小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 下手に出る | したてにでる

Informacje podstawowe

Kanji

した

Znaczenie znaków kanji

pod, poniżej, dół, zniżanie, obniżanie, dawanie, niski, podwładny

Pokaż szczegóły znaku

ręka, dłoń

Pokaż szczegóły znaku

wyjście, wychodzenie, wyjeżdżanie, wydawanie, publikowanie, wystawanie, sterczenie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

したてにでる

shitate ni deru


Znaczenie

zachowywać się skromnie


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

ru-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

下手に出る, したでにでる, shitade ni deru

słowo powiązanie

下手, したて, shitate

Formy gramatyczne (ru-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出ます

したてにでます

shitate ni demasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出ません

したてにでません

shitate ni demasen

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出ました

したてにでました

shitate ni demashita

Przeczenie, czas przeszły

下手に出ませんでした

したてにでませんでした

shitate ni demasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出る

したてにでる

shitate ni deru

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出ない

したてにでない

shitate ni denai

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出た

したてにでた

shitate ni deta

Przeczenie, czas przeszły

下手に出なかった

したてにでなかった

shitate ni denakatta


Temat czasownika (ang: stem)

下手に出

したてにで

shitate ni de


Forma mashou

下手に出ましょう

したてにでましょう

shitate ni demashou


Forma te

下手に出て

したてにでて

shitate ni dete


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出られる

したてにでられる

shitate ni derareru

下手に出れる

したてにでれる

shitate ni dereru

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出られない

したてにでられない

shitate ni derarenai

下手に出れない

したてにでれない

shitate ni derenai

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出られた

したてにでられた

shitate ni derareta

下手に出れた

したてにでれた

shitate ni dereta

Przeczenie, czas przeszły

下手に出られなかった

したてにでられなかった

shitate ni derarenakatta

下手に出れなかった

したてにでれなかった

shitate ni derenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出られます

したてにでられます

shitate ni deraremasu

下手に出れます

したてにでれます

shitate ni deremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出られません

したてにでられません

shitate ni deraremasen

下手に出れません

したてにでれません

shitate ni deremasen

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出られました

したてにでられました

shitate ni deraremashita

下手に出れました

したてにでれました

shitate ni deremashita

Przeczenie, czas przeszły

下手に出られませんでした

したてにでられませんでした

shitate ni deraremasen deshita

下手に出れませんでした

したてにでれませんでした

shitate ni deremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

下手に出られて

したてにでられて

shitate ni derarete

下手に出れて

したてにでれて

shitate ni derete


Forma wolicjonalna

下手に出よう

したてにでよう

shitate ni deyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出られる

したてにでられる

shitate ni derareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出られない

したてにでられない

shitate ni derarenai

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出られた

したてにでられた

shitate ni derareta

Przeczenie, czas przeszły

下手に出られなかった

したてにでられなかった

shitate ni derarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出られます

したてにでられます

shitate ni deraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出られません

したてにでられません

shitate ni deraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出られました

したてにでられました

shitate ni deraremashita

Przeczenie, czas przeszły

下手に出られませんでした

したてにでられませんでした

shitate ni deraremasen deshita


Forma bierna, forma te

下手に出られて

したてにでられて

shitate ni derarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出させる

したてにでさせる

shitate ni desaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出させない

したてにでさせない

shitate ni desasenai

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出させた

したてにでさせた

shitate ni desaseta

Przeczenie, czas przeszły

下手に出させなかった

したてにでさせなかった

shitate ni desasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出させます

したてにでさせます

shitate ni desasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出させません

したてにでさせません

shitate ni desasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出させました

したてにでさせました

shitate ni desasemashita

Przeczenie, czas przeszły

下手に出させませんでした

したてにでさせませんでした

shitate ni desasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

下手に出させて

したてにでさせて

shitate ni desasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出させられる

したてにでさせられる

shitate ni desaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出させられない

したてにでさせられない

shitate ni desaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出させられた

したてにでさせられた

shitate ni desaserareta

Przeczenie, czas przeszły

下手に出させられなかった

したてにでさせられなかった

shitate ni desaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出させられます

したてにでさせられます

shitate ni desaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出させられません

したてにでさせられません

shitate ni desaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出させられました

したてにでさせられました

shitate ni desaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

下手に出させられませんでした

したてにでさせられませんでした

shitate ni desaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

下手に出させられて

したてにでさせられて

shitate ni desaserarete


Forma ba

Twierdzenie

下手に出れば

したてにでれば

shitate ni dereba

Przeczenie

下手に出なければ

したてにでなければ

shitate ni denakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お下手に出になる

おしたてにでになる

oshitate ni de ni naru

Forma modestywna (skromna)

