小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik
Miło mi poinformować, że w dniu 14 stycznia po 9 latach mojej codziennej ciężkiej pracy mój "Mały skromny japoński słownik" właśnie przekroczył 200 tysięcy słów. :)

Szczegóły słowa ちゃちゃを入れる | ちゃちゃをいれる

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

wchodzenie, wkładanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ちゃちゃをいれる

cha cha o ireru


Znaczenie

droczyć

drażnić

kokietować

nabijać się


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

ru-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

茶々を入れる, ちゃちゃをいれる, cha cha o ireru

alternatywa

茶茶を入れる, ちゃちゃをいれる, cha cha o ireru

alternatywa

茶々をいれる, ちゃちゃをいれる, cha cha o ireru

alternatywa

チャチャを入れる, チャチャをいれる, cha cha o ireru

Formy gramatyczne (ru-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れます

ちゃちゃをいれます

cha cha o iremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れません

ちゃちゃをいれません

cha cha o iremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れました

ちゃちゃをいれました

cha cha o iremashita

Przeczenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れませんでした

ちゃちゃをいれませんでした

cha cha o iremasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れる

ちゃちゃをいれる

cha cha o ireru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れない

ちゃちゃをいれない

cha cha o irenai

Twierdzenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れた

ちゃちゃをいれた

cha cha o ireta

Przeczenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れなかった

ちゃちゃをいれなかった

cha cha o irenakatta


Temat czasownika (ang: stem)

ちゃちゃを入れ

ちゃちゃをいれ

cha cha o ire


Forma mashou

ちゃちゃを入れましょう

ちゃちゃをいれましょう

cha cha o iremashou


Forma te

ちゃちゃを入れて

ちゃちゃをいれて

cha cha o irete


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃが入れられる

ちゃちゃがいれられる

cha cha ga irerareru

ちゃちゃが入れれる

ちゃちゃがいれれる

cha cha ga irereru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃが入れられない

ちゃちゃがいれられない

cha cha ga irerarenai

ちゃちゃが入れれない

ちゃちゃがいれれない

cha cha ga irerenai

Twierdzenie, czas przeszły

ちゃちゃが入れられた

ちゃちゃがいれられた

cha cha ga irerareta

ちゃちゃが入れれた

ちゃちゃがいれれた

cha cha ga irereta

Przeczenie, czas przeszły

ちゃちゃが入れられなかった

ちゃちゃがいれられなかった

cha cha ga irerarenakatta

ちゃちゃが入れれなかった

ちゃちゃがいれれなかった

cha cha ga irerenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃが入れられます

ちゃちゃがいれられます

cha cha ga ireraremasu

ちゃちゃが入れれます

ちゃちゃがいれれます

cha cha ga ireremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃが入れられません

ちゃちゃがいれられません

cha cha ga ireraremasen

ちゃちゃが入れれません

ちゃちゃがいれれません

cha cha ga ireremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ちゃちゃが入れられました

