小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 狐に摘まれる | きつねにつままれる

Informacje podstawowe

Kanji

狐に摘まれる

Znaczenie znaków kanji

lis

Pokaż szczegóły znaku

zakoszenie, wyrywanie, zrywanie, zbieranie, rwanie, przycinanie, podsumowywanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

きつねにつままれる

kitsune ni tsumamareru


Znaczenie

być oczarowanym przez lisa

być zdezorientowanym


Informacje dodatkowe

idiom


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

ru-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

狐につままれる, きつねにつままれる, kitsune ni tsumamareru

alternatywa

狐に抓まれる, きつねにつままれる, kitsune ni tsumamareru

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれます

きつねにつままれます

kitsune ni tsumamaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれません

きつねにつままれません

kitsune ni tsumamaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

狐に摘まれました

きつねにつままれました

kitsune ni tsumamaremashita

Przeczenie, czas przeszły

狐に摘まれませんでした

きつねにつままれませんでした

kitsune ni tsumamaremasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれる

きつねにつままれる

kitsune ni tsumamareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれない

きつねにつままれない

kitsune ni tsumamarenai

Twierdzenie, czas przeszły

狐に摘まれた

きつねにつままれた

kitsune ni tsumamareta

Przeczenie, czas przeszły

狐に摘まれなかった

きつねにつままれなかった

kitsune ni tsumamarenakatta


Temat czasownika (ang: stem)

狐に摘まれ

きつねにつままれ

kitsune ni tsumamare


Forma mashou

狐に摘まれましょう

きつねにつままれましょう

kitsune ni tsumamaremashou


Forma te

狐に摘まれて

きつねにつままれて

kitsune ni tsumamarete


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれられる

きつねにつままれられる

kitsune ni tsumamarerareru

狐に摘まれれる

きつねにつままれれる

kitsune ni tsumamarereru

Przeczenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれられない

きつねにつままれられない

kitsune ni tsumamarerarenai

狐に摘まれれない

きつねにつままれれない

kitsune ni tsumamarerenai

Twierdzenie, czas przeszły

狐に摘まれられた

きつねにつままれられた

kitsune ni tsumamarerareta

狐に摘まれれた

きつねにつままれれた

kitsune ni tsumamarereta

Przeczenie, czas przeszły

狐に摘まれられなかった

きつねにつままれられなかった

kitsune ni tsumamarerarenakatta

狐に摘まれれなかった

きつねにつままれれなかった

kitsune ni tsumamarerenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれられます

きつねにつままれられます

kitsune ni tsumamareraremasu

狐に摘まれれます

きつねにつままれれます

kitsune ni tsumamareremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれられません

きつねにつままれられません

kitsune ni tsumamareraremasen

狐に摘まれれません

きつねにつままれれません

kitsune ni tsumamareremasen

Twierdzenie, czas przeszły

狐に摘まれられました

きつねにつままれられました

kitsune ni tsumamareraremashita

狐に摘まれれました

きつねにつままれれました

kitsune ni tsumamareremashita

Przeczenie, czas przeszły

狐に摘まれられませんでした

きつねにつままれられませんでした

kitsune ni tsumamareraremasen deshita

狐に摘まれれませんでした

きつねにつままれれませんでした

kitsune ni tsumamareremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

狐に摘まれられて

きつねにつままれられて

kitsune ni tsumamarerarete

狐に摘まれれて

きつねにつままれれて

kitsune ni tsumamarerete


Forma wolicjonalna

狐に摘まれよう

きつねにつままれよう

kitsune ni tsumamareyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれられる

きつねにつままれられる

kitsune ni tsumamarerareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれられない

きつねにつままれられない

kitsune ni tsumamarerarenai

Twierdzenie, czas przeszły

狐に摘まれられた

きつねにつままれられた

kitsune ni tsumamarerareta

Przeczenie, czas przeszły

狐に摘まれられなかった

きつねにつままれられなかった

kitsune ni tsumamarerarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれられます

きつねにつままれられます

kitsune ni tsumamareraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれられません

