小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 平々凡々 | へいへいぼんぼん

Informacje podstawowe

Kanji

へいへいぼんぼん
平々凡々

Znaczenie znaków kanji

płaski, równy, pokój

Pokaż szczegóły znaku

symbol powtórzenia

Pokaż szczegóły znaku

powszechny, pospolity, zwykły, zwyczajny, przeciętny, średni

Pokaż szczegóły znaku

symbol powtórzenia

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

へいへいぼんぼん

hei hei bon bon


Znaczenie

bardzo zwyczajny

mierny

przeciętny

zbyt powszechny


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

na-przymiotnik

rzeczownik z partykułą no pełniący rolę przymiotnika

taru-przymiotnik

przysłówek z partykułą to


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

平平凡凡, へいへいぼんぼん, hei hei bon bon

Formy gramatyczne (na-przymiotnik)

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

平々凡々です

へいへいぼんぼんです

hei hei bon bon desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

平々凡々でわありません

へいへいぼんぼんでわありません

hei hei bon bon dewa arimasen

平々凡々じゃありません

へいへいぼんぼんじゃありません

hei hei bon bon ja arimasen

平々凡々じゃないです

へいへいぼんぼんじゃないです

hei hei bon bon ja nai desu

Twierdzenie, czas przeszły

平々凡々でした

へいへいぼんぼんでした

hei hei bon bon deshita

Przeczenie, czas przeszły

平々凡々でわありませんでした

へいへいぼんぼんでわありませんでした

hei hei bon bon dewa arimasen deshita

平々凡々じゃありませんでした

へいへいぼんぼんじゃありませんでした

hei hei bon bon ja arimasen deshita

平々凡々じゃなかったです

へいへいぼんぼんじゃなかったです

hei hei bon bon ja nakatta desu


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

平々凡々だ

へいへいぼんぼんだ

hei hei bon bon da

Przeczenie, czas teraźniejszy

平々凡々じゃない

へいへいぼんぼんじゃない

hei hei bon bon ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

平々凡々だった

へいへいぼんぼんだった

hei hei bon bon datta

Przeczenie, czas przeszły

平々凡々じゃなかった

へいへいぼんぼんじゃなかった

hei hei bon bon ja nakatta


Forma te

平々凡々で

へいへいぼんぼんで

hei hei bon bon de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

平々凡々でございます

へいへいぼんぼんでございます

hei hei bon bon de gozaimasu

平々凡々でござる

へいへいぼんぼんでござる

hei hei bon bon de gozaru

Przykłady gramatyczne ({0})

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

平々凡々だって

へいへいぼんぼんだって

hei hei bon bon datte

平々凡々だったって

へいへいぼんぼんだったって

hei hei bon bon dattatte


Forma wyjaśniająca

平々凡々なんです

へいへいぼんぼんなんです

hei hei bon bon nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

平々凡々だったら、...

へいへいぼんぼんだったら、...

hei hei bon bon dattara, ...

平々凡々じゃなかったら、...

へいへいぼんぼんじゃなかったら、...

hei hei bon bon ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

平々凡々な時、...

へいへいぼんぼんなとき、...

hei hei bon bon na toki, ...

平々凡々だった時、...

へいへいぼんぼんだったとき、...

hei hei bon bon datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

平々凡々になると, ...

へいへいぼんぼんになると, ...

hei hei bon bon ni naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

平々凡々だといいですね

へいへいぼんぼんだといいですね

hei hei bon bon da to ii desu ne

平々凡々じゃないといいですね

へいへいぼんぼんじゃないといいですね

hei hei bon bon ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

平々凡々だといいんですが

へいへいぼんぼんだといいんですが

hei hei bon bon da to ii n desu ga

平々凡々だといいんですけど

へいへいぼんぼんだといいんですけど

hei hei bon bon da to ii n desu kedo

平々凡々じゃないといいんですが

へいへいぼんぼんじゃないといいんですが

hei hei bon bon ja nai to ii n desu ga

平々凡々じゃないといいんですけど

へいへいぼんぼんじゃないといいんですけど

hei hei bon bon ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

平々凡々なのに, ...

へいへいぼんぼんなのに, ...

hei hei bon bon na noni, ...

平々凡々だったのに, ...

へいへいぼんぼんだったのに, ...

hei hei bon bon datta noni, ...


Nawet, jeśli

平々凡々でも

へいへいぼんぼんでも

hei hei bon bon de mo

平々凡々じゃなくても

へいへいぼんぼんじゃなくても

hei hei bon bon ja nakute mo


Nie trzeba

平々凡々じゃなくてもいいです

へいへいぼんぼんじゃなくてもいいです

hei hei bon bon ja nakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように平々凡々

[rzeczownik] のようにへいへいぼんぼん

[rzeczownik] no you ni hei hei bon bon


Powinno być / Miało być

平々凡々なはずです

へいへいぼんぼんなはずです

hei hei bon bon na hazu desu

平々凡々なはずでした

へいへいぼんぼんなはずでした

hei hei bon bon na hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

平々凡々かもしれません

へいへいぼんぼんかもしれません

hei hei bon bon kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

平々凡々でしょう

へいへいぼんぼんでしょう

hei hei bon bon deshou


Pytania w zdaniach

平々凡々 か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

へいへいぼんぼん か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

hei hei bon bon ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rozkaz (bądź)

平々凡々であれ

へいへいぼんぼんであれ

hei hei bon bon de are


Słyszałem, że ...

平々凡々だそうです

へいへいぼんぼんだそうです

hei hei bon bon da sou desu

平々凡々だったそうです

へいへいぼんぼんだったそうです

hei hei bon bon datta sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

平々凡々にする

へいへいぼんぼんにする

hei hei bon bon ni suru


Stawać się

平々凡々になる

へいへいぼんぼんになる

hei hei bon bon ni naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も平々凡々

もっともへいへいぼんぼん

mottomo hei hei bon bon

一番平々凡々

いちばんへいへいぼんぼん

ichiban hei hei bon bon


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと平々凡々

もっとへいへいぼんぼん

motto hei hei bon bon


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

平々凡々みたいです

へいへいぼんぼんみたいです

hei hei bon bon mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

平々凡々みたいな

へいへいぼんぼんみたいな

hei hei bon bon mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

平々凡々そうです

へいへいぼんぼんそうです

hei hei bon bon sou desu

平々凡々じゃなさそうです

へいへいぼんぼんじゃなさそうです

hei hei bon bon ja na sasou desu


Zakaz (nie bądź)

平々凡々であるな

へいへいぼんぼんであるな

hei hei bon bon de aru na


Zbyt wiele

平々凡々すぎる

へいへいぼんぼんすぎる

hei hei bon bon sugiru