ちゃちゃがいれられました

cha cha ga ireraremashita

ちゃちゃが入れれました

ちゃちゃがいれれました

cha cha ga ireremashita

Przeczenie, czas przeszły

ちゃちゃが入れられませんでした

ちゃちゃがいれられませんでした

cha cha ga ireraremasen deshita

ちゃちゃが入れれませんでした

ちゃちゃがいれれませんでした

cha cha ga ireremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

ちゃちゃが入れられて

ちゃちゃがいれられて

cha cha ga irerarete

ちゃちゃが入れれて

ちゃちゃがいれれて

cha cha ga irerete


Forma wolicjonalna

ちゃちゃを入れよう

ちゃちゃをいれよう

cha cha o ireyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れられる

ちゃちゃをいれられる

cha cha o irerareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れられない

ちゃちゃをいれられない

cha cha o irerarenai

Twierdzenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れられた

ちゃちゃをいれられた

cha cha o irerareta

Przeczenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れられなかった

ちゃちゃをいれられなかった

cha cha o irerarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れられます

ちゃちゃをいれられます

cha cha o ireraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れられません

ちゃちゃをいれられません

cha cha o ireraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れられました

ちゃちゃをいれられました

cha cha o ireraremashita

Przeczenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れられませんでした

ちゃちゃをいれられませんでした

cha cha o ireraremasen deshita


Forma bierna, forma te

ちゃちゃを入れられて

ちゃちゃをいれられて

cha cha o irerarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れさせる

ちゃちゃをいれさせる

cha cha o iresaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れさせない

ちゃちゃをいれさせない

cha cha o iresasenai

Twierdzenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れさせた

ちゃちゃをいれさせた

cha cha o iresaseta

Przeczenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れさせなかった

ちゃちゃをいれさせなかった

cha cha o iresasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れさせます

ちゃちゃをいれさせます

cha cha o iresasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れさせません

ちゃちゃをいれさせません

cha cha o iresasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れさせました

ちゃちゃをいれさせました

cha cha o iresasemashita

Przeczenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れさせませんでした

ちゃちゃをいれさせませんでした

cha cha o iresasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

ちゃちゃを入れさせて

ちゃちゃをいれさせて

cha cha o iresasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れさせられる

ちゃちゃをいれさせられる

cha cha o iresaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れさせられない

ちゃちゃをいれさせられない

cha cha o iresaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れさせられた

ちゃちゃをいれさせられた

cha cha o iresaserareta

Przeczenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れさせられなかった

ちゃちゃをいれさせられなかった

cha cha o iresaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れさせられます

ちゃちゃをいれさせられます

cha cha o iresaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

ちゃちゃを入れさせられません

ちゃちゃをいれさせられません

cha cha o iresaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れさせられました

ちゃちゃをいれさせられました

cha cha o iresaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

ちゃちゃを入れさせられませんでした

ちゃちゃをいれさせられませんでした

cha cha o iresaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

ちゃちゃを入れさせられて

ちゃちゃをいれさせられて

cha cha o iresaserarete


Forma ba

Twierdzenie

ちゃちゃを入れれば

ちゃちゃをいれれば

cha cha ga irereba

Przeczenie

ちゃちゃを入れなければ

ちゃちゃをいれなければ

cha cha o irenakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

おちゃちゃを入れになる

おちゃちゃをいれになる

ocha cha o ire ni naru

Forma modestywna (skromna)

おちゃちゃを入れします

おちゃちゃをいれします

ocha cha o ire shimasu

おちゃちゃを入れする

おちゃちゃをいれする

ocha cha o ire suru

Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

ちゃちゃを入れるかもしれない

ちゃちゃをいれるかもしれない

cha cha o ireru ka mo shirenai

ちゃちゃを入れるかもしれません

ちゃちゃをいれるかもしれません

cha cha o ireru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... ちゃちゃを入れてほしくないです

[osoba に] ... ちゃちゃをいれてほしくないです

[osoba ni] ... cha cha o irete hoshikunai desu

[osoba に] ... ちゃちゃを入れないでほしいです

[osoba に] ... ちゃちゃをいれないでほしいです

[osoba ni] ... cha cha o irenai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

ちゃちゃが入れたいです

ちゃちゃがいれたいです

cha cha ga iretai desu


Chcieć (III osoba)

ちゃちゃを入れたがっている

ちゃちゃをいれたがっている

cha cha o iretagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... ちゃちゃを入れてほしいです

[osoba に] ... ちゃちゃをいれてほしいです

[osoba ni] ... cha cha o irete hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] ちゃちゃを入れてくれる

[dający] [は/が] ちゃちゃをいれてくれる

[dający] [wa/ga] cha cha o irete kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] にちゃちゃを入れてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にちゃちゃをいれてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni cha cha o irete ageru


Decydować się na

ちゃちゃを入れることにする

ちゃちゃをいれることにする

cha cha o ireru koto ni suru

ちゃちゃを入れないことにする

ちゃちゃをいれないことにする

cha cha o irenai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

ちゃちゃを入れなくてよかった

ちゃちゃをいれなくてよかった

cha cha o irenakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

ちゃちゃを入れてよかった

ちゃちゃをいれてよかった

cha cha o irete yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

ちゃちゃを入れなければよかった

ちゃちゃをいれなければよかった

cha cha o irenakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

ちゃちゃを入れればよかった

ちゃちゃをいれればよかった

cha cha ga irereba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

ちゃちゃを入れるまで, ...