きつねにつままれられません

kitsune ni tsumamareraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

狐に摘まれられました

きつねにつままれられました

kitsune ni tsumamareraremashita

Przeczenie, czas przeszły

狐に摘まれられませんでした

きつねにつままれられませんでした

kitsune ni tsumamareraremasen deshita


Forma bierna, forma te

狐に摘まれられて

きつねにつままれられて

kitsune ni tsumamarerarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれさせる

きつねにつままれさせる

kitsune ni tsumamaresaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれさせない

きつねにつままれさせない

kitsune ni tsumamaresasenai

Twierdzenie, czas przeszły

狐に摘まれさせた

きつねにつままれさせた

kitsune ni tsumamaresaseta

Przeczenie, czas przeszły

狐に摘まれさせなかった

きつねにつままれさせなかった

kitsune ni tsumamaresasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれさせます

きつねにつままれさせます

kitsune ni tsumamaresasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれさせません

きつねにつままれさせません

kitsune ni tsumamaresasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

狐に摘まれさせました

きつねにつままれさせました

kitsune ni tsumamaresasemashita

Przeczenie, czas przeszły

狐に摘まれさせませんでした

きつねにつままれさせませんでした

kitsune ni tsumamaresasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

狐に摘まれさせて

きつねにつままれさせて

kitsune ni tsumamaresasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれさせられる

きつねにつままれさせられる

kitsune ni tsumamaresaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれさせられない

きつねにつままれさせられない

kitsune ni tsumamaresaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

狐に摘まれさせられた

きつねにつままれさせられた

kitsune ni tsumamaresaserareta

Przeczenie, czas przeszły

狐に摘まれさせられなかった

きつねにつままれさせられなかった

kitsune ni tsumamaresaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれさせられます

きつねにつままれさせられます

kitsune ni tsumamaresaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

狐に摘まれさせられません

きつねにつままれさせられません

kitsune ni tsumamaresaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

狐に摘まれさせられました

きつねにつままれさせられました

kitsune ni tsumamaresaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

狐に摘まれさせられませんでした

きつねにつままれさせられませんでした

kitsune ni tsumamaresaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

狐に摘まれさせられて

きつねにつままれさせられて

kitsune ni tsumamaresaserarete


Forma ba

Twierdzenie

狐に摘まれれば

きつねにつままれれば

kitsune ni tsumamarereba

Przeczenie

狐に摘まれなければ

きつねにつままれなければ

kitsune ni tsumamarenakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お狐に摘まれになる

おきつねにつままれになる

okitsune ni tsumamare ni naru

Forma modestywna (skromna)

お狐に摘まれします

おきつねにつままれします

okitsune ni tsumamare shimasu

お狐に摘まれする

おきつねにつままれする

okitsune ni tsumamare suru


Przykłady gramatyczne

Być może

狐に摘まれるかもしれない

きつねにつままれるかもしれない

kitsune ni tsumamareru ka mo shirenai

狐に摘まれるかもしれません

きつねにつままれるかもしれません

kitsune ni tsumamareru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 狐に摘まれてほしくないです

[osoba に] ... きつねにつままれてほしくないです

[osoba ni] ... kitsune ni tsumamarete hoshikunai desu

[osoba に] ... 狐に摘まれないでほしいです

[osoba に] ... きつねにつままれないでほしいです

[osoba ni] ... kitsune ni tsumamarenai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

狐に摘まれたいです

きつねにつままれたいです

kitsune ni tsumamaretai desu


Chcieć (III osoba)

狐に摘まれたがっている

きつねにつままれたがっている

kitsune ni tsumamaretagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 狐に摘まれてほしいです

[osoba に] ... きつねにつままれてほしいです

[osoba ni] ... kitsune ni tsumamarete hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 狐に摘まれてくれる

[dający] [は/が] きつねにつままれてくれる

[dający] [wa/ga] kitsune ni tsumamarete kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に狐に摘まれてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にきつねにつままれてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kitsune ni tsumamarete ageru


Decydować się na

狐に摘まれることにする

きつねにつままれることにする

kitsune ni tsumamareru koto ni suru

狐に摘まれないことにする

きつねにつままれないことにする

kitsune ni tsumamarenai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

狐に摘まれなくてよかった

きつねにつままれなくてよかった

kitsune ni tsumamarenakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

狐に摘まれてよかった

きつねにつままれてよかった

kitsune ni tsumamarete yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

狐に摘まれなければよかった

きつねにつままれなければよかった

kitsune ni tsumamarenakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

狐に摘まれればよかった

きつねにつままれればよかった

kitsune ni tsumamarereba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

狐に摘まれるまで, ...