お下手に出します

おしたてにでします

oshitate ni de shimasu

お下手に出する

おしたてにでする

oshitate ni de suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

下手に出るかもしれない

したてにでるかもしれない

shitate ni deru ka mo shirenai

下手に出るかもしれません

したてにでるかもしれません

shitate ni deru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 下手に出てほしくないです

[osoba に] ... したてにでてほしくないです

[osoba ni] ... shitate ni dete hoshikunai desu

[osoba に] ... 下手に出ないでほしいです

[osoba に] ... したてにでないでほしいです

[osoba ni] ... shitate ni denai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

下手に出たいです

したてにでたいです

shitate ni detai desu


Chcieć (III osoba)

下手に出たがっている

したてにでたがっている

shitate ni detagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 下手に出てほしいです

[osoba に] ... したてにでてほしいです

[osoba ni] ... shitate ni dete hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 下手に出てくれる

[dający] [は/が] したてにでてくれる

[dający] [wa/ga] shitate ni dete kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に下手に出てあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にしたてにでてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni shitate ni dete ageru


Decydować się na

下手に出ることにする

したてにでることにする

shitate ni deru koto ni suru

下手に出ないことにする

したてにでないことにする

shitate ni denai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

下手に出なくてよかった

したてにでなくてよかった

shitate ni denakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

下手に出てよかった

したてにでてよかった

shitate ni dete yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

下手に出なければよかった

したてにでなければよかった

shitate ni denakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

下手に出ればよかった

したてにでればよかった

shitate ni dereba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

下手に出るまで, ...

したてにでるまで, ...

shitate ni deru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

下手に出なくださって、ありがとうございました

したてにでなくださって、ありがとうございました

shitate ni dena kudasatte, arigatou gozaimashita

下手に出なくてくれて、ありがとう

したてにでなくてくれて、ありがとう

shitate ni denakute kurete, arigatou

下手に出なくて、ありがとう

したてにでなくて、ありがとう

shitate ni denakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

下手に出てくださって、ありがとうございました

したてにでてくださって、ありがとうございました

shitate ni dete kudasatte, arigatou gozaimashita

下手に出てくれて、ありがとう

したてにでてくれて、ありがとう

shitate ni dete kurete, arigatou

下手に出て、ありがとう

したてにでて、ありがとう

shitate ni dete, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

下手に出るって

したてにでるって

shitate ni derutte

下手に出たって

したてにでたって

shitate ni detatte


Forma wyjaśniająca

下手に出るんです

したてにでるんです

shitate ni derun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お下手に出ください

おしたてにでください

oshitate ni de kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 下手に出に行く

[miejsce] [に/へ] したてにでにいく

[miejsce] [に/へ] shitate ni de ni iku

[miejsce] [に/へ] 下手に出に来る

[miejsce] [に/へ] したてにでにくる

[miejsce] [に/へ] shitate ni de ni kuru

[miejsce] [に/へ] 下手に出に帰る

[miejsce] [に/へ] したてにでにかえる

[miejsce] [に/へ] shitate ni de ni kaeru


Jeszcze nie

まだ下手に出ていません

まだしたてにでていません

mada shitate ni dete imasen


Jeśli ..., wtedy ...

下手に出れば, ...

したてにでれば, ...

shitate ni dereba, ...

下手に出なければ, ...

したてにでなければ, ...

shitate ni denakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

下手に出たら、...

したてにでたら、...

shitate ni detara, ...

下手に出なかったら、...

したてにでなかったら、...

shitate ni denakattara, ...


