小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 聞き逃す | ききのがす

Informacje podstawowe

Kanji

のが

Znaczenie znaków kanji

słyszeć, słuchać, pytać, posłuchać

Pokaż szczegóły znaku

ucieczka, uciekanie, umykanie, uchylanie się, ignorowanie, uwolnienie, oswobodzenie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ききのがす

kiki nogasu


Znaczenie

nie słyszeć czegoś

zachowywać się, jakby czegoś nie słyszeć

???


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik przechodni

Przykładowe zdania

Słuchaj uważnie, bo przegapisz to, o czym on mówi.

よく聞かないと、彼の言う事を聞き逃しますよ。

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き逃します

ききのがします

kiki nogashimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き逃しません

ききのがしません

kiki nogashimasen

Twierdzenie, czas przeszły

聞き逃しました

ききのがしました

kiki nogashimashita

Przeczenie, czas przeszły

聞き逃しませんでした

ききのがしませんでした

kiki nogashimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き逃す

ききのがす

kiki nogasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き逃さない

ききのがさない

kiki nogasanai

Twierdzenie, czas przeszły

聞き逃した

ききのがした

kiki nogashita

Przeczenie, czas przeszły

聞き逃さなかった

ききのがさなかった

kiki nogasanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

聞き逃し

ききのがし

kiki nogashi


Forma mashou

聞き逃しましょう

ききのがしましょう

kiki nogashimashou


Forma te

聞き逃して

ききのがして

kiki nogashite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き逃せる

ききのがせる

kiki nogaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き逃せない

ききのがせない

kiki nogasenai

Twierdzenie, czas przeszły

聞き逃せた

ききのがせた

kiki nogaseta

Przeczenie, czas przeszły

聞き逃せなかった

ききのがせなかった

kiki nogasenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き逃せます

ききのがせます

kiki nogasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き逃せません

ききのがせません

kiki nogasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

聞き逃せました

ききのがせました

kiki nogasemashita

Przeczenie, czas przeszły

聞き逃せませんでした

ききのがせませんでした

kiki nogasemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

聞き逃せて

ききのがせて

kiki nogasete


Forma wolicjonalna

聞き逃そう

ききのがそう

kiki nogasou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き逃される

ききのがされる

kiki nogasareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き逃されない

ききのがされない

kiki nogasarenai

Twierdzenie, czas przeszły

聞き逃された

ききのがされた

kiki nogasareta

Przeczenie, czas przeszły

聞き逃されなかった

ききのがされなかった

kiki nogasarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き逃されます

ききのがされます

kiki nogasaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き逃されません

ききのがされません

kiki nogasaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

聞き逃されました

ききのがされました

kiki nogasaremashita

Przeczenie, czas przeszły

聞き逃されませんでした

ききのがされませんでした

kiki nogasaremasen deshita


Forma bierna, forma te

聞き逃されて

ききのがされて

kiki nogasarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き逃させる

ききのがさせる

kiki nogasaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き逃させない

ききのがさせない

kiki nogasasenai

Twierdzenie, czas przeszły

聞き逃させた

ききのがさせた

kiki nogasaseta

Przeczenie, czas przeszły

聞き逃させなかった

ききのがさせなかった

kiki nogasasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き逃させます

ききのがさせます

kiki nogasasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き逃させません

ききのがさせません

kiki nogasasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

聞き逃させました

ききのがさせました

kiki nogasasemashita

Przeczenie, czas przeszły

聞き逃させませんでした

ききのがさせませんでした

kiki nogasasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

聞き逃させて

ききのがさせて

kiki nogasasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き逃させられる

ききのがさせられる

kiki nogasaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き逃させられない

ききのがさせられない

kiki nogasaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

聞き逃させられた

ききのがさせられた

kiki nogasaserareta

Przeczenie, czas przeszły

聞き逃させられなかった

ききのがさせられなかった

kiki nogasaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き逃させられます

ききのがさせられます