きつねにつままれるまで, ...

kitsune ni tsumamareru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

狐に摘まれなくださって、ありがとうございました

きつねにつままれなくださって、ありがとうございました

kitsune ni tsumamarena kudasatte, arigatou gozaimashita

狐に摘まれなくてくれて、ありがとう

きつねにつままれなくてくれて、ありがとう

kitsune ni tsumamarenakute kurete, arigatou

狐に摘まれなくて、ありがとう

きつねにつままれなくて、ありがとう

kitsune ni tsumamarenakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

狐に摘まれてくださって、ありがとうございました

きつねにつままれてくださって、ありがとうございました

kitsune ni tsumamarete kudasatte, arigatou gozaimashita

狐に摘まれてくれて、ありがとう

きつねにつままれてくれて、ありがとう

kitsune ni tsumamarete kurete, arigatou

狐に摘まれて、ありがとう

きつねにつままれて、ありがとう

kitsune ni tsumamarete, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

狐に摘まれるって

きつねにつままれるって

kitsune ni tsumamarerutte

狐に摘まれたって

きつねにつままれたって

kitsune ni tsumamaretatte


Forma wyjaśniająca

狐に摘まれるんです

きつねにつままれるんです

kitsune ni tsumamarerun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お狐に摘まれください

おきつねにつままれください

okitsune ni tsumamare kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 狐に摘まれに行く

[miejsce] [に/へ] きつねにつままれにいく

[miejsce] [に/へ] kitsune ni tsumamare ni iku

[miejsce] [に/へ] 狐に摘まれに来る

[miejsce] [に/へ] きつねにつままれにくる

[miejsce] [に/へ] kitsune ni tsumamare ni kuru

[miejsce] [に/へ] 狐に摘まれに帰る

[miejsce] [に/へ] きつねにつままれにかえる

[miejsce] [に/へ] kitsune ni tsumamare ni kaeru


Jeśli ..., wtedy ...

狐に摘まれれば, ...

きつねにつままれれば, ...

kitsune ni tsumamarereba, ...

狐に摘まれなければ, ...

きつねにつままれなければ, ...

kitsune ni tsumamarenakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

狐に摘まれたら、...

きつねにつままれたら、...

kitsune ni tsumamaretara, ...

狐に摘まれなかったら、...

きつねにつままれなかったら、...

kitsune ni tsumamarenakattara, ...


Jeszcze nie

まだ狐に摘まれていません

まだきつねにつままれていません

mada kitsune ni tsumamarete imasen


Kiedy ..., to ...

狐に摘まれる時、...

きつねにつままれるとき、...

kitsune ni tsumamareru toki, ...

狐に摘まれた時、...

きつねにつままれたとき、...

kitsune ni tsumamareta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

狐に摘まれると, ...

きつねにつままれると, ...

kitsune ni tsumamareru to, ...


Lubić

狐に摘まれるのが好き

きつねにつままれるのがすき

kitsune ni tsumamareru no ga suki


Mieć doświadczenie

狐に摘まれたことがある

きつねにつままれたことがある

kitsune ni tsumamareta koto ga aru

狐に摘まれたことがあるか

きつねにつままれたことがあるか

kitsune ni tsumamareta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

狐に摘まれるといいですね

きつねにつままれるといいですね

kitsune ni tsumamareru to ii desu ne

狐に摘まれないといいですね

きつねにつままれないといいですね

kitsune ni tsumamarenai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

狐に摘まれるといいんですが

きつねにつままれるといいんですが

kitsune ni tsumamareru to ii n desu ga

狐に摘まれるといいんですけど

きつねにつままれるといいんですけど

kitsune ni tsumamareru to ii n desu kedo

狐に摘まれないといいんですが

きつねにつままれないといいんですが

kitsune ni tsumamarenai to ii n desu ga

狐に摘まれないといいんですけど

きつねにつままれないといいんですけど

kitsune ni tsumamarenai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

狐に摘まれるのに, ...

きつねにつままれるのに, ...

kitsune ni tsumamareru noni, ...

狐に摘まれたのに, ...

きつねにつままれたのに, ...

kitsune ni tsumamareta noni, ...