ちゃちゃをいれるまで, ...

cha cha o ireru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

ちゃちゃを入れなくださって、ありがとうございました

ちゃちゃをいれなくださって、ありがとうございました

cha cha o irena kudasatte, arigatou gozaimashita

ちゃちゃを入れなくてくれて、ありがとう

ちゃちゃをいれなくてくれて、ありがとう

cha cha o irenakute kurete, arigatou

ちゃちゃを入れなくて、ありがとう

ちゃちゃをいれなくて、ありがとう

cha cha o irenakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

ちゃちゃを入れてくださって、ありがとうございました

ちゃちゃをいれてくださって、ありがとうございました

cha cha o irete kudasatte, arigatou gozaimashita

ちゃちゃを入れてくれて、ありがとう

ちゃちゃをいれてくれて、ありがとう

cha cha o irete kurete, arigatou

ちゃちゃを入れて、ありがとう

ちゃちゃをいれて、ありがとう

cha cha o irete, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

ちゃちゃを入れるって

ちゃちゃをいれるって

cha cha o irerutte

ちゃちゃを入れたって

ちゃちゃをいれたって

cha cha o iretatte


Forma wyjaśniająca

ちゃちゃを入れるんです

ちゃちゃをいれるんです

cha cha o irerun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

おちゃちゃを入れください

おちゃちゃをいれください

ocha cha o ire kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] ちゃちゃを入れに行く

[miejsce] [に/へ] ちゃちゃをいれにいく

[miejsce] [に/へ] cha cha o ire ni iku

[miejsce] [に/へ] ちゃちゃを入れに来る

[miejsce] [に/へ] ちゃちゃをいれにくる

[miejsce] [に/へ] cha cha o ire ni kuru

[miejsce] [に/へ] ちゃちゃを入れに帰る

[miejsce] [に/へ] ちゃちゃをいれにかえる

[miejsce] [に/へ] cha cha o ire ni kaeru


Jeszcze nie

まだちゃちゃを入れていません

まだちゃちゃをいれていません

mada cha cha o irete imasen


Jeśli ..., wtedy ...

ちゃちゃを入れれば, ...

ちゃちゃをいれれば, ...

cha cha ga irereba, ...

ちゃちゃを入れなければ, ...

ちゃちゃをいれなければ, ...

cha cha o irenakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

ちゃちゃを入れたら、...

ちゃちゃをいれたら、...

cha cha o iretara, ...

ちゃちゃを入れなかったら、...

ちゃちゃをいれなかったら、...

cha cha o irenakattara, ...


Kiedy ..., to ...

ちゃちゃを入れる時、...

ちゃちゃをいれるとき、...

cha cha o ireru toki, ...

ちゃちゃを入れた時、...

ちゃちゃをいれたとき、...

cha cha o ireta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

ちゃちゃを入れると, ...

ちゃちゃをいれると, ...

cha cha o ireru to, ...


Lubić

ちゃちゃを入れるのが好き

ちゃちゃをいれるのがすき

cha cha o ireru no ga suki


Łatwo coś zrobić

ちゃちゃを入れやすいです

ちゃちゃをいれやすいです

cha cha o ire yasui desu

ちゃちゃを入れやすかったです

ちゃちゃをいれやすかったです

cha cha o ire yasukatta desu


Mieć doświadczenie

ちゃちゃを入れたことがある

ちゃちゃをいれたことがある

cha cha o ireta koto ga aru

ちゃちゃを入れたことがあるか

ちゃちゃをいれたことがあるか

cha cha o ireta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

ちゃちゃを入れるといいですね

ちゃちゃをいれるといいですね

cha cha o ireru to ii desu ne

ちゃちゃを入れないといいですね

ちゃちゃをいれないといいですね

cha cha o irenai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

ちゃちゃを入れるといいんですが

ちゃちゃをいれるといいんですが

cha cha o ireru to ii n desu ga

ちゃちゃを入れるといいんですけど

ちゃちゃをいれるといいんですけど

cha cha o ireru to ii n desu kedo

ちゃちゃを入れないといいんですが

ちゃちゃをいれないといいんですが

cha cha o irenai to ii n desu ga

ちゃちゃを入れないといいんですけど

ちゃちゃをいれないといいんですけど

cha cha o irenai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

ちゃちゃを入れるのに, ...

ちゃちゃをいれるのに, ...

cha cha o ireru noni, ...

ちゃちゃを入れたのに, ...

ちゃちゃをいれたのに, ...

cha cha o ireta noni, ...


