小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 結論を下す | けつろんをくだす

Informacje podstawowe

Kanji

けつ ろん くだ

Znaczenie znaków kanji

wiązanie, zawiązanie, kontrakt, umowa, dołączenie, organizowanie, sporządzanie fryzury, zapinanie

Pokaż szczegóły znaku

argument, przemowa, rozprawa

Pokaż szczegóły znaku

pod, poniżej, dół, zniżanie, obniżanie, dawanie, niski, podwładny

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

けつろんをくだす

ketsuron o kudasu


Znaczenie

wyciągnąć wniosek


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

結論を下します

けつろんをくだします

ketsuron o kudashimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

結論を下しません

けつろんをくだしません

ketsuron o kudashimasen

Twierdzenie, czas przeszły

結論を下しました

けつろんをくだしました

ketsuron o kudashimashita

Przeczenie, czas przeszły

結論を下しませんでした

けつろんをくだしませんでした

ketsuron o kudashimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

結論を下す

けつろんをくだす

ketsuron o kudasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

結論を下さない

けつろんをくださない

ketsuron o kudasanai

Twierdzenie, czas przeszły

結論を下した

けつろんをくだした

ketsuron o kudashita

Przeczenie, czas przeszły

結論を下さなかった

けつろんをくださなかった

ketsuron o kudasanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

結論を下し

けつろんをくだし

ketsuron o kudashi


Forma mashou

結論を下しましょう

けつろんをくだしましょう

ketsuron o kudashimashou


Forma te

結論を下して

けつろんをくだして

ketsuron o kudashite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

結論が下せる

けつろんがくだせる

ketsuron ga kudaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

結論が下せない

けつろんがくだせない

ketsuron ga kudasenai

Twierdzenie, czas przeszły

結論が下せた

けつろんがくだせた

ketsuron ga kudaseta

Przeczenie, czas przeszły

結論が下せなかった

けつろんがくだせなかった

ketsuron ga kudasenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

結論が下せます

けつろんがくだせます

ketsuron ga kudasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

結論が下せません

けつろんがくだせません

ketsuron ga kudasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

結論が下せました

けつろんがくだせました

ketsuron ga kudasemashita

Przeczenie, czas przeszły

結論が下せませんでした

けつろんがくだせませんでした

ketsuron ga kudasemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

結論が下せて

けつろんがくだせて

ketsuron ga kudasete


Forma wolicjonalna

結論を下そう

けつろんをくだそう

ketsuron o kudasou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

結論を下される

けつろんをくだされる

ketsuron o kudasareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

結論を下されない

けつろんをくだされない

ketsuron o kudasarenai

Twierdzenie, czas przeszły

結論を下された

けつろんをくだされた

ketsuron o kudasareta

Przeczenie, czas przeszły

結論を下されなかった

けつろんをくだされなかった

ketsuron o kudasarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

結論を下されます

けつろんをくだされます

ketsuron o kudasaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

結論を下されません

けつろんをくだされません

ketsuron o kudasaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

結論を下されました

けつろんをくだされました

ketsuron o kudasaremashita

Przeczenie, czas przeszły

結論を下されませんでした

けつろんをくだされませんでした

ketsuron o kudasaremasen deshita


Forma bierna, forma te

結論を下されて

けつろんをくだされて

ketsuron o kudasarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

結論を下させる

けつろんをくださせる

ketsuron o kudasaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

結論を下させない

けつろんをくださせない

ketsuron o kudasasenai

Twierdzenie, czas przeszły

結論を下させた

けつろんをくださせた

ketsuron o kudasaseta

Przeczenie, czas przeszły

結論を下させなかった

けつろんをくださせなかった

ketsuron o kudasasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

結論を下させます

けつろんをくださせます

ketsuron o kudasasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

結論を下させません

けつろんをくださせません

ketsuron o kudasasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

結論を下させました

けつろんをくださせました

ketsuron o kudasasemashita

Przeczenie, czas przeszły

結論を下させませんでした

けつろんをくださせませんでした

ketsuron o kudasasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

結論を下させて

けつろんをくださせて

ketsuron o kudasasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

結論を下させられる

けつろんをくださせられる

ketsuron o kudasaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

結論を下させられない

けつろんをくださせられない

ketsuron o kudasaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

結論を下させられた

けつろんをくださせられた

ketsuron o kudasaserareta

Przeczenie, czas przeszły

結論を下させられなかった

けつろんをくださせられなかった

ketsuron o kudasaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

結論を下させられます

けつろんをくださせられます

ketsuron o kudasaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

結論を下させられません

けつろんをくださせられません

ketsuron o kudasaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

結論を下させられました

けつろんをくださせられました

ketsuron o kudasaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

結論を下させられませんでした

けつろんをくださせられませんでした

ketsuron o kudasaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

結論を下させられて

けつろんをくださせられて

ketsuron o kudasaserarete


Forma ba

Twierdzenie

結論を下せば

けつろんをくだせば

ketsuron ga kudaseba

Przeczenie

結論を下さなければ

けつろんをくださなければ

ketsuron o kudasanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お結論を下しになる

おけつろんをくだしになる

oketsuron o kudashi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お結論を下しします

