小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 日が浅い | ひがあさい

Informacje podstawowe

Kanji

あさ

Znaczenie znaków kanji

dzień, słońce, Japonia, klasyfikator na dni

Pokaż szczegóły znaku

płytki, pobieżny, powierzchowny, lekkomyślny, frywolny, haniebny

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ひがあさい

hi ga asai


Znaczenie

???


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

i-przymiotnik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

słowo powiązanie

日の浅い, ひのあさい, hi no asai

Formy gramatyczne (i-przymiotnik)

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

日が浅いです

ひがあさいです

hi ga asai desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

日が浅くないです

ひがあさくないです

hi ga asakunai desu

日が浅くありません

ひがあさくありません

hi ga asaku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

日が浅かったです

ひがあさかったです

hi ga asakatta desu

Przeczenie, czas przeszły

日が浅くなかったです

ひがあさくなかったです

hi ga asakunakatta desu

日が浅くありませんでした

ひがあさくありませんでした

hi ga asaku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

日が浅い

ひがあさい

hi ga asai

Przeczenie, czas teraźniejszy

日が浅くない

ひがあさくない

hi ga asakunai

Twierdzenie, czas przeszły

日が浅かった

ひがあさかった

hi ga asakatta

Przeczenie, czas przeszły

日が浅くなかった

ひがあさくなかった

hi ga asakunakatta


Forma te

日が浅くて

ひがあさくて

hi ga asakute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

日が浅いでございます

ひがあさいでございます

hi ga asai de gozaimasu

日が浅いでござる

ひがあさいでござる

hi ga asai de gozaru

Przykłady gramatyczne ({0})

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

日が浅いって

ひがあさいって

hi ga asaitte

日が浅くないって

ひがあさくないって

hi ga asakunaitte


Forma wyjaśniająca

日が浅いんです

ひがあさいんです

hi ga asain desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

日が浅かったら、...

ひがあさかったら、...

hi ga asakattara, ...

日が浅くなかったら、...

ひがあさくなかったら、...

hi ga asakunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

日が浅い時、...

ひがあさいとき、...

hi ga asai toki, ...

日が浅かった時、...

ひがあさかったとき、...

hi ga asakatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

日が浅くなると, ...

ひがあさくなると, ...

hi ga asaku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

日が浅いといいですね

ひがあさいといいですね

hi ga asai to ii desu ne

日が浅くないといいですね

ひがあさくないといいですね

hi ga asakunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

日が浅いといいんですが

ひがあさいといいんですが

hi ga asai to ii n desu ga

日が浅いといいんですけど

ひがあさいといいんですけど

hi ga asai to ii n desu kedo

日が浅くないといいんですが

ひがあさくないといいんですが

hi ga asakunai to ii n desu ga

日が浅くないといいんですけど

ひがあさくないといいんですけど

hi ga asakunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

日が浅いのに, ...

ひがあさいのに, ...

hi ga asai noni, ...

日が浅かったのに, ...

ひがあさかったのに, ...

hi ga asakatta noni, ...


Nawet, jeśli

日が浅くても

ひがあさくても

hi ga asakute mo

日が浅くなくても

ひがあさくなくても

hi ga asakunakute mo


Nie trzeba

日が浅くなくてもいいです

ひがあさくなくてもいいです

hi ga asakunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように日が浅い

[rzeczownik] のようにひがあさい

[rzeczownik] no you ni hi ga asai


Powinno być / Miało być

日が浅いはずです

ひがあさいはずです

hi ga asai hazu desu

日が浅いはずでした

ひがあさいはずでした

hi ga asai hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

日が浅いかもしれません

ひがあさいかもしれません

hi ga asai kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

日が浅いでしょう

ひがあさいでしょう

hi ga asai deshou


Pytania w zdaniach

日が浅い か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ひがあさい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

hi ga asai ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rozkaz (bądź)

日が浅いであれ

ひがあさいであれ

hi ga asai de are


Sprawiać, że coś jest ...

日が浅くする

ひがあさくする

hi ga asaku suru


Stawać się

日が浅くなる

ひがあさくなる

hi ga asaku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も日が浅い

もっともひがあさい

mottomo hi ga asai

一番日が浅い

いちばんひがあさい

ichiban hi ga asai


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと日が浅い

もっとひがあさい

motto hi ga asai


Słyszałem, że ...

日が浅いそうです

ひがあさいそうです

hi ga asai sou desu

日が浅くないそうです

ひがあさくないそうです

hi ga asakunai sou desu


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

日が浅いみたいです

ひがあさいみたいです

hi ga asai mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

日が浅いみたいな

ひがあさいみたいな

hi ga asai mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

日が浅そうです

ひがあさそうです

hi ga asa sou desu

日が浅くなさそうです

ひがあさくなさそうです

hi ga asakuna sasou desu


Zakaz (nie bądź)

日が浅いであるな

ひがあさいであるな

hi ga asai de aru na


Zbyt wiele

日が浅すぎる

ひがあさすぎる

hi ga asa sugiru