれません

chichi kuri au ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 乳くり合ってほしくないです

[osoba に] ... ちちくりあってほしくないです

[osoba ni] ... chichi kuri atte hoshikunai desu

[osoba に] ... 乳くり合わないでほしいです

[osoba に] ... ちちくりあわないでほしいです

[osoba ni] ... chichi kuri awanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

乳くり合いたいです

ちちくりあいたいです

chichi kuri aitai desu


Chcieć (III osoba)

乳くり合いたがっている

ちちくりあいたがっている

chichi kuri aitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 乳くり合ってほしいです

[osoba に] ... ちちくりあってほしいです

[osoba ni] ... chichi kuri atte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 乳くり合ってくれる

[dający] [は/が] ちちくりあってくれる

[dający] [wa/ga] chichi kuri atte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に乳くり合ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にちちくりあってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni chichi kuri atte ageru


Decydować się na

乳くり合うことにする

ちちくりあうことにする

chichi kuri au koto ni suru

乳くり合わないことにする

ちちくりあわないことにする

chichi kuri awanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

乳くり合わなくてよかった

ちちくりあわなくてよかった

chichi kuri awanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

乳くり合ってよかった

ちちくりあってよかった

chichi kuri atte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

乳くり合わなければよかった

ちちくりあわなければよかった

chichi kuri awanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

乳くり合えばよかった

ちちくりあえばよかった

chichi kuri aeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

乳くり合うまで, ...

ちちくりあうまで, ...

chichi kuri au made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

乳くり合わなくださって、ありがとうございました

ちちくりあわなくださって、ありがとうございました

chichi kuri awana kudasatte, arigatou gozaimashita

乳くり合わなくてくれて、ありがとう

ちちくりあわなくてくれて、ありがとう

chichi kuri awanakute kurete, arigatou

乳くり合わなくて、ありがとう

ちちくりあわなくて、ありがとう

chichi kuri awanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

乳くり合ってくださって、ありがとうございました

ちちくりあってくださって、ありがとうございました

chichi kuri atte kudasatte, arigatou gozaimashita

乳くり合ってくれて、ありがとう

ちちくりあってくれて、ありがとう

chichi kuri atte kurete, arigatou

乳くり合って、ありがとう

ちちくりあって、ありがとう

chichi kuri atte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

乳くり合うって

ちちくりあうって

chichi kuri autte

乳くり合ったって

ちちくりあったって

chichi kuri attatte


Forma wyjaśniająca

乳くり合うんです

ちちくりあうんです

chichi kuri aun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お乳くり合いください

おちちくりあいください

ochichi kuri ai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 乳くり合いに行く

[miejsce] [に/へ] ちちくりあいにいく

[miejsce] [に/へ] chichi kuri ai ni iku

[miejsce] [に/へ] 乳くり合いに来る

[miejsce] [に/へ] ちちくりあいにくる

[miejsce] [に/へ] chichi kuri ai ni kuru

[miejsce] [に/へ] 乳くり合いに帰る

[miejsce] [に/へ] ちちくりあいにかえる

[miejsce] [に/へ] chichi kuri ai ni kaeru


Jeśli ..., wtedy ...

乳くり合えば, ...

ちちくりあえば, ...

chichi kuri aeba, ...

乳くり合わなければ, ...

ちちくりあわなければ, ...

chichi kuri awanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

乳くり合ったら、...

ちちくりあったら、...

chichi kuri attara, ...

乳くり合わなかったら、...

ちちくりあわなかったら、...

chichi kuri awanakattara, ...


Jeszcze nie

まだ乳くり合っていません

まだちちくりあっていません

mada chichi kuri atte imasen


Kiedy ..., to ...

乳くり合う時、...

ちちくりあうとき、...

chichi kuri au toki, ...

乳くり合った時、...

ちちくりあったとき、...

chichi kuri atta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

乳くり合うと, ...

ちちくりあうと, ...

chichi kuri au to, ...