おけつろんをくだしします

oketsuron o kudashi shimasu

お結論を下しする

おけつろんをくだしする

oketsuron o kudashi suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

結論を下すかもしれない

けつろんをくだすかもしれない

ketsuron o kudasu ka mo shirenai

結論を下すかもしれません

けつろんをくだすかもしれません

ketsuron o kudasu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 結論を下してほしくないです

[osoba に] ... けつろんをくだしてほしくないです

[osoba ni] ... ketsuron o kudashite hoshikunai desu

[osoba に] ... 結論を下さないでほしいです

[osoba に] ... けつろんをくださないでほしいです

[osoba ni] ... ketsuron o kudasanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

結論が下したいです

けつろんがくだしたいです

ketsuron ga kudashitai desu


Chcieć (III osoba)

結論を下したがっている

けつろんをくだしたがっている

ketsuron o kudashitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 結論を下してほしいです

[osoba に] ... けつろんをくだしてほしいです

[osoba ni] ... ketsuron o kudashite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 結論を下してくれる

[dający] [は/が] けつろんをくだしてくれる

[dający] [wa/ga] ketsuron o kudashite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に結論を下してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にけつろんをくだしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni ketsuron o kudashite ageru


Decydować się na

結論を下すことにする

けつろんをくだすことにする

ketsuron o kudasu koto ni suru

結論を下さないことにする

けつろんをくださないことにする

ketsuron o kudasanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

結論を下さなくてよかった

けつろんをくださなくてよかった

ketsuron o kudasanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

結論を下してよかった

けつろんをくだしてよかった

ketsuron o kudashite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

結論を下さなければよかった

けつろんをくださなければよかった

ketsuron o kudasanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

結論を下せばよかった

けつろんをくだせばよかった

ketsuron ga kudaseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

結論を下すまで, ...

けつろんをくだすまで, ...

ketsuron o kudasu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

結論を下さなくださって、ありがとうございました

けつろんをくださなくださって、ありがとうございました

ketsuron o kudasana kudasatte, arigatou gozaimashita

結論を下さなくてくれて、ありがとう

けつろんをくださなくてくれて、ありがとう

ketsuron o kudasanakute kurete, arigatou

結論を下さなくて、ありがとう

けつろんをくださなくて、ありがとう

ketsuron o kudasanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

結論を下してくださって、ありがとうございました

けつろんをくだしてくださって、ありがとうございました

ketsuron o kudashite kudasatte, arigatou gozaimashita

結論を下してくれて、ありがとう

けつろんをくだしてくれて、ありがとう

ketsuron o kudashite kurete, arigatou

結論を下して、ありがとう

けつろんをくだして、ありがとう

ketsuron o kudashite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

結論を下すって

けつろんをくだすって

ketsuron o kudasutte

結論を下したって

けつろんをくだしたって

ketsuron o kudashitatte


Forma wyjaśniająca

結論を下すんです

けつろんをくだすんです

ketsuron o kudasun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お結論を下しください

おけつろんをくだしください

oketsuron o kudashi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 結論を下しに行く

[miejsce] [に/へ] けつろんをくだしにいく

[miejsce] [に/へ] ketsuron o kudashi ni iku

[miejsce] [に/へ] 結論を下しに来る

[miejsce] [に/へ] けつろんをくだしにくる

[miejsce] [に/へ] ketsuron o kudashi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 結論を下しに帰る

[miejsce] [に/へ] けつろんをくだしにかえる

[miejsce] [に/へ] ketsuron o kudashi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ結論を下していません

まだけつろんをくだしていません

mada ketsuron o kudashite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

結論を下せば, ...

けつろんをくだせば, ...

ketsuron ga kudaseba, ...

結論を下さなければ, ...

けつろんをくださなければ, ...

ketsuron o kudasanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

結論を下したら、...

けつろんをくだしたら、...

ketsuron o kudashitara, ...

結論を下さなかったら、...

けつろんをくださなかったら、...

ketsuron o kudasanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

結論を下す時、...

けつろんをくだすとき、...

ketsuron o kudasu toki, ...

結論を下した時、...

けつろんをくだしたとき、...

ketsuron o kudashita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

結論を下すと, ...