Musieć 1

ちゃちゃを入れなくちゃいけません

ちゃちゃをいれなくちゃいけません

cha cha o irenakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

ちゃちゃを入れなければならない

ちゃちゃをいれなければならない

cha cha o irenakereba naranai

ちゃちゃを入れなければなりません

sければなりません

cha cha o irenakereba narimasen

ちゃちゃを入れなくてはならない

ちゃちゃをいれなくてはならない

cha cha o irenakute wa naranai

ちゃちゃを入れなくてはなりません

ちゃちゃをいれなくてはなりません

cha cha o irenakute wa narimasen


Nawet, jeśli

ちゃちゃを入れても

ちゃちゃをいれても

cha cha o irete mo

ちゃちゃを入れなくても

ちゃちゃをいれなくても

cha cha o irenakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

ちゃちゃを入れなくてもかまわない

ちゃちゃをいれなくてもかまわない

cha cha o irenakute mo kamawanai

ちゃちゃを入れなくてもかまいません

ちゃちゃをいれなくてもかまいません

cha cha o irenakute mo kamaimasen


Nie lubić

ちゃちゃを入れるのがきらい

ちゃちゃをいれるのがきらい

cha cha o ireru no ga kirai


Nie robiąc, ...

ちゃちゃを入れないで、...

ちゃちゃをいれないで、...

cha cha o irenai de, ...


Nie trzeba tego robić

ちゃちゃを入れなくてもいいです

ちゃちゃをいれなくてもいいです

cha cha o irenakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ちゃちゃを入れて貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ちゃちゃをいれてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] cha cha o irete morau


Po czynności, robię ...

ちゃちゃを入れてから, ...

ちゃちゃをいれてから, ...

cha cha o irete kara, ...


Podczas

ちゃちゃを入れている間に, ...

ちゃちゃをいれているあいだに, ...

cha cha o irete iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

ちゃちゃを入れている間, ...

ちゃちゃをいれているあいだ, ...

cha cha o irete iru aida, ...


Powinnien / Miał

ちゃちゃを入れるはずです

ちゃちゃをいれるはずです

cha cha o ireru hazu desu

ちゃちゃを入れるはずでした

ちゃちゃをいれるはずでした

cha cha o ireru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ちゃちゃを入れさせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ちゃちゃをいれさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... cha cha o iresasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... ちゃちゃを入れさせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ちゃちゃをいれさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... cha cha o iresasete kureru

Pozwól mi

私に ... ちゃちゃを入れさせてください

私に ... ちゃちゃをいれさせてください

watashi ni ... cha cha o iresasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

ちゃちゃを入れてもいいです

ちゃちゃをいれてもいいです

cha cha o irete mo ii desu

ちゃちゃを入れてもいいですか

ちゃちゃをいれてもいいですか

cha cha o irete mo ii desu ka


Pozwolenie 2

ちゃちゃを入れてもかまわない

ちゃちゃをいれてもかまわない

cha cha o irete mo kamawanai

ちゃちゃを入れてもかまいません

ちゃちゃをいれてもかまいません

cha cha o irete mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

ちゃちゃを入れるかもしれません

ちゃちゃをいれるかもしれません

cha cha o ireru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

ちゃちゃを入れるでしょう

ちゃちゃをいれるでしょう

cha cha o ireru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

ちゃちゃを入れてごらんなさい

ちゃちゃをいれてごらんなさい

cha cha o irete goran nasai


Prośba

ちゃちゃを入れてください

ちゃちゃをいれてください

cha cha o irete kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

ちゃちゃを入れていただけませんか

ちゃちゃをいれていただけませんか

cha cha o irete itadakemasen ka

ちゃちゃを入れてくれませんか

ちゃちゃをいれてくれませんか

cha cha o irete kuremasen ka

ちゃちゃを入れてくれない

ちゃちゃをいれてくれない

cha cha o irete kurenai


Próbować

ちゃちゃを入れてみる

ちゃちゃをいれてみる

cha cha o irete miru


Przed czynnością, robię ...

ちゃちゃを入れる前に, ...

