小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 友だちを作る | ともだちをつくる

Informacje podstawowe

Kanji

とも つく

Znaczenie znaków kanji

przyjaciel, towarzysz, kolega

Pokaż szczegóły znaku

tworzenie, robienie, produkowanie, przygotowywanie, budowanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ともだちをつくる

tomodachi o tsukuru


Znaczenie

zaprzyjaźnić się

zdobyć przyjaciela


Części mowy

u-czasownik

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

友だちを作ります

ともだちをつくります

tomodachi o tsukurimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

友だちを作りません

ともだちをつくりません

tomodachi o tsukurimasen

Twierdzenie, czas przeszły

友だちを作りました

ともだちをつくりました

tomodachi o tsukurimashita

Przeczenie, czas przeszły

友だちを作りませんでした

ともだちをつくりませんでした

tomodachi o tsukurimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

友だちを作る

ともだちをつくる

tomodachi o tsukuru

Przeczenie, czas teraźniejszy

友だちを作らない

ともだちをつくらない

tomodachi o tsukuranai

Twierdzenie, czas przeszły

友だちを作った

ともだちをつくった

tomodachi o tsukutta

Przeczenie, czas przeszły

友だちを作らなかった

ともだちをつくらなかった

tomodachi o tsukuranakatta


Temat czasownika (ang: stem)

