小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 下手に出る | したでにでる

Informacje podstawowe

Kanji

した

Znaczenie znaków kanji

pod, poniżej, dół, zniżanie, obniżanie, dawanie, niski, podwładny

Pokaż szczegóły znaku

ręka, dłoń

Pokaż szczegóły znaku

wyjście, wychodzenie, wyjeżdżanie, wydawanie, publikowanie, wystawanie, sterczenie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

したでにでる

shitade ni deru


Znaczenie

zachowywać się skromnie


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

ru-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

下手に出る, したてにでる, shitate ni deru

słowo powiązanie

下手, したて, shitate

Formy gramatyczne (ru-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出ます

したでにでます

shitade ni demasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出ません

したでにでません

shitade ni demasen

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出ました

したでにでました

shitade ni demashita

Przeczenie, czas przeszły

下手に出ませんでした

したでにでませんでした

shitade ni demasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出る

したでにでる

shitade ni deru

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出ない

したでにでない

shitade ni denai

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出た

したでにでた

shitade ni deta

Przeczenie, czas przeszły

下手に出なかった

したでにでなかった

shitade ni denakatta


Temat czasownika (ang: stem)

下手に出

したでにで

shitade ni de


Forma mashou

下手に出ましょう

したでにでましょう

shitade ni demashou


Forma te

下手に出て

したでにでて

shitade ni dete


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出られる

したでにでられる

shitade ni derareru

下手に出れる

したでにでれる

shitade ni dereru

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出られない

したでにでられない

shitade ni derarenai

下手に出れない

したでにでれない

shitade ni derenai

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出られた

したでにでられた

shitade ni derareta

下手に出れた

したでにでれた

shitade ni dereta

Przeczenie, czas przeszły

下手に出られなかった

したでにでられなかった

shitade ni derarenakatta

下手に出れなかった

したでにでれなかった

shitade ni derenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出られます

したでにでられます

shitade ni deraremasu

下手に出れます

したでにでれます

shitade ni deremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出られません

したでにでられません

shitade ni deraremasen

下手に出れません

したでにでれません

shitade ni deremasen

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出られました

したでにでられました

shitade ni deraremashita

下手に出れました

したでにでれました

shitade ni deremashita

Przeczenie, czas przeszły

下手に出られませんでした

したでにでられませんでした

shitade ni deraremasen deshita

下手に出れませんでした

したでにでれませんでした

shitade ni deremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

下手に出られて

したでにでられて

shitade ni derarete

下手に出れて

したでにでれて

shitade ni derete


Forma wolicjonalna

下手に出よう

したでにでよう

shitade ni deyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出られる

したでにでられる

shitade ni derareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出られない

したでにでられない

shitade ni derarenai

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出られた

したでにでられた

shitade ni derareta

Przeczenie, czas przeszły

下手に出られなかった

したでにでられなかった

shitade ni derarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出られます

したでにでられます

shitade ni deraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出られません

したでにでられません

shitade ni deraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出られました

したでにでられました

shitade ni deraremashita

Przeczenie, czas przeszły

下手に出られませんでした

したでにでられませんでした

shitade ni deraremasen deshita


Forma bierna, forma te

下手に出られて

したでにでられて

shitade ni derarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出させる

したでにでさせる

shitade ni desaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出させない

したでにでさせない

shitade ni desasenai

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出させた

したでにでさせた

shitade ni desaseta

Przeczenie, czas przeszły

下手に出させなかった

したでにでさせなかった

shitade ni desasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出させます

したでにでさせます

shitade ni desasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出させません

したでにでさせません

shitade ni desasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出させました

したでにでさせました

shitade ni desasemashita

Przeczenie, czas przeszły

下手に出させませんでした

したでにでさせませんでした

shitade ni desasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

下手に出させて

したでにでさせて

shitade ni desasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出させられる

したでにでさせられる

shitade ni desaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出させられない

したでにでさせられない

shitade ni desaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出させられた

したでにでさせられた

shitade ni desaserareta

Przeczenie, czas przeszły

下手に出させられなかった

したでにでさせられなかった

shitade ni desaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

下手に出させられます

したでにでさせられます

shitade ni desaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

下手に出させられません

したでにでさせられません

shitade ni desaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

下手に出させられました

したでにでさせられました

shitade ni desaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

下手に出させられませんでした

したでにでさせられませんでした

shitade ni desaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

下手に出させられて

したでにでさせられて

shitade ni desaserarete


Forma ba

Twierdzenie

下手に出れば

したでにでれば

shitade ni dereba

Przeczenie

下手に出なければ

したでにでなければ

shitade ni denakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お下手に出になる

おしたでにでになる

oshitade ni de ni naru

Forma modestywna (skromna)