kiki nogasaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き逃させられません

ききのがさせられません

kiki nogasaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

聞き逃させられました

ききのがさせられました

kiki nogasaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

聞き逃させられませんでした

ききのがさせられませんでした

kiki nogasaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

聞き逃させられて

ききのがさせられて

kiki nogasaserarete


Forma ba

Twierdzenie

聞き逃せば

ききのがせば

kiki nogaseba

Przeczenie

聞き逃さなければ

ききのがさなければ

kiki nogasanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お聞き逃しになる

おききのがしになる

okiki nogashi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お聞き逃しします

おききのがしします

okiki nogashi shimasu

お聞き逃しする

おききのがしする

okiki nogashi suru

Przykłady gramatyczne

Być może

聞き逃すかもしれない

ききのがすかもしれない

kiki nogasu ka mo shirenai

聞き逃すかもしれません

ききのがすかもしれません

kiki nogasu ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

聞き逃してある

ききのがしてある

kiki nogashite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 聞き逃してほしくないです

[osoba に] ... ききのがしてほしくないです

[osoba ni] ... kiki nogashite hoshikunai desu

[osoba に] ... 聞き逃さないでほしいです

[osoba に] ... ききのがさないでほしいです

[osoba ni] ... kiki nogasanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

聞き逃したいです

ききのがしたいです

kiki nogashitai desu


Chcieć (III osoba)

聞き逃したがっている

ききのがしたがっている

kiki nogashitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 聞き逃してほしいです

[osoba に] ... ききのがしてほしいです

[osoba ni] ... kiki nogashite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 聞き逃してくれる

[dający] [は/が] ききのがしてくれる

[dający] [wa/ga] kiki nogashite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に聞き逃してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にききのがしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kiki nogashite ageru


Decydować się na

聞き逃すことにする

ききのがすことにする

kiki nogasu koto ni suru

聞き逃さないことにする

ききのがさないことにする

kiki nogasanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

聞き逃さなくてよかった

ききのがさなくてよかった

kiki nogasanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

聞き逃してよかった

ききのがしてよかった

kiki nogashite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

聞き逃さなければよかった

ききのがさなければよかった

kiki nogasanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

聞き逃せばよかった

ききのがせばよかった

kiki nogaseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

聞き逃すまで, ...

ききのがすまで, ...

kiki nogasu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

聞き逃さなくださって、ありがとうございました

ききのがさなくださって、ありがとうございました

kiki nogasana kudasatte, arigatou gozaimashita

聞き逃さなくてくれて、ありがとう

ききのがさなくてくれて、ありがとう

kiki nogasanakute kurete, arigatou

聞き逃さなくて、ありがとう

ききのがさなくて、ありがとう

kiki nogasanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

聞き逃してくださって、ありがとうございました

ききのがしてくださって、ありがとうございました

kiki nogashite kudasatte, arigatou gozaimashita

聞き逃してくれて、ありがとう

ききのがしてくれて、ありがとう

kiki nogashite kurete, arigatou

聞き逃して、ありがとう

ききのがして、ありがとう

kiki nogashite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

聞き逃すって

ききのがすって

kiki nogasutte

聞き逃したって

ききのがしたって

kiki nogashitatte


Forma wyjaśniająca

聞き逃すんです

ききのがすんです

kiki nogasun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お聞き逃しください

おききのがしください

okiki nogashi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 聞き逃しに行く

[miejsce] [に/へ] ききのがしにいく

[miejsce] [に/へ] kiki nogashi ni iku

[miejsce] [に/へ] 聞き逃しに来る

[miejsce] [に/へ] ききのがしにくる

[miejsce] [に/へ] kiki nogashi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 聞き逃しに帰る

[miejsce] [に/へ] ききのがしにかえる

[miejsce] [に/へ] kiki nogashi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ聞き逃していません

まだききのがしていません

mada kiki nogashite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

聞き逃せば, ...

ききのがせば, ...

kiki nogaseba, ...

聞き逃さなければ, ...

ききのがさなければ, ...

kiki nogasanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

聞き逃したら、...

ききのがしたら、...

kiki nogashitara, ...

聞き逃さなかったら、...

ききのがさなかったら、...

kiki nogasanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

聞き逃す時、...

ききのがすとき、...

kiki nogasu toki, ...