友だちを作り

ともだちをつくり

tomodachi o tsukuri


Forma mashou

友だちを作りましょう

ともだちをつくりましょう

tomodachi o tsukurimashou


Forma te

友だちを作って

ともだちをつくって

tomodachi o tsukutte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

友だちが作れる

ともだちがつくれる

tomodachi ga tsukureru

Przeczenie, czas teraźniejszy

友だちが作れない

ともだちがつくれない

tomodachi ga tsukurenai

Twierdzenie, czas przeszły

友だちが作れた

ともだちがつくれた

tomodachi ga tsukureta

Przeczenie, czas przeszły

友だちが作れなかった

ともだちがつくれなかった

tomodachi ga tsukurenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

友だちが作れます

ともだちがつくれます

tomodachi ga tsukuremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

友だちが作れません

ともだちがつくれません

tomodachi ga tsukuremasen

Twierdzenie, czas przeszły

友だちが作れました

ともだちがつくれました

tomodachi ga tsukuremashita

Przeczenie, czas przeszły

友だちが作れませんでした

ともだちがつくれませんでした

tomodachi ga tsukuremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

友だちが作れて

ともだちがつくれて

tomodachi ga tsukurete


Forma wolicjonalna

友だちを作ろう

ともだちをつくろう

tomodachi o tsukurou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

友だちを作られる

ともだちをつくられる

tomodachi o tsukurareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

友だちを作られない

ともだちをつくられない

tomodachi o tsukurarenai

Twierdzenie, czas przeszły

友だちを作られた

ともだちをつくられた

tomodachi o tsukurareta

Przeczenie, czas przeszły

友だちを作られなかった

ともだちをつくられなかった

tomodachi o tsukurarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

友だちを作られます

ともだちをつくられます

tomodachi o tsukuraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

友だちを作られません

ともだちをつくられません

tomodachi o tsukuraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

友だちを作られました

ともだちをつくられました

tomodachi o tsukuraremashita

Przeczenie, czas przeszły

友だちを作られませんでした

ともだちをつくられませんでした

tomodachi o tsukuraremasen deshita


Forma bierna, forma te

友だちを作られて

ともだちをつくられて

tomodachi o tsukurarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

友だちを作らせる

ともだちをつくらせる

tomodachi o tsukuraseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

友だちを作らせない

ともだちをつくらせない

tomodachi o tsukurasenai

Twierdzenie, czas przeszły

友だちを作らせた

ともだちをつくらせた

tomodachi o tsukuraseta

Przeczenie, czas przeszły

友だちを作らせなかった

ともだちをつくらせなかった

tomodachi o tsukurasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

友だちを作らせます

ともだちをつくらせます

tomodachi o tsukurasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

友だちを作らせません

ともだちをつくらせません

tomodachi o tsukurasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

友だちを作らせました

ともだちをつくらせました

tomodachi o tsukurasemashita

Przeczenie, czas przeszły

友だちを作らせませんでした

ともだちをつくらせませんでした

tomodachi o tsukurasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

友だちを作らせて

ともだちをつくらせて

tomodachi o tsukurasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

友だちを作らされる

ともだちをつくらされる

tomodachi o tsukurasareru

友だちを作らせられる

ともだちをつくらせられる

tomodachi o tsukuraserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

友だちを作らされない

ともだちをつくらされない

tomodachi o tsukurasarenai

友だちを作らせられない

ともだちをつくらせられない

tomodachi o tsukuraserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

友だちを作らされた

ともだちをつくらされた

tomodachi o tsukurasareta

友だちを作らせられた

ともだちをつくらせられた

tomodachi o tsukuraserareta

Przeczenie, czas przeszły

友だちを作らされなかった

ともだちをつくらされなかった

tomodachi o tsukurasarenakatta

友だちを作らせられなかった

ともだちをつくらせられなかった

tomodachi o tsukuraserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

友だちを作らされます

ともだちをつくらされます

tomodachi o tsukurasaremasu

友だちを作らせられます

ともだちをつくらせられます

tomodachi o tsukuraseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

友だちを作らされません

ともだちをつくらされません

tomodachi o tsukurasaremasen

友だちを作らせられません

ともだちをつくらせられません

tomodachi o tsukuraseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

友だちを作らされました

ともだちをつくらされました

tomodachi o tsukurasaremashita

友だちを作らせられました

ともだちをつくらせられました

tomodachi o tsukuraseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

友だちを作らされませんでした

ともだちをつくらされませんでした

tomodachi o tsukurasaremasen deshita

友だちを作らせられませんでした

ともだちをつくらせられませんでした

tomodachi o tsukuraseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

友だちを作らされて

ともだちをつくらされて

tomodachi o tsukurasarete

友だちを作らせられて

ともだちをつくらせられて

tomodachi o tsukuraserarete


Forma ba

Twierdzenie

友だちを作れば

ともだちをつくれば

tomodachi ga tsukureba

Przeczenie

友だちを作らなければ

ともだちをつくらなければ

tomodachi o tsukuranakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お友だちを作りになる

おともだちをつくりになる

otomodachi o tsukuri ni naru

Forma modestywna (skromna)

お友だちを作りします

おともだちをつくりします

otomodachi o tsukuri shimasu

お友だちを作りする

おともだちをつくりする

otomodachi o tsukuri suru

Przykłady gramatyczne

Być może

友だちを作るかもしれない

ともだちをつくるかもしれない

tomodachi o tsukuru ka mo shirenai

友だちを作るかもしれません

ともだちをつくるかもしれません

tomodachi o tsukuru ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 友だちを作ってほしくないです

[osoba に] ... ともだちをつくってほしくないです

[osoba ni] ... tomodachi o tsukutte hoshikunai desu

[osoba に] ... 友だちを作らないでほしいです

[osoba に] ... ともだちをつくらないでほしいです

[osoba ni] ... tomodachi o tsukuranai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

友だちが作りたいです

ともだちがつくりたいです

tomodachi ga tsukuritai desu


Chcieć (III osoba)

友だちを作りたがっている

ともだちをつくりたがっている

tomodachi o tsukuritagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 友だちを作ってほしいです

[osoba に] ... ともだちをつくってほしいです

[osoba ni] ... tomodachi o tsukutte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 友だちを作ってくれる

[dający] [は/が] ともだちをつくってくれる

[dający] [wa/ga] tomodachi o tsukutte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に友だちを作ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にともだちをつくってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni tomodachi o tsukutte ageru


Decydować się na

友だちを作ることにする

ともだちをつくることにする

tomodachi o tsukuru koto ni suru

友だちを作らないことにする

ともだちをつくらないことにする

tomodachi o tsukuranai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

友だちを作らなくてよかった

ともだちをつくらなくてよかった

tomodachi o tsukuranakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

友だちを作ってよかった

ともだちをつくってよかった

tomodachi o tsukutte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

友だちを作らなければよかった

ともだちをつくらなければよかった

tomodachi o tsukuranakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

友だちを作ればよかった

ともだちをつくればよかった

tomodachi ga tsukureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

友だちを作るまで, ...