お下手に出します

おしたでにでします

oshitade ni de shimasu

お下手に出する

おしたでにでする

oshitade ni de suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

下手に出るかもしれない

したでにでるかもしれない

shitade ni deru ka mo shirenai

下手に出るかもしれません

したでにでるかもしれません

shitade ni deru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 下手に出てほしくないです

[osoba に] ... したでにでてほしくないです

[osoba ni] ... shitade ni dete hoshikunai desu

[osoba に] ... 下手に出ないでほしいです

[osoba に] ... したでにでないでほしいです

[osoba ni] ... shitade ni denai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

下手に出たいです

したでにでたいです

shitade ni detai desu


Chcieć (III osoba)

下手に出たがっている

したでにでたがっている

shitade ni detagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 下手に出てほしいです

[osoba に] ... したでにでてほしいです

[osoba ni] ... shitade ni dete hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 下手に出てくれる

[dający] [は/が] したでにでてくれる

[dający] [wa/ga] shitade ni dete kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に下手に出てあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にしたでにでてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni shitade ni dete ageru


Decydować się na

下手に出ることにする

したでにでることにする

shitade ni deru koto ni suru

下手に出ないことにする

したでにでないことにする

shitade ni denai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

下手に出なくてよかった

したでにでなくてよかった

shitade ni denakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

下手に出てよかった

したでにでてよかった

shitade ni dete yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

下手に出なければよかった

したでにでなければよかった

shitade ni denakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

下手に出ればよかった

したでにでればよかった

shitade ni dereba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

下手に出るまで, ...

したでにでるまで, ...

shitade ni deru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

下手に出なくださって、ありがとうございました

したでにでなくださって、ありがとうございました

shitade ni dena kudasatte, arigatou gozaimashita

下手に出なくてくれて、ありがとう

したでにでなくてくれて、ありがとう

shitade ni denakute kurete, arigatou

下手に出なくて、ありがとう

したでにでなくて、ありがとう

shitade ni denakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

下手に出てくださって、ありがとうございました

したでにでてくださって、ありがとうございました

shitade ni dete kudasatte, arigatou gozaimashita

下手に出てくれて、ありがとう

したでにでてくれて、ありがとう

shitade ni dete kurete, arigatou

下手に出て、ありがとう

したでにでて、ありがとう

shitade ni dete, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

下手に出るって

したでにでるって

shitade ni derutte

下手に出たって

したでにでたって

shitade ni detatte


Forma wyjaśniająca

下手に出るんです

したでにでるんです

shitade ni derun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お下手に出ください

おしたでにでください

oshitade ni de kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 下手に出に行く

[miejsce] [に/へ] したでにでにいく

[miejsce] [に/へ] shitade ni de ni iku

[miejsce] [に/へ] 下手に出に来る

[miejsce] [に/へ] したでにでにくる

[miejsce] [に/へ] shitade ni de ni kuru

[miejsce] [に/へ] 下手に出に帰る

[miejsce] [に/へ] したでにでにかえる

[miejsce] [に/へ] shitade ni de ni kaeru


Jeszcze nie

まだ下手に出ていません

まだしたでにでていません

mada shitade ni dete imasen


Jeśli ..., wtedy ...

下手に出れば, ...

したでにでれば, ...

shitade ni dereba, ...

下手に出なければ, ...

したでにでなければ, ...

shitade ni denakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

下手に出たら、...

したでにでたら、...

shitade ni detara, ...

下手に出なかったら、...

したでにでなかったら、...

shitade ni denakattara, ...