けつろんをくだすと, ...

ketsuron o kudasu to, ...


Lubić

結論を下すのが好き

けつろんをくだすのがすき

ketsuron o kudasu no ga suki


Łatwo coś zrobić

結論を下しやすいです

けつろんをくだしやすいです

ketsuron o kudashi yasui desu

結論を下しやすかったです

けつろんをくだしやすかったです

ketsuron o kudashi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

結論を下したことがある

けつろんをくだしたことがある

ketsuron o kudashita koto ga aru

結論を下したことがあるか

けつろんをくだしたことがあるか

ketsuron o kudashita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

結論を下すといいですね

けつろんをくだすといいですね

ketsuron o kudasu to ii desu ne

結論を下さないといいですね

けつろんをくださないといいですね

ketsuron o kudasanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

結論を下すといいんですが

けつろんをくだすといいんですが

ketsuron o kudasu to ii n desu ga

結論を下すといいんですけど

けつろんをくだすといいんですけど

ketsuron o kudasu to ii n desu kedo

結論を下さないといいんですが

けつろんをくださないといいんですが

ketsuron o kudasanai to ii n desu ga

結論を下さないといいんですけど

けつろんをくださないといいんですけど

ketsuron o kudasanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

結論を下すのに, ...

けつろんをくだすのに, ...

ketsuron o kudasu noni, ...

結論を下したのに, ...

けつろんをくだしたのに, ...

ketsuron o kudashita noni, ...


Musieć 1

結論を下さなくちゃいけません

けつろんをくださなくちゃいけません

ketsuron o kudasanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

結論を下さなければならない

けつろんをくださなければならない

ketsuron o kudasanakereba naranai

結論を下さなければなりません

sければなりません

ketsuron o kudasanakereba narimasen

結論を下さなくてはならない

けつろんをくださなくてはならない

ketsuron o kudasanakute wa naranai

結論を下さなくてはなりません

けつろんをくださなくてはなりません

ketsuron o kudasanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

結論を下しても

けつろんをくだしても

ketsuron o kudashite mo

結論を下さなくても

けつろんをくださなくても

ketsuron o kudasanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

結論を下さなくてもかまわない

けつろんをくださなくてもかまわない

ketsuron o kudasanakute mo kamawanai

結論を下さなくてもかまいません

けつろんをくださなくてもかまいません

ketsuron o kudasanakute mo kamaimasen


Nie lubić

結論を下すのがきらい

けつろんをくだすのがきらい

ketsuron o kudasu no ga kirai


Nie robiąc, ...

結論を下さないで、...

けつろんをくださないで、...

ketsuron o kudasanai de, ...


Nie trzeba tego robić

結論を下さなくてもいいです

けつろんをくださなくてもいいです

ketsuron o kudasanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 結論を下して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] けつろんをくだしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] ketsuron o kudashite morau


Po czynności, robię ...

結論を下してから, ...

けつろんをくだしてから, ...

ketsuron o kudashite kara, ...


Podczas

結論を下している間に, ...

けつろんをくだしているあいだに, ...

ketsuron o kudashite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

結論を下している間, ...

けつろんをくだしているあいだ, ...

ketsuron o kudashite iru aida, ...


Powinnien / Miał

結論を下すはずです

けつろんをくだすはずです

ketsuron o kudasu hazu desu

結論を下すはずでした

けつろんをくだすはずでした

ketsuron o kudasu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 結論を下させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... けつろんをくださせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... ketsuron o kudasasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 結論を下させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... けつろんをくださせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... ketsuron o kudasasete kureru

Pozwól mi

私に ... 結論を下させてください

私に ... けつろんをくださせてください

watashi ni ... ketsuron o kudasasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

結論を下してもいいです

けつろんをくだしてもいいです

ketsuron o kudashite mo ii desu

結論を下してもいいですか

けつろんをくだしてもいいですか

ketsuron o kudashite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

結論を下してもかまわない

けつろんをくだしてもかまわない

ketsuron o kudashite mo kamawanai

結論を下してもかまいません

けつろんをくだしてもかまいません

ketsuron o kudashite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

結論を下すかもしれません

けつろんをくだすかもしれません

ketsuron o kudasu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

結論を下すでしょう

けつろんをくだすでしょう

ketsuron o kudasu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

結論を下してごらんなさい

けつろんをくだしてごらんなさい

ketsuron o kudashite goran nasai


Prośba

結論を下してください

けつろんをくだしてください

ketsuron o kudashite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

結論を下していただけませんか

けつろんをくだしていただけませんか

ketsuron o kudashite itadakemasen ka

結論を下してくれませんか

けつろんをくだしてくれませんか

ketsuron o kudashite kuremasen ka

結論を下してくれない

けつろんをくだしてくれない

ketsuron o kudashite kurenai


Próbować

結論を下してみる

けつろんをくだしてみる

ketsuron o kudashite miru


Przed czynnością, robię ...