ともだちをつくるまで, ...

tomodachi o tsukuru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

友だちを作らなくださって、ありがとうございました

ともだちをつくらなくださって、ありがとうございました

tomodachi o tsukurana kudasatte, arigatou gozaimashita

友だちを作らなくてくれて、ありがとう

ともだちをつくらなくてくれて、ありがとう

tomodachi o tsukuranakute kurete, arigatou

友だちを作らなくて、ありがとう

ともだちをつくらなくて、ありがとう

tomodachi o tsukuranakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

友だちを作ってくださって、ありがとうございました

ともだちをつくってくださって、ありがとうございました

tomodachi o tsukutte kudasatte, arigatou gozaimashita

友だちを作ってくれて、ありがとう

ともだちをつくってくれて、ありがとう

tomodachi o tsukutte kurete, arigatou

友だちを作って、ありがとう

ともだちをつくって、ありがとう

tomodachi o tsukutte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

友だちを作るって

ともだちをつくるって

tomodachi o tsukurutte

友だちを作ったって

ともだちをつくったって

tomodachi o tsukuttatte


Forma wyjaśniająca

友だちを作るんです

ともだちをつくるんです

tomodachi o tsukurun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お友だちを作りください

おともだちをつくりください

otomodachi o tsukuri kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 友だちを作りに行く

[miejsce] [に/へ] ともだちをつくりにいく

[miejsce] [に/へ] tomodachi o tsukuri ni iku

[miejsce] [に/へ] 友だちを作りに来る

[miejsce] [に/へ] ともだちをつくりにくる

[miejsce] [に/へ] tomodachi o tsukuri ni kuru

[miejsce] [に/へ] 友だちを作りに帰る

[miejsce] [に/へ] ともだちをつくりにかえる

[miejsce] [に/へ] tomodachi o tsukuri ni kaeru


Jeszcze nie

まだ友だちを作っていません

まだともだちをつくっていません

mada tomodachi o tsukutte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

友だちを作れば, ...

ともだちをつくれば, ...

tomodachi ga tsukureba, ...

友だちを作らなければ, ...

ともだちをつくらなければ, ...

tomodachi o tsukuranakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

友だちを作ったら、...

ともだちをつくったら、...

tomodachi o tsukuttara, ...

友だちを作らなかったら、...

ともだちをつくらなかったら、...

tomodachi o tsukuranakattara, ...


Kiedy ..., to ...

友だちを作る時、...

ともだちをつくるとき、...

tomodachi o tsukuru toki, ...

友だちを作った時、...

ともだちをつくったとき、...

tomodachi o tsukutta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

友だちを作ると, ...

ともだちをつくると, ...

tomodachi o tsukuru to, ...


Lubić

友だちを作るのが好き

ともだちをつくるのがすき

tomodachi o tsukuru no ga suki


Łatwo coś zrobić

友だちを作りやすいです

ともだちをつくりやすいです

tomodachi o tsukuri yasui desu

友だちを作りやすかったです

ともだちをつくりやすかったです

tomodachi o tsukuri yasukatta desu


Mieć doświadczenie

友だちを作ったことがある

ともだちをつくったことがある

tomodachi o tsukutta koto ga aru

友だちを作ったことがあるか

ともだちをつくったことがあるか

tomodachi o tsukutta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

友だちを作るといいですね

ともだちをつくるといいですね

tomodachi o tsukuru to ii desu ne

友だちを作らないといいですね

ともだちをつくらないといいですね

tomodachi o tsukuranai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

友だちを作るといいんですが

ともだちをつくるといいんですが

tomodachi o tsukuru to ii n desu ga

友だちを作るといいんですけど

ともだちをつくるといいんですけど

tomodachi o tsukuru to ii n desu kedo

友だちを作らないといいんですが

ともだちをつくらないといいんですが

tomodachi o tsukuranai to ii n desu ga

友だちを作らないといいんですけど

ともだちをつくらないといいんですけど

tomodachi o tsukuranai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

友だちを作るのに, ...

ともだちをつくるのに, ...

tomodachi o tsukuru noni, ...