ちゃちゃをいれるまえに, ...

cha cha o ireru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

ちゃちゃを入れなくて、すみませんでした

ちゃちゃをいれなくて、すみませんでした

cha cha o irenakute, sumimasen deshita

ちゃちゃを入れなくて、すみません

ちゃちゃをいれなくて、すみません

cha cha o irenakute, sumimasen

ちゃちゃを入れなくて、ごめん

ちゃちゃをいれなくて、ごめん

cha cha o irenakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

ちゃちゃを入れて、すみませんでした

ちゃちゃをいれて、すみませんでした

cha cha o irete, sumimasen deshita

ちゃちゃを入れて、すみません

ちゃちゃをいれて、すみません

cha cha o irete, sumimasen

ちゃちゃを入れて、ごめん

ちゃちゃをいれて、ごめん

cha cha o irete, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

ちゃちゃを入れておく

ちゃちゃをいれておく

cha cha o irete oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... ちゃちゃを入れる か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ちゃちゃをいれる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... cha cha o ireru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

ちゃちゃを入れる か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ちゃちゃをいれる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

cha cha o ireru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

ちゃちゃを入れたほうがいいです

ちゃちゃをいれたほうがいいです

cha cha o ireta hou ga ii desu

ちゃちゃを入れないほうがいいです

ちゃちゃをいれないほうがいいです

cha cha o irenai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

ちゃちゃを入れたらどうですか

ちゃちゃをいれたらどうですか

cha cha o iretara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

ちゃちゃを入れてくださる

ちゃちゃをいれてくださる

cha cha o irete kudasaru


Rozkaz

ちゃちゃを入れなさい

ちゃちゃをいれなさい

cha cha o irenasai


Słyszałem, że ...

ちゃちゃを入れるそうです

ちゃちゃをいれるそうです

cha cha o ireru sou desu

ちゃちゃを入れたそうです

ちゃちゃをいれたそうです

cha cha o ireta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

ちゃちゃの入れ方

ちゃちゃのいれかた

cha cha no irekata


Starać się regularnie wykonywać

ちゃちゃを入れることにしている

ちゃちゃをいれることにしている

cha cha o ireru koto ni shite iru

ちゃちゃを入れないことにしている

ちゃちゃをいれないことにしている

cha cha o irenai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

ちゃちゃを入れにくいです

ちゃちゃをいれにくいです

cha cha o ire nikui desu

ちゃちゃを入れにくかったです

ちゃちゃをいれにくかったです

cha cha o ire nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

ちゃちゃを入れている

ちゃちゃをいれている

cha cha o irete iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

ちゃちゃを入れようと思っている

ちゃちゃをいれようとおもっている

cha cha o ireyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

ちゃちゃを入れようと思う

ちゃちゃをいれようとおもう

cha cha o ireyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

ちゃちゃを入れながら, ...

ちゃちゃをいれながら, ...

cha cha o ire nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

ちゃちゃを入れるみたいです

ちゃちゃをいれるみたいです

cha cha o ireru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

ちゃちゃを入れるみたいな

ちゃちゃをいれるみたいな

cha cha o ireru mitai na

... みたいにちゃちゃを入れる

... みたいにちゃちゃをいれる

... mitai ni cha cha o ireru

ちゃちゃを入れたみたいです

ちゃちゃをいれたみたいです

cha cha o ireta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

ちゃちゃを入れたみたいな

ちゃちゃをいれたみたいな

cha cha o ireta mitai na

... みたいにちゃちゃを入れた

... みたいにちゃちゃをいれた

... mitai ni cha cha o ireta


Zakaz 1

ちゃちゃを入れてはいけません

ちゃちゃをいれてはいけません

cha cha o irete wa ikemasen


Zakaz 2

ちゃちゃを入れないでください

ちゃちゃをいれないでください

cha cha o irenai de kudasai


Zamiar

ちゃちゃを入れるつもりです

ちゃちゃをいれるつもりです

cha cha o ireru tsumori desu

ちゃちゃを入れないつもりです

ちゃちゃをいれないつもりです

cha cha o irenai tsumori desu


Zbyt wiele

ちゃちゃを入れすぎる

ちゃちゃをいれすぎる

cha cha o ire sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ちゃちゃを入れさせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ちゃちゃをいれさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... cha cha o iresaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ちゃちゃを入れさせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ちゃちゃをいれさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... cha cha o iresasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

ちゃちゃを入れてしまう

ちゃちゃをいれてしまう

cha cha o irete shimau

ちゃちゃを入れちゃう

ちゃちゃをいれちゃう

cha cha o irechau

ちゃちゃを入れてしまいました

ちゃちゃをいれてしまいました

cha cha o irete shimaimashita

ちゃちゃを入れちゃいました

ちゃちゃをいれちゃいました

cha cha o irechaimashita