聞き逃した時、...

ききのがしたとき、...

kiki nogashita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

聞き逃すと, ...

ききのがすと, ...

kiki nogasu to, ...


Lubić

聞き逃すのが好き

ききのがすのがすき

kiki nogasu no ga suki


Łatwo coś zrobić

聞き逃しやすいです

ききのがしやすいです

kiki nogashi yasui desu

聞き逃しやすかったです

ききのがしやすかったです

kiki nogashi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

聞き逃したことがある

ききのがしたことがある

kiki nogashita koto ga aru

聞き逃したことがあるか

ききのがしたことがあるか

kiki nogashita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

聞き逃すといいですね

ききのがすといいですね

kiki nogasu to ii desu ne

聞き逃さないといいですね

ききのがさないといいですね

kiki nogasanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

聞き逃すといいんですが

ききのがすといいんですが

kiki nogasu to ii n desu ga

聞き逃すといいんですけど

ききのがすといいんですけど

kiki nogasu to ii n desu kedo

聞き逃さないといいんですが

ききのがさないといいんですが

kiki nogasanai to ii n desu ga

聞き逃さないといいんですけど

ききのがさないといいんですけど

kiki nogasanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

聞き逃すのに, ...

ききのがすのに, ...

kiki nogasu noni, ...

聞き逃したのに, ...

ききのがしたのに, ...

kiki nogashita noni, ...


Musieć 1

聞き逃さなくちゃいけません

ききのがさなくちゃいけません

kiki nogasanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

聞き逃さなければならない

ききのがさなければならない

kiki nogasanakereba naranai

聞き逃さなければなりません

sければなりません

kiki nogasanakereba narimasen

聞き逃さなくてはならない

ききのがさなくてはならない

kiki nogasanakute wa naranai

聞き逃さなくてはなりません

ききのがさなくてはなりません

kiki nogasanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

聞き逃しても

ききのがしても

kiki nogashite mo

聞き逃さなくても

ききのがさなくても

kiki nogasanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

聞き逃さなくてもかまわない

ききのがさなくてもかまわない

kiki nogasanakute mo kamawanai

聞き逃さなくてもかまいません

ききのがさなくてもかまいません

kiki nogasanakute mo kamaimasen


Nie lubić

聞き逃すのがきらい

ききのがすのがきらい

kiki nogasu no ga kirai


Nie robiąc, ...

聞き逃さないで、...

ききのがさないで、...

kiki nogasanai de, ...


Nie trzeba tego robić

聞き逃さなくてもいいです

ききのがさなくてもいいです

kiki nogasanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 聞き逃して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ききのがしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kiki nogashite morau


Po czynności, robię ...

聞き逃してから, ...

ききのがしてから, ...

kiki nogashite kara, ...


Podczas

聞き逃している間に, ...

ききのがしているあいだに, ...

kiki nogashite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

聞き逃している間, ...

ききのがしているあいだ, ...

kiki nogashite iru aida, ...


Powinnien / Miał

聞き逃すはずです

ききのがすはずです

kiki nogasu hazu desu

聞き逃すはずでした

ききのがすはずでした

kiki nogasu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 聞き逃させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ききのがさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kiki nogasasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 聞き逃させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ききのがさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kiki nogasasete kureru

Pozwól mi

私に ... 聞き逃させてください

私に ... ききのがさせてください

watashi ni ... kiki nogasasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

聞き逃してもいいです

ききのがしてもいいです

kiki nogashite mo ii desu

聞き逃してもいいですか

ききのがしてもいいですか

kiki nogashite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

聞き逃してもかまわない

ききのがしてもかまわない

kiki nogashite mo kamawanai

聞き逃してもかまいません

ききのがしてもかまいません

kiki nogashite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

聞き逃すかもしれません

ききのがすかもしれません

kiki nogasu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

聞き逃すでしょう

ききのがすでしょう

kiki nogasu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

聞き逃してごらんなさい

ききのがしてごらんなさい

kiki nogashite goran nasai


Prośba

聞き逃してください

ききのがしてください

kiki nogashite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

聞き逃していただけませんか

ききのがしていただけませんか

kiki nogashite itadakemasen ka

聞き逃してくれませんか

ききのがしてくれませんか

kiki nogashite kuremasen ka

聞き逃してくれない

ききのがしてくれない

kiki nogashite kurenai


Próbować

聞き逃してみる

ききのがしてみる

kiki nogashite miru


Przed czynnością, robię ...