Musieć 1

狐に摘まれなくちゃいけません

きつねにつままれなくちゃいけません

kitsune ni tsumamarenakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

狐に摘まれなければならない

きつねにつままれなければならない

kitsune ni tsumamarenakereba naranai

狐に摘まれなければなりません

sければなりません

kitsune ni tsumamarenakereba narimasen

狐に摘まれなくてはならない

きつねにつままれなくてはならない

kitsune ni tsumamarenakute wa naranai

狐に摘まれなくてはなりません

きつねにつままれなくてはなりません

kitsune ni tsumamarenakute wa narimasen


Nawet, jeśli

狐に摘まれても

きつねにつままれても

kitsune ni tsumamarete mo

狐に摘まれなくても

きつねにつままれなくても

kitsune ni tsumamarenakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

狐に摘まれなくてもかまわない

きつねにつままれなくてもかまわない

kitsune ni tsumamarenakute mo kamawanai

狐に摘まれなくてもかまいません

きつねにつままれなくてもかまいません

kitsune ni tsumamarenakute mo kamaimasen


Nie lubić

狐に摘まれるのがきらい

きつねにつままれるのがきらい

kitsune ni tsumamareru no ga kirai


Nie robiąc, ...

狐に摘まれないで、...

きつねにつままれないで、...

kitsune ni tsumamarenai de, ...


Nie trzeba tego robić

狐に摘まれなくてもいいです

きつねにつままれなくてもいいです

kitsune ni tsumamarenakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 狐に摘まれて貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] きつねにつままれてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kitsune ni tsumamarete morau


Po czynności, robię ...

狐に摘まれてから, ...

きつねにつままれてから, ...

kitsune ni tsumamarete kara, ...


Podczas

狐に摘まれている間に, ...

きつねにつままれているあいだに, ...

kitsune ni tsumamarete iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

狐に摘まれている間, ...

きつねにつままれているあいだ, ...

kitsune ni tsumamarete iru aida, ...


Powinnien / Miał

狐に摘まれるはずです

きつねにつままれるはずです

kitsune ni tsumamareru hazu desu

狐に摘まれるはずでした

きつねにつままれるはずでした

kitsune ni tsumamareru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 狐に摘まれさせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... きつねにつままれさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kitsune ni tsumamaresasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 狐に摘まれさせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... きつねにつままれさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kitsune ni tsumamaresasete kureru

Pozwól mi

私に ... 狐に摘まれさせてください

私に ... きつねにつままれさせてください

watashi ni ... kitsune ni tsumamaresasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

狐に摘まれてもいいです

きつねにつままれてもいいです

kitsune ni tsumamarete mo ii desu

狐に摘まれてもいいですか

きつねにつままれてもいいですか

kitsune ni tsumamarete mo ii desu ka


Pozwolenie 2

狐に摘まれてもかまわない

きつねにつままれてもかまわない

kitsune ni tsumamarete mo kamawanai

狐に摘まれてもかまいません

きつねにつままれてもかまいません

kitsune ni tsumamarete mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

狐に摘まれるかもしれません

きつねにつままれるかもしれません

kitsune ni tsumamareru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

狐に摘まれるでしょう

きつねにつままれるでしょう

kitsune ni tsumamareru deshou


Próbować 1

狐に摘まれてみる

きつねにつままれてみる

kitsune ni tsumamarete miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

狐に摘まれようとする

きつねにつままれようとする

kitsune ni tsumamareyou to suru


Prośba

狐に摘まれてください

きつねにつままれてください

kitsune ni tsumamarete kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

狐に摘まれていただけませんか

きつねにつままれていただけませんか

kitsune ni tsumamarete itadakemasen ka

狐に摘まれてくれませんか

きつねにつままれてくれませんか

kitsune ni tsumamarete kuremasen ka

狐に摘まれてくれない

きつねにつままれてくれない

kitsune ni tsumamarete kurenai


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

狐に摘まれてごらんなさい

きつねにつままれてごらんなさい

kitsune ni tsumamarete goran nasai


Przed czynnością, robię ...

狐に摘まれる前に, ...

きつねにつままれるまえに, ...

kitsune ni tsumamareru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

狐に摘まれなくて、すみませんでした

きつねにつままれなくて、すみませんでした

kitsune ni tsumamarenakute, sumimasen deshita

狐に摘まれなくて、すみません

きつねにつままれなくて、すみません

kitsune ni tsumamarenakute, sumimasen

狐に摘まれなくて、ごめん

きつねにつままれなくて、ごめん

kitsune ni tsumamarenakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

狐に摘まれて、すみませんでした

きつねにつままれて、すみませんでした

kitsune ni tsumamarete, sumimasen deshita

狐に摘まれて、すみません

きつねにつままれて、すみません

kitsune ni tsumamarete, sumimasen

狐に摘まれて、ごめん

きつねにつままれて、ごめん

kitsune ni tsumamarete, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

狐に摘まれておく

きつねにつままれておく

kitsune ni tsumamarete oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 狐に摘まれる か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... きつねにつままれる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kitsune ni tsumamareru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

