小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 退っ引きならない | のっぴきならない

Informacje podstawowe

Kanji

退

Znaczenie znaków kanji

退

wycofanie, wycofanie się, opuszczanie, odchodzenie, rezygnowanie, zrezygnowanie, wyganianie, wypędzanie, wyrzucanie, odrzucanie

Pokaż szczegóły znaku

ciągnienie, szarpanie, pociąganie, przyjmowanie, dopuszczanie, instalowanie, umieszczanie, cytat, odnoszenie się do

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

のっぴきならない

noppiki naranai


Znaczenie

niechybny

nieunikniony

nieuchronny


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

i-przymiotnik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

zwykle pisany przy użyciu kana

Przykładowe zdania

Nie zapisuj się.

のっぴきならない破目になるなよ。

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

退っ引きならないです

のっぴきならないです

noppiki naranai desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

退っ引きならなくないです

のっぴきならなくないです

noppiki naranakunai desu

退っ引きならなくありません

のっぴきならなくありません

noppiki naranaku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

退っ引きならなかったです

のっぴきならなかったです

noppiki naranakatta desu

Przeczenie, czas przeszły

退っ引きならなくなかったです

のっぴきならなくなかったです

noppiki naranakunakatta desu

退っ引きならなくありませんでした

のっぴきならなくありませんでした

noppiki naranaku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

退っ引きならない

のっぴきならない

noppiki naranai

Przeczenie, czas teraźniejszy

退っ引きならなくない

のっぴきならなくない

noppiki naranakunai

Twierdzenie, czas przeszły

退っ引きならなかった

のっぴきならなかった

noppiki naranakatta

Przeczenie, czas przeszły

退っ引きならなくなかった

のっぴきならなくなかった

noppiki naranakunakatta


Forma te

退っ引きならなくて

のっぴきならなくて

noppiki naranakute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

退っ引きならないでございます

のっぴきならないでございます

noppiki naranai de gozaimasu

退っ引きならないでござる

のっぴきならないでござる

noppiki naranai de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

退っ引きならないって

のっぴきならないって

noppiki naranaitte

退っ引きならなくないって

のっぴきならなくないって

noppiki naranakunaitte


Forma wyjaśniająca

退っ引きならないんです

のっぴきならないんです

noppiki naranain desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

退っ引きならなかったら、...

のっぴきならなかったら、...

noppiki naranakattara, ...

退っ引きならなくなかったら、...

のっぴきならなくなかったら、...

noppiki naranakunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

退っ引きならない時、...

のっぴきならないとき、...

noppiki naranai toki, ...

退っ引きならなかった時、...

のっぴきならなかったとき、...

noppiki naranakatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

退っ引きならなくなると, ...

のっぴきならなくなると, ...

noppiki naranaku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

退っ引きならないといいですね

のっぴきならないといいですね

noppiki naranai to ii desu ne

退っ引きならなくないといいですね

のっぴきならなくないといいですね

noppiki naranakunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

退っ引きならないといいんですが

のっぴきならないといいんですが

noppiki naranai to ii n desu ga

退っ引きならないといいんですけど

のっぴきならないといいんですけど

noppiki naranai to ii n desu kedo

退っ引きならなくないといいんですが

のっぴきならなくないといいんですが

noppiki naranakunai to ii n desu ga

退っ引きならなくないといいんですけど

のっぴきならなくないといいんですけど

noppiki naranakunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

退っ引きならないのに, ...

のっぴきならないのに, ...

noppiki naranai noni, ...

退っ引きならなかったのに, ...

のっぴきならなかったのに, ...

noppiki naranakatta noni, ...


Nawet, jeśli

退っ引きならなくても

のっぴきならなくても

noppiki naranakute mo

退っ引きならなくなくても

のっぴきならなくなくても

noppiki naranakunakute mo


Nie trzeba

退っ引きならなくなくてもいいです

のっぴきならなくなくてもいいです

noppiki naranakunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように退っ引きならない

[rzeczownik] のようにのっぴきならない

[rzeczownik] no you ni noppiki naranai


Powinno być / Miało być

退っ引きならないはずです

のっぴきならないはずです

noppiki naranai hazu desu

退っ引きならないはずでした

のっぴきならないはずでした

noppiki naranai hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

退っ引きならないかもしれません

のっぴきならないかもしれません

noppiki naranai kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

退っ引きならないでしょう

のっぴきならないでしょう

noppiki naranai deshou


Pytania w zdaniach

退っ引きならない か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

のっぴきならない か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

noppiki naranai ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rozkaz (bądź)

退っ引きならないであれ

のっぴきならないであれ

noppiki naranai de are


Słyszałem, że ...

退っ引きならないそうです

のっぴきならないそうです

noppiki naranai sou desu

退っ引きならなくないそうです

のっぴきならなくないそうです

noppiki naranakunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

退っ引きならなくする

のっぴきならなくする

noppiki naranaku suru


Stawać się

退っ引きならなくなる

のっぴきならなくなる

noppiki naranaku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も退っ引きならない

もっとものっぴきならない

mottomo noppiki naranai

一番退っ引きならない

いちばんのっぴきならない

ichiban noppiki naranai


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと退っ引きならない

もっとのっぴきならない

motto noppiki naranai


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

退っ引きならないみたいです

のっぴきならないみたいです

noppiki naranai mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

退っ引きならないみたいな

のっぴきならないみたいな

noppiki naranai mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

退っ引きならなそうです

のっぴきならなそうです

noppiki narana sou desu

退っ引きならなくなさそうです

のっぴきならなくなさそうです

noppiki naranakuna sasou desu


Zakaz (nie bądź)

退っ引きならないであるな

のっぴきならないであるな

noppiki naranai de aru na


Zbyt wiele

退っ引きならなすぎる

のっぴきならなすぎる

noppiki narana sugiru