小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 噂を聞く | うわさをきく

Informacje podstawowe

Kanji

うわさ

Znaczenie znaków kanji

pogłoska, plotka, wieść

Pokaż szczegóły znaku

słyszeć, słuchać, pytać, posłuchać

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

うわさをきく

uwasa o kiku


Znaczenie

słyszeć plotki

dowiedzieć się w tajemnicy


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

うわさを聞く, うわさをきく, uwasa o kiku

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

噂を聞きます

うわさをききます

uwasa o kikimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

噂を聞きません

うわさをききません

uwasa o kikimasen

Twierdzenie, czas przeszły

噂を聞きました

うわさをききました

uwasa o kikimashita

Przeczenie, czas przeszły

噂を聞きませんでした

うわさをききませんでした

uwasa o kikimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

噂を聞く

うわさをきく

uwasa o kiku

Przeczenie, czas teraźniejszy

噂を聞かない

うわさをきかない

uwasa o kikanai

Twierdzenie, czas przeszły

噂を聞いた

うわさをきいた

uwasa o kiita

Przeczenie, czas przeszły

噂を聞かなかった

うわさをきかなかった

uwasa o kikanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

噂を聞き

うわさをきき

uwasa o kiki


Forma mashou

噂を聞きましょう

うわさをききましょう

uwasa o kikimashou


Forma te

噂を聞いて

うわさをきいて

uwasa o kiite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

噂が聞ける

うわさがきける

uwasa ga kikeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

噂が聞けない

うわさがきけない

uwasa ga kikenai

Twierdzenie, czas przeszły

噂が聞けた

うわさがきけた

uwasa ga kiketa

Przeczenie, czas przeszły

噂が聞けなかった

うわさがきけなかった

uwasa ga kikenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

噂が聞けます

うわさがきけます

uwasa ga kikemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

噂が聞けません

うわさがきけません

uwasa ga kikemasen

Twierdzenie, czas przeszły

噂が聞けました

うわさがきけました

uwasa ga kikemashita

Przeczenie, czas przeszły

噂が聞けませんでした

うわさがきけませんでした

uwasa ga kikemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

噂が聞けて

うわさがきけて

uwasa ga kikete


Forma wolicjonalna

噂を聞こう

うわさをきこう

uwasa o kikou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

噂を聞かれる

うわさをきかれる

uwasa o kikareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

噂を聞かれない

うわさをきかれない

uwasa o kikarenai

Twierdzenie, czas przeszły

噂を聞かれた

うわさをきかれた

uwasa o kikareta

Przeczenie, czas przeszły

噂を聞かれなかった

うわさをきかれなかった

uwasa o kikarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

噂を聞かれます

うわさをきかれます

uwasa o kikaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

噂を聞かれません

うわさをきかれません

uwasa o kikaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

噂を聞かれました

うわさをきかれました

uwasa o kikaremashita

Przeczenie, czas przeszły

噂を聞かれませんでした

うわさをきかれませんでした

uwasa o kikaremasen deshita


Forma bierna, forma te

噂を聞かれて

うわさをきかれて

uwasa o kikarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

噂を聞かせる

うわさをきかせる

uwasa o kikaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

噂を聞かせない

うわさをきかせない

uwasa o kikasenai

Twierdzenie, czas przeszły

噂を聞かせた

うわさをきかせた

uwasa o kikaseta

Przeczenie, czas przeszły

噂を聞かせなかった

うわさをきかせなかった

uwasa o kikasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

噂を聞かせます

うわさをきかせます

uwasa o kikasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

噂を聞かせません

うわさをきかせません

uwasa o kikasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

噂を聞かせました

うわさをきかせました

uwasa o kikasemashita

Przeczenie, czas przeszły

噂を聞かせませんでした

うわさをきかせませんでした

uwasa o kikasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

噂を聞かせて

うわさをきかせて

uwasa o kikasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

噂を聞かされる

うわさをきかされる

uwasa o kikasareru

噂を聞かせられる

うわさをきかせられる

uwasa o kikaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

噂を聞かされない

うわさをきかされない

uwasa o kikasarenai

噂を聞かせられない

うわさをきかせられない

uwasa o kikaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

噂を聞かされた

うわさをきかされた

uwasa o kikasareta

噂を聞かせられた

うわさをきかせられた

uwasa o kikaserareta

Przeczenie, czas przeszły

噂を聞かされなかった

うわさをきかされなかった

uwasa o kikasarenakatta

噂を聞かせられなかった

うわさをきかせられなかった

uwasa o kikaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

