小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 為に | ために

Informacje podstawowe

Kanji

ため

Znaczenie znaków kanji

robienie, zmiana, tworzenie, korzyść, pożytek, być użytecznym, próbowanie, praktyka, koszt, służenie jako, dobry, w wyniku, jako rezultat

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ために

tame ni


Znaczenie

dla

w celu

z powodu

na rzecz

na korzyść


Informacje dodatkowe

rzeczownik no ~, czasownik ~


Części mowy

spójnik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

zwykle pisany przy użyciu kana

alternatywa

爲に, ために, tame ni

Przykładowe zdania

Była nieobecna w szkole z powodu choroby.

彼女は病気のために学校を休んだ。


Zostało zorganizowane przyjęcie pożegnalne dla pana Smitha.

スミスさんのために送別会が開かれた。


Jechał aż z Kiusiu, by zobaczyć Mona Lisę.

彼はモナリザを見るためにはるばる九州から来た。


Zrobił to dla zysku.

彼は営利のためにこれをした。


Zbieram pieniądze na starość.

老後のためにかねをためる。


Mary oszczędza pieniądze na wyjazd do Japonii.

メアリーは日本に行くためにお金を貯めている。

メアリーは日本に行こうと貯金している。


Mary oszczędza pieniądze, żeby mogła pojechać do Japonii.

メアリーは日本に行くためにお金を貯めている。


Energia atomowa może być wykorzystywana do celów pokojowych.

原子力エネルギーを平和のために利用することができる。


Zróbcie mu, proszę, przejście.

どうぞ彼のために道をあけて下さい。


Autobus zatrzymał się, aby zabrać pasażerów.

バスは乗客を乗せるために止まった。