Lubić

乳くり合うのが好き

ちちくりあうのがすき

chichi kuri au no ga suki


Mieć doświadczenie

乳くり合ったことがある

ちちくりあったことがある

chichi kuri atta koto ga aru

乳くり合ったことがあるか

ちちくりあったことがあるか

chichi kuri atta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

乳くり合うといいですね

ちちくりあうといいですね

chichi kuri au to ii desu ne

乳くり合わないといいですね

ちちくりあわないといいですね

chichi kuri awanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

乳くり合うといいんですが

ちちくりあうといいんですが

chichi kuri au to ii n desu ga

乳くり合うといいんですけど

ちちくりあうといいんですけど

chichi kuri au to ii n desu kedo

乳くり合わないといいんですが

ちちくりあわないといいんですが

chichi kuri awanai to ii n desu ga

乳くり合わないといいんですけど

ちちくりあわないといいんですけど

chichi kuri awanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

乳くり合うのに, ...

ちちくりあうのに, ...

chichi kuri au noni, ...

乳くり合ったのに, ...

ちちくりあったのに, ...

chichi kuri atta noni, ...


Musieć 1

乳くり合わなくちゃいけません

ちちくりあわなくちゃいけません

chichi kuri awanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

乳くり合わなければならない

ちちくりあわなければならない

chichi kuri awanakereba naranai

乳くり合わなければなりません

sければなりません

chichi kuri awanakereba narimasen

乳くり合わなくてはならない

ちちくりあわなくてはならない

chichi kuri awanakute wa naranai

乳くり合わなくてはなりません

ちちくりあわなくてはなりません

chichi kuri awanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

乳くり合っても

ちちくりあっても

chichi kuri atte mo

乳くり合わなくても

ちちくりあわなくても

chichi kuri awanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

乳くり合わなくてもかまわない

ちちくりあわなくてもかまわない

chichi kuri awanakute mo kamawanai

乳くり合わなくてもかまいません

ちちくりあわなくてもかまいません

chichi kuri awanakute mo kamaimasen


Nie lubić

乳くり合うのがきらい

ちちくりあうのがきらい

chichi kuri au no ga kirai


Nie robiąc, ...

乳くり合わないで、...

ちちくりあわないで、...

chichi kuri awanai de, ...


Nie trzeba tego robić

乳くり合わなくてもいいです

ちちくりあわなくてもいいです

chichi kuri awanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 乳くり合って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ちちくりあってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] chichi kuri atte morau


Po czynności, robię ...

乳くり合ってから, ...

ちちくりあってから, ...

chichi kuri atte kara, ...


Podczas

乳くり合っている間に, ...

ちちくりあっているあいだに, ...

chichi kuri atte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

乳くり合っている間, ...

ちちくりあっているあいだ, ...

chichi kuri atte iru aida, ...


Powinnien / Miał

乳くり合うはずです

ちちくりあうはずです

chichi kuri au hazu desu

乳くり合うはずでした

ちちくりあうはずでした

chichi kuri au hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 乳くり合わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ちちくりあわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... chichi kuri awasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 乳くり合わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ちちくりあわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... chichi kuri awasete kureru

Pozwól mi

私に ... 乳くり合わせてください

私に ... ちちくりあわせてください

watashi ni ... chichi kuri awasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

乳くり合ってもいいです

ちちくりあってもいいです

chichi kuri atte mo ii desu

乳くり合ってもいいですか

ちちくりあってもいいですか

chichi kuri atte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

乳くり合ってもかまわない

ちちくりあってもかまわない

chichi kuri atte mo kamawanai

乳くり合ってもかまいません

ちちくりあってもかまいません

chichi kuri atte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

乳くり合うかもしれません

ちちくりあうかもしれません

chichi kuri au kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

乳くり合うでしょう

ちちくりあうでしょう

chichi kuri au deshou


Próbować 1

乳くり合ってみる

ちちくりあってみる

chichi kuri atte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

乳くり合おうとする

ちちくりあおうとする

chichi kuri aou to suru


Prośba

乳くり合ってください

ちちくりあってください

chichi kuri atte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

乳くり合っていただけませんか

ちちくりあっていただけませんか

chichi kuri atte itadakemasen ka

乳くり合ってくれませんか

ちちくりあってくれませんか

chichi kuri atte kuremasen ka

乳くり合ってくれない

ちちくりあってくれない

chichi kuri atte kurenai


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

乳くり合ってごらんなさい

ちちくりあってごらんなさい

chichi kuri atte goran nasai


Przed czynnością, robię ...

乳くり合う前に, ...