Kiedy ..., to ...

下手に出る時、...

したでにでるとき、...

shitade ni deru toki, ...

下手に出た時、...

したでにでたとき、...

shitade ni deta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

下手に出ると, ...

したでにでると, ...

shitade ni deru to, ...


Lubić

下手に出るのが好き

したでにでるのがすき

shitade ni deru no ga suki


Łatwo coś zrobić

下手に出やすいです

したでにでやすいです

shitade ni de yasui desu

下手に出やすかったです

したでにでやすかったです

shitade ni de yasukatta desu


Mieć doświadczenie

下手に出たことがある

したでにでたことがある

shitade ni deta koto ga aru

下手に出たことがあるか

したでにでたことがあるか

shitade ni deta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

下手に出るといいですね

したでにでるといいですね

shitade ni deru to ii desu ne

下手に出ないといいですね

したでにでないといいですね

shitade ni denai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

下手に出るといいんですが

したでにでるといいんですが

shitade ni deru to ii n desu ga

下手に出るといいんですけど

したでにでるといいんですけど

shitade ni deru to ii n desu kedo

下手に出ないといいんですが

したでにでないといいんですが

shitade ni denai to ii n desu ga

下手に出ないといいんですけど

したでにでないといいんですけど

shitade ni denai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

下手に出るのに, ...

したでにでるのに, ...

shitade ni deru noni, ...

下手に出たのに, ...

したでにでたのに, ...

shitade ni deta noni, ...


Musieć 1

下手に出なくちゃいけません

したでにでなくちゃいけません

shitade ni denakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

下手に出なければならない

したでにでなければならない

shitade ni denakereba naranai

下手に出なければなりません

sければなりません

shitade ni denakereba narimasen

下手に出なくてはならない

したでにでなくてはならない

shitade ni denakute wa naranai

下手に出なくてはなりません

したでにでなくてはなりません

shitade ni denakute wa narimasen


Nawet, jeśli

下手に出ても

したでにでても

shitade ni dete mo

下手に出なくても

したでにでなくても

shitade ni denakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

下手に出なくてもかまわない

したでにでなくてもかまわない

shitade ni denakute mo kamawanai

下手に出なくてもかまいません

したでにでなくてもかまいません

shitade ni denakute mo kamaimasen


Nie lubić

下手に出るのがきらい

したでにでるのがきらい

shitade ni deru no ga kirai


Nie robiąc, ...

下手に出ないで、...

したでにでないで、...

shitade ni denai de, ...


Nie trzeba tego robić

下手に出なくてもいいです

したでにでなくてもいいです

shitade ni denakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 下手に出て貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] したでにでてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] shitade ni dete morau


Po czynności, robię ...

下手に出てから, ...

したでにでてから, ...

shitade ni dete kara, ...


Podczas

下手に出ている間に, ...

したでにでているあいだに, ...

shitade ni dete iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

下手に出ている間, ...

したでにでているあいだ, ...

shitade ni dete iru aida, ...


Powinnien / Miał

下手に出るはずです

したでにでるはずです

shitade ni deru hazu desu

下手に出るはずでした

したでにでるはずでした

shitade ni deru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 下手に出させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... したでにでさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... shitade ni desasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 下手に出させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... したでにでさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... shitade ni desasete kureru

Pozwól mi

私に ... 下手に出させてください

私に ... したでにでさせてください

watashi ni ... shitade ni desasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

下手に出てもいいです

したでにでてもいいです

shitade ni dete mo ii desu

下手に出てもいいですか

したでにでてもいいですか

shitade ni dete mo ii desu ka


Pozwolenie 2

下手に出てもかまわない

したでにでてもかまわない

shitade ni dete mo kamawanai

下手に出てもかまいません

したでにでてもかまいません

shitade ni dete mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

下手に出るかもしれません

したでにでるかもしれません

shitade ni deru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

下手に出るでしょう

したでにでるでしょう

shitade ni deru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

下手に出てごらんなさい

したでにでてごらんなさい

shitade ni dete goran nasai


Prośba

下手に出てください

したでにでてください

shitade ni dete kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

下手に出ていただけませんか

したでにでていただけませんか

shitade ni dete itadakemasen ka

下手に出てくれませんか

したでにでてくれませんか

shitade ni dete kuremasen ka

下手に出てくれない

したでにでてくれない

shitade ni dete kurenai


Próbować

下手に出てみる

したでにでてみる

shitade ni dete miru


Przed czynnością, robię ...