聞き逃す前に, ...

ききのがすまえに, ...

kiki nogasu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

聞き逃さなくて、すみませんでした

ききのがさなくて、すみませんでした

kiki nogasanakute, sumimasen deshita

聞き逃さなくて、すみません

ききのがさなくて、すみません

kiki nogasanakute, sumimasen

聞き逃さなくて、ごめん

ききのがさなくて、ごめん

kiki nogasanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

聞き逃して、すみませんでした

ききのがして、すみませんでした

kiki nogashite, sumimasen deshita

聞き逃して、すみません

ききのがして、すみません

kiki nogashite, sumimasen

聞き逃して、ごめん

ききのがして、ごめん

kiki nogashite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

聞き逃しておく

ききのがしておく

kiki nogashite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 聞き逃す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ききのがす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kiki nogasu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

聞き逃す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ききのがす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kiki nogasu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

聞き逃したほうがいいです

ききのがしたほうがいいです

kiki nogashita hou ga ii desu

聞き逃さないほうがいいです

ききのがさないほうがいいです

kiki nogasanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

聞き逃したらどうですか

ききのがしたらどうですか

kiki nogashitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

聞き逃してくださる

ききのがしてくださる

kiki nogashite kudasaru


Rozkaz

聞き逃しなさい

ききのがしなさい

kiki nogashinasai


Słyszałem, że ...

聞き逃すそうです

ききのがすそうです

kiki nogasu sou desu

聞き逃したそうです

ききのがしたそうです

kiki nogashita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

聞き逃し方

ききのがしかた

kiki nogashikata


Starać się regularnie wykonywać

聞き逃すことにしている

ききのがすことにしている

kiki nogasu koto ni shite iru

聞き逃さないことにしている

ききのがさないことにしている

kiki nogasanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

聞き逃しにくいです

ききのがしにくいです

kiki nogashi nikui desu

聞き逃しにくかったです

ききのがしにくかったです

kiki nogashi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

聞き逃している

ききのがしている

kiki nogashite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

聞き逃そうと思っている

ききのがそうとおもっている

kiki nogasou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

聞き逃そうと思う

ききのがそうとおもう

kiki nogasou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

聞き逃しながら, ...

ききのがしながら, ...

kiki nogashi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

聞き逃すみたいです

ききのがすみたいです

kiki nogasu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

聞き逃すみたいな

ききのがすみたいな

kiki nogasu mitai na

... みたいに聞き逃す

... みたいにききのがす

... mitai ni kiki nogasu

聞き逃したみたいです

ききのがしたみたいです

kiki nogashita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

聞き逃したみたいな

ききのがしたみたいな

kiki nogashita mitai na

... みたいに聞き逃した

... みたいにききのがした

... mitai ni kiki nogashita


Zakaz 1

聞き逃してはいけません

ききのがしてはいけません

kiki nogashite wa ikemasen


Zakaz 2

聞き逃さないでください

ききのがさないでください

kiki nogasanai de kudasai


Zamiar

聞き逃すつもりです

ききのがすつもりです

kiki nogasu tsumori desu

聞き逃さないつもりです

ききのがさないつもりです

kiki nogasanai tsumori desu


Zbyt wiele

聞き逃しすぎる

ききのがしすぎる

kiki nogashi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 聞き逃させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ききのがさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kiki nogasaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 聞き逃させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ききのがさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kiki nogasasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

聞き逃してしまう

ききのがしてしまう

kiki nogashite shimau

聞き逃しちゃう

ききのがしちゃう

kiki nogashichau

聞き逃してしまいました

ききのがしてしまいました

kiki nogashite shimaimashita

聞き逃しちゃいました

ききのがしちゃいました

kiki nogashichaimashita