小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa アゲインスト

Informacje podstawowe

Czytanie

アゲインスト

ageinsuto


Znaczenie

przeciwny wiatr (skrót)

wiatr wiejący z przeciwnej strony (skrót)

sprzeciw

zarzut

zastrzeżenie


Informacje dodatkowe

ang: against


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

rzeczownik z partykułą no pełniący rolę przymiotnika

na-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

アゲンスト, agensuto

alternatywa

アゲィンスト, ageinsuto

słowo powiązanie

アゲンストウインド, agensuto uindo

Formy gramatyczne (na-przymiotnik)

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

アゲインストです

ageinsuto desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

アゲインストでわありません

ageinsuto dewa arimasen

アゲインストじゃありません

ageinsuto ja arimasen

アゲインストじゃないです

ageinsuto ja nai desu

Twierdzenie, czas przeszły

アゲインストでした

ageinsuto deshita

Przeczenie, czas przeszły

アゲインストでわありませんでした

ageinsuto dewa arimasen deshita

アゲインストじゃありませんでした

ageinsuto ja arimasen deshita

アゲインストじゃなかったです

ageinsuto ja nakatta desu


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

アゲインストだ

ageinsuto da

Przeczenie, czas teraźniejszy

アゲインストじゃない

ageinsuto ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

アゲインストだった

ageinsuto datta

Przeczenie, czas przeszły

アゲインストじゃなかった

ageinsuto ja nakatta


Forma te

アゲインストで

ageinsuto de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

アゲインストでございます

ageinsuto de gozaimasu

アゲインストでござる

ageinsuto de gozaru

Przykłady gramatyczne ({0})

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

アゲインストだって

ageinsuto datte

アゲインストだったって

ageinsuto dattatte


Forma wyjaśniająca

アゲインストなんです

ageinsuto nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

アゲインストだったら、...

ageinsuto dattara, ...

アゲインストじゃなかったら、...

ageinsuto ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

アゲインストなとき、...

ageinsuto na toki, ...

アゲインストだったとき、...

ageinsuto datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

アゲインストになると, ...

ageinsuto ni naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

アゲインストだといいですね

ageinsuto da to ii desu ne

アゲインストじゃないといいですね

ageinsuto ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

アゲインストだといいんですが

ageinsuto da to ii n desu ga

アゲインストだといいんですけど

ageinsuto da to ii n desu kedo

アゲインストじゃないといいんですが

ageinsuto ja nai to ii n desu ga

アゲインストじゃないといいんですけど

ageinsuto ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

アゲインストなのに, ...

ageinsuto na noni, ...

アゲインストだったのに, ...

ageinsuto datta noni, ...


Nawet, jeśli

アゲインストでも

ageinsuto de mo

アゲインストじゃなくても

ageinsuto ja nakute mo


Nie trzeba

アゲインストじゃなくてもいいです

ageinsuto ja nakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のようにアゲインスト

[rzeczownik] no you ni ageinsuto


Powinno być / Miało być

アゲインストなはずです

ageinsuto na hazu desu

アゲインストなはずでした

ageinsuto na hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

アゲインストかもしれません

ageinsuto kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

アゲインストでしょう

ageinsuto deshou


Pytania w zdaniach

アゲインスト か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

ageinsuto ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rozkaz (bądź)

アゲインストであれ

ageinsuto de are


Słyszałem, że ...

アゲインストだそうです

ageinsuto da sou desu

アゲインストだったそうです

ageinsuto datta sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

アゲインストにする

ageinsuto ni suru


Stawać się

アゲインストになる

ageinsuto ni naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

もっともアゲインスト

mottomo ageinsuto

いちばんアゲインスト

ichiban ageinsuto


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっとアゲインスト

motto ageinsuto


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

アゲインストみたいです

ageinsuto mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

アゲインストみたいな

ageinsuto mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

アゲインストそうです

ageinsuto sou desu

アゲインストじゃなさそうです

ageinsuto ja na sasou desu


Zakaz (nie bądź)

アゲインストであるな

ageinsuto de aru na


Zbyt wiele

アゲインストすぎる

ageinsuto sugiru