友だちを作ったのに, ...

ともだちをつくったのに, ...

tomodachi o tsukutta noni, ...


Musieć 1

友だちを作らなくちゃいけません

ともだちをつくらなくちゃいけません

tomodachi o tsukuranakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

友だちを作らなければならない

ともだちをつくらなければならない

tomodachi o tsukuranakereba naranai

友だちを作らなければなりません

sければなりません

tomodachi o tsukuranakereba narimasen

友だちを作らなくてはならない

ともだちをつくらなくてはならない

tomodachi o tsukuranakute wa naranai

友だちを作らなくてはなりません

ともだちをつくらなくてはなりません

tomodachi o tsukuranakute wa narimasen


Nawet, jeśli

友だちを作っても

ともだちをつくっても

tomodachi o tsukutte mo

友だちを作らなくても

ともだちをつくらなくても

tomodachi o tsukuranakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

友だちを作らなくてもかまわない

ともだちをつくらなくてもかまわない

tomodachi o tsukuranakute mo kamawanai

友だちを作らなくてもかまいません

ともだちをつくらなくてもかまいません

tomodachi o tsukuranakute mo kamaimasen


Nie lubić

友だちを作るのがきらい

ともだちをつくるのがきらい

tomodachi o tsukuru no ga kirai


Nie robiąc, ...

友だちを作らないで、...

ともだちをつくらないで、...

tomodachi o tsukuranai de, ...


Nie trzeba tego robić

友だちを作らなくてもいいです

ともだちをつくらなくてもいいです

tomodachi o tsukuranakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 友だちを作って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ともだちをつくってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] tomodachi o tsukutte morau


Po czynności, robię ...

友だちを作ってから, ...

ともだちをつくってから, ...

tomodachi o tsukutte kara, ...


Podczas

友だちを作っている間に, ...

ともだちをつくっているあいだに, ...

tomodachi o tsukutte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

友だちを作っている間, ...

ともだちをつくっているあいだ, ...

tomodachi o tsukutte iru aida, ...


Powinnien / Miał

友だちを作るはずです

ともだちをつくるはずです

tomodachi o tsukuru hazu desu

友だちを作るはずでした

ともだちをつくるはずでした

tomodachi o tsukuru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 友だちを作らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ともだちをつくらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... tomodachi o tsukurasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 友だちを作らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ともだちをつくらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... tomodachi o tsukurasete kureru

Pozwól mi

私に ... 友だちを作らせてください

私に ... ともだちをつくらせてください

watashi ni ... tomodachi o tsukurasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

友だちを作ってもいいです

ともだちをつくってもいいです

tomodachi o tsukutte mo ii desu

友だちを作ってもいいですか

ともだちをつくってもいいですか

tomodachi o tsukutte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

友だちを作ってもかまわない

ともだちをつくってもかまわない

tomodachi o tsukutte mo kamawanai

友だちを作ってもかまいません

ともだちをつくってもかまいません

tomodachi o tsukutte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

友だちを作るかもしれません

ともだちをつくるかもしれません

tomodachi o tsukuru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

友だちを作るでしょう

ともだちをつくるでしょう

tomodachi o tsukuru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

友だちを作ってごらんなさい

ともだちをつくってごらんなさい

tomodachi o tsukutte goran nasai


Prośba

友だちを作ってください

ともだちをつくってください

tomodachi o tsukutte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

友だちを作っていただけませんか

ともだちをつくっていただけませんか

tomodachi o tsukutte itadakemasen ka

友だちを作ってくれませんか

ともだちをつくってくれませんか

tomodachi o tsukutte kuremasen ka

友だちを作ってくれない

ともだちをつくってくれない

tomodachi o tsukutte kurenai


Próbować

友だちを作ってみる

ともだちをつくってみる

tomodachi o tsukutte miru


Przed czynnością, robię ...

友だちを作る前に, ...