噂を聞かされます

うわさをきかされます

uwasa o kikasaremasu

噂を聞かせられます

うわさをきかせられます

uwasa o kikaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

噂を聞かされません

うわさをきかされません

uwasa o kikasaremasen

噂を聞かせられません

うわさをきかせられません

uwasa o kikaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

噂を聞かされました

うわさをきかされました

uwasa o kikasaremashita

噂を聞かせられました

うわさをきかせられました

uwasa o kikaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

噂を聞かされませんでした

うわさをきかされませんでした

uwasa o kikasaremasen deshita

噂を聞かせられませんでした

うわさをきかせられませんでした

uwasa o kikaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

噂を聞かされて

うわさをきかされて

uwasa o kikasarete

噂を聞かせられて

うわさをきかせられて

uwasa o kikaserarete


Forma ba

Twierdzenie

噂を聞けば

うわさをきけば

uwasa ga kikeba

Przeczenie

噂を聞かなければ

うわさをきかなければ

uwasa o kikanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お噂を聞きになる

おうわさをききになる

ouwasa o kiki ni naru

Forma modestywna (skromna)

お噂を聞きします

おうわさをききします

ouwasa o kiki shimasu

お噂を聞きする

おうわさをききする

ouwasa o kiki suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

噂を聞くかもしれない

うわさをきくかもしれない

uwasa o kiku ka mo shirenai

噂を聞くかもしれません

うわさをきくかもしれません

uwasa o kiku ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 噂を聞いてほしくないです

[osoba に] ... うわさをきいてほしくないです

[osoba ni] ... uwasa o kiite hoshikunai desu

[osoba に] ... 噂を聞かないでほしいです

[osoba に] ... うわさをきかないでほしいです

[osoba ni] ... uwasa o kikanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

噂が聞きたいです

うわさがききたいです

uwasa ga kikitai desu


Chcieć (III osoba)

噂を聞きたがっている

うわさをききたがっている

uwasa o kikitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 噂を聞いてほしいです

[osoba に] ... うわさをきいてほしいです

[osoba ni] ... uwasa o kiite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 噂を聞いてくれる

[dający] [は/が] うわさをきいてくれる

[dający] [wa/ga] uwasa o kiite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に噂を聞いてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にうわさをきいてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni uwasa o kiite ageru


Decydować się na

噂を聞くことにする

うわさをきくことにする

uwasa o kiku koto ni suru

噂を聞かないことにする

うわさをきかないことにする

uwasa o kikanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

噂を聞かなくてよかった

うわさをきかなくてよかった

uwasa o kikanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

噂を聞いてよかった

うわさをきいてよかった

uwasa o kiite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

噂を聞かなければよかった

うわさをきかなければよかった

uwasa o kikanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

噂を聞けばよかった

うわさをきけばよかった

uwasa ga kikeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

噂を聞くまで, ...

うわさをきくまで, ...

uwasa o kiku made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

噂を聞かなくださって、ありがとうございました

うわさをきかなくださって、ありがとうございました

uwasa o kikana kudasatte, arigatou gozaimashita

噂を聞かなくてくれて、ありがとう

うわさをきかなくてくれて、ありがとう

uwasa o kikanakute kurete, arigatou

噂を聞かなくて、ありがとう

うわさをきかなくて、ありがとう

uwasa o kikanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

噂を聞いてくださって、ありがとうございました

うわさをきいてくださって、ありがとうございました

uwasa o kiite kudasatte, arigatou gozaimashita

噂を聞いてくれて、ありがとう

うわさをきいてくれて、ありがとう

uwasa o kiite kurete, arigatou

噂を聞いて、ありがとう

うわさをきいて、ありがとう

uwasa o kiite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

噂を聞くって

うわさをきくって

uwasa o kikutte

噂を聞いたって

うわさをきいたって

uwasa o kiitatte


Forma wyjaśniająca

噂を聞くんです

うわさをきくんです

uwasa o kikun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お噂を聞きください

おうわさをききください

ouwasa o kiki kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 噂を聞きに行く

[miejsce] [に/へ] うわさをききにいく

[miejsce] [に/へ] uwasa o kiki ni iku

[miejsce] [に/へ] 噂を聞きに来る

[miejsce] [に/へ] うわさをききにくる

[miejsce] [に/へ] uwasa o kiki ni kuru

[miejsce] [に/へ] 噂を聞きに帰る

[miejsce] [に/へ] うわさをききにかえる

[miejsce] [に/へ] uwasa o kiki ni kaeru


Jeszcze nie

まだ噂を聞いていません

まだうわさをきいていません

mada uwasa o kiite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

噂を聞けば, ...

うわさをきけば, ...

uwasa ga kikeba, ...

噂を聞かなければ, ...

うわさをきかなければ, ...

uwasa o kikanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

噂を聞いたら、...