結論を下す前に, ...

けつろんをくだすまえに, ...

ketsuron o kudasu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

結論を下さなくて、すみませんでした

けつろんをくださなくて、すみませんでした

ketsuron o kudasanakute, sumimasen deshita

結論を下さなくて、すみません

けつろんをくださなくて、すみません

ketsuron o kudasanakute, sumimasen

結論を下さなくて、ごめん

けつろんをくださなくて、ごめん

ketsuron o kudasanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

結論を下して、すみませんでした

けつろんをくだして、すみませんでした

ketsuron o kudashite, sumimasen deshita

結論を下して、すみません

けつろんをくだして、すみません

ketsuron o kudashite, sumimasen

結論を下して、ごめん

けつろんをくだして、ごめん

ketsuron o kudashite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

結論を下しておく

けつろんをくだしておく

ketsuron o kudashite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 結論を下す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... けつろんをくだす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ketsuron o kudasu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

結論を下す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

けつろんをくだす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

ketsuron o kudasu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

結論を下したほうがいいです

けつろんをくだしたほうがいいです

ketsuron o kudashita hou ga ii desu

結論を下さないほうがいいです

けつろんをくださないほうがいいです

ketsuron o kudasanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

結論を下したらどうですか

けつろんをくだしたらどうですか

ketsuron o kudashitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

結論を下してくださる

けつろんをくだしてくださる

ketsuron o kudashite kudasaru


Rozkaz 1

結論を下せ

けつろんをくだせ

ketsuron o kudase


Rozkaz 2

Forma przestarzała

結論を下しなさい

けつろんをくだしなさい

ketsuron o kudashinasai


Słyszałem, że ...

結論を下すそうです

けつろんをくだすそうです

ketsuron o kudasu sou desu

結論を下したそうです

けつろんをくだしたそうです

ketsuron o kudashita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

結論の下し方

けつろんのくだしかた

ketsuron no kudashikata


Starać się regularnie wykonywać

結論を下すことにしている

けつろんをくだすことにしている

ketsuron o kudasu koto ni shite iru

結論を下さないことにしている

けつろんをくださないことにしている

ketsuron o kudasanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

結論を下しにくいです

けつろんをくだしにくいです

ketsuron o kudashi nikui desu

結論を下しにくかったです

けつろんをくだしにくかったです

ketsuron o kudashi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

結論を下している

けつろんをくだしている

ketsuron o kudashite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

結論を下そうと思っている

けつろんをくだそうとおもっている

ketsuron o kudasou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

結論を下そうと思う

けつろんをくだそうとおもう

ketsuron o kudasou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

結論を下しながら, ...

けつろんをくだしながら, ...

ketsuron o kudashi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

結論を下すみたいです

けつろんをくだすみたいです

ketsuron o kudasu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

結論を下すみたいな

けつろんをくだすみたいな

ketsuron o kudasu mitai na

... みたいに結論を下す

... みたいにけつろんをくだす

... mitai ni ketsuron o kudasu

結論を下したみたいです

けつろんをくだしたみたいです

ketsuron o kudashita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

結論を下したみたいな

けつろんをくだしたみたいな

ketsuron o kudashita mitai na

... みたいに結論を下した

... みたいにけつろんをくだした

... mitai ni ketsuron o kudashita


Zakaz 1

結論を下してはいけません

けつろんをくだしてはいけません

ketsuron o kudashite wa ikemasen


Zakaz 2

結論を下さないでください

けつろんをくださないでください

ketsuron o kudasanai de kudasai


Zakaz 3

結論を下すな

けつろんをくだすな

ketsuron o kudasu na


Zamiar

結論を下すつもりです

けつろんをくだすつもりです

ketsuron o kudasu tsumori desu

結論を下さないつもりです

けつろんをくださないつもりです

ketsuron o kudasanai tsumori desu


Zbyt wiele

結論を下しすぎる

けつろんをくだしすぎる

ketsuron o kudashi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 結論を下させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... けつろんをくださせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ketsuron o kudasaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 結論を下させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... けつろんをくださせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ketsuron o kudasasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

結論を下してしまう

けつろんをくだしてしまう

ketsuron o kudashite shimau

結論を下しちゃう

けつろんをくだしちゃう

ketsuron o kudashichau

結論を下してしまいました

けつろんをくだしてしまいました

ketsuron o kudashite shimaimashita

結論を下しちゃいました

けつろんをくだしちゃいました

ketsuron o kudashichaimashita