狐に摘まれる か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

きつねにつままれる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kitsune ni tsumamareru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

狐に摘まれたほうがいいです

きつねにつままれたほうがいいです

kitsune ni tsumamareta hou ga ii desu

狐に摘まれないほうがいいです

きつねにつままれないほうがいいです

kitsune ni tsumamarenai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

狐に摘まれたらどうですか

きつねにつままれたらどうですか

kitsune ni tsumamaretara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

狐に摘まれてくださる

きつねにつままれてくださる

kitsune ni tsumamarete kudasaru


Rozkaz 1

狐に摘まれろ

きつねにつままれろ

kitsune ni tsumamarero


Rozkaz 2

Forma przestarzała

狐に摘まれなさい

きつねにつままれなさい

kitsune ni tsumamarenasai


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

狐に摘まれ方

きつねにつままれかた

kitsune ni tsumamarekata


Starać się regularnie wykonywać

狐に摘まれることにしている

きつねにつままれることにしている

kitsune ni tsumamareru koto ni shite iru

狐に摘まれないことにしている

きつねにつままれないことにしている

kitsune ni tsumamarenai koto ni shite iru


Słyszałem, że ...

狐に摘まれるそうです

きつねにつままれるそうです

kitsune ni tsumamareru sou desu

狐に摘まれたそうです

きつねにつままれたそうです

kitsune ni tsumamareta sou desu


Trudno coś zrobić

狐に摘まれにくいです

きつねにつままれにくいです

kitsune ni tsumamare nikui desu

狐に摘まれにくかったです

きつねにつままれにくかったです

kitsune ni tsumamare nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

狐に摘まれている

きつねにつままれている

kitsune ni tsumamarete iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

狐に摘まれようと思っている

きつねにつままれようとおもっている

kitsune ni tsumamareyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

狐に摘まれようと思う

きつねにつままれようとおもう

kitsune ni tsumamareyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

狐に摘まれながら, ...

きつねにつままれながら, ...

kitsune ni tsumamare nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

狐に摘まれるみたいです

きつねにつままれるみたいです

kitsune ni tsumamareru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

狐に摘まれるみたいな

きつねにつままれるみたいな

kitsune ni tsumamareru mitai na

... みたいに狐に摘まれる

... みたいにきつねにつままれる

... mitai ni kitsune ni tsumamareru

狐に摘まれたみたいです

きつねにつままれたみたいです

kitsune ni tsumamareta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

狐に摘まれたみたいな

きつねにつままれたみたいな

kitsune ni tsumamareta mitai na

... みたいに狐に摘まれた

... みたいにきつねにつままれた

... mitai ni kitsune ni tsumamareta


Zakaz 1

狐に摘まれてはいけません

きつねにつままれてはいけません

kitsune ni tsumamarete wa ikemasen


Zakaz 2

狐に摘まれないでください

きつねにつままれないでください

kitsune ni tsumamarenai de kudasai


Zakaz 3

狐に摘まれるな

きつねにつままれるな

kitsune ni tsumamareru na


Zamiar

狐に摘まれるつもりです

きつねにつままれるつもりです

kitsune ni tsumamareru tsumori desu

狐に摘まれないつもりです

きつねにつままれないつもりです

kitsune ni tsumamarenai tsumori desu


Zbyt wiele

狐に摘まれすぎる

きつねにつままれすぎる

kitsune ni tsumamare sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 狐に摘まれさせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きつねにつままれさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kitsune ni tsumamaresaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 狐に摘まれさせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きつねにつままれさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kitsune ni tsumamaresasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

狐に摘まれてしまう

きつねにつままれてしまう

kitsune ni tsumamarete shimau

狐に摘まれちゃう

きつねにつままれちゃう

kitsune ni tsumamarechau

狐に摘まれてしまいました

きつねにつままれてしまいました

kitsune ni tsumamarete shimaimashita

狐に摘まれちゃいました

きつねにつままれちゃいました

kitsune ni tsumamarechaimashita


Łatwo coś zrobić

狐に摘まれやすいです

きつねにつままれやすいです

kitsune ni tsumamare yasui desu

狐に摘まれやすかったです

きつねにつままれやすかったです

kitsune ni tsumamare yasukatta desu