うわさをきいたら、...

uwasa o kiitara, ...

噂を聞かなかったら、...

うわさをきかなかったら、...

uwasa o kikanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

噂を聞く時、...

うわさをきくとき、...

uwasa o kiku toki, ...

噂を聞いた時、...

うわさをきいたとき、...

uwasa o kiita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

噂を聞くと, ...

うわさをきくと, ...

uwasa o kiku to, ...


Lubić

噂を聞くのが好き

うわさをきくのがすき

uwasa o kiku no ga suki


Łatwo coś zrobić

噂を聞きやすいです

うわさをききやすいです

uwasa o kiki yasui desu

噂を聞きやすかったです

うわさをききやすかったです

uwasa o kiki yasukatta desu


Mieć doświadczenie

噂を聞いたことがある

うわさをきいたことがある

uwasa o kiita koto ga aru

噂を聞いたことがあるか

うわさをきいたことがあるか

uwasa o kiita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

噂を聞くといいですね

うわさをきくといいですね

uwasa o kiku to ii desu ne

噂を聞かないといいですね

うわさをきかないといいですね

uwasa o kikanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

噂を聞くといいんですが

うわさをきくといいんですが

uwasa o kiku to ii n desu ga

噂を聞くといいんですけど

うわさをきくといいんですけど

uwasa o kiku to ii n desu kedo

噂を聞かないといいんですが

うわさをきかないといいんですが

uwasa o kikanai to ii n desu ga

噂を聞かないといいんですけど

うわさをきかないといいんですけど

uwasa o kikanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

噂を聞くのに, ...

うわさをきくのに, ...

uwasa o kiku noni, ...

噂を聞いたのに, ...

うわさをきいたのに, ...

uwasa o kiita noni, ...


Musieć 1

噂を聞かなくちゃいけません

うわさをきかなくちゃいけません

uwasa o kikanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

噂を聞かなければならない

うわさをきかなければならない

uwasa o kikanakereba naranai

噂を聞かなければなりません

sければなりません

uwasa o kikanakereba narimasen

噂を聞かなくてはならない

うわさをきかなくてはならない

uwasa o kikanakute wa naranai

噂を聞かなくてはなりません

うわさをきかなくてはなりません

uwasa o kikanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

噂を聞いても

うわさをきいても

uwasa o kiite mo

噂を聞かなくても

うわさをきかなくても

uwasa o kikanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

噂を聞かなくてもかまわない

うわさをきかなくてもかまわない

uwasa o kikanakute mo kamawanai

噂を聞かなくてもかまいません

うわさをきかなくてもかまいません

uwasa o kikanakute mo kamaimasen


Nie lubić

噂を聞くのがきらい

うわさをきくのがきらい

uwasa o kiku no ga kirai


Nie robiąc, ...

噂を聞かないで、...

うわさをきかないで、...

uwasa o kikanai de, ...


Nie trzeba tego robić

噂を聞かなくてもいいです

うわさをきかなくてもいいです

uwasa o kikanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 噂を聞いて貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] うわさをきいてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] uwasa o kiite morau


Po czynności, robię ...

噂を聞いてから, ...

うわさをきいてから, ...

uwasa o kiite kara, ...


Podczas

噂を聞いている間に, ...

うわさをきいているあいだに, ...

uwasa o kiite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

噂を聞いている間, ...

うわさをきいているあいだ, ...

uwasa o kiite iru aida, ...


Powinnien / Miał

噂を聞くはずです

うわさをきくはずです

uwasa o kiku hazu desu

噂を聞くはずでした

うわさをきくはずでした

uwasa o kiku hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 噂を聞かせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... うわさをきかせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... uwasa o kikasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 噂を聞かせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... うわさをきかせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... uwasa o kikasete kureru

Pozwól mi

私に ... 噂を聞かせてください

私に ... うわさをきかせてください

watashi ni ... uwasa o kikasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

噂を聞いてもいいです

うわさをきいてもいいです

uwasa o kiite mo ii desu

噂を聞いてもいいですか

うわさをきいてもいいですか

uwasa o kiite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

噂を聞いてもかまわない

うわさをきいてもかまわない

uwasa o kiite mo kamawanai

噂を聞いてもかまいません

うわさをきいてもかまいません

uwasa o kiite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

噂を聞くかもしれません

うわさをきくかもしれません

uwasa o kiku kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

噂を聞くでしょう

うわさをきくでしょう

uwasa o kiku deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

噂を聞いてごらんなさい

うわさをきいてごらんなさい

uwasa o kiite goran nasai


Prośba

噂を聞いてください

うわさをきいてください

uwasa o kiite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

噂を聞いていただけませんか

うわさをきいていただけませんか

uwasa o kiite itadakemasen ka

噂を聞いてくれませんか

うわさをきいてくれませんか

uwasa o kiite kuremasen ka

噂を聞いてくれない

うわさをきいてくれない

uwasa o kiite kurenai


Próbować 1

噂を聞いてみる

うわさをきいてみる

uwasa o kiite miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

噂を聞こうとする

うわさをきこうとする

uwasa o kikou to suru


Przed czynnością, robię ...