ともだちをつくるまえに, ...

tomodachi o tsukuru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

友だちを作らなくて、すみませんでした

ともだちをつくらなくて、すみませんでした

tomodachi o tsukuranakute, sumimasen deshita

友だちを作らなくて、すみません

ともだちをつくらなくて、すみません

tomodachi o tsukuranakute, sumimasen

友だちを作らなくて、ごめん

ともだちをつくらなくて、ごめん

tomodachi o tsukuranakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

友だちを作って、すみませんでした

ともだちをつくって、すみませんでした

tomodachi o tsukutte, sumimasen deshita

友だちを作って、すみません

ともだちをつくって、すみません

tomodachi o tsukutte, sumimasen

友だちを作って、ごめん

ともだちをつくって、ごめん

tomodachi o tsukutte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

友だちを作っておく

ともだちをつくっておく

tomodachi o tsukutte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 友だちを作る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ともだちをつくる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... tomodachi o tsukuru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

友だちを作る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ともだちをつくる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

tomodachi o tsukuru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

友だちを作ったほうがいいです

ともだちをつくったほうがいいです

tomodachi o tsukutta hou ga ii desu

友だちを作らないほうがいいです

ともだちをつくらないほうがいいです

tomodachi o tsukuranai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

友だちを作ったらどうですか

ともだちをつくったらどうですか

tomodachi o tsukuttara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

友だちを作ってくださる

ともだちをつくってくださる

tomodachi o tsukutte kudasaru


Rozkaz

友だちを作りなさい

ともだちをつくりなさい

tomodachi o tsukurinasai


Słyszałem, że ...

友だちを作るそうです

ともだちをつくるそうです

tomodachi o tsukuru sou desu

友だちを作ったそうです

ともだちをつくったそうです

tomodachi o tsukutta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

友だちの作り方

ともだちのつくりかた

tomodachi no tsukurikata


Starać się regularnie wykonywać

友だちを作ることにしている

ともだちをつくることにしている

tomodachi o tsukuru koto ni shite iru

友だちを作らないことにしている

ともだちをつくらないことにしている

tomodachi o tsukuranai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

友だちを作りにくいです

ともだちをつくりにくいです

tomodachi o tsukuri nikui desu

友だちを作りにくかったです

ともだちをつくりにくかったです

tomodachi o tsukuri nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

友だちを作っている

ともだちをつくっている

tomodachi o tsukutte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

友だちを作ろうと思っている

ともだちをつくろうとおもっている

tomodachi o tsukurou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

友だちを作ろうと思う

ともだちをつくろうとおもう

tomodachi o tsukurou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

友だちを作りながら, ...

ともだちをつくりながら, ...

tomodachi o tsukuri nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

友だちを作るみたいです

ともだちをつくるみたいです

tomodachi o tsukuru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

友だちを作るみたいな

ともだちをつくるみたいな

tomodachi o tsukuru mitai na

... みたいに友だちを作る

... みたいにともだちをつくる

... mitai ni tomodachi o tsukuru

友だちを作ったみたいです

ともだちをつくったみたいです

tomodachi o tsukutta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

友だちを作ったみたいな

ともだちをつくったみたいな

tomodachi o tsukutta mitai na

... みたいに友だちを作った

... みたいにともだちをつくった

... mitai ni tomodachi o tsukutta


Zakaz 1

友だちを作ってはいけません

ともだちをつくってはいけません

tomodachi o tsukutte wa ikemasen


Zakaz 2

友だちを作らないでください

ともだちをつくらないでください

tomodachi o tsukuranai de kudasai


Zamiar

友だちを作るつもりです

ともだちをつくるつもりです

tomodachi o tsukuru tsumori desu

友だちを作らないつもりです

ともだちをつくらないつもりです

tomodachi o tsukuranai tsumori desu


Zbyt wiele

友だちを作りすぎる

ともだちをつくりすぎる

tomodachi o tsukuri sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 友だちを作らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ともだちをつくらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... tomodachi o tsukuraseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 友だちを作らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ともだちをつくらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... tomodachi o tsukurasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

友だちを作ってしまう

ともだちをつくってしまう

tomodachi o tsukutte shimau

友だちを作っちゃう

ともだちをつくっちゃう

tomodachi o tsukucchau

友だちを作ってしまいました

ともだちをつくってしまいました

tomodachi o tsukutte shimaimashita

友だちを作っちゃいました

ともだちをつくっちゃいました

tomodachi o tsukucchaimashita