Kiedy ..., to ...

下手に出る時、...

したてにでるとき、...

shitate ni deru toki, ...

下手に出た時、...

したてにでたとき、...

shitate ni deta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

下手に出ると, ...

したてにでると, ...

shitate ni deru to, ...


Lubić

下手に出るのが好き

したてにでるのがすき

shitate ni deru no ga suki


Łatwo coś zrobić

下手に出やすいです

したてにでやすいです

shitate ni de yasui desu

下手に出やすかったです

したてにでやすかったです

shitate ni de yasukatta desu


Mieć doświadczenie

下手に出たことがある

したてにでたことがある

shitate ni deta koto ga aru

下手に出たことがあるか

したてにでたことがあるか

shitate ni deta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

下手に出るといいですね

したてにでるといいですね

shitate ni deru to ii desu ne

下手に出ないといいですね

したてにでないといいですね

shitate ni denai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

下手に出るといいんですが

したてにでるといいんですが

shitate ni deru to ii n desu ga

下手に出るといいんですけど

したてにでるといいんですけど

shitate ni deru to ii n desu kedo

下手に出ないといいんですが

したてにでないといいんですが

shitate ni denai to ii n desu ga

下手に出ないといいんですけど

したてにでないといいんですけど

shitate ni denai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

下手に出るのに, ...

したてにでるのに, ...

shitate ni deru noni, ...

下手に出たのに, ...

したてにでたのに, ...

shitate ni deta noni, ...


Musieć 1

下手に出なくちゃいけません

したてにでなくちゃいけません

shitate ni denakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

下手に出なければならない

したてにでなければならない

shitate ni denakereba naranai

下手に出なければなりません

sければなりません

shitate ni denakereba narimasen

下手に出なくてはならない

したてにでなくてはならない

shitate ni denakute wa naranai

下手に出なくてはなりません

したてにでなくてはなりません

shitate ni denakute wa narimasen


Nawet, jeśli

下手に出ても

したてにでても

shitate ni dete mo

下手に出なくても

したてにでなくても

shitate ni denakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

下手に出なくてもかまわない

したてにでなくてもかまわない

shitate ni denakute mo kamawanai

下手に出なくてもかまいません

したてにでなくてもかまいません

shitate ni denakute mo kamaimasen


Nie lubić

下手に出るのがきらい

したてにでるのがきらい

shitate ni deru no ga kirai


Nie robiąc, ...

下手に出ないで、...

したてにでないで、...

shitate ni denai de, ...


Nie trzeba tego robić

下手に出なくてもいいです

したてにでなくてもいいです

shitate ni denakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 下手に出て貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] したてにでてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] shitate ni dete morau


Po czynności, robię ...

下手に出てから, ...

したてにでてから, ...

shitate ni dete kara, ...


Podczas

下手に出ている間に, ...

したてにでているあいだに, ...

shitate ni dete iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

下手に出ている間, ...

したてにでているあいだ, ...

shitate ni dete iru aida, ...


Powinnien / Miał

下手に出るはずです

したてにでるはずです

shitate ni deru hazu desu

下手に出るはずでした

したてにでるはずでした

shitate ni deru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 下手に出させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... したてにでさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... shitate ni desasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 下手に出させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... したてにでさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... shitate ni desasete kureru

Pozwól mi

私に ... 下手に出させてください

私に ... したてにでさせてください

watashi ni ... shitate ni desasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

下手に出てもいいです

したてにでてもいいです

shitate ni dete mo ii desu

下手に出てもいいですか

したてにでてもいいですか

shitate ni dete mo ii desu ka


Pozwolenie 2

下手に出てもかまわない

したてにでてもかまわない

shitate ni dete mo kamawanai

下手に出てもかまいません

したてにでてもかまいません

shitate ni dete mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

下手に出るかもしれません

したてにでるかもしれません

shitate ni deru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

下手に出るでしょう

したてにでるでしょう

shitate ni deru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

下手に出てごらんなさい

したてにでてごらんなさい

shitate ni dete goran nasai


Prośba

下手に出てください

したてにでてください

shitate ni dete kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

下手に出ていただけませんか

したてにでていただけませんか

shitate ni dete itadakemasen ka

下手に出てくれませんか

したてにでてくれませんか

shitate ni dete kuremasen ka

下手に出てくれない

したてにでてくれない

shitate ni dete kurenai


Próbować

下手に出てみる

したてにでてみる

shitate ni dete miru


Przed czynnością, robię ...