ちちくりあうまえに, ...

chichi kuri au mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

乳くり合わなくて、すみませんでした

ちちくりあわなくて、すみませんでした

chichi kuri awanakute, sumimasen deshita

乳くり合わなくて、すみません

ちちくりあわなくて、すみません

chichi kuri awanakute, sumimasen

乳くり合わなくて、ごめん

ちちくりあわなくて、ごめん

chichi kuri awanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

乳くり合って、すみませんでした

ちちくりあって、すみませんでした

chichi kuri atte, sumimasen deshita

乳くり合って、すみません

ちちくりあって、すみません

chichi kuri atte, sumimasen

乳くり合って、ごめん

ちちくりあって、ごめん

chichi kuri atte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

乳くり合っておく

ちちくりあっておく

chichi kuri atte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 乳くり合う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ちちくりあう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... chichi kuri au ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

乳くり合う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ちちくりあう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

chichi kuri au ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

乳くり合ったほうがいいです

ちちくりあったほうがいいです

chichi kuri atta hou ga ii desu

乳くり合わないほうがいいです

ちちくりあわないほうがいいです

chichi kuri awanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

乳くり合ったらどうですか

ちちくりあったらどうですか

chichi kuri attara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

乳くり合ってくださる

ちちくりあってくださる

chichi kuri atte kudasaru


Rozkaz 1

乳くり合え

ちちくりあえ

chichi kuri ae


Rozkaz 2

Forma przestarzała

乳くり合いなさい

ちちくりあいなさい

chichi kuri ainasai


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

乳くり合い方

ちちくりあいかた

chichi kuri aikata


Starać się regularnie wykonywać

乳くり合うことにしている

ちちくりあうことにしている

chichi kuri au koto ni shite iru

乳くり合わないことにしている

ちちくりあわないことにしている

chichi kuri awanai koto ni shite iru


Słyszałem, że ...

乳くり合うそうです

ちちくりあうそうです

chichi kuri au sou desu

乳くり合ったそうです

ちちくりあったそうです

chichi kuri atta sou desu


Trudno coś zrobić

乳くり合いにくいです

ちちくりあいにくいです

chichi kuri ai nikui desu

乳くり合いにくかったです

ちちくりあいにくかったです

chichi kuri ai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

乳くり合っている

ちちくりあっている

chichi kuri atte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

乳くり合おうと思っている

ちちくりあおうとおもっている

chichi kuri aou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

乳くり合おうと思う

ちちくりあおうとおもう

chichi kuri aou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

乳くり合いながら, ...

ちちくりあいながら, ...

chichi kuri ai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

乳くり合うみたいです

ちちくりあうみたいです

chichi kuri au mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

乳くり合うみたいな

ちちくりあうみたいな

chichi kuri au mitai na

... みたいに乳くり合う

... みたいにちちくりあう

... mitai ni chichi kuri au

乳くり合ったみたいです

ちちくりあったみたいです

chichi kuri atta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

乳くり合ったみたいな

ちちくりあったみたいな

chichi kuri atta mitai na

... みたいに乳くり合った

... みたいにちちくりあった

... mitai ni chichi kuri atta


Zakaz 1

乳くり合ってはいけません

ちちくりあってはいけません

chichi kuri atte wa ikemasen


Zakaz 2

乳くり合わないでください

ちちくりあわないでください

chichi kuri awanai de kudasai


Zakaz 3

乳くり合うな

ちちくりあうな

chichi kuri au na


Zamiar

乳くり合うつもりです

ちちくりあうつもりです

chichi kuri au tsumori desu

乳くり合わないつもりです

ちちくりあわないつもりです

chichi kuri awanai tsumori desu


Zbyt wiele

乳くり合いすぎる

ちちくりあいすぎる

chichi kuri ai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 乳くり合わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ちちくりあわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... chichi kuri awaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 乳くり合わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ちちくりあわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... chichi kuri awasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

乳くり合ってしまう

ちちくりあってしまう

chichi kuri atte shimau

乳くり合っちゃう

ちちくりあっちゃう

chichi kuri acchau

乳くり合ってしまいました

ちちくりあってしまいました

chichi kuri atte shimaimashita

乳くり合っちゃいました

ちちくりあっちゃいました

chichi kuri acchaimashita


Łatwo coś zrobić

乳くり合いやすいです

ちちくりあいやすいです

chichi kuri ai yasui desu

乳くり合いやすかったです

ちちくりあいやすかったです

chichi kuri ai yasukatta desu