噂を聞く前に, ...

うわさをきくまえに, ...

uwasa o kiku mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

噂を聞かなくて、すみませんでした

うわさをきかなくて、すみませんでした

uwasa o kikanakute, sumimasen deshita

噂を聞かなくて、すみません

うわさをきかなくて、すみません

uwasa o kikanakute, sumimasen

噂を聞かなくて、ごめん

うわさをきかなくて、ごめん

uwasa o kikanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

噂を聞いて、すみませんでした

うわさをきいて、すみませんでした

uwasa o kiite, sumimasen deshita

噂を聞いて、すみません

うわさをきいて、すみません

uwasa o kiite, sumimasen

噂を聞いて、ごめん

うわさをきいて、ごめん

uwasa o kiite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

噂を聞いておく

うわさをきいておく

uwasa o kiite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 噂を聞く か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... うわさをきく か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... uwasa o kiku ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

噂を聞く か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

うわさをきく か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

uwasa o kiku ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

噂を聞いたほうがいいです

うわさをきいたほうがいいです

uwasa o kiita hou ga ii desu

噂を聞かないほうがいいです

うわさをきかないほうがいいです

uwasa o kikanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

噂を聞いたらどうですか

うわさをきいたらどうですか

uwasa o kiitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

噂を聞いてくださる

うわさをきいてくださる

uwasa o kiite kudasaru


Rozkaz 1

噂を聞け

うわさをきけ

uwasa o kike


Rozkaz 2

Forma przestarzała

噂を聞きなさい

うわさをききなさい

uwasa o kikinasai


Słyszałem, że ...

噂を聞くそうです

うわさをきくそうです

uwasa o kiku sou desu

噂を聞いたそうです

うわさをきいたそうです

uwasa o kiita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

噂の聞き方

うわさのききかた

uwasa no kikikata


Starać się regularnie wykonywać

噂を聞くことにしている

うわさをきくことにしている

uwasa o kiku koto ni shite iru

噂を聞かないことにしている

うわさをきかないことにしている

uwasa o kikanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

噂を聞きにくいです

うわさをききにくいです

uwasa o kiki nikui desu

噂を聞きにくかったです

うわさをききにくかったです

uwasa o kiki nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

噂を聞いている

うわさをきいている

uwasa o kiite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

噂を聞こうと思っている

うわさをきこうとおもっている

uwasa o kikou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

噂を聞こうと思う

うわさをきこうとおもう

uwasa o kikou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

噂を聞きながら, ...

うわさをききながら, ...

uwasa o kiki nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

噂を聞くみたいです

うわさをきくみたいです

uwasa o kiku mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

噂を聞くみたいな

うわさをきくみたいな

uwasa o kiku mitai na

... みたいに噂を聞く

... みたいにうわさをきく

... mitai ni uwasa o kiku

噂を聞いたみたいです

うわさをきいたみたいです

uwasa o kiita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

噂を聞いたみたいな

うわさをきいたみたいな

uwasa o kiita mitai na

... みたいに噂を聞いた

... みたいにうわさをきいた

... mitai ni uwasa o kiita


Zakaz 1

噂を聞いてはいけません

うわさをきいてはいけません

uwasa o kiite wa ikemasen


Zakaz 2

噂を聞かないでください

うわさをきかないでください

uwasa o kikanai de kudasai


Zakaz 3

噂を聞くな

うわさをきくな

uwasa o kiku na


Zamiar

噂を聞くつもりです

うわさをきくつもりです

uwasa o kiku tsumori desu

噂を聞かないつもりです

うわさをきかないつもりです

uwasa o kikanai tsumori desu


Zbyt wiele

噂を聞きすぎる

うわさをききすぎる

uwasa o kiki sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 噂を聞かせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... うわさをきかせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... uwasa o kikaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 噂を聞かせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... うわさをきかせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... uwasa o kikasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

噂を聞いてしまう

うわさをきいてしまう

uwasa o kiite shimau

噂を聞いちゃう

うわさをきいちゃう

uwasa o kiichau

噂を聞いてしまいました

うわさをきいてしまいました

uwasa o kiite shimaimashita

噂を聞いちゃいました

うわさをきいちゃいました

uwasa o kiichaimashita