下手に出る前に, ...

したてにでるまえに, ...

shitate ni deru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

下手に出なくて、すみませんでした

したてにでなくて、すみませんでした

shitate ni denakute, sumimasen deshita

下手に出なくて、すみません

したてにでなくて、すみません

shitate ni denakute, sumimasen

下手に出なくて、ごめん

したてにでなくて、ごめん

shitate ni denakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

下手に出て、すみませんでした

したてにでて、すみませんでした

shitate ni dete, sumimasen deshita

下手に出て、すみません

したてにでて、すみません

shitate ni dete, sumimasen

下手に出て、ごめん

したてにでて、ごめん

shitate ni dete, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

下手に出ておく

したてにでておく

shitate ni dete oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 下手に出る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... したてにでる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... shitate ni deru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

下手に出る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

したてにでる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

shitate ni deru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

下手に出たほうがいいです

したてにでたほうがいいです

shitate ni deta hou ga ii desu

下手に出ないほうがいいです

したてにでないほうがいいです

shitate ni denai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

下手に出たらどうですか

したてにでたらどうですか

shitate ni detara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

下手に出てくださる

したてにでてくださる

shitate ni dete kudasaru


Rozkaz 1

下手に出ろ

したてにでろ

shitate ni dero


Rozkaz 2

Forma przestarzała

下手に出なさい

したてにでなさい

shitate ni denasai


Słyszałem, że ...

下手に出るそうです

したてにでるそうです

shitate ni deru sou desu

下手に出たそうです

したてにでたそうです

shitate ni deta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

下手に出方

したてにでかた

shitate ni dekata


Starać się regularnie wykonywać

下手に出ることにしている

したてにでることにしている

shitate ni deru koto ni shite iru

下手に出ないことにしている

したてにでないことにしている

shitate ni denai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

下手に出にくいです

したてにでにくいです

shitate ni de nikui desu

下手に出にくかったです

したてにでにくかったです

shitate ni de nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

下手に出ている

したてにでている

shitate ni dete iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

下手に出ようと思っている

したてにでようとおもっている

shitate ni deyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

下手に出ようと思う

したてにでようとおもう

shitate ni deyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

下手に出ながら, ...

したてにでながら, ...

shitate ni de nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

下手に出るみたいです

したてにでるみたいです

shitate ni deru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

下手に出るみたいな

したてにでるみたいな

shitate ni deru mitai na

... みたいに下手に出る

... みたいにしたてにでる

... mitai ni shitate ni deru

下手に出たみたいです

したてにでたみたいです

shitate ni deta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

下手に出たみたいな

したてにでたみたいな

shitate ni deta mitai na

... みたいに下手に出た

... みたいにしたてにでた

... mitai ni shitate ni deta


Zakaz 1

下手に出てはいけません

したてにでてはいけません

shitate ni dete wa ikemasen


Zakaz 2

下手に出ないでください

したてにでないでください

shitate ni denai de kudasai


Zakaz 3

下手に出るな

したてにでるな

shitate ni deru na


Zamiar

下手に出るつもりです

したてにでるつもりです

shitate ni deru tsumori desu

下手に出ないつもりです

したてにでないつもりです

shitate ni denai tsumori desu


Zbyt wiele

下手に出すぎる

したてにですぎる

shitate ni de sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 下手に出させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... したてにでさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shitate ni desaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 下手に出させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... したてにでさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shitate ni desasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

下手に出てしまう

したてにでてしまう

shitate ni dete shimau

下手に出ちゃう

したてにでちゃう

shitate ni dechau

下手に出てしまいました

したてにでてしまいました

shitate ni dete shimaimashita

下手に出ちゃいました

したてにでちゃいました

shitate ni dechaimashita