小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 敷居が高い | しきいがたかい

Informacje podstawowe

Kanji

しき たか

Znaczenie znaków kanji

rozkładanie, rozłożenie, utwardzanie, kładzenie, rozprzestrzenianie

Pokaż szczegóły znaku

mieszkanie, rezydowanie, przebywanie, bycie, istnienie

Pokaż szczegóły znaku

wysoki, drogi

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

しきいがたかい

shikii ga takai


Znaczenie

mający wysoki próg (wejścia)

trudny w podchodzeniu

czuć się niezręcznie, aby iść do (czyjegoś domu)


Informacje dodatkowe

wyrażenie idiomatyczne


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

i-przymiotnik

wyrażenie

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

敷居が高いです

しきいがたかいです

shikii ga takai desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

敷居が高くないです

しきいがたかくないです

shikii ga takakunai desu

敷居が高くありません

しきいがたかくありません

shikii ga takaku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

敷居が高かったです

しきいがたかかったです

shikii ga takakatta desu

Przeczenie, czas przeszły

敷居が高くなかったです

しきいがたかくなかったです

shikii ga takakunakatta desu

敷居が高くありませんでした

しきいがたかくありませんでした

shikii ga takaku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

敷居が高い

しきいがたかい

shikii ga takai

Przeczenie, czas teraźniejszy

敷居が高くない

しきいがたかくない

shikii ga takakunai

Twierdzenie, czas przeszły

敷居が高かった

しきいがたかかった

shikii ga takakatta

Przeczenie, czas przeszły

敷居が高くなかった

しきいがたかくなかった

shikii ga takakunakatta


Forma te

敷居が高くて

しきいがたかくて

shikii ga takakute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

敷居が高いでございます

しきいがたかいでございます

shikii ga takai de gozaimasu

敷居が高いでござる

しきいがたかいでござる

shikii ga takai de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

敷居が高いって

しきいがたかいって

shikii ga takaitte

敷居が高くないって

しきいがたかくないって

shikii ga takakunaitte


Forma wyjaśniająca

敷居が高いんです

しきいがたかいんです

shikii ga takain desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

敷居が高かったら、...

しきいがたかかったら、...

shikii ga takakattara, ...

敷居が高くなかったら、...

しきいがたかくなかったら、...

shikii ga takakunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

敷居が高い時、...

しきいがたかいとき、...

shikii ga takai toki, ...

敷居が高かった時、...

しきいがたかかったとき、...

shikii ga takakatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

敷居が高くなると, ...

しきいがたかくなると, ...

shikii ga takaku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

敷居が高いといいですね

しきいがたかいといいですね

shikii ga takai to ii desu ne

敷居が高くないといいですね

しきいがたかくないといいですね

shikii ga takakunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

敷居が高いといいんですが

しきいがたかいといいんですが

shikii ga takai to ii n desu ga

敷居が高いといいんですけど

しきいがたかいといいんですけど

shikii ga takai to ii n desu kedo

敷居が高くないといいんですが

しきいがたかくないといいんですが

shikii ga takakunai to ii n desu ga

敷居が高くないといいんですけど

しきいがたかくないといいんですけど

shikii ga takakunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

敷居が高いのに, ...

しきいがたかいのに, ...

shikii ga takai noni, ...

敷居が高かったのに, ...

しきいがたかかったのに, ...

shikii ga takakatta noni, ...


Nawet, jeśli

敷居が高くても

しきいがたかくても

shikii ga takakute mo

敷居が高くなくても

しきいがたかくなくても

shikii ga takakunakute mo


Nie trzeba

敷居が高くなくてもいいです

しきいがたかくなくてもいいです

shikii ga takakunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように敷居が高い

[rzeczownik] のようにしきいがたかい

[rzeczownik] no you ni shikii ga takai


Powinno być / Miało być

敷居が高いはずです

しきいがたかいはずです

shikii ga takai hazu desu

敷居が高いはずでした

しきいがたかいはずでした

shikii ga takai hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

敷居が高いかもしれません

しきいがたかいかもしれません

shikii ga takai kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

敷居が高いでしょう

しきいがたかいでしょう

shikii ga takai deshou


Pytania w zdaniach

敷居が高い か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

しきいがたかい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

shikii ga takai ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rozkaz (bądź)

敷居が高いであれ

しきいがたかいであれ

shikii ga takai de are


Słyszałem, że ...

敷居が高いそうです

しきいがたかいそうです

shikii ga takai sou desu

敷居が高くないそうです

しきいがたかくないそうです

shikii ga takakunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

敷居が高くする

しきいがたかくする

shikii ga takaku suru


Stawać się

敷居が高くなる

しきいがたかくなる

shikii ga takaku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も敷居が高い

もっともしきいがたかい

mottomo shikii ga takai

一番敷居が高い

いちばんしきいがたかい

ichiban shikii ga takai


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと敷居が高い

もっとしきいがたかい

motto shikii ga takai


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

敷居が高いみたいです

しきいがたかいみたいです

shikii ga takai mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

敷居が高いみたいな

しきいがたかいみたいな

shikii ga takai mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

敷居が高そうです

しきいがたかそうです

shikii ga taka sou desu

敷居が高くなさそうです

しきいがたかくなさそうです

shikii ga takakuna sasou desu


Zakaz (nie bądź)

敷居が高いであるな

しきいがたかいであるな

shikii ga takai de aru na


Zbyt wiele

敷居が高すぎる

しきいがたかすぎる

shikii ga taka sugiru