下手に出る前に, ...

したでにでるまえに, ...

shitade ni deru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

下手に出なくて、すみませんでした

したでにでなくて、すみませんでした

shitade ni denakute, sumimasen deshita

下手に出なくて、すみません

したでにでなくて、すみません

shitade ni denakute, sumimasen

下手に出なくて、ごめん

したでにでなくて、ごめん

shitade ni denakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

下手に出て、すみませんでした

したでにでて、すみませんでした

shitade ni dete, sumimasen deshita

下手に出て、すみません

したでにでて、すみません

shitade ni dete, sumimasen

下手に出て、ごめん

したでにでて、ごめん

shitade ni dete, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

下手に出ておく

したでにでておく

shitade ni dete oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 下手に出る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... したでにでる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... shitade ni deru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

下手に出る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

したでにでる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

shitade ni deru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

下手に出たほうがいいです

したでにでたほうがいいです

shitade ni deta hou ga ii desu

下手に出ないほうがいいです

したでにでないほうがいいです

shitade ni denai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

下手に出たらどうですか

したでにでたらどうですか

shitade ni detara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

下手に出てくださる

したでにでてくださる

shitade ni dete kudasaru


Rozkaz 1

下手に出ろ

したでにでろ

shitade ni dero


Rozkaz 2

Forma przestarzała

下手に出なさい

したでにでなさい

shitade ni denasai


Słyszałem, że ...

下手に出るそうです

したでにでるそうです

shitade ni deru sou desu

下手に出たそうです

したでにでたそうです

shitade ni deta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

下手に出方

したでにでかた

shitade ni dekata


Starać się regularnie wykonywać

下手に出ることにしている

したでにでることにしている

shitade ni deru koto ni shite iru

下手に出ないことにしている

したでにでないことにしている

shitade ni denai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

下手に出にくいです

したでにでにくいです

shitade ni de nikui desu

下手に出にくかったです

したでにでにくかったです

shitade ni de nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

下手に出ている

したでにでている

shitade ni dete iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

下手に出ようと思っている

したでにでようとおもっている

shitade ni deyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

下手に出ようと思う

したでにでようとおもう

shitade ni deyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

下手に出ながら, ...

したでにでながら, ...

shitade ni de nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

下手に出るみたいです

したでにでるみたいです

shitade ni deru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

下手に出るみたいな

したでにでるみたいな

shitade ni deru mitai na

... みたいに下手に出る

... みたいにしたでにでる

... mitai ni shitade ni deru

下手に出たみたいです

したでにでたみたいです

shitade ni deta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

下手に出たみたいな

したでにでたみたいな

shitade ni deta mitai na

... みたいに下手に出た

... みたいにしたでにでた

... mitai ni shitade ni deta


Zakaz 1

下手に出てはいけません

したでにでてはいけません

shitade ni dete wa ikemasen


Zakaz 2

下手に出ないでください

したでにでないでください

shitade ni denai de kudasai


Zakaz 3

下手に出るな

したでにでるな

shitade ni deru na


Zamiar

下手に出るつもりです

したでにでるつもりです

shitade ni deru tsumori desu

下手に出ないつもりです

したでにでないつもりです

shitade ni denai tsumori desu


Zbyt wiele

下手に出すぎる

したでにですぎる

shitade ni de sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 下手に出させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... したでにでさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shitade ni desaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 下手に出させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... したでにでさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shitade ni desasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

下手に出てしまう

したでにでてしまう

shitade ni dete shimau

下手に出ちゃう

したでにでちゃう

shitade ni dechau

下手に出てしまいました

したでにでてしまいました

shitade ni dete shimaimashita

下手に出ちゃいました

したでにでちゃいました

shitade ni dechaimashita